Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2899 sonuçtan 1 - 20 arası görüntüleniyor.
Mustafa orakçı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

İlk okuma yazma evresi, çocukların okul hayatının en önemli ve en dikkat gerektiren dönemidir. Çocukların okumayı öğrendikten sonra okuma alışkanlığı kazanmaları için bu dönemde tanıştıkları ilk okuma kitapları çok önem arz ediyor.
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Türk Papa Ümit Doğan KRİPTO BASIN YAYIN * Atatürk, Papa Eftim için “bu memlekete bir ordu kadar yardım etti” ve “Papa Eftim benden daha Türktür” sözünü neden kullandı? * Papa Eftim’in “Ben Türk oğlu Türküm” diyerek Yunan İşgal kuvvetlerinin karşısında durmasının sebebi nedir? * Papa Eftim, Anadolu'nun Rumlaştırılması karşısında hangi tedbirleri aldı? Karadeniz bölgesinde başlayan Pontus İsyanının İç Anadolu’ya sıçramasını nasıl önledi? * Papa Eftim, meşhur Keskin Beyannamesi ile dünya kamuoyuna hangi mesajı vermişti? "
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"BU KİTAP, KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA ATATÜRK’ÜN EMRİNDE, TÜRK MİLLETİNİN KURTULUŞU İÇİN SAVAŞAN, KAHRAMAN İSTİHBARATÇILARIMIZIN ÖYKÜLERİNİ BELGELERLE ANLATMAKTADIR. Türk milleti, Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle ayrılmanın getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen, kurtuluş mucizesini gerçekleştirmek adına yararlanabileceği iki önemli unsuru bünyesinde barındırıyordu. Bu unsurlardan ilki, Mustafa Kemal gibi vatanperver bir dehanın, ikincisi ise kapatılan Teşkilat-ı Mahsusa’nın istihbarat geleneğinden gelen tecrübeli asker ve istihbaratçıların varlığıydı. Benzer kitaplar"
Prof. Dr. Orhan Çeker
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Hanefî fakihi Mevsılî’nin (ö. 683/1284) mezhep fıkhının temel metinlerinden biri sayılan eseri olan Muhtâr’ın ta‘lik, tercüme ve şerhi. Kitabın içeriğinde Muhtâr’ın Arapça metni ve Prof. Dr. Orhan ÇEKER Hoca’nın ta‘likleri, Muhtâr metninin tercümesi ve kısa şerhi bulunmaktadır. Şerhte konuyu aydınlatacak bazı tablo ve görsel anlatımlar da mevcuttur. Kitap toplam 2 ciltten meydana gelecek olup şuan ilk cildi yayınlanmıştır. İlk ciltte İbâdât, Muâmelât ve Edebu’l Kâdî bölümleri ele alınmış olup 531 sayfadır. Münakehât bahisleri ile başlayıp nihayetine kadar olacak ikinci cilt hazırlık aşamasındadır."
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Ümit Doğan KRİPTO BASIN YAYIN Şeyh Said İsyanı yakın dönem siyasi tarih yazıcıları tarafından her zaman gündemde tutulan tartışmalı bir konu olmuştur. İsyanla ilgili mutabakat sağlanamayan hususların başında ayaklanmanın temelinde dinî kaygıların mı, yoksa etnik unsurların mı yer aldığı konusu gelmektedir. • Şeyh Said şeriat için mi, yoksa bağımsız bir Kürt devleti kurmak için mi isyan etti? • Musul meselesini etkileyen önemli bir kilometre taşı olan bu isyan uzun süren bir hazırlık aşamasından sonra planlı şekilde mi başladı, yoksa dönemin siyasi gelişmelerine karşı oluşan halk tepkisiyle birdenbire mi ortaya çıktı? • Musul müzakerelerinin devam ettiği süreçte ortaya çılan bu isyanda İngiltere’nin parmağı var mıdır? • Şeyh Said bu isyanın neresindeydi? Başından beri isyanın planlayıcısı mı, yoksa diğer asiler gibi hâlihazırda başlamış olan isyana sonradan mı dâhil oldu? • “Azadi” adıyla bilinen Kürt İstiklal Komitesinin isyanla bir ilgisi var mıydı? "
ümit doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Yıllardır Cumhuriyet tarihi ve Atatürk konusundaki yalanlara, yanlışlara, yutturmacalara, çarpıtmalara yanıt vermeye çalışan bir tarihçi olarak şunu söyleyebilirim ki, genç araştırmacı Ümit Doğan, elinizdeki kitabında Cumhuriyet tarihinin istismara en açık, birbirine bağlı iki olayını, (Ali Şükrü Bey cinayeti ve Topal Osman’ın öldürülmesi) adeta bir “tarih dedektifi” gibi delillerle, belgelerle, bilgilerle, başarılı analizlerle aydınlatmıştır. Böylece Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının en büyük kozlarından birini ellerinden almıştır. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

* Masonların Abdülhamid'e darbe suikast planları neydi? * Kendisinden toprak talep eden Siyonizm'in lideri Herzl’i azarlayarak huzurundan kovdu mu? * İngiltere’ye karşı İRA’yı Sultan Abdülhamid mi kurdurdu? * İttihatçılar Yahudilere toprak satması için Abdülhamid'e baskı yaptılar mı? * Sultan Abdülhamid Ermenilerin bombalı suikastinden nasıl kurtuldu? * Kaç evlilik yaptı, çocukları kimlerdi, akıbetleri ne oldu? * Ünlü Yahudi ailesi Rothcschildlere devlet nişanı taktı mı? * Yahudiler onun döneminde Filistin'de yurt edindiler mi? * İstihbarata neden önem verdi ? * Hafiye teşkilatını neden kurdu? * Basında sansür uyguladı mı? * Yıldız mahkemesi rakiplerinden kurtulmak için tertiplenen bir düzmece miydi? * Mithat Paşanın öldürülmesi ile bir bağlantısı var mı? * Abdülhamit’i tahttan indirmek için kadın kılığında Çırağan Sarayı'na girenler kimlerdi? * Enver paşa Sultan Abdülhamid’i tahttan indirdiği için sonradan pişman oldu mu? "
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Resmî tarihe göre Sultan Vahdettin, Millî Mücadele’ye karşı çıkmış ve sonunda İngilizlere sığınmış bir haindir. Alternatif tarihe göre ise Millî Mücadele’yi başlatmış ve desteklemiş, yurdundan uzak yaşamaya mahkûm edilmiş mazlum bir padişahtır. Bu ihtilaf nedeniyledir ki Sultan Vahdettin günümüzde de toplumun bir kısmı tarafından hain olarak anılıp lanetlenmekteyken bir kısmı tarafından da rahmetle yâd edilmektedir. Sultan Vahdettin hakkında çok sayıda kitap yazılmasına rağmen bu kitaplardan pek azı tarafsız ve bilimseldir. Bu kitaplar, gerçeği ortaya koymadıkları gibi bilgi kirliliğine yol açmışlar, meseleyi içinden çıkılması çok zor bir hâle getirmişlerdir. Elinizdeki bu kitap, resmî tarih ve alternatif tarihin Sultan Vahdettin algılarını karşılaştırmak ve hangisinin doğru olduğuna dair cevaplar aramak üzere hazırlanmıştır. Kitapta her okuyucunun kolaylıkla anlayabilmesi için eski kelimelerden uzak, sade ve basit bir dil kullanılmış; tamamen kaynaklara ve belgelere dayalı somut veriler ortaya koymak için büyük bir titizlik gösterilmiştir. - Millî Mücadele fikrini ilk kim ortaya attı? - Mustafa Kemal’i Samsun’a Vahdettin mi gönderdi? - Vahdettin, Mustafa Kemal’e Millî Mücadele’de kullanılması için kırk bin altın verdi mi? - Mustafa Kemal, Samsun'a ayak bastıktan sonra neler yaşandı? - Mustafa Kemal'i İstanbul'a dönmesi için kim çağırdı, İstanbul'a dönmeyen Mustafa Kemal'in planı neydi? - Vahdettin Millî Mücadele boyunca Mustafa Kemal’e gizli destek verdi mi? - Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına yönelik “Milliyetçileri durdurun!” emrini kim verdi? - Vahdettin İngilizlere devleti işgal edin diye teklif götürdü mü? - İngilizler, Mustafa Kemal'e suikast planlayarak neyi hedefliyorlardı? - Millî Mücadele kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal ve Vahdettin cephesinde neler yaşandı? - Vahdettin Amerikan başkanına mektup yazıp Türk milletini şikâyet etti mi? - Vahdettin Mondros Mütakeresi’nin imzalanmasına karşı çıktı mı? - Vahdettin kaçtı mı, sürgün mü edildi? "
ümit doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Sevgili Çocuklar, Ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve millet olarak hep birlikte mücadele ettiğimiz Kurtuluş Savaşı, tarihte sömürgeci güçlere vurulmuş en büyük darbelerden biri olarak yerini almaktadır. Milletimizin verdiği bu bağımsızlık mücadelesi bütün yokluklara rağmen bu uğurda tüm emek ve çabasını ortaya koyan, gerektiğinde canını hiçe saymaktan çekinmeyen insanlar ile nasıl savaşılacağının taktiklerini belirleyen, bu uğurda sahip olduğu her şeyi feda eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde kazanılmıştır. Bu kitapta, bir tarafta can çekişen Osmanlı Devleti'ni, diğer tarafta büyük sömürgeci güçlerin işgali altında bulunan ülkemizin Kurtuluş Savaşı’yla nasıl bağımsızlığına kavuştuğunu okuyacaksınız. İçeride ve dışarıda hangi sorunlarla boğuşulduğunu da anlatan bu çalışma sizi Kurtuluş Savaşı konusunda aydınlatacak. "
alev coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Cumhuriyet Kitapları Son padişah Vahdettin’in “vatan hainliği” konusu epeyce uzun süredir tartışma konusudur. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta “Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta...” demiştir. Ancak Osmanlı hayranı kimi yazarlar, tarihi gerçekleri ters yüz ederek son padişah Vahdettin’i korumak isterler. Oysaki tarih, gerçekliği belgelere dayanarak araştırır. Vahdettin’in hainliğini tartışmaya yer vermeyecek biçimde ortaya koymaktadır... Cumhuriyet tarihinin önemli yazarlarının makalelerinden oluşan elinizdeki kitap, yakın tarihimizin sürekli tartışılan çok önemli bir konusunu ele alarak bu konuda yazılanları bir araya topluyor ve bu konudaki tartışmalara son noktayı koyuyor."
Kolektif (Edina Dallos, V. N. Basilov, İlhan Başgöz, Robert Dankoff, John Andrew Boyle, István Vásáry, Dávid Somfai Kara, Thierry Zarcone)
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Şamanizmde tehdit dış dünyadan, şamanın, yani doğaüstü bir konuma sahip koruyucunun koruduğu bir topluluğa dışarıdan gelirken; cadı, ‘içerideki düşman’dır.” Sibirya, “klasik Şamanizmin beşiği”, doğduğu yerdir. Binlerce yıl önce Sibirya-Asya taraflarından boy birlikleri, Karadeniz’in kuzeyine, oradan Balkanlara, Avrupa’nın kuzeyine ve iç kısımlarına kadar göç edip yerleşmiş. Aynı coğrafyadan çıkan Türkler, Altay Dağları çevresinden güneye, buradan İran’a, Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya kadar uzanmış. Uzun zaman önce aynı coğrafya ve inanç kaynağından beslendiğimiz kültürlerdense maalesef neredeyse hiç haberimiz yok. Bunların başında Fin, Eston, Saami ve Macarlar olmak üzere Fin-Ugor dilleri konuşan çeşitli halklar geliyor. Sibirya’dan Balkanlara uzanan çok geniş bir hat üzerinde yaşayan çeşitli toplulukların Şamanizm, cadılık ve büyücülük hakkındaki inanışlarını derlediğimiz bu serinin okurlarımızın meraklarını tatmin etmesini, onlarda yeni meraklar uyandırmasını, kültür tarihine, antropolojiye ve folklora ilgiyi artırmasını temenni ediyoruz."
ümit doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

çalışmaya bu başlığı vermek bizim için her ne kadar üzücü olsa da tarihî misyon, millî görev ve Ata’ya olan minnet borcumuz gereği bu propagandayı organize edenleri deşifre etmek adına elzem bir başlık olduğuna inanıyoruz. “Hurafeler” ise propagandanın sonucu ortaya çıkan efsaneler ve yalanlar yumağıdır. 1940’lı yıllardan beri Atatürk’e karşı sistemli ve bilinçli şekilde yürütülen kara propagandanın temelinde; Ata’nın şahsiyetini, kimliğini, karakterini, ailesini, özel hayatını, inançlarını, mesleki hayatını ve ömrünü adayarak milleti için inşa ettiği Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet devrimlerini; bilerek ve isteyerek “bel altından” vurmak suretiyle “itibarsızlaştırma, küçültme, yaşanan olayları çarpıtma, kişi ve kişileri olduğundan farklı gösterme” gayreti yatmaktadır."
Dr. Ayça Kaya
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: b

Bilgilendirici Kitap
Kolektif (Anja Petaros, Mislav Čavka, Andrea Šuran, Amir Muzur, Claude Lévi-Strauss,  Wolfgang G. Jilek, Åke Hultkrantz, Joost A. M. Meerloo, Elizabeth Allemang, Mary Phillips, Francisco R. Demetrio, John P. Dourley, Mike Money)
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Şamanlar ve cadılar… Batılı düşünce onları önce şarlatan, sonra Şeytan’ın hizmetkârı olarak damgaladı. Sonunda itibarlarını iade ederek şamanları insanlığın ilk hekimleri ve ilk psikoterapistleri olarak tanıdı. Cadılar ise muhtemelen tarihin ilk eğitimli ebeleri ve otacılarıydı. Şamanik şifa gerçek mi? 21. yüzyılda Şamanizm insan sağlığına hizmet edebilir mi? Gerçekte şamanların asıl becerileri nelerdi? Davulun, bir şamanın en kutsal eşyası olmasının bilimsel açıklaması nedir? Avrupa cadı mahkemelerinde en çok ebe-cadılar mı yakıldı? Ebe-cadılar, üreme üzerindeki kadın hakimiyetine indirilen ataerkil bir darbenin kurbanı mı oldu? Tüm bu inançların ve uygulamaların arkasındaki bilimsel açıklamalar neler? Bu ciltte toplanmış makaleler, Şamanizm’in bir şifalandırma tekniği olarak işleyişinin ardındaki sosyo-psikolojik etkenleri, kullandığı teknik ve mekanizmaları, güncel bilimsel araştırmaların ışığında açıklıyor. 21. yüzyılda Şamanizm nasıl işimize yarayabilir, sorusuna birbirinden farklı ve kıymetli araştırmacıların elinden çıkmış bilimsel sonuçlarla yanıt veriyor. Bugünkü sağlık sisteminin psikolojik iyileşmeyi öncelemesi gerektiğini, daha bütüncül bir tıp anlayışının insan sağlığı açısından çok daha olumlu sonuçlar doğuracağını, sağlık emekçisi ile hasta arasındaki güvene dayalı ilişkinin iyileşmede büyük ilerleme sağladığını, psikiyatrist ve psikologların mesleklerinin Şamanik geçmişiyle ilgili araştırmaları vasıtasıyla anlatıyor."
Kolektif (Edina Dallos, V. N. Basilov, İlhan Başgöz, Robert Dankoff, John Andrew Boyle, István Vásáry, Dávid Somfai Kara, Thierry Zarcone)
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

“İslamlaşmış Şamanizm” nedir? Rüyada kut nasıl alınır? Halk ozanları, âşıklar, geçmişin şamanlarının mirasçısı mı? Alevi-Bektaşi turnalar semahı eski bir Şamanik gelenek mi? Bugünkü Türklerin cin inanışları, eski Türklerin ruh inanışları mıdır? Cinci hocalar ve ocaklıların Şamanizm’le ilgisi ne? Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Dîvânu Lugâti’t Türk eski Türk inançları hakkında nasıl bilgiler içeriyor? Ortaçağ Türk ve Moğol toplumlarının Şamanik inanç ve gelenekleri neler? Bugünkü Kazak ve Kırgızların İslam’ı yaşama biçimi köktenci gruplar tarafından nasıl tehdit ediliyor? Bu makaleler derlemesi, önde gelen Türkolog, Moğolog ve tarihçilerin, dilimize ilk kez çevrilen araştırmaları ışığında, Türk ve Moğol halkları arasında İslam sonrasında Şamanizm’in varlığını nasıl sürdürdüğüne odaklanıyor."
Jona Lendering
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"UÇSUZ BUCAKSIZ BİR İMPARATORLUĞUN FİLOZOF HÜKÜMDARI: BÜYÜK İSKENDER… ""Büyük İskender, antik dünyanın, belki de tüm tarihin en büyük askerî lideriydi. Yalnızca dört sene içinde, kararlı liderliği, zekâ kokan taktikleri ve sarsılmaz azmi sayesinde Pers İmparatorluğu’nu dize getirmişti. Pers tacına el koyan İskender, hâkimiyetini imparatorluğun doğu topraklarına genişletti. Henüz 33 yaşındayken öldüğünde, yeni fetihler tasarlamakla meşguldü. Kurduğu imparatorluk pek uzun ömürlü olmasa da, İskender’in karizmatik genç dünya fatihi imajı, kendinden sonra gelen hükümdarlara ilham kaynağı, kimi zaman da yılgınlık sebebi olmaya devam etti."" Jeremy Black Makedonya, Yunanistan ve Pers İmparatorluğu, dünya tarihinin en gizemli coğrafyalarına ev sahipliği yapmıştır. Bu üç imparatorluktan ilki, İskender’in veliahd olarak dünyaya geldiği Makedonya’dır. Yunanistan’a İskender’in babası Philippos hükmetmiştir. Dünya savaş tarihinin en korkutucu ordusuna sahip Persleri ise İskender fethetmiştir. İskender, 11 Haziran 323 tarihinde Babil’de öldüğünde sadece 33 yaşındaydı. Ardında bıraktığı imparatorluk Nil Nehri’nden Himalaya’ya, Balkanlar’dan Hint Okyanusu kadar uzanıyordu. Ancak devlet yönetimindeki bazı tutumları, imparatorluğunda sonradan çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaratmıştır. İnsanlığı Yunanlar ve barbarlar olarak sınıflandırması, Persleri hem seçkin ağır süvari birliği hetairoi’ye hem de Avrupalı ordusuna dâhil etmeyi düşünmesi, onları yüksek mevkilere atayarak imparatorluk yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlaması imparatorluk felsefesinin neredeyse yeniden kurulmasına sebep olmuştur. Tarihçi Jona Lendering, Büyük İskender adlı bu roman tadındaki kitabında; karakteriyle, savaştığı ordularla, iletişimde olduğu devletlerle ve tüm felsefesiyle İskender’in hayatını anlatıyor. Antikçağ Yunan hikâyelerinden, Babil hükümdarlık kayıtlarından, İran kökenli belgelerden yararlanarak daha önce benzeri görülmemiş bir biyografik eser sunuyor."
Yazarlar: Carlo Ginzburg, Gábor Klaniczay, V. M. Mikhailovski, V. N. Basilov ... 10
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Şaman, insanlık tarihinin alelade bir figürü değildir. O, kültürel normlarının dikte ettiği vazifeleri üstlenmiş bir kişidir.” İki cilt halinde yayınladığımız ve devamını getirmeyi umduğumuz bu derlemeye ilham veren iki isim var: Yüzyılımızın en özgün tarihçilerinden Carlo Ginzburg ve tarihimizin en sıra dışı isimlerinden seyyah Evliya Çelebi. Ginzburg, 1966’da yayınlanan Gece Savaşları adlı muhteşem çalışmasıyla cadılığın ve Cadıların Şabatı inançlarının “bütün Avrasya’ya yayılmış kökenleri” olabileceğini söyleyerek bahsi geçen tartışmayı başlatan kişidir. Evliya Çelebi ise 17. yüzyılda yaptığı geziler ve yazdığı -tamamlanmamış- 10 ciltlik seyahatnamesine, türlü “acaib ve garaib” arasına cadılar ve büyücüleri de dâhil etmiştir. Umulur ki, merakları, araştırmacılıkları ve özgünlükleriyle bu iki isim, ilham oldukları bu derlemenin ulaştığı herkeste yeni ilhamlara, fikirlere ve yepyeni akademik araştırmalara ve çalışmalara vesile olsun."
Catrine Clay
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Babam hep ‘İyi Alman yoktur,’ derdi. Herhalde bunu anlamak çok zor değil; İkinci Dünya Savaşı’nda beş yıl boyunca onlarla savaşmıştı. Aslında bu görüş onun kuşağında oldukça yaygındı: Alman ruhunda bir sorun olduğuna inanılırdı; Tötonlardan kalma bir tür ölümcül kusur. Başlarda bu konuyla pek ilgilenmedim, kendi hayatımla fazlasıyla meşguldüm. Sonra düşündüm; hem Almanlar hem de Naziler vardı ama bu ikisi aynı şey değildi. Daha sonraları Almanların üçte ikisinin –yirmi milyon kadar kişi– hiçbir zaman Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne, yani bilinen ismiyle Nazi Partisi’ne oy vermediğini öğrendim. … Sağ-kanat partileriyle kurulan koalisyon sonucu 1933 yılında iktidara geldiğinde, Nazi Partisi’nin kayıtlı üye sayısı iki milyon kadardı. … Peki ya Nazilere oy vermeyen ama yine de Nazi korku rejimini, ardından İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamak zorunda kalan ve hepsi sona erdiğinde, Naziler tarafından işlenen vahşetin, imha kamplarının ve diğer korkunçlukların giderek daha fazla ortaya çıkmasıyla tüm dünyanın hakaretlerine maruz kalan Almanların üçte ikisi ne olacak? Uzun yıllar boyunca ara ara Nazi dönemi üzerine çalıştım; önceleri BBC’ye hazırladığım tarih belgesellerinde, daha sonra yazdığım kitaplarda. Şimdi nihayet bunca yıldır kafamı kurcalayan konuya geldim: O üçte ikiyi nereye koyacağız? Korku rejimi güç kazandıkça Nazi olmayan Almanların çoğu dikkat çekmemek ve ailelerini korumak amacıyla ya kırsala taşındılar ya da komşuları tarafından ihbar edilmemek için rejimi destekliyormuş gibi davrandılar. ... Çoğu tanınmayan yüz binlerce Alman, irili ufaklı yollarla rejime direnmeye karar verdi: Komünistler, Sosyal Demokratlar, Katolikler, Protestanlar, Quakerlar ve Yehova Şahitleri, öğretmenler, küçük esnaf, Prusyalı aristokratlar, rahipler, subaylar, fabrika işçileri, anneler, büyükbabalar... Her biri on iki yıldan fazla sürmeyecek ancak milyonlarca hayata mal olacak bu süre boyunca her gün hayatını tehlikeye attı. İşçi ve aristokratlar, komünist ve muhafazakârlar, kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar arasından mümkün olduğunca geniş bir seçim yaparak altı kişide karar kıldım. … Kitap boyunca iç içe geçen hikâyeleri, her birinin Nazi tarihinin büyük olaylarını kendi küçük hayatlarında nasıl deneyimlediklerini anlatıyor. Hepsi de iyi Almanlardı.” Catrine Clay"
Kaan Kural
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

1996-97 sezonu öncesi takıma katılan Scott Burrell o zamana kadar yetenekli ama vasatı aşamayan bir oyuncuydu. Sezon öncesi kampını bir de onun ağzından dinleyelim:sezon öncesi kamplarında yazılı olmayan bir kural vardır. Herkes üç aylık tatilden geldiği için iki gün boyunca çok iyi çalışır, üçüncüsünde ise biraz aktif dinlenme yaşanır. Bu her takımda böyledir. Ya da ben öyle sanıyordum. İlk iki gün ben de çok iyi çalıştım ve 3. gün alışkanlıktan olsa gerekişleri biraz ağırdan alıyordum. Tek potada 3’e 3 oynuyoruz. Ben Michael Jordan’ı tutuyorum. Bir pozisyonda topu aldı, sağa feyk verip sol taraftan bir şut attı. Hemen ardından bir sonraki hücumda basit bir dripling numarası ile yanımdan geçip turnike attı. Üçüncü pozisyonda ise tam şuta kalkacak gibi yaptı, ben hamlemi yapınca da sağdan süzüldü gitti. Aslında tam kapasite savunsam bile kendisini durdurabileceğimi sanmıyordum ama dediğim gibi biraz ağırdan alıyordum. Yanımdan geçtikten sonra arkamı dönüp ne yapacağına bakmak istedim. Döndüğüm anda ise suratımda bir top patladı.Michael "Eğer eğlenmek istiyorsan Disneyland’e git. Biz burada çalışıyoruz" diye bağırdı ve fırlattığı topu alıp tekrar oyuna döndü.

Sayfalar