Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
2367 adet sonuç bulundu.
Mehmet Yaşar Kandemir
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Bugün, fabrika ayarlarıyla oynayan, fıtratına çelme takan modern insanın tüm dertlerine derman olacak yegâne şey, ilahî kurallara riayetleri ile kullukta zirve yapan insanların ayak izlerinde saklıdır. Onlar büyük bir ahlâk üzere yaşamış, arkalarında imrenilesi imzalar bırakmışlardır. Hasretini çektiğimiz insanlık, o muhteşem ahlakta saklıdır. İşte bu kitap, yaşadığı çağın karanlığını ahlâkının parıltılarıyla yırtmaya azmeden herkese, bilhassa gençleredir. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın nazik üslubu ve çok kıymetli tecrübeleriyle yoğrulmuş yorumu ile çok daha güzel bir mana kazanan “ahlâk” kavramının hayatlarımızda çok daha fazla yer bulması; insanlığın aksi istikametten vazgeçip fıtratına, ahlâkına, orijinine, ana eksenine dönmesi adına çağrıdır."
Necati Abay
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Bu Toprak Onları Unutmaz Ülkemizde “Sakindi Oranın Şafakları” romanıyla tanınan ünlü Sovyet yazarı Boris Vasilyev’in “Bu Toprak Onları Unutmaz” romanını kitapseverlerle buluşturuyoruz. Birinci baskısı birkaç ayda tükenen bu kitabın 2. Baskısı, 29 yıl sonra yapıldı. Aslında bu kitabın dramatik serüveni, faşist 12 Eylül darbesinin ağır tahribatını, kendi çapında çarpıcı bir biçimde gösteriyor. Sanat Emeği Yayınlarınca 1. Baskısı Nisan 1980’de yapılan elinizdeki roman, kısa sürede tükenir ve 2. Baskı hazırlıkları için yayınevine gidildiğinde, kapısına vurulmuş mühürle karşılaşılır. 12 Eylül cuntası pekçok yayınevi gibi Sanat Emeği Yayınlarını da kapatmıştı. Roman, Sovyetler Birliği’nin Hitler faşizmine karşı verdiği Büyük Anayurt Savaşı’nda destanlaşan Brest Kalesi direnişini anlatıyor. Brest Kalesi’nde, Faşizmi yenilgiye uğratmanın ilk tohumları atılır. Ve “Kale düşmemiştir. Kale yaralanmıştır yalnızca.” Boris Vasilyev, kitaba yazdığı Sonsöz’de şöyle diyor: “Tarihçiler destanlardan pek hoşlanmazlar, ama size mutlaka tam on ay boyunca, 1942 Nisanına değin kaleyi inatla savunan adı belirsiz direnişçiden de söz edeceklerdir. Bir yıla yakın bir zaman savaştı. Tam bir yıl, kimse bilmeden, ne bir yoldaş, ne de emir alacak bir üst olmadan, erzaksız, malzemesiz... Adını ve rütbesini öğrenemedik. Bir Rus askeriydi...”
Ali Arslan
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Serçe, 1938 yılında, daha dört yaşındayken Kütahya´ya sürgüne gönderilen Dersimli bir kızın; İkinci Dünya Savaşı şartlarının Türkiye´sinde geçen yaşam serüvenini anlatıyor. Önce bir asker ailesinin yanına verilir bu küçük kız. Ama orada, Türkçe öğrenmeyi bir türlü beceremediği için dövülür. Sonra, bir doktor ailesine sığınır. Orada, kimse onun adını bilmez, o da, dil bilmediği için adını söyleyemez. Serçe adını verirler ona. Oysa asıl adı Zemi´dir. Doktorun da küçük bir kızı vardır, Serçe o kızdan öğrenir Türkçeyi. Ama bir süre sonra oradan da kaçmak zorunda kalır... Oradan oraya savrulur, bir yandan onurunu ayakta tutma, bir yandan da yaşamda kalma savaşı verir. İnsanca duygularla dolu olun bu roman, o günlerin Türkiye´sinden pek çok insan tiplerini betimler. Serçe´nin dramatik serüvenini okurken, ülkemizin o günkü politik ve sosyal şartlarında onunla birlikte yaşayacaksınız; onunla birlikte korkacak, sevinecek ve heyecan duyacaksınız. Serçe, dil ve anlatım özellikleri, hepsinin üstünde insan ilişkileri açısından pek çok güzelliğin, inceliğin toplandığı bir romandır. Okurken bir halk adına acı çektim, kendi kendimle hesaplaşmak gereğini duydum. Öyle ümit ediyorum, Türkiye edebiyatında seçkin bir yeri olacaktır. - Fakir Baykurt
Francois Georgeon
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Akçura, İmparatorluğun çöküşünü önlemeye yönelik çeşitli önerilerin karşısına değişik bir toplumsal ve kültürel programla çıkar: Türk milliyetçiliği. Ziya Gökalp'in tersine, Akçura, ideolojik bir unutulmuşluğun öznesidir. Toplumsal çözümlemelerinde Marksizmin bazı yöntemlerini kullandığı için garipsenmiş, "fikirleri biraz sola kaçan" biri olarak nitelendirilmiştir. Bu kitap "Pantürkizmin babası"nın sadece biyografisi değil, aynı zamanda Osmanlı düşün hayatına ve modern Türkiye'ye yaptığı katkıların bir değerlendirmesidir.
Ahmet Kabaklı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Yüzbinlerce satan "Temellerin Duruşması"dan sonra hazırlanan ve yıllardır beklenen eser. Bu kitap, Atatürkçülük maskesiyle yapılan istismarları, zorbalıkları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Gerçek insan ve seçkin Atatürk yerine, uydurma ve hurâfeleri kimse kabul etmez; etmemelidir. Bunun için halkı zorlamak, insan şeref ve haysiyetine tecavüzdür. (Tanıtım Bülteninden)
Barbey D'aurevilly
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Şeytanî Öyküler, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız edebiyatında büyük tartışmalara yol açan sıradışı yazar Barbey d’Aurevilly’nin skandal yaratan altı öyküsünden oluşuyor. Daha basılmadan "büyük bir merak, şaşkınlık uyandıracağı, hatta insanları incitme başarısına ulaşacağı" söylenen öyküler düşünüldüğünden çok daha fazla tepki alır. "Toplum ahlakına ve genel adaba aykırı davranmak"la suçlanan Barbey eserinin amacının erdemsizliğin iğrençliğini göstererek insanları ahlaka davet etmek olduğunu; eserinde çizdiği kötülüğün ise iyilikle karıştırılmaması gerektiğini, herkeste korku ve dehşet uyandırması için özellikle daha çarpıcı bir renk verdiğini açıklamak zorunda kalır. Dönemin toplumsal, siyasî ve ahlakî yapısını eleştiren yazar, her ne kadar kendini "Hıristiyan ahlakçı" olarak tanımlasa da, bir yandan da Byron ve Baudelaire’den çok etkilenmiştir ve belli bir yoğunluğa ulaşan tutku ve günahı bazı ruhlar için bir çeşit erdem olarak görür.
Hannah Arendt
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Yahudi karşıtlığından farklı bir temelde, belki bir modern çağ yan etkisi sayılabilecek biçimde ortaya çıkan Antisemitik akımların doğuşunu 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla dönülen çağ aralığındaki gelişmeleri ele alan bir inceleme. Arendt, 20. Yüzyılda sayısız insan hayatına malolacak, soykırım katliamlara, toplumsal hezeyanlara kapı arayacak, ardından siyonist şiddetle karşı dramlar yaratacak bir eşiği analiz ediyor.

Sayfalar