Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2804 sonuçtan 61 - 80 arası görüntüleniyor.
Aydın Boysan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Çağrı Mert Bakırcı
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Evrime disiplinler arası bir bakış sunmayı amaçlayan Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı, alanında uzman, güncel tartışmaları yakından takip eden genç bilim insanlarımızın kaleminden çıktı. Bir yandan, popüler bilimin sınırlarında kalan haberlere ve bilimde son gelişmeleri içeren araştırma sonuçlarına yer veriliyor; diğer yandan, okurları teknik verilere boğmamaya özen göstererek evrimsel biyolojinin matematiğine, teorisine, pratiğine ve daha nicesine, olabildiğince detaylı bir şekilde değiniliyor. Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı; evrimi giriş düzeyinde, güvenilir bir kaynaktan okumak ve kendisini evrimsel biyoloji konusunda geliştirmek isteyen, evrimin ışığında aydınlanan, modern bilime ilgi duyan herkese yazılmıştır. İyi okumalar. Evrimin ne olduğunu ve detaylarını anladıktan sonra, yine de akılda bazı sorular kalmakta veyahut evrimin modern bilim içerisindeki rolünü küçümsemek için bilim karşıtları tarafından da sorulabilmekte: “Evrimi bilsek ne olur, bilmesek ne olur?”, “Evrimin bilime ne faydası var ki?” gibi birçok soru... İşte bu kitap, aklımıza takılı kalan birkaç temel ve önemli soruya cevap vermek amacıyla kaleme alındı. Çünkü bu soruların yanıtları, aynı zamanda evrimin bilim için neden vazgeçilmez olduğunu, hatta evrimin neden modern bilimin bütünleştirici harcı olduğunu anlamanızı sağlayacak. Dahası bu kitap, evrimin “Ne yani, insan maymundan mı geldi?” ya da “İnsan maymundan geldiyse, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor?” gibi sorular ve bu sorulara dair tartışmalardan çok daha detaylı, çok daha geniş bir bilim sahası olduğunu okurlara göstermeyi amaçlamakta. Ancak kitap, bunun da ötesine geçmeyi başararak, evrimin diğer birçok bilim dalıyla yakından ilişkisini ve insanlığın bilgi birikimine katkılarını çok yönlü olarak anlatan bir kitaba evrimleşti. Okurlarının her bölümde farklı bir bilim dalını, bu dalın günümüzde yaptığı çalışmaları ve bunlardan elde edilen bulguların evrimle ilişkisini bizzat görebilecekleri bir esere dönüştü. Ülkemizden bu tip çalışmaların çıkıyor olması, evrimsel biyolojinin ve genel olarak modern bilimin Türkiye’de köklerinin sağlamlaştığının en net göstergelerinden birisidir.
Thanhha Lai
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Marshall Hodgson
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Özlem Metin
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Birine beni tarif etmeye niyetlendiklerinde kimsenin aklına kumral saçlarım, uzun boyum, ela gözlerim gelmez, başka söylenecek bir tarafım yokmuş gibi herkes illa bu siyah noktadan anlatmaya başlardı. Dinleyenin aklında da çoğu kez sadece ben kalırdı. Bu alametifarika girdiğim her ortamda hatta hiç gitmediğim yerlerde bile kendini hemen gösteren, konuşan, gülen, hâl hatır soran, nihayetinde Aysel’den çok hatırlanan apayrı bir şahsiyetti. İlk zamanlar bu duruma epey içerlesem, kızsam, onu unutturup kendimi ön plana çıkarmaya çalışsam da sonradan pes etmiş, el mecbur alışmıştım birlikte yaşamaya. Alametifarika, hayatın ayrıntı kabul edeceği küçücük seslerden, parçalı görüntülerden, ergenliğin doludizgin yaşandığı hayat kesitlerinden rengârenk ve bir o kadar trajikomik öyküler yontup onları okurun karşısına çıkarıyor. Burun kıvrılan ergenliğe bir güzelleme o.
İzzet Güldoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Mavi şapkalı çocuk sabrın ve beklemenin nasıl kutsal bir değer olduğunu, hayranlıkla izlediği karahindiba sayesinde öğreniyor. Bu minik serüveninde en büyük destekçisi ise annesi.
Kevin Langford
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Nurdan Bağrıaçık
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
G.w.f.hegel
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
A. Ali Ural
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Stacey Vanek Smith
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Freda McManus
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Meraklısına Bilişsel Davranışçı Terapi, psikolojik sıkıntıları anlama ve gidermede önemli rolü bulunan, etkisi deneysel olarak kanıtlanabilen bir psikoterapi yöntemi olan BDT’yi anlamak için mükemmel bir başlangıç noktası. Freda McManus yalın bir dil ve kolay anlaşılır içerikle hazırladığı bu kitapta BDT’nin davranışsal kökenlerini, biliş boyutunu, ardında yatan kuramsal temeli, yöntemlerini ve yapısını açıklıyor. Ayrıca BDT’nin uygulanabileceği çok farklı psikolojik bozukluklara ve deneye dayalı olma özelliği sayesinde, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni sorunlara karşı nasıl kolayca uyarlanabileceğine değiniyor. Bu kitap, BDT’nin nasıl ortaya çıktığını, ne işe yaradığını ve ne zaman kullanılabileceğini merak eden herkes için bulunmaz bir kaynak.
Çağlayan Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Burak Enver
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

"Enver Paşa’nın Eşi Naciye Sultan’ın Hatıraları “Enver Paşa kendisi için değil, evvelâ memleket sonra da benim için yaşadı. Bunu söylemekle kendime bir pâye vermek istemiyorum. Bu adam kiminle evlenmiş olsaydı, muhakkak surette sevdiği ve beraber yaşadığı kadını bahtiyar ederdi. Dünyada Enver Paşa kadar memlekete ve ailesine bağlı az erkek vardır. En meyus (üzgün) zamanlarında bile eve geldiği vakit dışarıdaki dağdağalı ve üzüntülü havayı beraberinde getirmezdi. Herkes tarafından mağrur ve haşin olarak tanınan kocam, dünyanın en munis ve mütevazı insanıydı. Azametten çok uzaktı. Belki bilmeyerek ve istemeyerek, memleket hesabına birtakım politika hataları yapmış olabilir, fakat vatanına âşıktı, kendine göre kurduğu ve doğru bulduğu bir ideal için sonuna kadar çalışmıştır.” NACİYE SULTAN Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm gücüyle ayakta kalmaya çalıştığı o son dönemde Enver Paşa ismi daima ön plandadır. O, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ndeki liderliğiyle, I. Dünya Savaşı'ndaki etkinliğiyle, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak üstlendiği vazifelerle imparatorluğun tarih sahnesinden çekilmeden önceki son büyük komutanlarından biridir. Öte yandan, 1914'te Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı Hanedanı'na damat da olmuştur. Mektupların ve hatıraların izi sürüldüğünde, Enver Paşa ile Naciye Sultan’ın arasındaki büyük aşkın içinde memleket sevdası, hasret, asalet, sadakat, zarafet gibi büyük erdemleri görmek mümkündür. Naciye Sultan; Enver Paşa’nın hem yoldaşı hem de sırdaşıdır. O, Sultan Abdülmecid’in torunu ve Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı olması sebebiyle bir saraylıdır. Dolayısıyla 3 Mart 1924’te hilafetin ilga edilmesinin ardından yurt dışına sürgüne gönderilen hanedan üyelerinden de biridir. Naciye Sultan’ın elinizdeki hatıratı; saray hayatı, evlilikler, Enver Paşa’nın şahsi hayatı, sürgün yılları, değişen İstanbul ve insanlar üzerine önemli bilgiler içermesinin yanı sıra, zahmetli hayatına rağmen çocuklarının mükemmel biçimde yetişmeleri, yüksek tahsilli ve meslek sahibi, kültürlü kişiler olmaları için bir saraylının gösterdiği gayretlere dair de bulunmaz bir kaynaktır."
Philip Pullman
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Hem cennetin hem de cehennemin kuvvetleri Lord Asriel’in isyanına katılmak için harekete geçmişlerdir. Bu destansı çarpışmada herkesin oynayacağı bir rol ve yapacağı fedakârlıklar vardır. Cadılar, melekler, casuslar, suikastçılar ve sahtekârlar… herkes bu isyandan payına düşeni alacaktır.
Prof. Dr. H. Kemal Karpat
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

"“Saltanat ve cumhuriyet rejimleri arasındaki temel farkın, ulus-devlet olmanın gerektirdiği yeni politik bağlılıklardan ve tabiiyetlerden kaynaklandığı söylenebilir. Cumhuriyet rejimi, bu yeni politik bağlılıklara ve tabiiyetlere neden olmaktan ziyade bunların sonucunda ortaya çıktı.” Kemal H. Karpat Cambridge, Oxford, Princeton, Brill gibi dünyanın en prestijli yayınevlerinden yayımladığı kitaplarıyla, bambaşka konulara hasredilmiş düzinelerce makalesiyle Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sosyal bilimcilerden biri, belki de birincisi Kemal Karpat (1923-2019). Karpat, Osmanlı tarihi, özellikle geç Osmanlı tarihi alanında da ciddi emek verdi ancak elli yılı aşan akademik faaliyetinin önemli bir kısmını da cumhuriyet dönemine vakfetti. Bu ciltteki en eski tarihli makale 1960, en geç tarihli makale 2005 basımıdır; başka bir ifadeyle önümüzdeki metinler bütün bir ömrün, bilimsel anlamda uzun ve verimli bir ömrün ürünleridir. Türkiye’de Kemal Karpat ağırlıklı olarak tarihçi kimliğiyle tanınmaktadır fakat bu tanımlamanın zaman zaman yetersiz kaldığı kanısındayız. Alt başlığın da yansıttığı gibi, bu derlemede Karpat cumhuriyetin ilk yüzyılına, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve kültür pencerelerinden bakıyor. Aynı zamanda, cumhuriyetin 100. yaşı yaşasaydı Kemal Hoca’nın da 100. yaşı olacaktı. Dolayısıyla, bu sayfalarda hem cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz hem de sözü edilen sahada en fazla emek vermiş insanlardan olan Karpat’ın hatırasını onurlandırıyoruz."
John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt
Hasan Kösebalaban
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

"Me­ars­hei­mer ve Walt, ya­yın­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren şid­det­li eleş­ti­ri­ler ve güç­lü öv­gü­ler al­mış olan bu ça­lış­ma­la­rın­da, ABD’nin  özel­lik­le Or­ta Do­ğu’ya yö­ne­lik dış po­li­ti­ka­sı üze­rin­de İs­ra­il Lo­bi­si’nin oy­na­dı­ğı be­lir­le­yi­ci ro­lü de­rin­lik­li bir şe­kil­de ele alı­yorlar. ABD’nin İs­ra­il’e ver­di­ği mu­az­zam mad­di ve dip­lo­ma­tik des­te­ğin, sa­de­ce stra­te­jik ve ah­la­ki ge­rek­çe­ler­le açık­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden ya­zar­lar, Lo­bi’nin gev­şek bi­rey­sel ve ör­güt­sel gay­ret­le­ri so­nu­cun­da, ABD dış po­li­ti­ka­sı­nın İs­ra­il-yan­lı­sı bir yö­rün­ge­ye otur­du­ğu­nu tes­pit edi­yorlar. Me­ars­hei­mer ve Walt, Lo­bi’nin ABD’nin –Irak, İran, Su­ri­ye, Lüb­nan ve İs­ra­il-Fi­lis­tin ça­tış­ma­sı gi­bi– Or­ta Do­ğu me­se­le­le­rin­de ABD’nin uzun-dö­nem­li ta­vır alış­la­rı­nı et­ki­le­di­ği­ni ve uzun va­de­de ABD’nin ulu­sal çı­kar­la­rı­nı, müt­te­fik­le­riy­le iliş­ki­le­ri­ni, dün­ya ba­rı­şı­nı ve hat­ta, uğ­ru­na uğ­raş ver­dik­le­ri İs­ra­il’in gü­ven­li­ği­ni cid­di öl­çü­de teh­li­ke­ye sok­tu­ğu­nu id­di­a edi­yorlar. “Me­ars­hei­mer ve Walt’ın -özel­lik­le de İs­ra­il’in ABD ile im­ti­yaz­lı iliş­ki­le­ri­ne da­ir- or­ta­ya attıkları stra­te­jik me­se­le­ler tartışma­ya de­ğer.”  Da­vid Rem­nick, The New Yor­ker “Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nden Me­ars­hei­mer ve Har­vard Üni­ver­si­te­si’nden Walt, bir ateş kasırgasının fi­ti­li­ni ateş­le­di­ler.”  Jay So­lo­mon, The Wall Stre­et Jo­ur­nal.com “Sa­mu­el Hun­ting­ton’un Me­de­ni­yet­ler Çatışması ki­tabından be­ri, ye­ni dün­ya dü­ze­ni­ne ye­ni bir çer­çe­ve­ çiz­me­ye çalışan bu öl­çek­te bir tartışma gö­rül­me­di.”  Ste­fan Hal­per, Na­tio­nal In­te­rest.com “Has­sas bir tartışmayı hak eden önem­li bir ki­tap.” Da­ni­el Levy, Ha’aretz"
Mark Kurlansky
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

"Mark Kurlansky’den dünya tarihine büyüleyici bir yolculuk! Herkesin mutfağında bulunan ve günlük hayatımızın sıradan bir bileşeni gibi görünen tuz, aslında insanlık tarihinin en etkileyici ve en zengin öykülerinden birini saklıyor. Araştırmacı gazeteci-yazar Mark Kurlansky de bu inanılmaz maddeyi mercek altına alarak tuzun sıradanlığının altında yatan derin kültürel, ekonomik ve tarihsel bağları açığa çıkarıyor. Tuz, zamanında uygarlıkların yükselişini ve çöküşünü belirleyen bir güç simgesiydi. Antik Roma’dan Ortaçağ Avrupası’na, Amerika’nın köle ticareti tarihinden Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine kadar tuzun hiçbir zaman küçümsenemeyecek kadar önemli bir rolü vardı. Tuzun bu akılalmaz yolculuğu, binlerce yıldır çıkarıldığı yerlerden, ticaret yollarında taşındığı limanlara kadar pek çok tarih sahnesine sebep oldu. Bu kitap, tuzun dünyayı nasıl şekillendirdiğini ve toplumların üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyerek sizleri tarihsel ve kültürel bir yolculuğa davet ederken Kurlansky’nin sürükleyici anlatımı da tuzun gizemli dünyasına ve insanlığın tuzla olan bağına dair yeni bir bakış sunuyor. Tuz Üzerinden Dünya Tarihi hem tarih meraklıları hem de yemek tutkunları için muhteşem bir kaynak. Tuzun geçmişten günümüze uzanan serüvenini keşfedin ve dünyayı bir de tuzun gözünden görün!"
Tejaswini Niranjana
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Çevirinin siyasi bir eylem olduğunu savunan Tejaswini Niranjana, Çevirinin Konumu’nda İngilizlerin Hindistan’ı sömürgeleştirme sürecinde çeviriyi bir araç olarak kullandıklarını ve böylece bir “öteki” yarattıklarını ortaya koyuyor. Jacques Derrida, Paul De Man ve Walter Benjamin gibi post-yapısalcılığın önemli düşünürlerinden hareketle Niranjana, çevirinin uzun zamandır halklar, ırklar ve diller arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini sürdüren bir alan olduğunu gösteriyor. Ona göre Batı felsefesinden beslenen geleneksel çeviri anlayışı, sömürgeciliğin egzotik ötekiyi değişmez ve tarihdışı olarak inşa etmesine ve böylece ona daha kolay hükmetmesine yardım etmiştir. On sekizinci yüzyıldan günümüze kadar Hintçeden yapılmış bazı çevirileri de karşılaştırmalı olarak inceleyen Niranjana, bu çalışmasıyla çevirinin aynı zamanda bir direniş ve dönüşüm alanı olduğunu da ileri sürüyor.
Bayram Meral
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Sayfalar