Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 5524 sonuçtan 1 - 20 arası görüntüleniyor.
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 16 Mart 2023
22 Ayrım
83,91 MB
Eser Türü: Dersler
Seslendiren: Yelda

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AOF) Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi Çıkmış Sorularıdır.
Ruhi Sarikaya, Halit Derya, Seyfettin Kaya
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 14 Mart 2023
54 Ayrım
3252,53 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tuba Gürses
Fırat Kutluk
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Pascal Couderc
Işık Ergüden
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Necdet Yılmaz, Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Mark A. Kishlansky
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

- Batı Medeniyeti’ni oluşturan felsefi, siyasi, kültürel kodlar nelerdir? - Batı Medeniyeti’nin oluşumu hangi evrelerden geçmiştir? - Batı Medeniyeti’nin diğer dünya medeniyetleri karşısındaki yeri nedir ve onlarla ilişkileri nasıl olmuştur? - Batı Medeniyeti’ne karşı duruşlar, etrafında yapılan tartışmalar nelerdir? - Batı Medeniyeti insanlığa neler yaşatmıştır, insanlığın geleceği için alternatif olabilecek midir? Harvard Üniversitesi tarih profesörlerinden Mark A. Kishlansky’nin hazırladığı ve Türkçe’ye M. Kürşad Atalar tarafından kazandırılan Batı’nın Kaynakları adlı eser, AçılımKitap tarafından yayımlandı. Kitabın, Batı Medeniyeti’nin felsefi, siyasi ve kültürel köklerini anlama noktasında Türk okuruna önemli katkıları olacağına kuşku yok. Kitap, orijinal eserlerden alıntılanan pasajlardan oluşuyor. Bu bakımdan, kitabın, Batı Medeniyeti’nin kaynaklarına ilk elden ulaşılması noktasında önemli bir işlevi olduğunu da söyleyebiliriz. Kitabın bir diğer önemli işlevi de, sadece tarih bölümlerinde değil, siyaset bilimi, sosyoloji ve beşeri bilimler alanında da kitabın yardımcı kaynak olarak yararlanılması mümkündür. Zira içindeki metinlerin önemli bir kısmı felsefi ve siyasal düşüncenin önemli şahsiyetlerine aittir. Bunlar arasında, ilk elden, Aristo, Eflatun, Sokrat, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre ve Fukuyama’yı sayabiliriz. Ayrıca edebi metinlerden Homeros, Vergilius, Dante, Moliere, Soljenitsin’i, tarihsel belgelerden ise Kudüs Kuşatması, Somme Muharebesi’nden Sesler ve Srebrenica Katliamı ile ilgili metinleri sayabiliriz. Bunun yanısıra, kitapta dinsel metinler olarak İncil ve Tevrat’ın önemli bölümleri yer almaktadır ki, seçilen bu pasajların Yahudi-Hıristiyan geleneğinden gelen Batı toplumlarının kültür kodlarını anlamak açısından son derece yararlı olacağına da kuşku yok. Bir diğer husus ise, İslam’ın da Batı Medeniyeti’nin ‘kaynakları’ arasında yer aldığının ve Batı medeniyeti’ni etkilemiş olduğu gerçeğinin üstü kapalı bir biçimde kabullenildiğidir. Kitap iki ciltten oluşmakta ve özellikle de ikinci cilt, ‘Aydınlanma’nın başlangıç yıllarından modern döneme kadar geçen sürede etkili olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili belgeleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan ikinci cildin özel olarak ‘modernite’ okumaları bağlamında değerlendirilmesi de mümkündür. ...
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Saliha Erdim
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Fırat Kutluk
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ernest Hemingway
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Gülru Necipoğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ozan Çivit
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Marshall Hodgson
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Fırat Kutluk
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Delicia Black
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Macid Fahri
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Mehmet İpşirli
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Marcus Weeks
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Meral Atmaca
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Sayfalar