Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2947 sonuçtan 81 - 100 arası görüntüleniyor.
Kolektif
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaşamımızın merkezine girmesiyle birlikte sanal gerçeklik de kültürümüzün bir parçası olmuştur. Sanal gerçeklik ile birlikte yeni suç unsurlarının da oluşması tüm dünyada küresel bir sorunu da gündeme getirmiştir. Siber suçlar, suç dünyasındaki bilinen ve bilinmeyen en yeni ve en karmaşık sorunları da beraberinde getirmiştir. Siber teknoloji, bir yandan bilgi ve iletişimi hızlandırıp kolaylaştırırken diğer yandan kötüye kullanım da bir o kadar hızlı ve kolay olmaktadır. Siber saldırılarla seçimlere müdahale edilebilmekte, elektrik, doğal gaz kesintileri, bankacılık ve iletişim sistemleri çökertilebilirken bireyin en mahrem alanına girmekten farklı istismar boyutlarını da kapsayan çeşitli sahtecilikleri içeren dev suçlar söz konusu olabilmektedir. Ülkeler artık en büyük yatırımlarını siber dünyaya yapmaktadır. Tüm dünyada yaşanan siber devrimi ıskalayan ülkelerin yeniden kurulan dünya düzenindeki yerinin neresi olacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Bilişim teknolojilerini olabildiğince verimli kullanıp araştırma ve geliştirmeye yatırımlar yaparak siber devrimin içinde yer almamız zorunlu görünüyor. Diğer yandan bilişimin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç ve buna bağlı kavramlar ile bu suçun etkilerini irdelemek de zorunluluk. Yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştıran sanal dünya bir yandan da bu duruma uygun yeni hukuksal düzenlemeleri de zorunlu kılıyor. Siber suçlara yönelik uluslararası hukuk boyutunda daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması ve her geçen gün etkisini arttıran siber suç olgusu üzerine sadece yerel değil evrensel bir yaklaşım gerektiğinin altını çizmeliyiz. İçindekiler: * BÖLÜM 1 - Siber Zorbalık-Siber Mağduriyet / Derya DENİZ, Hülya FİDANTEK * BÖLÜM 2 - Gözetleyen ve Gözetlenen Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı ve Dijital Şiddet / Anıl ÖZGÜÇ * BÖLÜM 3 - Dijital Alanda Şiddet, Yıkıcılık ve Perversiyonun Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi / Kübra KOÇ, Elif Yavuz SEVER * BÖLÜM 4 - Siber Dünya Ütopyasında Bir Distopya: Stalking / Burcu DEMİREL * BÖLÜM 5 - Toplumsal Cinsiyet Temelli Kadına Yönelik Teknoloji Destekli Zorlayıcı Kontrol / Duygu BUĞA, Sotirios KALFOGLOU * BÖLÜM 6 - Lacancı Psikanalizde Sibernetiğin Mantığı: Dijital Varoluştan Dijital Şiddete Atakan YORULMAZ * BÖLÜM 7 - Çevrimiçi Nezaketsizlik (İnsivilite) Ve Nefret Söylemi Üzerine Güncel Sosyal Teori / Can ÇALICI * BÖLÜM 8 - Siber Şiddetin Bir Görünümü: Siber Linç / Mehmet Aykut ERK, Sunay FIRAT * BÖLÜM 9 - Adli Psikiyatri Perspektifinden Çevrim İçi / Siber Suçlara Yaklaşım / Yasin Hasan BALCIOĞLU, Fatih ÖNCÜ * BÖLÜM 10 - Çevrimiçi Çocuk İstismarı / Makbule KURT, Işıl PAKİŞ * BÖLÜM 11 - İnternet Bağımlılığı ve Çocukta Cinsel İstismar / Emre YULUĞ, Halis DOKGÖZ * BÖLÜM 12 - Siber Suçlar ve Halk Sağlığı Yaklaşımı / Fatma ÖZDEMİR * BÖLÜM 13 - CSI Etkisi: Siber Dünya, Medya Ve Toplum İz Düşümü / Naile Esra SAKA * BÖLÜM 14 - Sosyal Medya ve Cinsel Şiddet / Burak BULUT, Hakan KAR * BÖLÜM 15 - Siber Suç ve Suçluların Tespiti / Vahap EREN * BÖLÜM 16 - Dijital Kanıt Veri Tabanları ve Siber Güvenliğe Kriminolojik Yaklaşım / Burçak ÜNAL * BÖLÜM 17 - Siber Etik / Orhan ÖNDER, Gürkan SERT * BÖLÜM 18 - Ülkemizde Siber Güvenlik, Siber Suçlar ve Adli Yönü / Abdullah GENÇAY, Nergis CANTÜRK * BÖLÜM 19 - Yeni Nesil Siber Suçlar Karşısında Çocuk / Mustafa Serhat KAŞIKARA * BÖLÜM 20 - Siber Suçlar Ve Bilirkişilik / Gökçe KARAMAN, İ. Özgür CAN * BÖLÜM 21 - Sanal Gerçeklik Ve Metaverse’in Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki Uygulamaları / Aziz Can ERDADA, Güven Seçkin KIRCI, Erdal ÖZER * BÖLÜM 22 - Sikkeden Kriptoya Parada Sahtecilik / Güven Seçkin KIRCI, Hacı Seyit BÖLÜKBAŞI, Erdal ÖZER * BÖLÜM 23 - Siber Suçlar Ve Maluliyet / Gökhan AKTÜRK, Nursel GAMSIZ BİLGİN (Tanıtım Bülteninden)"
Jean-David Zeitoun
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Bir ülkenin sağlığını düzeltmek zaman alır, ancak bir ülkenin sağlığının bozulması da yine zaman alır, hatta bunun görünür hale gelmesi için daha da fazla zaman gerekir. Ortalama yaşam süresi düştüğünde zaten iş işten geçmiştir. Sağlık bir kez bozulmuştur ve zararın kısa vadede telafisi olanaksızdır.” Çağlar boyunca insanların sağlığı genel olarak çok kötüydü. Yetersiz beslenme, savaşlar ve mikroplar başlıca ölüm nedenleriydi. Bebek ölüm oranları çok yüksekti ve yeni doğan çocuklarda beklenen yaşam süresi ortalama otuz yıl civarındaydı. Aydınlanma ve Fransız Devrimi sonrası başlayan değişim, devletlerin sağlık politikası oluşturmasıyla beraber sağlığımızda çok çarpıcı bir düzelmeye yol açtı. Tıp çağına girilmesiyle birlikte ömrümüz uzadı. Bugün sıkça kapıldığımız muhakeme yanlılığının etkisiyle, beklenen yaşam süresinde yaşanmış sürekli artışın hiç durmayacağına inanma eğilimindeyiz. Oysa eldeki veriler bu eğilimin artık belirsizleştiğini gösteriyor. Kronik hastalıklarla yüz yüze olduğumuz 21. yüzyılda pandemiler çağının başlangıcına dehşetle tanık oluyoruz. Jean-David Zeitoun kitabında insan sağlığını belirleyen etmenlerin zaman içindeki değişimini sistemli bir analize tâbi tutarak sanayi toplumlarının sağlık kadar sağlıksızlık da ürettiğini gözler önüne seriyor. Yazar, sanayileşme ve kentleşmenin genel sağlığı bozmadığı, sanayi ekonomisinin insan sağlığının önüne geçmediği bir geleceğin yaratılmasının torunlarımıza daha iyi sağlık koşulları bırakmanın önkoşulu olduğunu bizlere hatırlatıyor."
Ozan Kalender Sezer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Naomi Klein
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Alan Yok. Tercih Yok. İş Yok. No Logo Küresel Marka Dünyasının İç Yüzü “Yükselen şirket karşıtı hareketin Das Kapital’i.” - The Guardian İlk olarak 1999 yılında Kanada’da yayımlandıktan sonra kısa sürede yirmiden fazla dile çevrilen ve bir milyondan fazla basılan No Logo, yayımlandığı dönem tüm dünyayı saran küreselleşme karşıtı hareketin kutsal kitabı olmuştu. Bu başarısıyla birlikte üniversitelerde ders konusu da olan No Logo kitabı 2011 yılında Time dergisi tarafından 1923 yılından beri yayımlanan en iyi ilk 100 kurgu dışı kitaptan biri olarak gösterilmiştir. Ödüllü gazeteci Naomi Klein’ın yazdığı No Logo dört bölümden oluşuyor: Alan Yok: Markalaşmanın tarihi ile başlayan bu bölümde marka kültürünün her yere egemen olmasıyla birlikte çok uluslu şirketlerin yüzlerini maddi üretimden çok marka yaratmaya nasıl döndükleri ve üretimlerini Üçüncü Dünya’ya nasıl kaydırdıkları açıklanıyor. Tercih Yok: Bu bölümde markaların tercihlerimizi nasıl belirlediği ve sansürlediği anlatılırken şirketlerin, kendi markalarının eleştirilmesinin önüne geçmek için yasaları nasıl kötüye kullandıkları gösteriliyor. İş Yok: Bu bölümde üretimin, işçilerin en ağır koşullarda, hiçbir iş hukukuna bağlı kalmadan çalıştırıldığı Üçüncü Dünya ülkelerindeki serbest üretim bölgelerine kaydırılmasının sonuçları aktarılıyor. Logo Yok: Son bölümde ise 1990’lardan bu yana yükselen küreselleşme karşıtı hareket ve bu hareketin marka dünyası karşısındaki oldukça yaratıcı duruşu ve direnişi anlatılıyor."
Ahmet Refik Altınay
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Osmanlı tarihini geniş halk kitlelerine anlatmak amacıyla “popüler” eserler veren ve bu sebeple de “tarihi sevdiren adam” olarak anılan Ahmet Refik Altınay, bu eserinde İstanbul’un Fethi’nden 19. yüzyıla kadar şehrin gündelik yaşam kültürüne odaklanıyor. Eski İstanbul, sultanların sofrasından kenar mahalle meyhanelerine, şehirdeki kürk ve mücevher imalatından İstanbul’un erzak, odun ve kömür tedarikine, tütün ve kahve kullanımından gayrimüslimlerin kültürel ve ticari faaliyetlerine kadar pek çok farklı konuyu arşiv belgelerinin ve Naimâ, Peçevî, Evliyâ Çelebi’nin eserleri gibi önemli kaynakların ışığında ele alıyor. Eserde yer alan altmış kadar gravürse eserin zengin içeriğini tamamlıyor. Yayınevimizin bu baskısında, yazarın belgelerden ve birincil kaynaklardan yaptığı alıntılar imla açısından düzeltildi ve bu bölümler günümüz Türkçesine aktarılarak dipnotlarda verildi. Eserde yer alan gravürler, teknik imkânlar dâhiline iyileştirildi. Eserin imlası günümüz imlasına göre yeniden düzenlendi."
Tommasso Campanella, Francis Bacon, Thomas More
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

"Yaşlı bir denizci Thomas More'a, son seyahati sırasında tesadüfen keşfettiği utopia adasını anlatır. Ona göre utopia, bütün avrupa devletlerinin yapılanmasına örnek oluşturacak ideal devletin ta kendisidir. Emeğin ortak kullanımının esas alındığı bu toplumda yiyecek sıkıntısı diye bir şey yoktur, hiç kimse dara düşmez, hiçbir yurttaş ailesinin geleceğinden endişe duymaz. Çünkü ütopya adaletin yeryüzündeki simgesidir. Bacon, yeni atlantis'i yazarken platon'un devlet, timaeus ve critias'ı ile thomas more'un ütopya'sından esinlenmiştir. Yeni atlantıs, bacon'ın toplumların bilimle gelişeceğine olan inancının aynasıdır. Eski utopyaların içeriğindekı sosyal yaşama, dinsel reformlar ve bılginin dagılımına kendi utopyasında bilimin iktidarını katmıştır. Bacon, ideal devletın doğayı insanoğlunun yararına nasıl kullanabılecegını somut olarak göstermeye çalışmıştır. Campanella'ya gore doğa ""sonsuz bilgelik"" üzerine yazılmış bir kitaptır. Güneş ülkesi yazarın özgürlük arayışınının ütopyasıdır. Ekvatorun altındaki taprobana adasında yurttaşların bir tur komün hayatı sürdürdüğü guneş ülkesi'ni görür. Kendini begenmişliğe, dolayısıyla kötülüğe yol açtıgından özel mülkiyet yasaktır; bu ülkede her şey herkese aittir. Güneş ülkesi, thomas more'un ütopya geleneğinin parlak bir örneğidir."
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 25 Nisan 2024
56 Ayrım
611,43 MB
Eser Türü: Dersler
Seslendiren: Yelda

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Çağdaş Felsefe Akımları Dersidir. Ünite1: Prof. Dr. MİNE KAYA KEHA, Ünite2: Prof. Dr. MİNE KAYA KEHA, Ünite3: Prof. Dr. MUHAMMETHANİFİ MACİT, Ünite4: Prof. Dr. MUHAMMET HANİFİ MACİT, Ünite5: Prof. Dr. MUHAMMET HANİFİ MACİT, Ünite6: Doç. Dr. HÜSEYİN AYDOĞDU, Ünite7: Dr. Öğretim Üyesi GÜL EREN, Ünite8: Dr. Öğretim Üyesi FİLİZ BAYOĞLU KINA, Ünite9: Prof. Dr. MİNE KAYA KEHA, Ünite10: Prof. Dr. MUSTAFA CİHAN, Ünite11: Doç. Dr. HÜSEYİN AYDOĞDU, Ünite12: Doç. Dr. ZAFER YILMAZ, Ünite13: Doç. Dr. UĞUR KÖKSAL ODABAŞ, Ünite14: Prof. Dr. MUSTAFA CİHAN
Kolektif, .
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

2024 AYT 10 Farklı Yayın 10 Farklı Deneme Seti
Erdoğan Menekşe
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Erdoğan MENEKŞE, (Milli Paraşütçü, ATPL lisanslı Pilot, Fotoğrafçı, İş İnsanı) 12 Kasım 1947’de Lüleburgaz Ahmetbey’de doğdu, 1960 yılında model uçak yaparak başladığı havacılık tutkusunu önce Paraşüt, Paraşüt Öğretmenliği ardından Pilot lisansları ile devam ettirdi. İlk eğitimlerini Sabiha Gökçen’in yetiştirdiği hocalardan aldı. Türkiye’nin ilk serbest düşüş hava fotoğrafçısı oldu. 1985 yılında New York- Gander - Ankara arasında bir uçuşunda 3 adet Dünya rekoru kırmış olup, rekorlar halen günceldir ve havacılık rekorları kitaplarında kayıtlıdır. 1997 yılında birincisi yapılan “WAG World Air Games” Dünya Hava Oyunları’nda Reyljavik’ten başlayarak Fransa - İspanya - İtalya - İsrail - Ürdün - Türkiye rotasında yapılan uzun menzil sürat yarışlarında birinci olarak Altın Madalya kazanmıştır. AOPA “Aircraft Owner and Pilot Association” Türkiye Başkanlığı’nı yürütmektedir. Bugüne kadar Türk Sivil Havacılığı adına yürüttüğü faaliyeleriyle binlerce pilot yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam etmektedir. Eserleri: 1990; Alman fotoğrafçı Peter Kleinoth ile birlikte Türkiye’nin ilk hava fotoğraf albümü. 2006, “Anadolu Uygarlıkları Kanatlarımın Altında” albüm kitabı."
Önder Küçükkural, Kurtuluş Cengiz, Hande Gür
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Özellikle de son yıllarda Türkiye’de ateizmin ve deizmin yaygınlaştığına ilişkin bazı heyecan verici tartışmaların yapıldığı; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oldukça angaje bir aktör olarak eşcinsellikten yogaya kadar iç siyasete sürekli müdahalede bulunarak açıklamalar yaptığı; camilerden her gün rutin dışı selaların okunduğu bir dönemde Türkiye’de la-diniliğin (nonreligion) ya da la-dini inanç ve pratiklerin analizinin toplumsal değişmenin anlaşılması açısından daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz."" Türkiye’de 2010’ların sonlarından itibaren, uzun süredir üzerinde durulan dindarlaşma-muhafazakârlaşma eğilimine paralel veya ona karşıt olarak, dinden uzaklaşma eğilimlerinden söz edilir oldu. Bu eğilimlerin bir yüzü, ateizme veya yine üzerine çok konuşulan deizme açılıyor. Bir yüzü ise alternatif manevi arayışlara açılıyor. Birçok insan, Budizm, meditasyon, yoga, reiki, taichi gibi pratik ve ritüellere yöneliyor – bazen bunları sufilikle de bağ- daştırarak... Bazen, sağlık ve şifa arayışıyla da bağdaştırarak. Türkiye’de Spiritüel Arayışlar kitabında Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Hande Gür, kapsamlı bir saha ve gözlem birikimine dayanarak bu arayışların rengârenk haritasını çıkartıyorlar. Bu arayışın arkasındaki bireysel, ruhsal, sınıfsal ve toplumsal cinsiyete ilişkin özgül dinamiklere hassasiyetle eğiliyorlar. Türkiye toplumunun manevi dünyasının karmaşalarını gerçekten anlamak için kıymetli bir çalışma"
Melih duyar
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Fotografik Hafıza Teknikleri (FHT)" seti genel olarak okuduğunuz, gördüğünüz ve duyduğunuz her türlü bilginin hafızada tutulma tekniklerini öğreten bir settir. Bu sette ayrıca hafıza teknikleriyle nasıl ders çalışılmalı, nasıl not tutulmalı ve beyin nasıl etkili kullanılır gibi önemli bilgiler de öğretilmektedir.
Mustafa Başkonak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“İlahiyat Bilimleri Açısından Engellilik” adlı kitap, engellilik konusunu ilahiyat bilimleri perspektifinden ele alıyor. Kitap, engelli bireylerin dinî alandaki durumlarını gözlemlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap içeriği, engellilik konusuna ilgi duyan ve akademik dünyadan birikimleriyle katkı sunan hocaların uzmanlık alanlarına göre bilimsel bir perspektifle ele aldığı çalışmaları içerir. Her bir bölüm yazarı, orijinal ve sahasında ilk sayılabilecek çalışmalarıyla engelli bireylerin dinî alandaki durumlarını gözlemlemeyi amaçlamıştır. Bu kitap, ilahiyat bilim alanında çalışanlar, öğrenciler ve ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olabilir. Engellilik konusunda farkındalık yaratmak ve daha fazla meslektaşımızın sorumluluk almasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır."
Prof. Dr. Recep Şentürk, Bahattin Akşit, Önder Küçükkural, Kurtuluş Cengiz
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Ama artık insanların dinlerini bilemiyoruz. Dini nitelikleri sağlam mıdır, Müslüman mıdır; İslami şeyler taşıyor mu değil de artık şöyle bir hale geldik. Ramazanda çok üzücü olaylar oldu. Lokantalar açıktı, hiç olmaması gereken bir şeydi bu. Lokantalarımız açıktı, Erzurum’da insanlara yemek verdiler. Gündüz vakti yemek verdiler. Bu çok acınası bir durum.” “Ben Türkiye Cumhuriyeti olarak uygarlık yolunda ilerliyorsam… biz laik bir Türk milletiyiz, diğer İslam ülkelerinden ayrı bir yere koyuyoruz kendimizi… Namaz saatine göre, bilmem oruç saatine göre iş yaşamının düzenlenmesini düşünmem ben yetkili olsam. Ama giderim, erken kalkarım sabah namazımı kılarım, ondan sonra toplu olarak diğer vakitleri ayarlarım. Eğer direncim varsa orucumu tutarım ki ben ilkokul 4’ten beri sürekli orucunu tutan, hiçbir zaman aksatmayan bir insanım…” Bu ülkede dinin sosyal ‘anlamı’ nedir, insanlar dine nasıl bakıyorlar? Dindarlığın ölçüsü ne, nasıl algılanıyor? Dine bakış, insanların gündelik davranışlarını, sosyal ilişkilerini, birbirlerine bakışlarını nasıl etkiliyor? Muhafazakârlığın, dindarlığın, laikliğin sınırları nerelerden geçiyor? Türkiye’de sosyolojinin büyük hocalarından Bahattin Akşit’in Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Kurtuluş Cengiz’le birlikte yaptığı üç yıl süren kapsamlı çalışma, bu sorulara yönelik cevap anahtarları sunuyor. Yirmi beş ilde uygulanan anketlerin ve sekiz ilde yapılan derinlemesine görüşmelerin analizini yapan yazarlar, afaki ve yüzeysel değerlendirmeleri aşan soğukkanlı bir tartışmaya zemin hazırlıyorlar."
İlham Tomanbay
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Sosyal hizmetlerin temel prensipleri
Tahsin Sever
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

1925 Hareketi Azadî Cemiyeti 1925 Hareketi, meydana geldiğinden bugüne kadar Kürtler arasında sözlü olarak çok konuşulmuş, hayatını kaybedenler üzerine ağıtlar yakılmış, yasları tutulmuş ve dengbêjlerin olaya ilişkin yaktığı ağıtlar dinleyenlerde her zaman bir milli direnç ve sahiplenme duygusu bırakmıştır. Kürtler arasında sözlü olarak çokça konuşulan bu olay ne yazık ki yazılı olarak fazla irdelenmemiştir. Başkaları bu hareketi yazarken de hem keyfi yorumlamışlar hem de milli karakterden uzaklaştırıp lokal bir başkaldırı olarak lanse etmişlerdir. Öyle ki Hareketin ismini bile Kürtler koyamadı. Bütün bu çabalar hadisenin ardındaki örgütlü ve planlı hareketi örtmek içindi. Tahsin Sever, hem sözlü hem de yazılı dokümanlardan yola çıkarak ‘görünmez kılınanları’ bu çalışmasında ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Asuman Kafaoğlu-Büke
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"""Kadınların yüzyıllar boyunca gezmeleri, kendi başlarına maceraya atılmaları, zekâ ve yeteneklerini gösterecek işlerde çalışmaları toplumsal olarak engellendiği içindir ki, dinledikleri ve okudukları hikâyeler onlar için çok önemli olmuştur. Ancak bu şekilde zihinsel yolculuklara çıkabilir, görmedikleri dünya hakkında bilgi edinebilirlerdi. İşte tam da bu yüzden kadın ile kitap arasında çok özel, hatta büyülü bir bağ olduğunu düşünmeden edemem. ""Ressamlar öteden beri kitap okuyanları, özellikle de kitap okuyan kadınları resmetmeyi sevmişler. Her kitabın farklı mimikler ve duruşla okunduğunu izlemek, ayrıca bir düşünme nedeni olmuş ressamlara. Bizler de okuyan kadınların resimlerine baktığımızda, kim oldukları, ne okudukları ve nasıl okudukları hakkında bilgi edinebiliriz çünkü okunan metin bir şekilde bedene yansır: Merak, dikkat, heyecan, hüzün ya da sıkıntı izlerini görebiliriz. Okuma eylemi üzerine yoğunlaşmak ayrıca bize kitabın yüzyıllar içinde nasıl farklı şekillere büründüğünü de gösterir. ""Sanat tarihi bilgim sınırlı olduğu için, bu kitapta yer alan resimlere sanatsal değerleri ya da teknikleri açısından değil, basılı kitabın tarihini yansıtmaları açısından baktım. Anlayacağınız, bu klasik bir sanat tarihi ya da sanat eleştirisi kitabı değil, sadece resimlere hayranlıkla bakan, gördüklerini paylaşmaktan zevk alan birinin denemeleri..."" –Asuman Kafaoğlu-Büke"
Bekir Kalender
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Henüz genç yaşlarda, Eda Erdem voleybola olan tutkusuyla tanınmıştı. Gözlerindeki ışık ve kalbindeki azim, onu sporun zirvesine taşıyacak gücü taşıyordu.
Mehrdad İzady
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Kürtler: Bir El Kitabı", Mehrdad R. Izady tarafından yazılmış bir kitaptır. Bu kitap, Kürtlerin etnik, dilsel, tarihsel, kültürel ve coğrafi özelliklerini ele alan kapsamlı bir kaynak kitabıdır. İlk olarak 1992 yılında yayınlanmıştır ve 2015 yılında güncellenmiştir. Kitap, birçok bölümden oluşur ve Kürtlerin kökenleri, tarihi, dil ve edebiyatı, coğrafyası, etnik grupları, toplumsal yapıları ve güncel konuları gibi çeşitli konuları ele alır. "Kürtler: Bir El Kitabı", Kürtler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen akademisyenler, öğrenciler ve ilgilenenler için önemli bir başvuru kaynağıdır. Youtube fenomeni olan Kürt tarihçi Bedel Boseli'nin en çok önerdiği Kürt tarihi kitabı, Izady'nin Kürtler: Bir El Kitabı adlı bu eseridir. Mehrdad R. Izady, tanınmış bir Kürt tarihçi ve coğrafyacıdır. Kürt tarihi ve kültürü konularında uzmandır ve araştırmaları, Kürtler hakkındaki uzun süredir kabul gören varsayımları sorgular. Tarih, siyaset bilimi, coğrafya ve Orta Doğu dilleri ve medeniyetleri alanlarında derecelere sahiptir. Birçok Amerikan ve Avrupa kurumunda ders vermiş ve konuşmalar yapmıştır. Orta Doğu Dergisi ve Kürt Times gibi yayınlar için Kürtler hakkında kapsamlı yazılar yazmıştır. Ayrıca harita konusunda da bilinmektedir ve Kürtlerin dağılımını gösteren infografikler ve haritalar yayınlamıştır. (miakitap.com.tr)
Celal Temel
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Türkiye’de son yıllarda “Kürd Sorunu” tartışılırken genellikle 1984’de başlayan silahlı mücadele dönemi üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. 2009 yılında bu kitabı yazmaya karar verdiğimde, 1984’ten bu yana 25 yıl geçmişti ve çok kimse, Türkiye’de “Kürd Sorunu”nun bu tarihte başlamış olduğu algısına sahipti. Oysa sorun, 25 yıl önce değil; 50 yıl önce de vardı, cumhuriyetin kuruluşu sırasında da vardı, daha önceleri de. 1984’ten önceki Kürd Ulusal Mücadelesi’nin durumunu, en iyi, Musa Anter’in ziyaretine gelen gençlere verdiği cevaptan anlayabiliriz. Musa Anter, kendisine sitemle, “Bir şey yapmadınız.” diyen gençlere şöyle der: “Bak, diyorsunuz ki, ‘Biz sıfırdan başlayarak mücadeleyi bu noktaya getirdik.’ Doğrudur. Yalnız görmediğiniz bir yanlışınız var.” Sonra şu tarihi cevabı verir: “Biz mücadeleyi eksi kaçtan sıfıra kadar getirdiğimizi hesaplamıyorsunuz.” İşte biz bu kitapta, Musa Anter’in bahsettiği, daha uzak bir tarih durumuna da gelmeyen; orta yaş ve üzerindeki birçoğumuzun hatırladığı bu yakın dönemi, 58 ve 68 kuşağı Kürd devrimci ve yurtseverlerinin Türkiye Kürdistanı’ndaki mücadelesini, diğer bir adla Eksiden Sıfıra Gelme Mücadelesini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gizli toplantılarının daima bir numaralı gündem maddesi olmasına karşın (Bu kitapta, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri öncesindeki devletin Kürdlerle ilgili bazı gizli raporlarını göreceksiniz), özellikle 1938–1984 yılları arasında şiddete bulaşmayan Kürd Mücadelesi, diğer dönemlere göre, halktan daha kolay saklanmıştır. Resmi tarih yalanlarıyla aldatılan Türk ve Kürt halkı, konuyu tüm gerçekliğiyle bilmemektedir. Kürdlerin kendilerini bilmemeleri, kimliklerinin farkına varmamaları, ‘Kürd olduklarını sanmamaları’ için, Cumhuriyet Hükümetleri ne gerekiyorsa yapmışlardır. Resmi tarih yalanları, göçler, sürgünler, tutuklamalar, hapisler, katliamlar, faili belli veya meçhul cinayetler, hep bu amaç için yapılmıştır: ”Kürd, Kürd olduğunu anlamasın!” diye… Türkiye’nin yakın tarihinde, aynı zamanda üç darbe dönemini kapsayan bu süreç (1960-1980), Kürdler için Yeniden Uyanış Dönemi olarak adlandırılıp, değerlendirilebilir. Bu kitapta genel olarak bu süreçte, Kürdlerin silahsız olarak verdiği ulusal demokratik mücadele ve devletin bu mücadeleye karşı yaptığı uygulamalar anlatılmaktadır. 1959’daki 49’lar Davası,1969-1973 yıllarında Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) kuruluşu, DDKO Savunmaları ve 1975-1980 yılları arasındaki çok sayıda Kürd örgütlenmesi (renk renk örgütler!) , Kürt mücadele tarihi yönünden bu dönemdeki önemli süreçlerdir. Yirmi yıllık süreçte gerçekleşen aşağıdaki gelişmeler, kitabımızın ana konusudur ve bu dönemin Türkiye Kürdleri için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. • 1959: 49’lar Davası, • 1959: Kımıl Şiiri Olayı ve Musa Anter’in çalışmaları, • 1960: Sivas Kampı ve 55’ler Sürgünü, • 1961: Irak’ta Mustafa Barzani önderliğinde silahlı mücadele başlaması, • 1962–1966 yılları arası: Deng, Barış Dünyası, Dicle-Fırat, Yön ve Yeni Akış gibi dergilerin Kürdlerle ilgili yayınları, • 1963: 23’ler Davası, • 1963: Avrupa kamuoyunda Kürd haklarının gündeme gelmesi, • 1965: Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP)’nin kuruluşu, • 1965: Kürt aydınlarının Türkiye İşçi Partisi içindeki çalışmaları, • 1965: Kemal Badıllı’nın Kürdçe gramer çalışması, • 1967: 1. Seri Doğu Mitingleri, • 1968: TKDP Antalya Davası, • 1968: M. Emin Bozarslan’ın Kürdçe alfabe çalışması ve Kürd Destanı Mem û Zîn’i Latin harfleriyle yayımlaması, • 1969: 2. Seri Doğu Mitingleri, • 1969: DDKO’nun Kuruluşu, • 1971-1974: DDKO Duruşmaları ve Savunmaları, • 1977-1978: Kürdlerin yerel seçimlerde gösterdiği başarılar, • 1975-1980: Kürd Yayınları (Dergi ve kitaplar), • 1975-1980: Renk Renk Örgütler. Genel olarak bu dönemde, Kürdlerin yaptığı silahsız etkinlikler, barışçı yoldan verdikleri ulusal demokratik mücadele, toplu hâlde, sistematik ve kronolojik olarak verilmeye çalışıldı. Bu da, örgütlenme, toplantı, konferans, panel, seminer, sözlü bilinçlendirme, yayın, üniversitelerde form, bildiri, miting, yürüyüş, seçimlerde partili veya bağımsız bir adayı destekleme gibi, tamamen şiddet ve savaş dışı, demokratik etkinliklerdir. Kürtler bu şekilde mücadele verirken devlet hep tetiktedir. O yüzden eş zamanlı olarak bazı devlet uygulamalarına da yer verdik. Kürd Ulusal Mücadelesi’nin 1984’ten sonrası çok güncel, doğru veya yanlış, konuyu bir şekilde biliyoruz. Kitabımızın konusu bu süreç değildir. Kitabımızın konusu olan 59-84 döneminin bilinmesi hâlinde, günümüzde kronik bir hâl alan Kürd Sorunu’nun, daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Konuya yabancı okuyucu göz önüne alınarak, giriş bö¬lümünde, çok kısa bir Kürd tarihi sunuldu ve Kürd Ulusal Mücadelesi’nin 1820‒1958 yılları arası dönemi, yine çok kısaca özetlendi. Yeniden Uyanış Süreci diye adlandırdığımız 1959‒1984 sürecinde; “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi ve Devlet Uygulamaları” adlı bölümden sonraki iki bölümde, “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi’nde Basın‒Yayın” ve “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi’nde Legal Politik Tutumlar” başlıklarıyla değerlendirildi. Son bölümde Kürd Sorunu’nun güncel bir değerlendirilmesi de yapıldı. Bu kitabın birinci baskısı 2015 yılı başında, İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları arasında yayımlandı ve ilgiyle karşılandı. Görülen eksiklikler ve gelen öneriler doğrultusunda, bu baskıda daha da iyi bir kitap çıktı ortaya. Kürt Ulusal Mücadelesi’nin yakın tarihinin bilinmesine bir katkı olacağına inandığım bu çalışmanın yararlı olmasını diliyorum.
Paul Freedman
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Yemek, Damak Tadının Tarihi kitabında yer alan makaleler: Avcı Toplayıcı İnsanlar ve İlk Çiftçiler - tarihöncesinde damak tadının evrimi El Altında Duran Güzel Şeyler - Antik Yunan ve Roma dünyasının damak tatları Kusursuz Denge Arayışı - İmparatorluk Çin'inde damak tadı ve gastronomi Tüketim Zevkleri - ortaçağ İslam mutfağının doğuşu Şölen ve Perhiz - ortaçağ Avrupa'sında yemek ve damak tadı Yeni Dünyalar, Yeni Tatlar - Rönesans'tan sonra yemek modaları Modern Tüketim Çağının Doğuşu - 1800'den sonra yemek yenilikleri Aşçılar, Gurmeler ve Boğazına Düşkünler - 19. ve 20. yüzyıllarda Fransız mutfağı Dışarıda Yemek - restoranın gelişimi Yenilik ve Gelenek - gastronominin önündeki yeni ufuk Konusunun uzmanı araştırmacıların ilgi çekici yazılarına, 97'si renkli, 238 görsel malzeme eşlik ediyor. Damak tadının, tarih boyunca geçirdiği evrim bu kez bir okuma şöleni olarak yemeksever okurlara sunuluyor."

Sayfalar