Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 5579 sonuçtan 41 - 60 arası görüntüleniyor.
Ebu'l ala Mevdudi
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Peygamber Efendimiz (s)’nin en esaslı ve en mühim daveti, Allahu Teala’nın birliğine imandır. Bu ise kelime-i tevhid “Lailaheillallah” ile ifade edilmiştir. Bu kelime-i tayyibe İslam’ın özü, kaynağı ve ruhudur. Müslümanı kafirden müşrikten veya ateistten ayıran, bu iman ifadesidir. Kelimenin kabul veya reddi, insandan insana farklı alemler meydana getirir. Ona iman edenler tek bir grubu; iman etmeyenler ise karşı grubu teşkil ederler. Müminler için dünya ve ahirette engelsiz ve apaçık başarılar vardır. İman etmeyi kabul etmeyenler için ise sonsuz hüsran ve zillet vardır.
Andre Aciman
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

André Aciman bu güçlü romanında, insanoğlunun duygularını etkileyici bir duyarlılıkla keşfe çıkıyor. Genç bir adam yukarı Manhattan’da gittiği Noel partisinde, kendisini üç basit sözcükle, “Benim adım Clara.” diye tanıtan bir kızla karşılaşır. Bu ikili, sonraki yedi gün boyunca her akşam sinemada buluşur. Adam kadından etkilenmiştir ama temkinlidir yine de, adımlarını ihtiyatla atar. Aralarında yavaş yavaş oluşmaya başlayan gerilim; kararsızlık, umut ve güvensizlik duygularıyla şekillenir ve yılbaşı gecesi tılsımlı bir tutkuyla doruğa ulaşır. ‘’Roman, yalnızca Proust’la değil, Dostoyevski’yle de benzeşen bir psikolojik duyarlılığı ve yoğunluğu içinde barındırıyor.’’ The New York Times “Psikolojiyle yüklü, derinlemesine Dostoyevski etkilenimli ve her yönüyle özgün... Evet, Aciman yine özgünlükten ödün vermediği gibi, aşk mevzularına da yabancı olmadığını gösteriyor bir kez daha.” The Washington Post
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Tedkik ve Takdim :Ahmet DAVUTOĞLU ,sadeleştiren :Durali YILMAZ ve Hüsnü KILIÇ
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Çiğdem Ülker
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Türk ve Dünya edebiyatının klasik ve güncel kimi eserleri, kentlerin ve ülkelerin yarattığı izlenimler, sinemanın has yapıtları edebiyatçı gözüyle değerlendirilerek bir araya geliyor. Buluşmalar, geleceğin dünyasıyla buluşma yolundaki sonsuz bir çabanın 2020’lerdeki yankılarını gözler önüne seriyor.
Agatha Christie
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Leonides ailesi, büyükbabaları Aristide bir ensülin iğnesiyle cinayete kurban gidinceye dek, Üç Kuleli Malikâne'de mutlu bir yaşam sürmektedir. Bütün ipuçları cinayeti aileden birinin işlediğini gösterir. Bu yüzden cinayeti çözme görevini Sophia'nın nişanlısı Charles Hayward üstlenir. Çarpık bir adam vardı, çarpık bir yolda yürürdü. Çarpık bir çitin yanında, çarpık bir altı peni buldu. Çarpık bir kedisi vardı, çarpık fareler tutardı.Ve hepsi küçük, çarpık bir evde otururlardı... "Çarpık Evdeki Cesetler adlı yapıtımı büyük bir zevkle kaleme aldım. En iyi romanlarımdan biri olduğuna inanıyorum." -Agatha Christie- "Usta bir kalemin yarattığı mükemmel bir roman." -New Statesman- (Tanıtım Bülteninden)
Derleyenler: Gönül Bakay, ayşen Akpınar, Handann Dedehayır
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

“Toplumsal yapı ve ilişkiler mekânı anlamlandırmamızı etkilerken, mekânı kavrayışlarımız da toplumsal olanı anlamlandırma biçimlerimizi etkiler. Kadınların mekânlarda nasıl gezindiklerine, ne tür roller ve işlevler üstlendiklerine, mekânlarda kurdukları ilişkilerle mekânları nasıl anlamlandırdıklarına, varoluş biçimleriyle mekânların nasıl bütünleştiğine bakmak istedik. Kadınların, iktidar odakları tarafından yazılmış senaryolarda tanımlanmış rolleri oynarken, bu rolleri nasıl yeniden yorumlayıp yıldızlaştıklarını, sınırlılıkları nasıl sınırsızlıklara dönüştürdüklerini, yoksunluklardan nasıl zengin hayat parçacıkları ürettiklerinin ipuçlarını aramak üzere yola çıktık. Karşı çıkmadan, haykırmadan, başkaldırmadan sınırları esneterek kendilerine nasıl hareket alanları açtıklarını, kendilerini mekânlarda çeşitli biçimlerde konumlandırarak benliklerini nasıl yeniden tanımladıklarını, mekânların da bu serüvende, toplumun kadına bakışı ile kadının kendine bakışı ve yaşantısı arasında nasıl bir aracı olduğunu ele almayı hedefledik...” Kadın ve Mekân, Yoktan Var Eden Kadınlar, Mekânların Sınırladığı Kadınlar ve Kadın Hallerinden Yansımalar olarak şekillenen üç ana başlık altında her biri alanında öne çıkmış yazarların aydınlatıcı makaleleriyle irdeliyor. Kadın ve mekân etkileşiminin ne kadar farklı ve renkli boyutları olabileceğini sergileyerek ufkumuzu genişletirken mekânsal öğeleri değerlendirme yetimize çok değişik bir bakış açısı kazandırıyor. Kitaba başlarken değerli mimar-yazar Aydın Boysan’ın zihin açıcı aforizmalarla dolu önsözü bizi, ‘hanımlar konusu’na ısındırıyor; ardından mimarlık tarihinin Türkiye’deki öncüsü Doğan Kuban’ın giriş yazısı konunun derinliklerine ilk adımlarımızı atmamızı sağlıyor.
Ömer Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Yıldızlar, ay ve güneş ilahi bir düzene göre işlemektedirler. Belli bir düzenleri, belli bir ritimleri ve belli bir amaçları var. Bizler de evrenin bir parçasıyız ve hayatımızın belli bir düzeni, bir ritmi ve bir amacı olduğunu biliyoruz. Zaman zaman hayatımız bir kaosun içindeymiş gibi görünebilir ama kaosun ortasında bile derinlerde bir yerde ilahi bir düzen olduğunu biliyoruz. Zihnimizi bir düzene koyduğumuz zaman almamız gereken dersleri alırız, kaos bir anda biter ve tekrar düzene kavuşuruz. (Tanıtım Bülteninden)
Ülke Banguloğlu Bilgin
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

1970’lerin çalkantıları eşliğinde bir aile öyküsü... Feride ve Kızları, İstanbul’da yaşayan varlıklı bir ailenin hayatından yirmi yıllık bir kesit sunuyor. Romanın kahramanları bir yandan yetmişli ve seksenli yıllara damgasını vuran askeri darbeler, gençlik olayları, suikastlar ve ardından yaşanan tutuklama ve idamlarla çalkanan ülke gündemine ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da aile içi çatışmalarla baş ediyorlar. Aralarında sıkı bağlar olsa da kıskançlık, suçluluk ve öfke duygularının sarmalında gel-gitler yaşanıyor. Ülker Banguoğlu Bilgin’den İki Devir İki Kadın’dan sonra hayata ve Tür : Roman insanlara dair bir yakın dönem hikâyesi daha…
Osamu Dazai
Hüseyin Can Erkin
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Ningen Şikkaku (İnsanlığımı Yitirirken, 1948) bir anlamda Dazai'nin özyaşam öyküsüdür. Bu eserinde Dazai çocukluğunda yaşadığı yalnızlığı, gençliğinde ailesinden kopuşunu ve daha sonra Tokyo'da geçirdiği sıkıntılı yıllarını, intihar girişimlerini, vereme yakalanışını içe dönük bireysel bir anlatı yerine, yaşam alışkanlıkları üzerinde yoğunlaşarak ustalıkla ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır.
Andrew B. Wachtel
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Tarihsel bağlamda bakıldığında, Balkanlar tam olarak tanımlanamayan, ürkütücü bir bölge olarak hafızalara kazınmış ve çoğu zaman olumsuz noktaları ile değerlendirilen, etnik çatışmaların olduğu, her daim yeni çatışmalara gebe olan küçük bir bölge olarak görülmüştür. Balkanlar Tarihi, Balkanları olumlu yönleri ile ele alarak kültürel, tarihsel ve sosyal özellikleri ön plana çıkartıyor ve bölgedeki uyumu bizlere göstermeyi amaçlıyor. Ünlü tarihçi Andrew Wachtel bölgeyi dünyanın en büyük dört medeniyetinin birbiri ardına yerleştiği, karmaşık, dinamik, bazen kolayca alev alan, çok katmanlı yerel bir medeniyet olarak tanımlıyor. Balkanlar, Antik Yunan ve Roma, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Katolik Avrupa kültürlerinin birbirleriyle karşılaştığı, çatıştığı, bazen de iç içe geçtiği bir bölgedir. Balkan tarihi, yerel halkın bölgeye daha sonra gelen çeşitli medeniyetlerden ödünç aldıkları geleneklerin toplamından oluştuğu için dünyadaki en ilginç ve karmaşık bölgelerden biridir.
Paul Kleinman
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Ahmet Hamdi Başar
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bu Kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 1931 yıllarında Serbest Fırka'nın kapanmasından sonra 20 ili kapsayan inceleme gezisine katılan Ahmet Hamdi Başar'ın gezi sırasında ortaya çıkan sorunlar konusundaki düşüncelerini anlatır.
Don Delillo
Aylin Ülçer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

“Başka zaman olsa, iyi kötü sıradan bir zaman olsa, daima telefonlarına bakan insanlar olur, sabah, öğlen, gece, kaldırımın orta yerinde, yanlarından seğirten herkese kayıtsız, ellerindeki cihazın içine düşmüş, o cihaz tarafından büyülenmiş ve yutulmuş insanlar ya da üstüne yürüyen, sonra bir anda dümen kıranlar, ama onca dijital müptela şimdi yapamıyor bunu, telefonlar kapalı, her şey çökmüş çökmüş çökmüş.” Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından Don DeLillo’dan ahir zamanlara dair yeni bir anlatı: Sessizlik. DeLillo, pandemiden hemen önce yazdığı bu kısa ve sarsıcı metinde ekranların aniden karardığı bir dünya kurguluyor ve insanlık durumuna dair son hakikatleri kendine özgü mesafeli ironisiyle ortaya koyuyor. En sadık ilişkilerini telefonlarıyla kuran, veri akışlarına bel bağlamış ve değil ekran ışığından yoksun bir hayatı, bir saati bile hayal edemeyecek bir toplumun fertleri, Sessizlik’in analog kıyametinde kanatları olmayan kuşlar gibi savruluyor, kendi varlıklarını anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Bir kopuşun hikâyesi bu anlatılan, ileri teknolojiden taşlarla sopalar çağına geri dönüş; DeLillo, en basit mizansenlerde bile tüyler ürperten ayrıntılar yakalamayı, aynayı okura tutmayı başarıyor. “İnsanı ürkütecek denli isabetli.” – Observer
Orhan Berent
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Hoşlanıyordu tren yolu kenarlarında vakit geçirmekten. Ta eskilerden başlamıştı bu garip huyu. Hat boylarında yürüyor, gelip geçen trenleri merakla izliyordu. Yalnızdı daima. Demiryolu kenarına bir çocuk neden inerdi? Alt tarafı raylarda bozuk para ezdirmek için. Peki ya yirmi iki yaşına gelmiş kazık kadar bir adam? Ege rampalarında kürek kebabı, Konya Ovası'nda matara çayı… Ateşçi küreğine et yatırılır, ocağa salınır; üstüne de demir matarada demlenmiş çay… Güzel! Hep güzel değil ama her şey. Trenler eskiyor, raylar kayboluyor, makinistler unutuluyor… Hikâyeler birbirine karışıyor... Mümtaz'la Ayşe'nin, Caner'le Mücella'nın içtiği öğlen rakıları. Gizli kapaklı ilişkiler. Cürmü meşhut. Ardından gelen boşanmalar, evlilikler; fokurdayan dedikodu kazanları… Trenler Çıldırırsa bir lokomotiften diğerine geçerken yönümüzü şaşırdığımız alengirli bir anlatı. Tren tutkunlarının, meşum kadınların, dolambaçlı işler çeviren erkeklerin paralel ilerleyen yollarına makaslar ekleyerek, hepsini aynı istasyonda buluşturuyor Orhan Berent. (Tanıtım Bülteninden)
Edgar Allan Poe
Dost Körpe
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 31 Mart 2023
93 Ayrım
1242,26 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nurçehre Elver

Kasvetli Bir Romantizm Üslubu Hayatının tüm dönemlerinde büyük zorluklarla karşılaşan Poe'nun özellikle gençlik yıllarından itibaren edindiği alkol ve kumar alışkanlıkları, hayatını kötü yönde etkiledi. Maddi sıkıntılar ve ailesiyle yaşadığı çekişmeler sonrasında çok daha zor bir hale gelen hayatı nedeniyle olsa gerek, Poe'nun edebi eserlerinde kara romantizm akımının etkileri büyük bir yer kaplıyor. Edebi hayatına şiir türüyle başlayan Poe, "Bir Boston'lu" takma adıyla ortaya çıkardığı ilk şiir kitabı olan Timurlenk ve Diğer Şiirler adlı eserinde kendine özgü tarzını açık bir şekilde yansıtıyor. Döneminde yalnızca elli adet basılan bu eser, neredeyse hiç ilgi görmemesiyle de tanınıyor. İlk denemesinin ardından birkaç şiir kitabına daha imza atan şair bu eserlerinde de yeteri kadar ilgi görmüyor. Bu dönemlerde ağabeyi Henry'nin acı kaybıyla derinden etkilenen Poe, yazarlık kariyerinde ilerlemek için adımlar atıyor. Şiir kariyerinde kendine has bir üslup kullanan Poe, ilk kez 1846 yılının nisan ayında yayınlanan Kompozisyon Felsefesi adlı eserinde yazım teknikleri üzerinde duruyor ve kendisi de bu teknikleri benimsiyor. Şairin şiirlerinde de kendine özgü teknikleri kullanarak kasvet ve romantizmin harmanlandığı bir anlatım göze çarpıyor. Dahi Bir Korku Ustası Edgar Allan Poe Yeteri kadar başarı yakalayamadığı şiir kariyerinin ardından kısa öykü ve denemeler üzerine çalışmalar yapan Edgar Allan Poe, bu alanda başarı yakalıyor. 1830'lu yıllarda yazdığı kısa öyküleri çeşitli dergilerde yayınlatmayı başararak, yazdığı Şişede Bulunan Not adlı kısa öyküsüyle ödül alan Poe, edebiyat camiasında tanınırlığını büyük ölçüde artırıyor. O dönemlerde çeşitli dergi ve yayın kuruluşlarında editörlük ve eleştirmenlik gibi görevler üstlenen Poe, sivri dili sebebiyle acımasız bir eleştirmen olarak ün salıyor. Dönemin eserlerini ve sanatçılarını cesur bir dille eleştiren Poe, edebiyat dünyasında rahatsızlık duyulan bir imaj çiziyor. Kısa öykülerinde gotik kurgu akımına bağlı olarak korku ve gerilim temalarını son derece başarılı bir şekilde ele alarak okuyucuları etkilemeyi başarıyor. İyi bir eserin yüzeysel anlamlardan çok, altta yatan anlatımlarla güçlendirilebileceğini söyleyen yazar, kendi eserlerinde de savunduğu bu teoriyi kullanıyor. Poe'nun eserleri genel hatlarıyla oldukça derin ve ağır sembolik anlatımlar barındırıyor. Günümüzde edebiyat otoriteleri Poe'nun eserlerine yansıttığı kasvet yüklü satırları, onun trajik şekilde kaybettiği eşi ve diğer sevdikleri sebebiyle yaşadığı acılara yoruyor. Kasvetli yazım stilinin dışında korku, gerilim, polisiye ve kriptoloji gibi alanlarda da eserler üreten yazar, pek çok sanatçıyı da derinden etkilemeyi başarıyor. Bu sanatçılara en büyük örnek, Arthur Conan Doyle olarak kabul ediliyor. Poe'nun köklerini ortaya çıkardığı polisiye ve dedektif temalı yazılar, Doyle'un Sherlock Holmes serisi için büyük bir ilham kaynağı oluyor.
İmam Gazali
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Kimyâ-i Saâdet, Huccetü’l-İslam Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin, (505/1111) en önemli eserlerinden biri olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in bir özeti mahiyetindedir. Asırlar boyu şark diyarlarında ve Anadolu’da bir başucu kitabı olarak evlerdeki yerini almış, Osmanlı toplumunda da en çok okunan kitaplardan biri olmuştur. Kimyâ-i Saâdet, İhyâ’da olduğu gibi iman, amel ve ahlaktan bahseder. Başlıca konuları şöyledir: Kendini bilmek, kalbin hakikati, insandaki kötü ve iyi vasıflar, marifetullah, insan fıtratı, dünya gerçeği, ahiret hayatı, kabir azabı, ruhun mahiyeti, ehli sünnet itikadı, kıyamet, tekrardan dirilme, şeriata uymak… Eser titiz bir çalışmanın sonuncunda siz değerli müşterilerimizin istifadesine sunulmuştur.
Sevim Sevgi Yüksel
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bir anne, başından geçenleri, 14 sivil toplum, 27 yıl işitme alanındaki deneyimlerini kaleme aldı. Bu mücadeleye siz de ortak olun...
Feridun Andaç
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Değerlendirme yazıları, söyleşiler ve öykülerden oluşan bu kitap, öyküyü seven, öykü yazmak isteyen, hatta yazan, öykü tutkunları için bir başucu kitabı niteliğinde. Okura, öykücülerin dünyalarına, yazarlık / öykücülük serüvenlerine girme olanağı tanıyor.
Steven Erikson
Cihan Karamancı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"EN GÜZEL HAYAT, TANRILARIN GÖZÜNE BATMAYANDIR. HÜR KALMAK İSTİYORSAN, SESSİZ SEDASIZ YAŞAMALISIN.” Şehirlerin baş tacı, bir rivayet üstüne inşa edilen şehir Darujhistan… Gaz lambalarının mavi ışığında geceleri bir inci gibi parlayan bu şehir, Genabackis kıtasının ev sahipliği yaptığı Özgür Kentler arasında, Malazan İmparatorluğu tarafından ele geçirilmemiş son yerdi. Ve İmparatorluk doymak bilmez bir iştahla gözünü Darujhistan’a çevirmişti. İmparatoriçe Laseen mutlak hâkimiyet için her şeyi göze almıştı. Ancak Darujhistan dışarıdan göründüğü kadar savunmasız değildi. Şehrin dolambaçlı sokaklarında Yılanbalığı ismindeki casuslar efendisi, şehrini korumak için gizemli güçlerle bir çatışmaya girmişti. Şehrin çatılarında geceleri bir suikastçı savaşı veriliyordu. Şehrin tepesindeyse, yönetimi elinde tutan efsuncular cemiyetiyle ittifaka girmiş olan büyücü-suikastçı Tiste Andii ırkının lideri Anomander Rake, uçan kalesi Ay Tohumu’nda harekete geçme vaktinin gelmesini bekliyordu. Tanrıların da oyuna katılmasıyla, Darujhistan üzerinden yapılan tüm planlar suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. İnsanların gelip geçici hırsları, tanrıların ebedi çatışmalarının altında ezilecekti. Ve tanrıların unuttuğu bir gerçek gün yüzüne çıkacaktı: Faniler de bir tanrıyı öldürebilirdi. "Size verebileceğim tek tavsiye, vakit kaybetmeden Ay Bahçeleri’ni okumaya başlamanız.” –Stephen R. Donaldson
Erving Goffman
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Toplum içinde nasıl davranılır? Oldukça sıradan olan bu soru etrafında Goffman, yüz-yüze karşılaşma ve durumlardaki etkileşim düzeninin esasını ve detaylarını ilk kez okurla paylaşıyor. Etkileşim içerisindeki bireyler, eş zamanlı olarak, birbirlerinin hem yargıcı hem de seyircisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada düzen, öncelikle göz ve beden erişimi üzerinden, bireylerin birbirlerine yönelttikleri karşılıklı bakış, ilgi ve gözetim olarak kendini ifade ediyor. Düzenin “normalleri” kadar “delileri”, “damgalıları” veyahut da “madunları” da Goffman’ın merceğine takılıyor. “Yerini bilememe” hali olarak “delilik” ve erişime kapalılık olarak “engellilik” etkileşim düzeninin disipline etmeye çalıştığı kategorileri oluşturuyorlar. Madunların payına ise bir nevi “görünmezlik” ve “yok sayılma” düşüyor. “Uygar kayıtsızlık”, yüz-yüze karşılaşma anlarında etkileşimsel ilgiyi bir anda keserek karşıdakinin bizatihi mevcudiyetini ortadan kaldırıyor. Belki de tam da bu noktada Goffman sosyolojisi, iktidar ilişkilerinin bir mikro-sosyolojisi için tüm potansiyelini ortaya koyuyor; durumlara sızmış tahakküm bu sefer etkileşim düzeninin uzlaşılarının yerini alıyor, daha doğrusu, bu uzlaşılar üzerinden yeniden üretiliyor. Böylece, etkileşimlerin “silik” yüzleri her şeyden önce tahakküm altındaki yüzler olarak çıkıyor karşımıza: Deliler, Engelliler, Kadınlar, Siyahlar…

Sayfalar