Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2918 sonuçtan 2201 - 2220 arası görüntüleniyor.
Hüdayi Can
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Kapalı bir ülkede, büyük balinaları rahatsız eden sorular sorduğu için tımarhaneye kapatılan bir kadın şair… Camda çırpınan, içeri giremeyen bir beyaz kelebek; camdan dışarı çıkamayan çırpınan bir yürek… Aysona. O ülkede, o kelebeğin çırpışını kalbinde hisseden Hasan… Arkadaşları ve sıkıntıları… Gökten düşen üç elma, gerçeğin kırık ve tozlu aynalarda değişen görüntüleri… … Şimdi hâlâ bekliyorum. Hâlâ tehlikeli sağanaklara maruz kalıyorum. Yılların geçip gitmesi, beni beklediğim olgunluk ülkesine getirmedi. Hayır, o da değil. İçimdeki çocuk naifliği değil bu. İçimdeki sarç tay, yulara, geme gelmeyen bela benlik gün gelir yumuşar, laf dinler sanıyordum. Yıllar, üzerindeki tozun toprağın karartmasını, kir katmanının kalınlaşmasını sağlamış sadece. Gemi azıya almış gidiyor. Kim bilir hangi bela iklimine. Göreceğim var demek daha. Ömür de geçip gitmekte ama… Sağ salim ölebilseydim ben de o zamanlar. O kadar şey gördüm, hâlâ o gün o kocaman siyah kargalara, yerde bir ömre veda kilimi olmuş güz yapraklarına bakarak söylediğim o söz dudaklarımda, ben hâlâ ruhumla o binanın koridorlarındayım. Hayalimde oradaki tablolara bakıp teselli olmaya çalışıyorum. Ve aynı şeyi diliyorum. “Sağ salim ölebilsek.”
Şerbanu Beysenova
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Sovyet devrinde Stalin dönemine dair çok şey duymuş ya da okumuşuzdur. Özellikle Stalin’in 1920’li ve 1930’lu yılların sonunda yaptığı aydın kırgınları hafızalara kazınmıştır. Hatta o çetin günlerde suçsuz yere hayatlarından olan pek çok Türk aydını ancak günümüzde aklanmış ve vicdanlarda hak ettikleri gerçek yerleri bulmaya başlamıştır. O boranlı dönemde “halk düşmanı” suçlamasıyla kurşuna dizilip öldürülenler, Sibirya’ya sürgüne gönderilip suçlu kamplarının zor şartlarına dayanamayıp yaşamını yitirenler, sürgünden dönmeyi başarsa bile çileli yılların sonunda çaresiz hastalıklara tutulup hayatını kaybedenler… Bütün bunların yanı sıra Stalinli yıllarda ve daha sonrasında “halk düşmanı” damgasının dışında tarihe silinmez bir damga daha vurulmuştu. Bu damga “halk düşmanının ailesi” damgasıydı. Nasıl ki “halk düşmanı” damgasını silmek mümkün değilse “halk düşmanının ailesi” damgası da silinmesi imkânsız bir damgaydı. Bizler genelde Stalin devrinde “halk düşmanı” olanların hayat hikâyelerini duyduk, okuduk. Onların dramlarına şahitlik ettik. Oysa bir de “halk düşmanı”ndan geriye kalan bir eş ve çocuklar vardı. İşte onların dramı bize pek yansımadı. Bu kitap ise bir “halk düşmanı”nın geride kalan ailesine ve onların bu damga ile hayatta kalma mücadelesine adanmıştır. Elinizdeki kitap konusunu gerçek hayattan almıştır. Eserlerinde özellikle kadın konusuna odaklanan değerli yazar ŞerbanuBeysenova bu romanda Stalin devrinde tutuklanan akademisyen MuhamedcanKaratayev’in ve onun geride bıraktığı eşi Marhuma’nın hayat hikâyesinden esinlenmiştir. Romanda başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerlemekteyken Stalin devrinde “halk düşmanı” olarak tutuklanan MukanKaptagayev’in Sibirya’da sürgüne gönderilmesi ve “halk düşmanının ailesi” damgasıyla geride kalan eşi Marguva’nın çocuklarıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Marguva’nın ve çocuklarının hayatta kalma mücadelesini okuduğunuzda, o dönemde Sovyet sisteminin Sovyet iktidarını korumak bahanesiyle yalnızca “halk düşmanları”na savaş açmadığını, kendi halkına, kadınlarına, çocuklarına, bizzat insanlık değerlerine savaş açtığını göreceksiniz.
Murat Bardakçı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

“Tatlîk etmek”, “boşamak”; “tatlîk ettim” de “boşadım” demektir... Türkiye’de Medenî Kanunun bulunmadığı devirlerde yürürlükte olan fıkıh temelli uygulamaya göre, koca, karısını bir talâkname, yani boş kâğıdı yazarak boşayabilir ve evlilik birkaç kelimeden ibaret bu boş kâğıdı ile son bulurdu... Kitabın ismi, İslâm fıkhının kocaya tanıdığı boşama hakkını kullanan Mustafa Kemal Paşa’nın eşi Lâtife Hanım’a 5 Ağustos 1925’te gönderdiği talâknamedeki kendi ifadeleridir ve 2 sene 6 ay 8 gün, yani sadece 920 gün devam edebilen evlilikleri, bu talâkname ile son bulmuştur… Evliliklerinin seyri ve boşanmalarının sebebi hakkında doksan küsur seneden buyana çok şey yazılıp söylendi, çeşit çeşit tahminlerde bulunuldu, ortaya türlü türlü iddialar atıldı ama bunların hemen tamamı kulaktan kulağa fısıldanan ve doğru olup olmadıklarının belirlenmesine imkân bulunmayan söylentilerden, hattâ tarafların hem özel hayatlarına, hem de kişiliklerine tecavüz mahiyetindeki dedikodulardan ibaret kaldı. Bu kitap, Mustafa Kemal Paşa ile Lâtife Hanım’ın boşanmaları hakkında başta Cumhurbaşkanlığı Arşivi olmak üzere diğer resmî arşivlerde bulunan yayınlanmamış belgelere dayanılarak yapılmış ilk yayındır ve Paşa’nın hayatının şimdiye kadar meçhul kalmış bir dönemi bu yayınla aydınlığa kavuşmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)
Aleksandr Ivanoviç Kuprin
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Selvi Boylum Al Yazmalım, Cengiz Aytmatov kadar Türkan Şoray ve Cahit Berkay oldu bizler için... Kırgız bozkırlarından gelen bir ses ve bize ait olan bir ses.. Aynı ruh kökü, aynı romantizm.. Kuprin, ortak coğrafyadan seslenen bir Tatar Türküsü.. Yüzlerce kilometre mesafede ruhların akrabalığı ve müşterek yaşanmışlıklar.. En az Aytmatov kadar bize ait bir yazar Aleksandr İvanoviç Kuprin... Zararı yok, insanlar sakatlanabilir, fakat sanat her şeye dayanır ve her şeyi yener. Gambrinus
Aleksandr Ivanoviç Kuprin
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Kitapta, yirminci yüzyılın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in genelev mahallesi ‘Yama' ele alınıp incelenmiş. Kitapta genelevde çalışan fahişelerin ekonomik koşulları, aralarındaki tabakalaşma ve günlük yaşamlarına ilişkin ayrıntılar incelikle anlatılmış. Genelev kadınlarının yanısıra orayı ziyarete giden çeşitli erkek tipleri, muhabbet tellalları, doğal, renkli ve canlı bir anlatımla ele alınmış. Kitap, fuhuşa karşı çıkan ahlakçı ve natüralist bir görüşle yazılmış. (Önsözden)
Satı İlen
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Evet, ben, cılız, zayıf, eksik ve kusurluyum… Ne gücün sadık kölesiyim ne de yetke sahibiyim!.. Aslında en soylu, en onurlu benim!.. "Sağlam beden" ile "meta fetişizminin" bozduğu değilim!.. Bu da değerimi belirliyor benim… Sağlamlık, beni "anormal" olarak görüyor ya!.. Ben bunu lütuf olarak alıyorum… Çünkü baskın bir grubun içinde değilim... Onu bunu dikizleyip bir ad takmıyorum… İktidar soytarılarına ruhumu satmıyorum… Hem alışılmamış şeyler iyidir… Bence, uygunluk denilen ilaç ona iyi gelir… Ben kendi açımdan zarif, ince, iyi ve güzelim... Herhangi bir şeyin nesnesi olup kendimi aşağılayacak kadar ahmak değilim… Saf, doğal ve samimiyim... Başkasına göre değil, kendime göre yaşadığım için Övgüye Değerim…" Kapitalizm "sağlam beden ideolojisi"ni yüceltiyor, sakatlığı "normal"den sapma olarak tanımlıyor ve "ideal bedeni" oluşturmak için tüm iletişim araçlarıyla bilinçlerimize prangalar vuruyor. "Sakat-sağlam" ayrımı keskinleştirilerek insanlığın bütünlüğü bölünüyor; sakatlar sınıflandırılıp toplumdan dışlanıyor. "Sakatlığa Övgü", kuşaktan kuşağa aktarılan, sakatlarla ilgili her türlü negatif düşünce, hurafe ve ön yargıya bir başkaldırıdır. Bu tür zihniyetlerle insanı toplumdan yalıtan; onu, düzgün çalışan bir makineye çeviren anlayışlara karşı bir duruştur. Bu kitapta, doğanın içinde bile farklılıklar varken kusursuzluğu aramanın anlamsızlığı dile getiriliyor. "Sakatlığa Övgü" bir başarı öyküsü değildir. Yazar, yaşadığı ya da gözlemlediği olaylardan yola çıkıyor ve engelli-engelsiz bireyler arasında nasıl bir duygudaşlık kurulacağının ipuçlarını veriyor. Elinizdeki denemeler, farklılıkları dışlamayan, empati, hoşgörü ve sevgiyle kuşatılmış bir dünya arayanlar için kaynak oluşturuyor. (Tanıtım Bülteninden)
Selim Erdoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Millî Mücadele’nin düzenli ordu döneminin başındaki 1921 yılı muharebelerinin (1. ve 2. İnönü Muharebeleri, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi) tamamı dokuz ay gibi kısa bir sürede, henüz güç terazisi Yunanlar lehine iken gerçekleşmiştir. Aradaki kuvvet farkına rağmen Türk Ordusunun Yunanları durdurabilmesinin, hatta geri püskürtebilmesinin en önemli sırrı elindeki kısıtlı imkânları en doğru şekilde kullanması olmuştur. Bunu başarabilmek için muharebeler süresince sadece tümen ve alayların değil, taburların, hatta bazen bölüklerin bile yerleri değiştirilmiş, nerede açılan bir gedik varsa oraya bulunabilen bütün kuvvetler sevk edilmiştir. İşte, Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair bugüne kadar yazılanları zor anlaşılır kılan bu askeri zorunluluktur. 22 gün ve gece boyunca oradan oraya nakledilen askeri birlikler, değişen komutanlar, taktikler, muharebeleri biraz daha ayrıntılı öğrenmek isteyen okuyucunun kafasının karışmasına neden olmaktadır. Bir harbin öyküsü, o muharebelerin geçtiği coğrafya bilinmeden anlatılamaz. Harp tarihi sadece arşivdeki askeri belgelerden ibaret değildir. Burada karşımıza “Harp Coğrafyası” şeklinde yeni bir kavram çıkıyor. Sakarya Meydan Muharebesi’nin coğrafyasını herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koymak, muharebenin tarihi ile bütünleştirmek bu çalışmanın temel amaçlarından birisidir. Bağımsızlık destanımız olan Millî Mücadele’nin düzenli ordu safhasında, cephedeki iki yılı ele alan serinin bu ilk kitabında, bir milletin son ocağını savunmak için doğru liderin etrafında birleşmesi ve verdiği ölüm kalım savaşı anlatılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi şimdiye dek görülmemiş bir ciddiyetle ve titizlikle Selim Erdoğan tarafından yeniden kaleme alındı. Sakarya: Türk Bitti Demeden Bitmez, içerdiği muharebe atlasıyla ve özel fotoğraflarıyla Millî Mücadele dönemini yeniden aydınlatıyor.
Gonca Çiftçioğulları
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

İnsanın hayatı boyunca yaptığı seçimlerdi belki de ilerleyeceği yolu belirleyen. Doğru ya da yanlış… Bunun ne önemi vardı artık? Yanlış tarafa geçtiğini bile bile o yolda ilerlemeye devam ettikten sonra. İçinde uyanmaya başlayan karanlık yolcu muydu onu bu yola iten, yoksa kendini temize çıkarmak adına o yolcuya koşulsuz şartsız sarılması mıydı? Artık ne doğruyu ne de yanlışı ayırabilecek durumdaydı. Tamamen parçalanmış, bölünmüş bir ruhun pençesi altında yaşamaya çalışan yaralı bir ceylandı o. Çünkü annesi hep öyle severdi; Ceylanım derdi, onun yaralı olduğundan habersiz. O yaraları kanatırcasına deştiğini bilmeden… İçinde kötülük tohumunun yeşerdiğini anlamadan… Kaderin sillesi tokat gibi çarptığında, kimseye anlatamadığı, içine attığı en büyük acısı doğrularını da şaşırtmıştı. Artık günahlarının hesabını bile yapamıyordu. Sevaplarını ise hiç düşünmedi, çünkü olup olmadığından bile emin değildi. Emin olduğu tek şey intikam ateşiyle yandığıydı. O artık bir İntikam Yolcusu'ydu.
Zeliha Eren
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bilişim İstihbarat Servisi’nin en tehlikeli oyunu başlamak üzere! Sıkı tutunun ve kemerlerinizi bir kez daha kontrol edin! İstihbarat Ajanı Jason Mert Soyalp’in hayattan çok yüksek beklentileri yoktu. Kötü adamları yakalamak, dünya barışı için çalışmak ve arkadaşlarıyla ölümüne dalga geçmek onun için yeterliydi. Bal rengi gözlü, hafızasını kaybetmiş bir kadın hayatına girdiğinde olacaklardan habersiz ona yardım ederken, hiç beklemediği bir anda her şeyi hatırlayan kadının gerçek kimliği beklentilerini yeniden gözden geçirmesini gerektirecekti. Aylar sonra hafızasını yeniden kazanan Azra’nın yerine getirmesi gereken çok önemli görevleri vardı ve onları tamamlamak için aşamayacağı hiçbir engel yoktu. Tabii o engel bir arsız bir yavru kedi değilse... Azra başa bela olma kapasitesi yavru bir kediden hallice olan Mert’ten kurtulamayacağını anladığında onu da oyuna dahil etmekten başka çaresinin kalmadığını fark edecekti. Bu aşk onlar için Rus Ruleti iken duygularıyla görevleri arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında kararlarının yalnızca onları etkilemeyeceğinin de farkındalardı. Gizemli poker kartları, birbirinden tehlikeli görevler ve amansız bir aşk! Visal, küllerinden doğmak mı yoksa küle dönmek miydi? Nasıl okumanız gerektiğini biliyorsunuz, değil mi? (Tanıtım Bülteninden)
Charles Taylor
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Kitabın odak noktası, kamusal kurumlarda dinin rolü ve dini inançların hayatımızda ne kadar yer kapladığı değil, tüm bunlardaki değişimi mümkün kılan koşullar. (Jonathan Derbyshire, Philosopher’s Magazine) Bu Charles Taylor’ın gerçekten büyük önem taşıyan, çığır açan bir kitabı, çünkü burada, tüm sekülarizm tartışmasını yeni bir kalıba dökmeyi başarıyor. Yaşadığım süre içerisinde yazılmış en önemli kitaplardan biri . (Robert N. Bellah) Tanrı’ya, hatta belirli bir dine inanmamanın neredeyse imkânsız olduğu zamanlardan, dini inanışların “bireysel tercih” olarak görüldüğü ve akılcılaştırılmak zorunda hissedildiği günümüze nasıl geldik? 2007’de yayımlandığı günden bu yana dünya çapında büyük ses getirmiş ve Templeton ödülünü kazanmış olan Seküler Çağ ’da Charles Taylor, beş yüzyıla yayılmış sekülerleşme sürecini anlamak için modern bilimin doğuşuyla kaybedilen şeylere değil, bu bilimi mümkün kılan “toplumsal tahayyüldeki” değişimlere bakmamız gerektiğini söylüyor. Taylor Batı kültür tarihinin bu uzun kesitini olağanüstü bir incelikle yansıtırken, bir yandan da günümüz koşullarında, aşkın bir varlıkla bağlantılı bir hayatın olanakları üzerine felsefi bir tartışmaya girişiyor.
yağmur kutsal
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Hayat herkese eşit noktadan başlamıyordu ve Nerissa bunun en güzel örneğiydi. Afrika'nın ücra bir kasabasına yolu düştüğünde hayatın ilk zorluğu ile karşılaştı. Çocuk kalbiyle hayata tutunup, şartlara uyum sağladı. Ne zalim babasının eziyetleri ne de yaşayamadığı çocukluğu umutlarını hiçbir zaman tüketemedi. Yıllar geçipte güzel bir genç kız olduğunda, kasabaya uzaktan gelen bir yabancı, hayata dair hayaller kurmasına sebep oldu. Aşk kapısını çaldığında, bütün sesler susmuş, kalbi aşka pür dikkat kesilmişti. Ruanda soykırımı başladığı zaman, Avrupalı Sevgilisi Edward ile birlikte her güçlüğü yeneceklerine dair yemin ettiler. Annesi öldürüldü ve kardeşini de bırakmak zorunda kalarak hayatı gizemli bir bilmeceye benzeyen Edward ile İrlanda' ya gitmeye karar verdi. Masmavi Atlas okyanusu üzerinde yolculuk başlamıştı. Arkası yıkımlarla dolu olsa da, Edward ile kuracağı hayat, cennet bahçesinden farksız olacaktı. Edward 'ın omzuna başını koymuş, masmavi okyanusu izlerken bunları düşünüyor, asıl savaşının şimdi başladığını bilmeden, yaşayacaklarından habersiz gülümsüyordu.
Hüseyin Su
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 13 Ocak 2021
15 Ayrım
264,86 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Eylül Güven

Türk öykücülüğünün aşk öyküleri izleğinde farklı bir duyarlığın yazarıdır Hüseyin Su. Aşkı, mutlak varlık alanına ve varoluşsal nedenlere bağlı olarak ele alır. Aşkı, sadece insanî ve bedensel bir yaklaşımla düşünmez. Aşkı, aşkın boyutlarıyla birlikte yazar. Bütün boyutlarıyla ve bu bağlam içinde anlatır. Aşk, her ne kadar bu sınırları zorlayan bir insanîlik olsa da Hüseyin Su öykülerinde mutlaka aşkın bağlamıyla birlikte; gelenek, din, kültür, duyarlık alanlarıyla irtibatı kopmadan anlatılır. Aşkın Hâlleri'nde Hüseyin Su, insanı aşkın birçok haliyle yüzleştirir. Şöyle der: "Aşkın Hâlleri'nde kadın erkek, genç yaşlı herkes bu hâllerden birini, hatta birçoğunu yaşamaktadır. Kimi zaman cesur ve atak, kimi zaman da korkaktır; çekinir ve ürker. Bazen gözü döner. Yıkılır veya yıkar. Feraseti açılır ya da hayret edip öylece kalıverir. Ne aradığını bilemez hâle gelir. Bütün dünyayı istediğini sanır ve ardına düşer. Münzevileşir, yalnızlığını kutsar, dilsizleşir. Erkek kuşatılır, kadın kuşatır. Aşkta güçlü kadındır; daha mantıklı, daha hesaplı, daha hakimdir. Erkek daha zayıftır. Sevdiği hiçbir kadına güç yetirebilen, hatta onunla kendisini eşitleyebilen erkek yoktur. Âşık hiçbir zaman kendisini görmez, ben demez, sevgisini fedakârlık olarak anmaz ve anlamaz. Hep sevdiğini yüceltir, çünkü onunla dünyasını doldurmuştur. Görmek istediği yalnızca bir yüz/sûrettir. Ona göre oluş, içinde bulunduğu hâlden ibarettir."; "Aşk, insanın, imkânsızlığa tutkusu, imkânsızın ardından koşmasıdır. Bir anlamda incelme, bir başka anlamda da beşerîliğe meyli, gönül indirme hâlidir. Aşkın yüzü şehvete döndüğünde düşüş; güzelliğe, saflığa, ruha döndüğünde incelme başlar." (Tanıtım Bülteninden)
Pierre Bayard
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Fransız yazın eleştirisinin en yaratıcı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor Pierre Bayard. Metinlerarasılık kavramını sadece tarihsel ve sosyal katmanlar arasında değil, bilincin kavrayış kipliklerine özgü farklı geçişler arasında da ilmek ilmek çözümlüyor. Hamlet üzerinden girişilmiş alternatif okumalara odaklandığı bu yapıtı, bir tür "metin sosyolojisini" kurgulayan analitik zekânın en göz alıcı örneklerinden biri. Okur, yazar, metin kişisi, algılama düzeyi, yorumsama uğraşı gibi temel bileşenlerin hepsini odağına alan bir okuma manueli. Yazın tarihinin en çok tartışılan yapıtlarından biri olan Hamlet, Bayard'ın seçici dikkati ve titiz araştırıcılığıyla yirminci yüzyılın son çeyreğinde yazın eleştirisine yön veren okuma pratiklerinin de bir dökümünü veriyor.
Firdevs Candil Erdoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Tartışmaya açık olmayan mutlak bir benzerlik; gerçek bir “gerçeklik”; olağandışı bir gözlem ve gözlemleri tuvale aktarma gücü; sanatçının zekâsıyla resimlerine bakanların zekâsını yarıştıracak, buluşturacak, beyin fırtınası yaratacak muamma; bu muammayı inanılması güç bir yalınlıkla ancak aynı zamanda heybetli bir şekilde tuvale yansıtma becerisi. Velázquez resimlerinin özeti bu. Görünürde yalnızca birkaç figürün bir araya gelerek sıradan bir poz verdiği iç mekân resminin ardına asırlardır yapılan tartışmalara rağmen halen kesin bir yargıya varılamayan gizemler ekleyen bir ressamdan bahsediyoruz. Resim sanatı tarihinin Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden biri olan Velázquez, filozoflara ve sanat kuramcılarına yüzyıllardır gizemi çözülemeyen bir bilmece bıraktı: Nedimeler (Las Meninas). Edebiyatçıların, hatta film yapımcılarının bile ilgi odağında olan resim, pek çok ressama da ilham verdi. Resmini yapmaya değer bulduğu kişilerle ve seçtiği konularla da yüzyıllardır herkesi etkilemeye devam eden ünlü ressam, eserlerinin pek çoğuna izleyiciye adeta göz kırpan bulmacalar eklemeyi ihmal etmedi. Hayalperest Yayınları’nın “Sanatın Büyük Ustaları” serisinin bir parçası olan bu kitap, ressamın yalnızca yaşamını anlatmakla yetinmiyor, önemli eserlerini mercek altına alarak günümüzde sanat tarihindeki yerini nasıl aldığını ortaya koyuyor. Doksan altı sayfadan oluşan kitap, sanatla ilgilenen herkes için temel bir kaynak niteliği taşıyor. İçerdiği görsellerle birlikte metnin içeriğini zenginleştiren notlar bölümüyle katmanlı bir okuma imkânı sunan kitap, “ressamların kralı” ve “kralların ressamı” olarak da anılan Velázquez’in dünyasına açılan kapıyı aralıyor ve sanat tarihinde çıktığı yolculukta okurun keyif almasını umuyor.
Firdevs Candil Erdoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Batı sanatı tarihinde 15.yüzyılın sonuna ve 16.yüzyılın başına damgasını vuran Albrecht Dürer, henüz hayattayken kazandığı ünle tüm Kıta Avrupası’nın dikkatini üzerine çekmişti. Ressam, baskıresim ustası, vitray tasarımcısı, dekoratör, sanat kuramcısı, yazar, restoratör Dürer, ondan bahsedilirken söylenen “Alman Leonardo” tabirinin hakkını teslim ediyordu. Özellikle baskıresim tekniklerinde uzmanlaşması, onun istisnai bir durum olarak halk arasında da fazlasıyla ün kazanmasını sağlamıştı çünkü bazılarını sayfalar halinde bazılarınıysa fasikül ya da kitap şeklinde satışa çıkardığı bu eserler, semt pazarlarında gayet ucuz fiyatlara alıcı bulabiliyordu. Başka sanatçılara da ilham veren bu “pazarlama tekniği sayesinde resim, sıradan insanların yalnızca kiliselerde, kamu kurumlarında, zenginlerin evlerinde ve benzeri yerlerde karşılaştıkları ulaşılamaz bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Yaşadığı dönemde pek çok sanatçıya pek çok konuda ilham veren Albrecht Dürer, gerek eserleriyle gerekse fikirleriyle ölümünden beş yüz yıl sonra bile “esin perisi” olmayı sürdürüyor. En ünlü eserleri arasında yer alan Melankoli I ya da original adıyla Melencolia I, bu büyük ustanın fikir dünyasının zenginliğini açıkça ortaya koyuyor. Hayalperest Yayınları’nın “Sanatın Büyük Ustaları” serisinin bir parçası olan bu kitap, Dürer’in bazen gizemli bazen insanı dehşete düşüren bazen de dinginliğe sürükleyen dünyasına açılan kapıyı aralıyor. Görsellerle ve notlar bölümüyle okura katmanlı bir okuma imkanı sunan kitap, bu büyük ustanın yaşama, sanata, bilime bakış açısını kavramaya yardımcı olacak noktaları işaret ediyor ve işin geri kalan kısmını okura bırakıyor.
Kolektif
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Michelangelo'nun sanatsal gelişiminin temelleri, "Rönesans'ın beşiği" olarak tanınan ve içinde mimari, heykel ve resim sanatından olağanüstü zenginlikte eserler barındıran Floransa kentinde atılır.
Firdevs Candil Erdoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Avusturyalı dışavurumcu ressam, şair Egon Schiele, sanatta pornografinin yeri hakkında yapılan tüm akademik çalışmalarda mutlaka yer verilen isimlerin başında gelir. Kadın bedenini betimleme, figürleri kompozisyona yerleştirme, renk seçimi ve dışavurumcu tarzıyla çarpıcı eserler üreten Schiele, yirmi sekiz yıllık yaşamına binlerce çalışma sığdırmıştır. Ressam Gustav Klimt’le arasındaki dostluk onu sanatsal anlamda epey beslemiş ve geliştirmiştir. Yaşadığı dönemde gerek yaşam tarzı gerekse sanat anlayışı yüzünden sapkın olmakla suçlanan, hatta eserlerindeki müstehcenlik ve hakkında yapılan taciz suçlamaları yüzünden hapis yatan Egon Schiele, en zor şartlar altında bile resim yapmaktan bir an olsun vazgeçmemiştir. Ne mahkûm olduğu günler ne de Birinci Dünya Savaşı’nda orduda görevlendirilmesi onun resim yapmasını engellemiştir. Psikiyatriden sanat tarihine kadar pek çok farklı disiplinden araştırmacıların yaptıkları çalışmalar ışığında narsisistik özellikler taşıdığı ileri sürülen Schiele, iç dünyasındaki yalnızlık, parçalanmışlık ve en çok da ölümle hesaplaşma duygusunu tümüyle eserlerine yansıtmıştır. Hayalperest Yayınları’nın “Sanatın Büyük Ustaları” serisinin bu kitabı, Batı sanatı tarihinde pornografik imgenin kullanımına yönelik en çarpıcı örnekleri sunan ressamlardan Egon Schiele’yi anlatıyor. Sigmund Freud’un psikanaliz kuramını geliştirdiği ve cinselliğin insan davranışları üzerindeki etkilerinin kapsamlı araştırılmaya başladığı bir dönemde Schiele’nin eserleri, insanın doğum ve ölüm döngüsündeki konumuna farklı bir yorum getiriyor. Kitap, okurun, Schiele’nin sanat anlayışına onun gözünden bakmayı denemesine yardımcı olacak ipuçları veriyor.
Nicolo Nonhoft
Sema Bulutsuz
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

“Modernizmin Babası” olarak tanınan sanatçı, Paris’teki Güzel Sanatlar Akademisi tarafından resmin temel bir öğesi olan rengi, çizgiye ve gerçekçi tasvire fazlasıyla tercih ettiği, yani “özünde bir ressam değil boyamacı” olduğu gerekçesiyle defalarca reddedilmiştir. Cézanne izlenimcilikten yola çıkarak yepyeni sanatsal ifade biçimlerine ulaşarak geç-izlenimciliğin (Post-Impressionism) en büyük ustası haline gelmiştir.. Cézanne, aynı zamanda 20.yüzyıl resminin (kübizm, fovizm, dışavurumculuk, soyut resim) temellerini atan bireyci ve yenilikçi bir sanatçıdır. Modern resmin en önemli temsilcileri Cézanne’ı kendi gelişimleri içinde en önemli öncü olarak gördüklerini belirtirler. Gerçekten de onun yeni mekân anlayışı ve geleneksel perspektif kurallarına karşı duruşu resim sanatını yenilemiş, “özerk” resmin ve resmi geometrik unsurlara ayıracak olan akımların temellerini atmıştır. Paul Cézanne monografisinde, eserlerinde resim sanatının sınırlarını zorlayarak modern resmin yolunu açan bir sanatçının kendine özgü dünyası vardır.
Firdevs Candil Erdoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Yirminci yüzyıl Batı sanatına yön veren sanatçılardan bahsedildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Paul Klee, yalnızca ressam olarak değil kuramcı olarak da öne çıkıyor. Geçen yüzyılın en önemli ekollerinden biri olan Bauhaus Okulu’nda verdiği derslerle ilgili notları modern sanatın anlaşılması açısından halen değerli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor. Soyut sanat, renk kuramı, sanat eğitimi gibi konularda yazdığı metinler, araştırmacılar için kapsamlı bir içerik sunuyor. Müzisyen, şair, ressam Paul Klee, iki dünya savaşına da şahit olmuş Nasyonal Sosyalist Parti’nin Almanya’daki yükselişinin sonuçlarından etkilenmiş, gerek şahsıyla gerekse eserleriyle Nazilerin hedef tahtası haline gelmişti. Walter Benjamin, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Gilles Deleuze gibi düşünürlerin fikirlerini anlattıkları metinlerde onlara ilham veren eserleriyle Klee, döneminin ciddi entelektüellerinden biri olarak çevresinde etkileyici bir iz bırakmıştı. Sakin ancak taviz vermeyen, alışkanlıklarına bağlı ve tutumlu yapısıyla Klee, öğrencileri arasında da popüler bir “usta” olarak seviliyordu. Hayalperest Yayınları’nın “Sanatın Büyük Ustaları” serisinin bir parçası olan bu kitap, görünenin ötesinde saklı olan özü, nesnenin, sesin, doğanın tinini sanata aktarma arayışıyla ömrünü geçiren Paul Klee’nin yaşamına dair bilgiler sunuyor. Batı sanatında soyut sanatın öncüleri arasında anılan sanatçının müzik dilini resim diline tercüme etme çabalarına da değinilen kitap, okura, bakmakla görmek arasındaki nüansın Klee’nin zihninde nasıl şekillendiğini anlamasına yardımcı olacak ipuçları veriyor.
Udo Ferbinger
Zeynep Sirer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

′Moulin Rogue için yaptığı ilk afiş sayesinde Toulouse-Lautrec′i bütün Paris tanıdı. Aristokrat bir ailenin çocuğudur, çizim konusundaki olağanüsü yeteneği daha ilkokul yıllarında yaptığı karikatürlerle açığa çıkmıştır. Ancak, art arda kırılan kemiklerinin yarattığı bedensel sorunları olmasaydı, cerrah veya sporcu olmayı tercih edeceğini söylemiştir. Bedensel engellerin getirdiği sorunlar nedeniyle özellikle hareket onu büyülemiştir. Yaşadığı bohem Paris hayatı onu hareketin ve debdebenin koynuna sokar. Paris’in gece hayatını betimleyen yağlıboya resimler üzerinde dur durak bilmeden çalışır. Toulouse-Lautrec’in resim sanatına getirdiği yenilikler, o güne kadar ikinci sınıf el sanatı olarak görülen afişi modern grafik sanatına bir adım daha yaklaştırmıştır. Sanatla reklam arasındaki sınırların belirsizleşmeye başlaması ve afiş sanatının ciddi biçimde gelişmesi onun sayesinde olmuştur. Toulouse-Lautrec monografisi, pek uzun yaşamamasına rağmen başta Picasso olmak üzere kendisinden sonraki sanatçı kuşağının üzerinde tayin edici bir etkisi olan sanatçının trajik hayatını ve eserlerini öğrenmek için eşsiz bir fırsattır.

Sayfalar