Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2949 sonuçtan 101 - 120 arası görüntüleniyor.
Bekir Kalender
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Henüz genç yaşlarda, Eda Erdem voleybola olan tutkusuyla tanınmıştı. Gözlerindeki ışık ve kalbindeki azim, onu sporun zirvesine taşıyacak gücü taşıyordu.
Mehrdad İzady
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Kürtler: Bir El Kitabı", Mehrdad R. Izady tarafından yazılmış bir kitaptır. Bu kitap, Kürtlerin etnik, dilsel, tarihsel, kültürel ve coğrafi özelliklerini ele alan kapsamlı bir kaynak kitabıdır. İlk olarak 1992 yılında yayınlanmıştır ve 2015 yılında güncellenmiştir. Kitap, birçok bölümden oluşur ve Kürtlerin kökenleri, tarihi, dil ve edebiyatı, coğrafyası, etnik grupları, toplumsal yapıları ve güncel konuları gibi çeşitli konuları ele alır. "Kürtler: Bir El Kitabı", Kürtler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen akademisyenler, öğrenciler ve ilgilenenler için önemli bir başvuru kaynağıdır. Youtube fenomeni olan Kürt tarihçi Bedel Boseli'nin en çok önerdiği Kürt tarihi kitabı, Izady'nin Kürtler: Bir El Kitabı adlı bu eseridir. Mehrdad R. Izady, tanınmış bir Kürt tarihçi ve coğrafyacıdır. Kürt tarihi ve kültürü konularında uzmandır ve araştırmaları, Kürtler hakkındaki uzun süredir kabul gören varsayımları sorgular. Tarih, siyaset bilimi, coğrafya ve Orta Doğu dilleri ve medeniyetleri alanlarında derecelere sahiptir. Birçok Amerikan ve Avrupa kurumunda ders vermiş ve konuşmalar yapmıştır. Orta Doğu Dergisi ve Kürt Times gibi yayınlar için Kürtler hakkında kapsamlı yazılar yazmıştır. Ayrıca harita konusunda da bilinmektedir ve Kürtlerin dağılımını gösteren infografikler ve haritalar yayınlamıştır. (miakitap.com.tr)
Celal Temel
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Türkiye’de son yıllarda “Kürd Sorunu” tartışılırken genellikle 1984’de başlayan silahlı mücadele dönemi üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. 2009 yılında bu kitabı yazmaya karar verdiğimde, 1984’ten bu yana 25 yıl geçmişti ve çok kimse, Türkiye’de “Kürd Sorunu”nun bu tarihte başlamış olduğu algısına sahipti. Oysa sorun, 25 yıl önce değil; 50 yıl önce de vardı, cumhuriyetin kuruluşu sırasında da vardı, daha önceleri de. 1984’ten önceki Kürd Ulusal Mücadelesi’nin durumunu, en iyi, Musa Anter’in ziyaretine gelen gençlere verdiği cevaptan anlayabiliriz. Musa Anter, kendisine sitemle, “Bir şey yapmadınız.” diyen gençlere şöyle der: “Bak, diyorsunuz ki, ‘Biz sıfırdan başlayarak mücadeleyi bu noktaya getirdik.’ Doğrudur. Yalnız görmediğiniz bir yanlışınız var.” Sonra şu tarihi cevabı verir: “Biz mücadeleyi eksi kaçtan sıfıra kadar getirdiğimizi hesaplamıyorsunuz.” İşte biz bu kitapta, Musa Anter’in bahsettiği, daha uzak bir tarih durumuna da gelmeyen; orta yaş ve üzerindeki birçoğumuzun hatırladığı bu yakın dönemi, 58 ve 68 kuşağı Kürd devrimci ve yurtseverlerinin Türkiye Kürdistanı’ndaki mücadelesini, diğer bir adla Eksiden Sıfıra Gelme Mücadelesini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gizli toplantılarının daima bir numaralı gündem maddesi olmasına karşın (Bu kitapta, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri öncesindeki devletin Kürdlerle ilgili bazı gizli raporlarını göreceksiniz), özellikle 1938–1984 yılları arasında şiddete bulaşmayan Kürd Mücadelesi, diğer dönemlere göre, halktan daha kolay saklanmıştır. Resmi tarih yalanlarıyla aldatılan Türk ve Kürt halkı, konuyu tüm gerçekliğiyle bilmemektedir. Kürdlerin kendilerini bilmemeleri, kimliklerinin farkına varmamaları, ‘Kürd olduklarını sanmamaları’ için, Cumhuriyet Hükümetleri ne gerekiyorsa yapmışlardır. Resmi tarih yalanları, göçler, sürgünler, tutuklamalar, hapisler, katliamlar, faili belli veya meçhul cinayetler, hep bu amaç için yapılmıştır: ”Kürd, Kürd olduğunu anlamasın!” diye… Türkiye’nin yakın tarihinde, aynı zamanda üç darbe dönemini kapsayan bu süreç (1960-1980), Kürdler için Yeniden Uyanış Dönemi olarak adlandırılıp, değerlendirilebilir. Bu kitapta genel olarak bu süreçte, Kürdlerin silahsız olarak verdiği ulusal demokratik mücadele ve devletin bu mücadeleye karşı yaptığı uygulamalar anlatılmaktadır. 1959’daki 49’lar Davası,1969-1973 yıllarında Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) kuruluşu, DDKO Savunmaları ve 1975-1980 yılları arasındaki çok sayıda Kürd örgütlenmesi (renk renk örgütler!) , Kürt mücadele tarihi yönünden bu dönemdeki önemli süreçlerdir. Yirmi yıllık süreçte gerçekleşen aşağıdaki gelişmeler, kitabımızın ana konusudur ve bu dönemin Türkiye Kürdleri için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. • 1959: 49’lar Davası, • 1959: Kımıl Şiiri Olayı ve Musa Anter’in çalışmaları, • 1960: Sivas Kampı ve 55’ler Sürgünü, • 1961: Irak’ta Mustafa Barzani önderliğinde silahlı mücadele başlaması, • 1962–1966 yılları arası: Deng, Barış Dünyası, Dicle-Fırat, Yön ve Yeni Akış gibi dergilerin Kürdlerle ilgili yayınları, • 1963: 23’ler Davası, • 1963: Avrupa kamuoyunda Kürd haklarının gündeme gelmesi, • 1965: Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP)’nin kuruluşu, • 1965: Kürt aydınlarının Türkiye İşçi Partisi içindeki çalışmaları, • 1965: Kemal Badıllı’nın Kürdçe gramer çalışması, • 1967: 1. Seri Doğu Mitingleri, • 1968: TKDP Antalya Davası, • 1968: M. Emin Bozarslan’ın Kürdçe alfabe çalışması ve Kürd Destanı Mem û Zîn’i Latin harfleriyle yayımlaması, • 1969: 2. Seri Doğu Mitingleri, • 1969: DDKO’nun Kuruluşu, • 1971-1974: DDKO Duruşmaları ve Savunmaları, • 1977-1978: Kürdlerin yerel seçimlerde gösterdiği başarılar, • 1975-1980: Kürd Yayınları (Dergi ve kitaplar), • 1975-1980: Renk Renk Örgütler. Genel olarak bu dönemde, Kürdlerin yaptığı silahsız etkinlikler, barışçı yoldan verdikleri ulusal demokratik mücadele, toplu hâlde, sistematik ve kronolojik olarak verilmeye çalışıldı. Bu da, örgütlenme, toplantı, konferans, panel, seminer, sözlü bilinçlendirme, yayın, üniversitelerde form, bildiri, miting, yürüyüş, seçimlerde partili veya bağımsız bir adayı destekleme gibi, tamamen şiddet ve savaş dışı, demokratik etkinliklerdir. Kürtler bu şekilde mücadele verirken devlet hep tetiktedir. O yüzden eş zamanlı olarak bazı devlet uygulamalarına da yer verdik. Kürd Ulusal Mücadelesi’nin 1984’ten sonrası çok güncel, doğru veya yanlış, konuyu bir şekilde biliyoruz. Kitabımızın konusu bu süreç değildir. Kitabımızın konusu olan 59-84 döneminin bilinmesi hâlinde, günümüzde kronik bir hâl alan Kürd Sorunu’nun, daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Konuya yabancı okuyucu göz önüne alınarak, giriş bö¬lümünde, çok kısa bir Kürd tarihi sunuldu ve Kürd Ulusal Mücadelesi’nin 1820‒1958 yılları arası dönemi, yine çok kısaca özetlendi. Yeniden Uyanış Süreci diye adlandırdığımız 1959‒1984 sürecinde; “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi ve Devlet Uygulamaları” adlı bölümden sonraki iki bölümde, “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi’nde Basın‒Yayın” ve “Kürdlerin Silahsız Mücadelesi’nde Legal Politik Tutumlar” başlıklarıyla değerlendirildi. Son bölümde Kürd Sorunu’nun güncel bir değerlendirilmesi de yapıldı. Bu kitabın birinci baskısı 2015 yılı başında, İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları arasında yayımlandı ve ilgiyle karşılandı. Görülen eksiklikler ve gelen öneriler doğrultusunda, bu baskıda daha da iyi bir kitap çıktı ortaya. Kürt Ulusal Mücadelesi’nin yakın tarihinin bilinmesine bir katkı olacağına inandığım bu çalışmanın yararlı olmasını diliyorum.
Paul Freedman
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Yemek, Damak Tadının Tarihi kitabında yer alan makaleler: Avcı Toplayıcı İnsanlar ve İlk Çiftçiler - tarihöncesinde damak tadının evrimi El Altında Duran Güzel Şeyler - Antik Yunan ve Roma dünyasının damak tatları Kusursuz Denge Arayışı - İmparatorluk Çin'inde damak tadı ve gastronomi Tüketim Zevkleri - ortaçağ İslam mutfağının doğuşu Şölen ve Perhiz - ortaçağ Avrupa'sında yemek ve damak tadı Yeni Dünyalar, Yeni Tatlar - Rönesans'tan sonra yemek modaları Modern Tüketim Çağının Doğuşu - 1800'den sonra yemek yenilikleri Aşçılar, Gurmeler ve Boğazına Düşkünler - 19. ve 20. yüzyıllarda Fransız mutfağı Dışarıda Yemek - restoranın gelişimi Yenilik ve Gelenek - gastronominin önündeki yeni ufuk Konusunun uzmanı araştırmacıların ilgi çekici yazılarına, 97'si renkli, 238 görsel malzeme eşlik ediyor. Damak tadının, tarih boyunca geçirdiği evrim bu kez bir okuma şöleni olarak yemeksever okurlara sunuluyor."
Alan Barnard
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"İnsanlar tarihimizin yüzde doksanında “avcı-toplayıcı” olarak yaşadılar ve birbirleriyle konuşuyorlardı. Konuştukları dilin kökenine ve evrimine ilişkin elimizde dolaysız bir kanıt mevcut değil; hatta ilk insanların konuşma ya da işaret dili var mıydı, bilmiyoruz. Bu zorluğun farkında olan antropolog Alan Barnard, çevremizde var olanlardan hareketle dile ilişkin geçmişimizi önemli ölçüde anlayabileceğimizi ileri sürüyor. Dünyanın pek çok yerinde hâlâ avcı-toplayıcılar yaşıyor; bu topluluklar, konuşma tarzlarını, dillerini, dillerden ne amaçla yararlandıklarını araştırmamız bakımından büyük önem taşıyorlar. Olağanüstü geniş kelime dağarcıkları var ve dilbilgisi açısından hayli karmaşık, gelişkin bir dile sahipler. Barnard, avcı-toplayıcıları, kendi şartlarında anlayarak yaşamlarını inceliyor. Okuma yazma bilmeyen insanlar olarak dili nasıl algılıyorlar? Dili ne amaçla kullanıyorlar? Dilbilgisine ilişkin bilgileri hiç yok mu yoksa dilbilgisiyle oyunlar oynamaktan keyif almalarına yetecek kadar bir dilbilgisi anlayışları bulunuyor mu? Bugüne dek yapılmış belli başlı araştırmaları ve kuramları ele alarak bu tür soruları irdeleyen Tarihöncesinde Dil, dilin evrimine ilgi duyan herkesi tatmin edecek bir çalışma."
Antoine Compagnon
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bir metni edebi metin yapan nedir? Eserin anlamı yazarın tekelinde midir? Kurmaca gerçekliği taklit mi eder? Okurun metinde yeri var mıdır? Üslubu meydana getiren nedir? Bir eseri anlamak için muhakkak yazıldığı bağlamı bilmek mi gerekir? Evrensel edebi değerler var mıdır? Teorinin Cini bu kilit sorular etrafına kurulmuş bir kitap. Amacı modern edebiyat teorisinin, özellikle de Fransız yapısalcılığının bu konulardaki temel tezlerini “sağduyu”yla, yani edebiyat konusunda sahip olduğumuz yaygın fikirlerle karşı karşıya getirmek, çarpıştırmak, bu şekilde teoriyi eleştirmek ve sonunda hem teorinin hem sağduyunun hakkını vermek. Kitap edebiyat teorisinin, dolayısıyla da edebiyat incelemelerinin 20. yüzyılda katettiği yola dair açık seçik bir panorama da sunuyor. Edebiyatı önemseyen herkese…
Şebnem Tacigut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Allah nedir? O'nu gerçekten tanıyor muyuz? Herkes Allah hakkında bir şeyler söylüyor. Peki, hiç düşündünüz mü, Allah kendisini bizlere nasıl anlatıyor? İçimizdeki özü fark ederek kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden herkesi kucaklayan, sevgi dolu gerçek Yaratıcı’yı keşfetmeye hazır mısınız? Sonucu Allah'a bırakmadan önce elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Zihinlere yerleşmiş, yanlış algılardan kurtularak huzur dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Rabb’i ve öğretilerini doğru şekilde kavramak, yaşam yolculuğunda gösterebileceğimiz en güzel eylem olacaktır"
Şebnem Tacigut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Gerçekten uyandığınızı düşünüyor musunuz? Evet, belki gözleriniz açık, bedeniniz uyandı, peki ya ruhunuz? Ruhsal uyanış gerçekleşmediği sürece daima bir uyuyan olarak kalırsınız. Uyuyan hayatını kurban rolünde, evrenin kendisine getirdiklerini görmeden, olaylar karşısında çaresiz olduğunu zannederek, tercih seçeneğini kullanmadan bir köle gibi sadece yaşar ve sonunu yaşamın hâkimiyetine vererek bekler. Uyanan ise öz gücünü fark ederek, tüm seçimleri kendisi yapar. Evrenin kendisi için sunduğu tüm armağanları kabul eder"
Antonio Turiel
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Mevcut küresel ekonomik sistem başat bir zorunlulukla işliyor: büyüme. Antonio Turiel gibi biliminsanları ise uzun yıllardır, büyümeyi mümkün kılanın ucuz ve kolay erişilebilir enerji olduğunu vurguluyorlar. Yoğunluğu, çok yönlü kullanımı ve nakliyeye elverişliliği açısından petrol kuşkusuz en temel ve asli enerji kaynağı. Kitabın temel tezi şu: Yakın gelecekte yaşantımızı ve toplumların işleyişini kökten değiştirecek küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Bol ve ucuz enerji çağının sonuna geldik. Küresel enerji tüketiminin üçte birini oluşturan petrolde üretim zirvesi muhtemelen 2018’de gerçekleşti, büyük çevresel maliyetlerle yerine kullanılabilecek hidrokarbonların (kömür, doğal gaz) zirvesine ise en çok birkaç onyıl içinde ulaşılacak. Petrol rezervleri muazzam olsa da çıkarma ve üretme hızı ve karlılığı, fiziksel etkenler yüzünden sınırlı. Bu sınıra ulaşmış durumdayız. Petrol temelli enerji sistemine olası alternatiflerin bilimsel bir analizini sunan Turiel “yenilenebilir” enerjiler konusunda vaat edilenlerin neden gerçekleşemeyeceğini açıklıkla ortaya koyarak, büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğumuzu haber veriyor. Bu dönüşümü mümkün mertebe şekillendirme imkânı ve iradesi öncelikle farkındalığı gerektiriyor."
Antoine Compagnon
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"“Kuğu ölüme yaklaşırken daha yumuşak sesle şarkı söyler derler. Ben de yapabildiğim kadar kuğuyu taklit edeceğim, bu belki sizin için yapabileceğim son şey.” Bir yazarın hayatı nasıl sona erer? 2020’de Collège de France’taki son öğretmenlik yılımda yanıtlamam gereken soru buydu. Çünkü emekliliğim yaklaşıyordu. Çünkü çok yakın bir arkadaşımı ve ömürlük yoldaşımı kaybetmiştim. Kederli bir kış mevsimiydi. Edebiyatın ölüm, yas ve melankoli ile önemli bir bağı vardır. Montaigne'den Roland Barthes’a kadar edebiyatın ortak noktası budur. Yine de yazarların son dönem eserleri ressamların ve müzisyenlerin yaşlılık tarzlarından daha az merak uyandırmıştır; ne de olsa bu sanatçıların beden, el, göz ya da kulak arızalarından daha çok etkilendiği düşünülür. Bernini, Poussin’in son tablolarının önünde “Belli bir yaşa geldiğimizde çalışmayı bırakmalıyız, çünkü tüm insanlar düşüşe geçer.” demişti. Bu yeni dersler, son üzerine, yaşlılık üzerine, bunakların durumu üzerine ama aynı zamanda yüce olan üzerine, ultima verba, kuğu şarkısı, ikinci şans, ebedi şair üzerine bir düşünce macerası ortaya koyuyor."
Şebnem Tacigut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"İnanç “ben”e, ben “biz”e, biz “bir”e götürür... Kalbinin kıblesini Allah’a çeviren kişi kendini bulur. Kendinize inanırsanız Allah’ı keşfedersiniz. Hayattan alacağınız nasibi, inancınız belirler. Nasibini almak isteyenlere bir sır vardır bu kitabın içinde. İnanç, Kur’an-ı Kerim’de altı yüz defadan fazla vurgu yapılan ve en dikkat çeken konuların başında gelir. Kur’an-ı Kerim ayetleri ile desteklediğimiz bu kitapla başta peygamber yaşamları olmak üzere; Kur’an-ı Kerim öğretilerini, yakın tarihten örnek yaşamları, kıssadan hisseleri, sonuçlanmış deneyleri KUANTUM ve BİLİNÇALTI ışığında okuyarak kalbinizin kıblesi olan inancınıza doğru keşfe çıkacaksınız. Neye inandığınız kim olduğunuzu belirler."
Şebnem Tacigut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

İnsanın İçsel Keşfi ile hayatınızın merkezine yeni bir kuantum alanı açın! Kendinizi keşfetmenin yeni bir yolu olan bu kitap sizlere kendi iç dünyanızı keşfetme, zihninizi yönetme ve hayatınızı daha anlamlı hâle getirme fırsatı sunuyor.
Ümit Doğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"BU KİTAP, KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA ATATÜRK’ÜN EMRİNDE, TÜRK MİLLETİNİN KURTULUŞU İÇİN SAVAŞAN, KAHRAMAN İSTİHBARATÇILARIMIZIN ÖYKÜLERİNİ BELGELERLE ANLATMAKTADIR. Türk milleti, Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle ayrılmanın getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen, kurtuluş mucizesini gerçekleştirmek adına yararlanabileceği iki önemli unsuru bünyesinde barındırıyordu. Bu unsurlardan ilki, Mustafa Kemal gibi vatanperver bir dehanın, ikincisi ise kapatılan Teşkilat-ı Mahsusa’nın istihbarat geleneğinden gelen tecrübeli asker ve istihbaratçıların varlığıydı. Benzer kitaplar"
Ayşe Öz
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

BU KİTAP PİYASADA BULUNAMADIĞINDAN TALEP OLARAK KALMIŞTIR.
ali güler
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Azınlıklar konusu,son yıllarda dünya kamuoyunun gündemi meşgul eden önemli konuların başında gelmektedir. Tarih içinde de önemini koruyan bu konu, zaman zaman büyük devletlerin politikaları çerçevesinde değişik şekillerde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin milli güvenlik çıkarlarına tehdit eden “küresel dayatmalar’’dan birisi de küresel aktörlerin sık sık gündeme taşıdıkları “azınlık hakları’’ kavramıdır.
Solomon Volkov
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Rusya’yı yönetenler ile Rus sanatçılar arasındaki karmaşık ve ölümcül ilişkileri bütün boyutlarıyla ele alan ilk kitap. Volkov, II. Nikolay, Stalin ve perestroykanın türbülanslı yıllarının, bu dönemde başyapıtlar üreten Tolstoy, Gorki, Chagall, Kandinski, Soljenistin, Tarkovski gibi sanatçıların yaratma süreçlerini nasıl etkilediğini anlatıyor. “Rus Kültür Tarihi içeriden öykülerle tam bir altın madeni.” –The Washington Post Book World “20. yüzyıl boyunca Rus kültürünün zengin karmaşıklığına, ihtişamına, tartışmalara, başarıya ve trajedilere açık, inceliklerle dolu ideal bir rehber.” –Los Angeles Times “Volkov’un anlattığı birçok insanla yakın arkadaşlığı vardı, işte bu nedenle kitabı vazgeçilmez bir kaynak.” –The Christian Science Monitor “Rus kültürüne ait inanılmaz vinyetler ve portrelerle dolu.” –The New York Sun"
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Eser Türü: Kitap Bir devlet adamı olarak Atatürk'ün para ve mal ile olan ilişkileri O'nu anlamamız açısından çok önemlidir. Hem ""insan Atatürk'ü"" hem de ""devlet adamı Atatürk'ü"" bu şekilde daha iyi tanımamız mümkün olabilir. ""Beytülmâl"" devlet hazinesi demektir. Türk devlet geleneğinde çoğu zaman ""tüyü bitmemiş yetimin hakkı var"" "
Murat Batmankaya
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Neyse ki “Küçülteç” Kısa! En uzunu bile... Ki yazıda ne kadar “geveze” olduğumu bilen bilir. Kısa; zira önce kendini, mademki ben bir başkası, aynı zamanda ötekini/diğerini dinleme çabası yani. Kapalı kapılarda çaresizce dinelmis kişinin açık kapılardan içeri sızma teşebbüsü yahut telaşı. Bilme arzusu; dünü, dünden öncesini... Bugünü; henüz yarın olmayan günü... Ve nihayetinde, hiçbir şey bilmediğini, bas bas bağırma imkâni... Kâh utançla, kâh övünerek... işbu pasajlar, kim bilir, belki paspas olur, hafizanın pabuçlarını sildiği... Belki tramplen, başka başka kitaplara zıplamaya imkân veren. Belki bir yastık... Bir mendil... Yahut: tek başına dimağda bir tat bırakan –ama mayhoş, ama kekre, ama küflü... Her okunası kitap gibi!"
Sarah j maas
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

eşfet Etiketsiz 2 “Sis ve Öfke Sarayı” Sarah J. Maas’ın popüler “Dikenler ve Güller Sarayı” serisinin ikinci kitabıdır. Yüksek Fae’ye dönüştürülen ve Gece Divanı’nın Yüksek Leydisi olan insan kızı Feyre’nin hikayesini anlatıyor. Kitabın ana teması travma ve travmanın bireyler, ilişkiler ve toplum üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Hikaye, Feyre’nin ilk kitaptaki travmatik deneyimlerinin ardından yaşadığı mücadeleleri ve iyileşmeyi ve kendi içinde güç bulmayı nasıl öğrendiğini ele alıyor. Aynı zamanda travmanın Rhysand, Tamlin ve Mor gibi diğer karakterler üzerindeki etkisini de inceliyor. Bir diğer önemli tema ise güç dinamiklerinin ve gücün yozlaştırıcı etkisinin keşfedilmesi. Daha önce kötü ve tehlikeli olarak görülen Gece Divanı’nın daha karmaşık ve incelikli olduğu ortaya çıkıyor ve Feyre sevdiklerini korumak ve dünyalarının karşı karşıya olduğu daha büyük tehdide karşı savaşmak için güç ve ittifak politikalarını yönlendirmeyi öğreniyor.
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Geçen yıl, “Güzel İzmir”in Yunanlılar tarafından işgalinin 100. yılı idi (15 Mayıs 1919). Mustafa Kemal Paşa işgalden bir gün sonra “istiklal yürüyüşü” için İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştı (16 Mayıs 1919). İçinde bulunduğumuz 2020 yılı da 1920 yılında yaşananların 100. yılıdır. Yüz yıl önce, Şubat'ta Misak-ı Milli ilan edilmiş, Mart ayında Payitaht İstanbul işgal edilmiş, milletin iradesi Ankara'da tecelli etmiş, TBMM açılmıştı. Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde işgallere karşı teşkilatlanmaya, hürriyet ve istiklaline kavuşmak için çalışmaya başlamıştı. İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve nihayet Başkomutan Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zaferi, Takip Harekâtı ile kurtuluş sağlanacaktır. Başkomutan Paşa, 30 Ağustos Zaferi'nin arkasından 1 Eylül'de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!” emrini vermiş; “nereye gittikleri” sorulan Mehmetçikler de “Başkumandanım denize dedi. Ben de denize gidiyorum!..” diyerek 9 Eylül'de İzmir Rıhtımı'nda Akdeniz'e ulaşmışlardır. İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açacak, “Güzel İzmir” kurtulacaktır. Bu kitapta, İzmir'in işgalinden başlayarak kurtuluşuna kadar geçen 3 yıl, 3 ay, 25 günün (toplam 1213 gün) hikâyesi anlatılmıştır.

Sayfalar