Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 5579 sonuçtan 121 - 140 arası görüntüleniyor.
Macid Fahri
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Fikret Sarıcaoğlu, Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Philip Glass
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ünal Güner
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Fırat Kutluk
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Mark A. Kishlansky
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

- Batı Medeniyeti’ni oluşturan felsefi, siyasi, kültürel kodlar nelerdir? - Batı Medeniyeti’nin oluşumu hangi evrelerden geçmiştir? - Batı Medeniyeti’nin diğer dünya medeniyetleri karşısındaki yeri nedir ve onlarla ilişkileri nasıl olmuştur? - Batı Medeniyeti’ne karşı duruşlar, etrafında yapılan tartışmalar nelerdir? - Batı Medeniyeti insanlığa neler yaşatmıştır, insanlığın geleceği için alternatif olabilecek midir? Harvard Üniversitesi tarih profesörlerinden Mark A. Kishlansky’nin hazırladığı ve Türkçe’ye M. Kürşad Atalar tarafından kazandırılan Batı’nın Kaynakları adlı eser, AçılımKitap tarafından yayımlandı. Kitabın, Batı Medeniyeti’nin felsefi, siyasi ve kültürel köklerini anlama noktasında Türk okuruna önemli katkıları olacağına kuşku yok. Kitap, orijinal eserlerden alıntılanan pasajlardan oluşuyor. Bu bakımdan, kitabın, Batı Medeniyeti’nin kaynaklarına ilk elden ulaşılması noktasında önemli bir işlevi olduğunu da söyleyebiliriz. Kitabın bir diğer önemli işlevi de, sadece tarih bölümlerinde değil, siyaset bilimi, sosyoloji ve beşeri bilimler alanında da kitabın yardımcı kaynak olarak yararlanılması mümkündür. Zira içindeki metinlerin önemli bir kısmı felsefi ve siyasal düşüncenin önemli şahsiyetlerine aittir. Bunlar arasında, ilk elden, Aristo, Eflatun, Sokrat, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre ve Fukuyama’yı sayabiliriz. Ayrıca edebi metinlerden Homeros, Vergilius, Dante, Moliere, Soljenitsin’i, tarihsel belgelerden ise Kudüs Kuşatması, Somme Muharebesi’nden Sesler ve Srebrenica Katliamı ile ilgili metinleri sayabiliriz. Bunun yanısıra, kitapta dinsel metinler olarak İncil ve Tevrat’ın önemli bölümleri yer almaktadır ki, seçilen bu pasajların Yahudi-Hıristiyan geleneğinden gelen Batı toplumlarının kültür kodlarını anlamak açısından son derece yararlı olacağına da kuşku yok. Bir diğer husus ise, İslam’ın da Batı Medeniyeti’nin ‘kaynakları’ arasında yer aldığının ve Batı medeniyeti’ni etkilemiş olduğu gerçeğinin üstü kapalı bir biçimde kabullenildiğidir. Kitap iki ciltten oluşmakta ve özellikle de ikinci cilt, ‘Aydınlanma’nın başlangıç yıllarından modern döneme kadar geçen sürede etkili olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili belgeleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan ikinci cildin özel olarak ‘modernite’ okumaları bağlamında değerlendirilmesi de mümkündür. ...
Erhan Afyoncu, Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Damlanur Büyükşen
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Marc Jimenez
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Güzel nedir? Estetik özerklik mümkün müdür? Estetiğin siyasal görevi, işlevi ya da imi mevcut mudur? Sanatın bir olma nedeni var mıdır? Sanat, insanın gelişimine etki eder mi? Estetik ve sanatın felsefe literatürüne katkıları üzerine fragmantal çalışmalar yapan Marc Jimenez, Estetik Nedir?’de “Felsefi düşünce, sanatsal hayal gücünü hiçbir zaman gölgelemez.” düsturu çerçevesinde estetiğe dair güncelliğini yitirmemiş birçok sorunun cevabını sabırla yoğururken karmaşık kuramları aydınlatıp erişilebilir kılıyor. Platon döneminden günümüze değin geçerliliğini koruyan arayışlara detaylı cevaplar üreten yazar, bu kapsamlı çalışmasında Kant, Hegel, Marx, Freud, Heidegger ve Adorno gibi düşünürlere geniş bir yer veriyor. Bu düşünürlerden gelen bilgi aktarım sürecini kendi tezleriyle destekliyor ve akademik ya da genel ilgi alanı bağlamında “estetik” üzerine kafa yoran okur kitlesinin ilgisini çekecek bir eser ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Hegel gibi bazı noktalarda anlaşılması zor kuramcıları açık bir yorumlama tekniğiyle günümüz okuruyla buluşturup estetikle sanatı yüzyıllara mal olan çekişmelerden çekip çıkararak uzlaştırıyor. Kemal Tahir'in Entelektüel Portresi - Kurtuluş Kayalı - Ketebe Yayınları
Prof. Dr. Mehmet Zeki Sönmez
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Saliha Erdim
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Leyla Coşan
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Mark Saykes
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Necdet Yılmaz, Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Frank Furedi
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Marshall Hodgson
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Fırat Kutluk
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
İmmanuel Kant
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Necdet Yılmaz, Dr. Coşkun Yılmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Sayfalar