Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2949 sonuçtan 21 - 40 arası görüntüleniyor.
Celil Sadık
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

BU KİTAPTA SANATSEVERLERİN EN ÖNEMLİ SORULARINDAN BİRİNE YANIT ARIYORUZ: “MİTOLOJİK RESİMLER NASIL OKUNUR?” Resimlerin dilini öğrenebilmek için vâkıf olmamız gereken konulardan ilki, hiç şüphe yok ki mitolojidir. Bu kitapta mitolojinin farklı dönemlerde ne amaçlarla kullanıldığını görecek, ilhamını mitolojik anlatılardan alan resimleri tanıyıp okumayı kolaylaştıracak bir yol izleyeceğiz. Birden fazla eserde, oldukça farklı yorumlanmış mitolojik karakterleri ve hikâyelerini nasıl tanıyabileceğimizi öğreneceğiz. Bunu yaparken eserlerin ait oldukları dönemlere değinecek, özelliklerinden söz edecek, akımların ünlü sanatçıları hakkında önemli bilgiler edinecek ve birbirleriyle benzerliklerini/farklılıklarını inceleyeceğiz. Dinin görsel bir dile dönüşerek halka neler anlatabileceğini görmenin yanı sıra Hıristiyanların, Antik Pagan inanışlarını kendi dinlerine, resimlerine ve günlük yaşamlarına nasıl adapte ettiklerine tanıklık edeceğiz. Katolik Kilisesi’nin veya Floransalı zengin ailelerin mitolojiyi ne kadar etkili bir resim dili olarak kullandığını görecek, hatta mitolojik hikâyeler üzerinden Hıristiyanlık öğretilerini tanıyacağız. Bu kitapta göreceğiniz her resim basit bir tabirle “tarihe açılan bir pencere” değil, o tarihe gidebilmenizi sağlayan birer kapı olacak. Tüm okurlar için keyifli bir yolculuk olmasını dilerim... –Celil Sadık
Mutluhan İzmir
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

En basit kaygıların, en insani endişelerin 'depresyon' olarak yaftalandığı bir zamanda yaşıyoruz.Hayatın normal akışı içindeki sıradan üzüntüleri yaşayanların hepsi psikiyatri sektörü nezdinde potansiyel birer hasta.Ve sektöre göre bu devasa potansiyelin tamamı antidepresan ilaçlar kullanmak zorunda.
Celil Sadık
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

"Dünyada sayısız medeniyet önce tüm ihtişamıyla varlık buldu, sonra da yok oldu. Hepsi tarih yazdı, fetihleri ve zaferleriyle övündüler. Ne var ki edindikleri tüm başarımlar birer birer o günkü anlamını yitirdi, takvimden eksilen her yaprak unutuluşun buruk anısına dönüştü... Tabii zamanı dize getirip insanoğlunu gizemleri, mitleri ya da anıtsal yapılarıyla hâlâ büyüleyenler dışında! Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin ikinci kitabında, kum saatinin akışını dondurarak tarihi birkaç bin yıl geriye sarıyor; sanat dallarının konu etmekten asla vazgeçmediği, mitler ve masallardan yapılma bir labirenti adımlıyor. İlk kitabından aşina olduğumuz romansı diliyle Mısır'ın altın kumları arasına gizlenen ölümsüz krallardan, Antik Yunan tanrılarının şaşırtıcı öykülerinden ve asırlardır ayakta duran bir kilisenin gizeminden söz ederken uygarlık tarihinin en görkemli yapıtlarını da gözler önüne seriyor."
Mutluhan İzmir
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Özne kavramı bir tiyatro sahnesine karşılık gelseydi; bilinç, sahne ışığının aydınlattığı kısma, bilinçdışıysa sahne ışığının aydınlatmadığı karanlık kısma karşılık gelirdi. Bilinçli kendiliğimiz, yani ego, sahnelenen oyunun yönetmeninin ışıklandırılmasını istediği sahne parçası gibi, yaşamda içinde bulunduğumuz gerçekliği yöneten Öteki’nin icra etmemize izin verdiği kadarıyla bir kendilik parçasıdır. Ama nasıl ki sahne ışığı sahnede gezinerek, oyuna katılacak sahne parçalarının sürekli değişmesine neden olursa, bugün bilinçdışı kalan bir alan, başka bir günün değişen gerçekliği içinde farklı bir ego görünümü olarak sahneye kendini koyabilecektir. Sağlıklı bir kişilik, bu farklı ego görünümlerinin birbirlerine entegre edilip edilememesi sorunudur. Sahnedeki oyuncu egodur, oyunu yazan ve ışıkları yönetense Öteki’dir, ancak ego da Öteki de öznenin yapısının içinde yer alırlar. Özne, bu unsurları içeren diyalektik bir bütündür. Bu nedenlerle, Hegel’den Sartre’a, Freud’dan Lacan’a uzanan özne kuramında kendilik, bilinçle bilinçdışının birlikte oluşturduğu bir bütünü ifade eder. Bu bütünün içindeki hangi kısmın bilinçli kendilik olarak ortaya konulacağını, öznenin Öteki’yle kurduğu diyalektik ilişki belirler. Bu ilişki diyalektik bir ilişkidir çünkü yaşamımızın senaryosunu belirleyen, içinde bulunduğumuz toplumun kurallarını koyan Öteki, kendiliğimizin ötekileşerek dokunduğu bir uğrak olarak yine öznenin yapısının içinde yer alır. Yani özne, kendi yaşamında sahnenin ışıklarını da kendisi yöneterek, nereyi aydınlatacağını ve kendisinin hangi parçasını bilinçli kendilik olarak ortaya koyacağını da bu diyalektik ilişki içinde yine aslında kendisi belirleyecektir.
David Eddings
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

"Garion, Ejderha Tanrı Torak'ı öldürdükten sonra tüm Batı Krallıkları barış ve huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Ta ki Karanlığın Çocuğu ile Işığın Çocuğu arasındaki yeni bir karşılaşmanın alametleri görünmeye başlayana kadar. Üstelik bu karşılaşmada kahramanların kim olacağı ve bunun nihai karşılaşma olup olmayacağı bile belli değildi. Bilinen iki isim vardı sadece: Zandramas ve Cthrag Sardius. Bir insan ve bir taş. Garion, Polgara ve Belgarth, bu kez yeni yol arkadaşlarıyla, ""artık olmayan yere"" doğru yola çıkacaklardı."
Şükrü Halûk Akalın
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

"Türk İşaret Dili Tarihi’nde işaret diliyle şiir, roman ve tiyatro Doğan Hızlan Oyuncularının tamamı işitme engelli olan Sessiz Tiyatro’yu duydunuz mu? Şükrü Halûk Akalın’ın Türk İşaret Dili Tarihi adlı kitabında işitme engelli toplumumuzun doğal iletişim aracının geçmişi ve bugünü ile ilgili ayrıntılı bilgiler arasında böylesine ilgi çekici konular da yer alıyor. Yirmi yılı aşkın bir süredir Türk İşaret Dili alanında çalışmalar yürüten Akalın’ın yazdığı Türk İşaret Dili Tarihi adlı kitap, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. Ayrıntıya geçmeden önce ana sıralamayı yazacağım: - Önsöz - Birinci Bölüm İşaret Dili - İkinci Bölüm İşaret Dili’nin Kökeni - Üçüncü Bölüm İşaret Dili’nin Kısa Tarihi - Dördüncü Bölüm Türk İşaret Dili’nin En Eski Dönemi - Beşinci Bölüm Osmanlı Dili Türk İşaret Dili - Altıncı Bölüm Sağır Okullarına Doğru - Yedinci Bölüm İlk Dilsiz Mektebimiz - Sekizinci Bölüm Osmanlı Dönemindeki Diğer Sağır Okulları - Dokuzuncu Bölüm Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk İşaret Dili - Onuncu Bölüm Değişimin İlk İşaretleri - On Birinci Bölüm XXX: Yüzyılda Türk İşaret Dili - On İkinci Bölüm TİD’de Değişimler ve Değişkeler Madde açıklamaları Türk İşaret Dili Tarihi’nde işaret diliyle şiir, roman ve tiyatro OSMANLI’DA İŞARET DİLİ Kitabın ilk üç bölümünde dünyada işaret dilinin varlığı, kökeni ve kısa tarihi ele alındıktan sonra dördüncü bölümde Türk İşaret Dili’nin erken dönemi üzerinde duruluyor. Bu bölümde Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk gibi Türk dilinin anıtsal eserlerinde işaret dilinin varlığına yönelik bulgular değerlendiriliyor. Kitabın beşinci bölümünde ise Osmanlı döneminde Türk İşaret Dili konu edinilmiş. Arşiv belgelerine göre ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde padişahın en yakın korumaları arasında işitme engelli görevliler de yer alıyor. Topkapı Sarayı’nda işaret dilinin resmen tanınması, hatta sarayın ikinci resmî dili oluşu ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Kanuni’den itibaren padişahların işaret dilini öğrendikleri, özellikle yabancı elçileri kabullerinde hiç konuşmadan işaret diliyle buyruklarını verdikleri anlatılıyor. Sarayda Bî-zebân ‘Dilsiz’ denilen bu görevlilerin has odada bulunmasına izin verildiği, padişahın sadrazamla, vezirlerle yaptığı gizli görüşmelerde kapıda duran, gerektiğinde içeri girip hizmet eden yegâne kişiler olduğu kaynaklara dayanılarak anlatılıyor. Kitabın dokuzuncu bölümünde Cumhuriyet dönemi ele alınırken 1930’lu, 1940’lı yıllarda işitme engelli toplumumuzun önde gelen siması Süleyman Gök’ün kurduğu Sağır Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyeti ve okulundaki çalışmalarına yer veriliyor. Gök’ün girişimiyle işitme engelli ailelerin bir arada barındığı ‘Dilsizler Apartmanı’, İstanbul’un en sessiz apartmanıdır. Akşamları Gök okuduğu Mai ve Siyah, Çalıkuşu, Eylül gibi romanları işaret diliyle apartman sakinlerine anlatmaktadır. Cemiyetin toplantılarında işitme engelli bir şair, şiirini işaret diliyle üyelere aktarmaktadır. İzleyenler arasında bulunan dönemin ünlü gazetecisi Hikmet Feridun Es için bu şiiri Türkçe’ye çevirmek isterler, ancak işitme engelli şair yapılan çevirilerin hiçbirini beğenmez. Sonunda eline kâğıt kalem alan işitme engelli şair, Es’e şunu yazar: “Nafile, bu şiiri dilliceye tercüme etmek imkânsızdır. Kelimelerin, hislerin, hayallerin manalarını bozuyor, değiştiriyor. Bu şiiri ancak dilsizce işaretleri ile anlamak lazımdır...”
David Eddings
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

"Malloryon macerası adım adım sona yaklaşırken, bu dördüncü kitapta, Garion ve yol arkadaşlarının Zandramas'ın peşi sıra gidişleri kâhinlerin kutsal mekânı Kell'e doğru çekiyor onları. Oraya Zandramas'tan önce varacakları da kesin... Şimdi artık kehanette bahsedilen ""Boş Kişi"" ile iki sıradışı konuk da var yolcuların arasında. Öte yandan eski dostlar Mandorallen, Lelldorin ve diğerleri ne yapıp yapıp gidişata müdahale etmek arzusundalar. Durnik'in İfrit Beyi ile mücadelesi ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanıyor."
Sarah J. Maas
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Sarah J. Maas
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Sarah J. Maas
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Sarah J. Maas
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
İmam Gazali
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Kimyâ-i Saâdet, Huccetü’l-İslam Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin, (505/1111) en önemli eserlerinden biri olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in bir özeti mahiyetindedir. Asırlar boyu şark diyarlarında ve Anadolu’da bir başucu kitabı olarak evlerdeki yerini almış, Osmanlı toplumunda da en çok okunan kitaplardan biri olmuştur. Kimyâ-i Saâdet, İhyâ’da olduğu gibi iman, amel ve ahlaktan bahseder. Başlıca konuları şöyledir: Kendini bilmek, kalbin hakikati, insandaki kötü ve iyi vasıflar, marifetullah, insan fıtratı, dünya gerçeği, ahiret hayatı, kabir azabı, ruhun mahiyeti, ehli sünnet itikadı, kıyamet, tekrardan dirilme, şeriata uymak… Eser titiz bir çalışmanın sonuncunda siz değerli müşterilerimizin istifadesine sunulmuştur.
Rafet Gökhan Ayyüce
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bu Kitap Bir Uzay Manifestosudur! Uygarlık tarihinin dehaları olan şu isimlere hepimiz aşinayız: Mustafa Kemal Atatürk, Theodor Adorno, Isaac Asimov, İbn-i Arabi (hz), Cornelius Agrippa, Hacı Bektaş Veli (hz), Simone de Beauvoir, Brigigtte Bardot, Bertold Brecht, Helena Blavatski, Hector Berlioz, Luis Bunuel, Mihail Bakunin, Giacomo Casanova, Kont Cagliostro, Aleister Crowley, Carlos Castaneda, Anton Çehov, Piyotr Çaykovski, Rene Descartes, Salvador Dali, Alain Delon, Alighieri Dante, Erich von Dainiken, Fiyodor Dostoyevski, Conan Doyle, Charles Dickens, Charles Darwin, Walter Disney, Thomas Edison, Sigmund Freud, Scott Fitzgerald, Paul Gaugin, Mahatma Gandi, Francisco Goya, Antonio Gramsci, Ursula K. Le Guin, Rene Guenon, George Gurdjieff, Abdülkadir Geylani (hz), Allen Gingsberg, Georg Handel, Joseph Haydn, Anthony Hopkins, Aldous Huxley, Fazlullah Hurufi, Steve Jobs, Soren Kierkegaard, Jiddu Krishnamurti, Akira Kurosawa, Jack Kerouac, Vladimir Lenin, D. H. Lawrence, Garcia Lorca, Bob Marley, Tommaso Marinetti, Nelson Mandela, Buonarroti Michaelangelo, Benito Mussolini, Wolfgang Mozart, Thomas More, Jean Moliere, Celaleddin-i Rumi Mevlana (hz), Wilhelm F. Nietzsche, Isaac Newton, Michel Nostradamus, Robert de Niro, Bhagvan Osho, Eugene O’neill, Theophrastus Paracelsus, Pierre Proudhon, Paolo Pasolini, Pablo Picasso, Edgar Allen Poe, Rainer Maria Rilke, Thoedore Roosevelt, Marquis de Sade, Baron Sebottendorf, Joseph Stalin, Rudolf Steiner, Baruch Spinoza, J. R. R. Tolkien, Leon Troçki, Henry David Thoreau, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Orson Welles vs (liste böylece uzayıp gider). Kimi filozof, kimi şair, kimi yazar, kimi derviş, kimi sahtekar, kimi sapkın, kimi ermiş, kimi veli, kimi berduş, kimi meczup, kimi bilim adamı, kimi mucit, kimi sanatçı kimi müzisyen, kimi ressam, kimi mimar, kimi siyasetçi, kimi kahin, kimi hazret, kimi deli, kimi lider, kimi zorba, farklı zamanlarda farklı karakterlerle birer kuyrukluyıldız misali dünyamızı ziyaret eden bu varlıkların ortak yönü nedir? Bu kişilerin ortak yönü dünyayı değiştirmeye duydukları şaşmaz bir idealizmdi. Faşistinden komünistine, hümanistinden zalimine kadar ödün vermedikleri tek husus, inandıkları dava uğruna müthiş bir irade gücüyle insanüstü çaba göstermekti. Evet, bu ruhların hepsi uzaydan transfer galaktik kökenli indigo varlıklardı. Duruşlarından yürüyüşlerine, gülüşlerinden öfkelerine kadar bariz olan etkileyici karizmaları enerji bedenlerinden (auralarından) taşmaktaydı. Liyakat sahibi olarak getirdikleri bu güçlerini insanları hayra veya şerre yönlendirmek üzere etkin biçimde kullandılar ve kitleleri arkalarından sürüklediler. Onları çok sevdik, hayran olduk, nefret ettik lakin asla kayıtsız kalamadık. Onlar her daim dünyanın lokomotifiydiler, evrensel uygarlığa mezun oluşumuzda Kova Çağı’na geçiş (kıyamet) boyunca da hep öyle olacaklar.
Alexandre Jollien, Christophe André ve Matthieu Ricard
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

.Bu kitap, yolları, kişilikleri ve meslekleri farklı olan üç arkadaşın, bir filozof, bir Budist keşiş ve bir psikiyatrın insanı “iyi” yapan şeyin ne olduğu üzerine sohbetlerinden oluşuyor. Kuzey Fransa ormanlarında buluşan bu üç arkadaş günlerce hayatın hemen her halini bilgece tartışıyor: Arzularımız, mutluluğumuzun ve ıstırabımızın kökenleri; egomuzun amacı; duygularımız, ruhumuz, bedenimiz ve zihnimiz; başkalarıyla ve kendimizle ilişkimiz; kötülüğün temelleri; tutarlılık ve sadakat; diğerkamlık, empati, merhamet ve şefkat; sadelik, suçluluk ve bağışlama; özgürlük… Filozof Alexandre: Söylediklerimizin bir yararı olmasını canı gönülden istiyorum. En büyük içsel gelişim bile bizi kendimize ve başkalarına yakınlaştırmıyorsa boşadır. Keşiş Matthieu: Bu kitap, dostluğumuzdan ve önemsediğimiz meselelere dair sohbet etmek için birlikte vakit geçirme arzumuzdan doğdu. Amacımız, spritüel ve diğer alanlardaki ustalarımızdan, çalışmalarımızdan, meditasyon veya tedavi amaçlı uygulamalarımızdan öğrendiklerimizi paylaşmaktan ibaret. Psikiyatr Christophe: Bir okurun şunu bilmesinde yarar var: İnsanlar, aklı arşa çıkmış olanlar ve gündelik hayatın keşmekeşinde debelenenler olmak üzere ikiye ayrılmazlar. Bütün insanlar birbirine benzer. En iyi olabilmek için her biri çok emek vermek zorundadır. Şimdi buyurun, sizi bekliyoruz. Sohbet başlamak üzere... Katılın sohbetimize.
Nancy J. Patrick
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bu kitap özellikle de Asperger Sendromlu (AS) genç ve yetişkinler için olmak üzere sosyal becerilerini geliştirmek isteyen herkese pratik stratejiler sunmaktadır. Ayrıca AS, AS’nin sosyal beceriler üzerindeki etkileri bilgi sahibi olmak isteyenler ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen genç ve yetişkinlere destek olmak için uygun yöntemler arayanlar için de faydalıdır. Bu kitaptaki yöntemler AS’li ve otizmli yetişkinlerin hayat hikayelerinden hareketle ortaya konmuş ilkelere dayanmaktadır. Yazarlar ezici bir çoğunlukla hayatlarındaki sosyal değişimin ustalıklı gözlem, kendi kendini inceleme, bireyselleştirilmiş stratejilerin uygulanması ve süregelen değerlendirmelerin sonucunda gerçekleştiğini ifade etmektedir. AS veya otizmin bilinen bir tedavisi yoktur ama bu engelin etkileri erken ve süregelen müdahalelerle azaltılabilir. Bu kitap metodolojileri veya erken müdahale uygulamalarını veya çocuklarda kullanılan müdahaleleri kapsamamaktadır ama genç ve yetişkinlere yalpan müdahalelerin ilke ve gerekliliklerine odaklanmaktadır.
Marissa MEYER
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

New York Times çoksatan yazarı Marissa Meyer masal dünyasına bir Rumpelstiltskin uyarlamasıyla dönüyor! Bir varmış bir yokmuş… Efsaneye göre, her dolunayda hayalet kral Erlking ve avcıları, insanları yataklarından çıkararak onları av partisine katılmaya zorlardı. Bu av partilerinden birine kurban olacağından korkan insanlar dolunay gecelerinde yatağa korkuyla girerdi.  Hikâye on dokuz yıl önce kış gündönümünde nadir görülen bir Sonsuz Dolunay sırasında başladı… Doğduğu zaman yalan tanrısı tarafından lanetlenen Serilda’ya büyüleyici ve tamamen gerçek dışı hikâyeler uydurma yeteneği bahşedilir. O artık köyünde uydurduğu tuhaf hikâyelerle bilinen bir genç kızdır. Bir dolunay gecesi kötü kalpli kral Erlking ve onun ölümsüz avcılarıyla karşılaşan Serilda, kralın elinden kurtulabilmek için ona bir yalan söyler. Bu yalan sonucunda hayaletlerin, gulyabanilerin ve ürkütücü kuzgunların kol gezdiği bir kâbusun içine tutsak edilir.  Kral, ona imkânsız bir görev vererek samandan altın eğirmesini ister. Genç kız tutsak edildiği zindanda çaresizlik içinde kara kara düşünürken ortaya gizemli bir genç adam çıkar ve Serilda’ya yardım teklif eder. Ancak bu yardımın bir karşılığı olacaktır. “Masal uyarlamalarının kraliçesi Marissa Meyer, bu kez Rumpelstiltskin’den ilham aldığı Gilded ile geri döndü! Okurları daha ilk sayfadan kendine hapsedecek muhteşem detaylı bir hikâye. Meyer, gerilimli ve etkileyici sahnelerle dolu, büyüleyici bir masal örüyor.” -Booklist. “Meyer, bu yaratıcı Rumpelstiltskin uyarlamasında kurgunun gücünü keşfediyor. Detaylı dünyası ve destansı romantizmiyle Erlking’in acımasızlığını yumuşatmaya çalışmış. Karakterler o kadar iyi tasvirlenmiş ki okurlar kendini devam kitabını okumak isterken bulacak.”- -PUBLISHERS WEEKLY (Tanıtım Bülteninden)
SharıY.Manning
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bu kitap Borderline tanısı almış bireylerle yaşayan veya ilişki kuran kişilere destek olma amacını taşır. Eğer Borderline Kişilik Bozukluğu tanısı almış bir yakınınızla zorlu bir mücadele içindeyseniz bu kitap tam size göre. Kitabın yazarı, Dr. Shari Manning uzun yıllar Diyalektik Davranışçı Terapi yöntemini kullanan ve çok sayıda Borderline hasta ile çalışmış deneyimli bir hekimdir. Çeyrek asırlık klinik deneyimleri içeren ve hasta yakınlarına güçlü stratejiler kazandırmayı hedefleyen Dr. Shari Manning’in bu kitabı, kendine yardım serisinin bestseller kaynaklarından biridir. Kitabın ABD’de ilk baskısı 75.000 bin adet basıldı. Bu kitaptaki stratejileri kullanarak ilişkinizle ilgili krizleri ortadan kaldırabilir, daha etkili sınırlar oluşturup köklü değişimlere alan açabilirsiniz. “Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), ilişkileri birçok rahatsızlıktan daha fazla etkiler. Bu kitap, bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin ailelerine ve arkadaşlarına, hem kendilerine hem de sevdiklerine yardımcı olabilmeleri için paha biçilemez beceriler sunmaktadır. Doktor Manning çok iyi bir iş çıkarmış. Mutlaka okunmalı!” — Perry D. Hoffman, PhD, President, National Education Alliance for Borderline Personality Disorder (Borderline Kişilik Bozukluğu için Ulusal Eğitim Birliği’nin Başkanı “Doktor Manning’in eleştirel olmayan, merhametli ve anlayışlı yaklaşımı; bu okunaklı ve yararlı kitabın her sayfasında yankılanıyor. BKB’li bir kişiyle ilgilenmenin zorluklarını açıkça ifade ediyor ve sıkça karşılaşılan sorunları ele almak için adım adım stratejiler sunuyor.” —Michaela Swales, PhD, Psikoloji Yüksek Okulu, Bangor Üniversitesi, Birleşik Krallık “Bu kitapta size verilen önerileri deneyin. İlişkilerinizin ne kadar iyileştiğine şaşıracaksınız.” —Marsha M. Linehan tarafından yazılan Önsöz’den, PhD, Davranışsal Araştırma ve Eğitim Klinikleri (Behavioral Research and Training Clinics) Müdürü, Washington Üniversitesi
Daniel Abraham
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Ejderhalar artık yok olmuş, dünyayı kasıp kavuran güçlü büyülerin etkisi sıradan, ucuz numaralara kadar düşmüştür fakat insanlara ait krallıklar hâlâ ayaktadır ve büyük taht savaşları devam ediyordur. Lordlar konuşlandırdıkları orduları ve ticaret kervanlarını silah olarak kullanıyor, servet ve nüfuz kazanmak için türlü hilelere başvuruyordur. Fakat karanlık bir güç yükselmektedir; beklenmedik bir lider, kadim bir müttefikiyle birlikte, daha önce dünyayı harap eden bir deliliği serbest bırakma tehdidi taşıyordur. Gerçeği yalnızca gölgelerden gelen bir adam bilmektedir ve insanlığı zafere ulaştırmalıdır. Dünyanın kaderi bir hançerin ucunda, geleceği ise bir sikkeyle oynanan yazı turanın sonucundadır. “Bir fantastik kitapta aradığım her şey var.” George R. R. Martin “Daniel Abraham’a hoş geldiniz. Onunla yeni tanışıyorsanız size imreniyorum. Olağanüstü bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz.” Junot Díaz, Pulitzer Ödüllü yazar “Anlatımı akıcı, özenli ve hepsinden önemlisi öngörülemez.” Patrick Rothfuss “Abraham, her birinin geçmişten gelen hayaletleri ve kusurları olan bambaşka karakterler yaratmış. Karakter gelişimini maharetle işleyen yazar sahneye inandırıcı, hatalar yapabilen, ilgi çekici oyuncular koymuş… Ejderha Yolu seriyle ilgili büyük beklentiler yaratan, okuması çok keyifli bir kitap.” SF Signal “Ustaca ve akıcı bir anlatıma sahip. Abraham çoğu yazarın kanıksadığı fantastik roman dünyası varsayımlarını sorguluyor, onları yeniden keşfederek bizlere eğlenceli ve gerçekten yaratıcı bir macera romanı sunuyor.” Publishers Weekly “Ejderha Yolu muazzam bir kitap. Abraham, fantastik türün klasik temel unsurlarını, kendisinden beklenen ve meslektaşları arasında nadiren görülen bir incelikle harmanlamış.” A Dribble of Ink “Etkileyici bir ilk roman… Daniel Abraham başlıca fantastik roman yazarlarından biri sayılmalı.” Locus “Güçlü, duygusal açıdan acımasız ve heyecan verici bir fantastik hikâye. George R. R. Martin’inkiler gibi türünün ağır sıkletleriyle kıyaslanmayı kesinlikle hak ediyor.” SFX “Ejderha Yolu hırslı, ilgi çekici karakterleri ve etkileyici olay örgüsüyle son derece başarılı.” The Wertzone “Ejderha Yolu güncel fantastik seriler arasında benim için zirvede yer alan bir serinin harikulade başlangıcı.” Fantasy Book Critic
Alexandre Jollien
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Tutkularımız bize engel olurken mutluluğu nasıl daha özgürce yaşayabiliriz? Kalbimizi tamamen kapatmadan duygularımızı nasıl dizginleriz? Engelli bedeninin içinde sıkıştığı için acı çeken Alexandre Jollien, bu kitapta akla ve iradeye karşı koyan duyguları denetim altına alabilecek bir yaşama sanatı yaratmaya soyunuyor. Filozof; sevinci, tatminsizliği, kıskançlığı, büyülenmeyi, aşkı ve hüznü, kısacası bizden daha güçlü olup bize karşı koyan duyguları anlamak için çırılçıplak kalıyor. Platon, Seneca, Montaigne, Spinoza ve Nietzsche gibi düşünürlerin söylediklerini hatırlatarak, yaşamımızda felsefeden etkili bir biçimde faydalanmanın yollarını araştırıyor. Reçete ve kesinliklerden uzak bir biçimde, Zen Budizm öğretisinin ışığında, çıplak kalmanın, yani kendi kendimizden soyunmanın zorlu pratiğini uygulamaya cesaret ediyor. Çıplak Filozof, bizleri yaşanan her anda yeniden doğmaya, yanılsamalara dayanan beklentilerimizin sebep olduğu pişmanlıklardan uzaklaşmaya çağırıyor. “Alexandre Jollien, bizi gerçeklerden kaçmak yerine onları kabullenmeye ve bir çocuk gibi dolu dolu yaşamaya davet ediyor.” Violaine Gell
Zerrin İren Boynudelik
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Zerrin İren Boynudelik, “Bu resim ne anlatıyor?” sorusuna yanıt arayan kitap dizisinin dördüncüsünde geç ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemlerde yapılan, kompozisyon, içerik ve anlam bakımından zengin ama bir o kadar da karmaşık ve yanlış anlamalara müsait alan olan alegori konulu resimleri inceliyor. Görsel metinlerde alegorik anlatımları çözmek eğlendirici olabildiği gibi bazen kafa karıştırıcıdır. Çok katmanlı anlamlar içeren bu tür resimlerde bazı ayrıntıları fark etmek kolay olmayabilir. Anlatılan ya da anlatılmak istenen karmaşıklaştıkça resmin çözümlenmesi de güçleşir. Geri plandaki anlamları görebilmek için ihtiyacımız olan şey, yazılı kaynaklar ve kavramların üzerinde mutabakata varılmış sembollerinin bilgisidir. Bu kitapta, toplamda yüz seksen üç örnek üzerinden alegorik anlatımların en çok kullanıldığı alanlar olarak, erdem ve günahlar (kötü huylar), özgür sanatlar, esin perileri (müzler), duyular, elementler, mevsimler ve ayların konu edildiği resimlerdeki saklı anlamlar açığa çıkarılıyor. Kitabın sonunda yer alan simgeler tablosu, bu konuda çalışmış sanatçıların referans aldıkları yazılı kaynakların bilgileri ve sözlük, alegorik anlatımların anlaşılmasını okuyucu için kolaylaştıracaktır.

Sayfalar