Katalog

Toplam 3092 sonuçtan 121 - 140 arası görüntüleniyor.
Erhan Kolbaşı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Genel Bilgi

• Dünyadışı uygarlıklar içinde bulunduğumuz zamanda neden buradalar? • Ufo/dünyadışı varlıklar konusu neden dünya için son derece kritik öneme sahip? • Dünyadışı varlıklarla açık temas neden gerçekleşmiyor? • Dünyadışı uygarlıklar nükleer tesislere neden müdahale ediyorlar? • Yeni sosyal bilim alanı “exopolitika”nın doğuşu ne anlama geliyor? • Dünya tarihinin en kapsamlı örtbas sistemi nasıl kurgulandı? • Dünyadışı uygarlıklara ilişkin politik süreç nasıl yürütüldü? • Dünyadışı uygarlıklar konusunun idaresinde sinema endüstrisi nasıl kullanılıyor? • Kamuoyunu “dünyadışı uygarlıklarla açık temasa hazırlama programı” hangi yöntemlerle yürütülüyor? • Dünyadışı uygarlıklar sivillerle bireysel temasları neden giderek hızlandırıyorlar? • Galaktik bir uygarlık 1954 yılında dünyaya nasıl bir program önerdi? • İlk dünyadışı mülteciler kimlerdi? • Galaktik diplomasi –dünyadışı uygarlıklarla diplomatik ilişkilere dair sürecin dinamikleri ve temsil modelleri– nasıl oluşturulmalı? • Dünya gezegeni açık temasa nasıl ve neden hazırlanmalı? • Kozmik ziyaretçilerin dünya insanlığından beklentileri neler? • Açık temas sonrası gezegenimizi hangi olağanüstü değişimler bekliyor? • Yaklaşan büyük paradigma değişimi insanlığa nasıl bir dönüşüm fırsatı sunuyor?
Franz-Michael Kondrad
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Kültürel evrim, farklı çağlardan ve aşamalardan geçse de dönüm noktası olarak kabul edilmesi gereken bir gelişme var: Yazının icadı. Yazıyla birlikte, birikmiş bilginin aktarımı da insanlar arasındaki doğrudan etkileşimden ayrışabildi. Uzun süre önce ölenlerin veya tamamen farklı yerlerde yaşamış ve yaşamakta olan insanların bilgisini de kapsayan sonsuz büyüklükte bir bilgi kaynağı vardı. Bu bilgilerin nasıl saklanıp kullanılacağını öğrenmek gerekiyordu. Başka bir deyişle, okuyabilmek ve yazabilmek gerekiyordu. Ama bu, eğitimi olmayan insanlar tarafından sağlanamayacağına göre, bunu yapabilecek bir kuruma ihtiyaç vardı: Okul! Franz-Michael Konrad, Okulun Tarihi -Antik Çağ’dan Günümüze- kitabında Eski Mısır'dan Antik Çağ’ın liselerine ve Orta Çağ manastır okullarından günümüze kadar okulun tarihini somut bir şekilde anlatıyor. Kitapta, 20. yüzyılda Almanya’daki genel zorunlu eğitime, eğitimin devlet yönetimine geçmesine ve sürekli yeni reformlarla şekillenen gelişmelerine de odaklanılmaktadır. Son olarak ise yazar PISA çalışmasının okulların geleceği için ne anlama geldiğini sorguluyor.
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih

Lozan Barış Konferansı’nın açılış töreni için program belli olmuştu. Ev sahibi İsviçre Devlet Başkanı Haab bir “Hoş geldiniz” konuşması yapacak; konferansa katılan tüm delegeler adına da, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon teşekkür edecekti. İsmet İnönü “Ben de konuşacağım” dedi. İnönü’ye, “Böyle bir gelenek yok” dediler. İnönü ısrarla, “Ben de diplomatik olarak teşekkür edeceğim” dedi. İnönü’yü ikna etmek için Fransa Başbakanı Poincare dil döktü. Törenin başladığı gün önce İsviçre Devlet Başkanı Haab, ardından da Lord Curzon konuştu. Herkes törenin son bulacağını düşünürken, İnönü yerinden kalkıp kürsüye yürüdü. Cebinden notlarını çıkardı ve konuşmasını okumaya başladı. Lozan’a barış arzusuyla geldiğini, Türklerin çok haksızlık gördüğünü, işgale uğradıklarını açıkça belirtti. Barış düşüncesinin bütün konferansa egemen olması ve adaletli bir barış yapılması dileğiyle sözünü tamamladı, yerine geçti, oturdu. “Amatör diplomat” dedikleri İnönü, bu yurtsever ve ustaca tavrıyla Türkiye’nin konferansa katılan tüm devletlerle eşit olduğunu göstermiş oldu. Lozan başarısı da işte bu hareketle başlayan 8 aylık “diplomasi savaşı”nın ardından geldi. (Tanıtım Bülteninden)
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset

“Mustafa Kemal'in eseri İkinci Dünya Savaşı'na kadar Türkiye çapında değerlendirildi. Eski bir ülkenin modern bir ulus biçimine dönüştürülmesini tüm dünya takdirle karşılamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Kemalizm uluslararası bir boyut kazanmış ve Moskova ile Pekin'in güdümüne girmeyen üçüncü dünya uluslarına örneklik yapmaya başlamıştır” Prof. Maurice Duverger “Kemalizm on asra sığacak işi, on yılda başarmıştır.” Georges Tongas “Kemalizm, (asıl) Avrupa dışında güçlü yankılar uyandırdı. Bugün üçüncü dünya adını verdiğimiz, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan alanda, Türkiye'nin 1919'dan sonraki atılımı ve uygulanan reformlar çoğunlukla tutku dolu bir dikkatle izlendi. Bağımsızlığı kazanmak, ekonomik-sosyal kalkınmayı sağlamak için uygulanacak reçetelerle ilgili olarak Kemalizmden alınacak dersler araştırıldı.” Francois Georgeon “Kemalizmin özü de aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır; Mustafa Kemal sorgulanmayan kişileri ve kurumları yıkarak laik cumhuriyeti kurdu; ‘Yaşamda en gerçek yol gösterici ilimdir' tümcesiyle her şeyin sorgulanmasını istedi. Kemalizm, ‘Aydınlanma Devrimi'nin Türkçesidir." İlhan Selçuk “CHP'nin programına temel olan ana fikirler, Türk devriminin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur. Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır. Partinin güttüğü bu esaslar, Kamâlizm prensipleridir.” 4 CHP Kurultayında kabul edilen Parti Programı, giriş bölümü (5-16 Mayıs 1935) “Bunlardan başka, 1935 Kurultayınca saptalanan fikirler de bu programa ulaşmıştır. C.H. Partisinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamâlizm prensipleridir.” Mustafa Kemal Atatürk, 5 CHP Kurultayı için aldığı notlar, (1937) Bu örnekler, cumhuriyeti kuran yöneticilerin gerçekleştirdikleri devrim için Kemalizm adını benimsediğini gösterir. (Tanıtım Bülteninden)
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset

Alev Coşkun bu kitapta anayasa paketini ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan' ın yönetim anlayışını mercek altına alıyor. Anayasa değişikliğini hazırlamadaki amacın "yandaş yargı" yaratmak olduğunu söylüyor ve diyor ki; "Dayatma ile yapılan anayasaya değişiklikleri ile karşıyayız. Bu anayasa değişikliği paketi, anayasamızın değiştirilemez ve değiştirmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesindeki kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelemektedir. Bu paket Anayasa mahkemesi'ni etkisizleştirip AKP yandaşı bir yüksek mahkemeye dönüştürmektedir. Bu anayasa değişiklikleriyle HSYK, AKP nin etkisi altına alınmaktadır. Başbakan kendisini 12 eylül 1980'e karşı imiş gibi gösteriyor, ama getirdiği anayasa değişiklikleriyle 12 Eylül'ün ürünü olan 1982 anayasasını güçlendiriyor. Anayasa değişikliğinde kullanılan araçlar, bizi demokrasiye mi yönlendiriyor, yoksa gerçek ve katılımcı demokrasiden mi uzaklaştırıyor? Aslında anayasa yoluyla yapılan bir sivil darbe girişimi karşısındayız..."
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset

Elinizdeki kitap Yunan birlikleri İzmir’de Kordonboyu’na çıktıktan sonra yaşanan yoğun sürecin kısa tarihidir. Kuvayı Milliye’nin sancılı doğum günlerini gün gün anlatıyor... Osmanlı İmparatorluğu İzmir’i işgal eden emperyalist gücün coğrafyasında yenilgiye uğramış bir batıktır. Eğer bütün olaylar o günün dünyasında evrensel enlem ve boylamlarına oturtulmazsa, ufuksuzlaşır. Alev Coşkun, bu ufku da değerlendiren bir çalışmanın gerçekçi yöntemiyle, İlkkurşun Tepesi’nde Kuvayı Milliye’nin Yunan askerleriyle ilk kez nasıl göğüs göğüse çatıştığını anlatıyor; işgal ordusuna halk direnişinin ilk sayfasıdır bu, bir dönüm noktasıdır. Kitabın yazarı yapıtını hazırlamak için ilginç bir zaman seçmiş; Türkiye’de bugün “yeni mandacı”ların sesleri duyuluyor; ülkenin parçalanmasından söz açılıyor, Sevr yandaşları Lozan’a karşı çıkıyor, Kuvayı Milliye ruhu ile alay edilmeye çalışılıyor. Sanırım önümüzdeki günlerde “kurtuluş” tarihimize her zamankinden daha çok başvurmak zorunda kalacağız. - İlhan Selçuk - (Tanıtım Bülteninden)
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Biyografi

Mustafa Kemal, Mustafa İsmet’in komutanlık niteliklerini şöyle anlatmıştı: “Savaşta bir tümen bir köprüyü geçecektir. Ben hemen emir verir, köprüyü geçirtirim. Fevzi Paşa, önce bir tabur asker geçirtir köprüden. Yıkılmazsa tümeni yürütür. İsmet Paşa’ya gelince, önce köprünün sağlamlık derecesini ölçmeye, ne kadar yüke dayanabileceğini bulmaya çalışır, sonra tümenin ağırlığını hesaplar. Güven duyarsa tümeni köprüden geçirtir. Ben zamandan kazanır, kazandığım zamandan yararlanmaya çalışırım. Şansım bana gülmezse, işim zordur. Fevzi Paşa, bir yandan zamandan kazanmak ister, bir yandan da az yitik vermenin yollarını arar. İsmet Paşa ise hesap adamıdır. Bir tek eri bile ileri sürerken ölçüyü elden bırakmaz. Ama geç de olsa sonunda kazanmasını bilir." (Tanıtım Bülteninden)
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset

I. Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti işgale uğradı. Bu acı durumdan kurtulmanın çaresini yabancı bir devletin himayesinde görenler ortaya çıktı. Bunlar mandacılardır. Mustafa Kemal, bu düşünceyi reddederek "ya bağımsızlık, ya ölüm" dedi. Ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. 20. yüzyılın başında "tam bağımsızlık" ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 21. yüzyıla girerken bu kez "küreselleşme" adı altında "yeni mandacılar"ın tuzağına düştü. Alev Coşkun, bu kitapta, "mandacılığı" belgeler ışığında ele alıyor. Günümüzde tarihten ders almayan, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içindeki kimi "aydın"ların durumunu ve küreselleşmenin dayatması ile oluşan "yeni mandacılar"ı ve bu yoldaki politikaları gün ışığına çıkartıyor.
Alev Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih

Özgürlükler ve demokrasi tarihimizin neredeyse 200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Bu, bir çağdaşlaşma ve anayasal hakları elde etme tarihidir. Peki, tarihimizin bu yönü tam olarak biliniyor mu? Ne yazık ki hayır! Alternatif tarihçiler, yakın tarihimizi altüst ediyorlar; gerçekleri saptırarak yansıtıyorlar. Örneğin, yüz yıl önce yaşanan 31 Mart gerici ayaklanmasını, basit, sıradan bir olay olarak değerlendiriyorlar. Bu gerici kalkışmaya son veren “Hareket Ordusu”nu küçümseyen, aşağılayan yorumlarda bulunuyorlar... Oysa hiçbir tarihi olay, oluştuğu koşullar bir kenara itilerek irdelenemez. Böylesi bir yaklaşımla yapılan çözümlemelerin ayakları havada kalır. Bu kitap, bütün yerli-yabancı kaynaklar ve belgeler taranarak hazırlanmıştır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizin gerçeklerini nesnel olarak ortaya koymaktadır. Özgürlük mücadeleleri tarihimizi doğru öğrenmek isteyen herkes için...
Yordan Yovkov
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Barbara Taylor Bradford
Füsun Filmer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Maria rosa Menocal
Sinan Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

İslam Medeniyetinin Altın Çağı Bir zamanlar İspanya topraklarında üç semavi dinin mensuplarının, Müslümanların önderliğinde nasıl bir arada barış ve refah içerisinde yaşayabildiklerinin çarpıcı hikâyesine tanık olun. Hikâye, Müslüman bir hanedanın son vârisi, sürgündeki genç Prens’in İber Yarımadası’nda yeni bir krallık olan Endülüs’ü kurmasıyla başlıyor. Endülüs ve devamındaki hanedanlıklar; Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan kültürlerinin sahip olduğu birikimlerin en iyi yönlerini harmanlayarak ayinsel Latincenin ortadan kalkması ve din dışı şiirin yayılmasından mimarideki olağanüstü başarılara kadar pek çok konuda bütün Avrupa’yı hatırı sayılır ölçüde etkiledi. Endülüs Krallıklarının şöhreti, Hıristiyan hükümdarların İspanya’da Katolik mezhebine mensup olmayanları zorla dinlerinden döndürdükleri, infaz ettikleri ya da sürgüne gönderdikleri Rönesans devrine kadar sürdü. Özenle hazırlanmış bu kitapta mirasını devraldığımız yitik tarihi yeniden keşfedebilirsiniz. (Tanıtım Bülteninden)
Neil Degrasse Tyson
Hatice Oluk
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Komisyon
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Graham Swift
Nedim Çatlı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Sarah'nın kocası, evlerinde sığınmacı olarak kalan Kristina'ya âşık olmuştur. Kristina'nın konukluğu bir süre sonra bitecektir ancak Sarah bu ilişkinin biteceğinden emin değildir; polis eskisi dedektif George'a başvurur ve kuşkularını iletir. George, Kristina'yı ülkeden ayrılana dek takip edecektir. Ancak işler beklenenden çok farklı gelişir... (Tanıtım Bülteninden)
İdris Gündüzalp
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Pınar Yılmazer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Ayşegül Çiçekoğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Bana doğru biraz daha eğildi. Bunun üzerine ben de kendimi iyice geriye doğru çektim. Sanki bizimle yıllardır tanışıyormuş gibi daha bu sabah Yeşim’le konuştuğumuz soruyu sordu. “Evet kızlar, söyleyin bakalım, bana neden bakıyorsunuz?" Nazlı arkadaşına yardım etmek için onun kulağa biraz sıradışı gelen isteğini gönülsüz de olsa kabul ettiğinde hayatının değişeceğini hiç düşünmemişti. Sadece bir hafta diye anlaştığı arkadaşına verdiği sözü tutabilmek için 8:15 vapurunda bir adamı gözetlemek ne kadar zor olabilirdi ki? Ali, yıllarca seyahat ettiği 8:15 vapurunda iki kızın sürekli kendine bakması üzerine ilk başlarda rahatsız olsa da bir süre sonra gözleri onları arar olmuştu. Onlarla konuşmaya karar verdiğinde hayatının kökünden değişebileceğini nereden bilecekti? Ali, Karadeniz’in dalgaları gibi değişken, deli ve bir o kadar da hırçındı. Nazlı ise Ege’nin sakinliği, neşesi ve özgürlüğü ile büyümüştü. Zıt kutuplardaki bu iki insanın bir araya gelmesi bir tesadüftü ama sonrasında yaşananlar aşkın tesadüfleri sevdiğini kanıtlar nitelikteydi. 8:15 Vapuru yaşanmış, sımsıcak ve sıra dışı bir aşkın hikayesi... Zıt kutuplardaki bu iki insanın bir araya gelmesi bir tesadüftü ama sonrasında yaşananlar aşkın tesadüfleri sevdiğini kanıtlar nitelikteydi. 8:15 Vapuru yaşanmış, sımsıcak ve sıra dışı bir aşkın hikayesi…
Mustafa Çiftçi
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Matt Haig
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

42 Dile Çevrilen Uluslararası Çoksatan 2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı “Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,” dedi. “Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün… Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?" Nora Seed berbat halde. Kedisi öldü. İşinden kovuldu. Abisi onunla konuşmuyor. Kimsenin ona ihtiyacı yok. Art arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde, sonsuz sayıda kitabın ortasında... Kitapların her birinde Nora’nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar. Farklı kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora’nın aklı sorularla doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora’nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor. “Değişmesini istediğimiz bir dünyada hep birlikte sıkışıp kalmışken, tam zamanında yazılmış bir modern çağ masalı, günümüzün Şahane Hayat’ı." Jodi Picoult “Kitapların yaşamı değiştirme gücünü kutlayan, içtenlikle ve mizahla yazılmış, baştan çıkarıcı bir roman." Sunday Times “Matt Haig sözcükleri konserve açacağı gibi kullanıyor. Konserve de biziz.” Jeanette Winterson (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar