Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 2947 sonuçtan 121 - 140 arası görüntüleniyor.
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Azınlıklar konusu,son yıllarda dünya kamuoyunun gündemi meşgul eden önemli konuların başında gelmektedir. Tarih içinde de önemini koruyan bu konu, zaman zaman büyük devletlerin politikaları çerçevesinde değişik şekillerde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin milli güvenlik çıkarlarına tehdit eden “küresel dayatmalar’’dan birisi de küresel aktörlerin sık sık gündeme taşıdıkları “azınlık hakları’’ kavramTürk milletinin yetiştirdiği en büyük insan, Mustafa Kemal Atatürkü anlamak, her şeyden önce onun yetiştiği çevreyi ve kültür ortamını iyi bilmekle mümkündür. Ülkemizde Atatürkün düşünceleri, ilkeleri ve yaptığı işler, genellikle incelenmiş olmakla beraber; onun soyu, aile tarihi ve içinden çıktığı kültürel ortam pek incelenmemiştir. Bunu fırsat bilen bazı yıkıcı, bölücü insanlar ve kuruluşlar, Atatürkü ve onun en büyük eserim diyerek âdeta kutsallaştırdığı Türkiye Cumhuriyeti Devletini karalamaktadırlar. Hiçbir belge ve bilgiye dayanmadan insanımızın beyninde ve gönlündeki Atatürk imajını ve sevgisini, o
Solomon Volkov
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Yirminci yüzyılın en başarılı bestecilerinden Şostakoviç’in eserleri her geçen gün dünya çapında daha fazla icra ediliyor. Bu ilgi artışının nedenlerinden biri de bestecinin, Rus Müzikolog Solomon Volkov’a aktardığı anılarından oluşan Tanıklık Tutanağı. Kitap 1979 yılında ilk kez yayımlandığında çoksatanlar arasına girerken The Times tarafından yılın kitabı ve The Guardian tarafından “20. yüzyılın en etkili müzik kitabı” seçildi. Tanıklık Tutanağı, tarihin en çok övülen müzik dehalarından birinin hayatı ve eserleriyle bir hesaplaşma şansı sunuyor. “Ben başarılı bir formül bulmuştum. Bu da Şostakoviç’in yakın dostlarıyla bile konuştuğundan daha özgür bir biçimde konuşmasına yarıyordu. ‘Kendinizle’ ilgili şeyleri anımsamayı bırakın, başkalarından söz edin. Kuşkusuz Şostakoviç, kendisiyle ilgili şeyleri de anımsıyordu, ama başkalarından söz ederken kendisine ulaşıyor, kendi yansımasını buluyordu onlarda…”"
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Türk milleti, 10 Kasım 1938’de kaybettiğimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, O’na yakışır bir anıt mezar yapmıştır: Anıtkabir… O’nun ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için merkez yaptığı, demokrasimizin tecelligâhı olan TBMM’ni açtığı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında da devlet yeniden yapılanırken genç Cumhuriyet’in “Başkenti” ilan ettiği Ankara’da yapıldı Anıtkabir… O zaman Rasattepe, şimdilerde Anıttepe’de… Uluslararası bir proje yarışması ile tasarım ve yapımına başlanan Anıtkabir inşaatı, yaklaşık on beş yıl sürdü. Başlangıcında, Dünya bütün insanlığı etkisine alan ikinci bir küresel savaşın içinde, ateş çemberinden geçiyordu. İnşaatın uzun sürmesinin temel nedeni 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı bu olumsuz şartlardı."
Dr. Robert A. Glover
Talep Alındı
metin - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Efendi Adam Sendromu’na dair çalışmalarıyla birçok insanın hayatını değiştiren Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı’nda, “efendi adamların” pek de “efendice” olmayan özelliklerine parmak basıp bu sendromu yaşayanların eline bir ayna tutuşturuyor  ve onları kendileriyle yüzleştiriyor:
Nurettin Şimşek
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Nurettin Şimşek, Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Reisi Süleyman Askerî Bey Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri; adlı eserinde, ailesi, eğitimi, Teşkilât-ı Mahsûsa, Trablusgarp, Garbî Trakya ve Irak Cephesi’ndeki yaşanan gelişmeler ve faaliyetleri çerçevesinde durulmaktadır. Eserde; Osmanlı İmparatorluğunun egemen olduğu bölgelerde, Arabistan’dan, Orta Asya’ya bütün İslâm coğrafyasında ve komşu bölgelerde faaliyet gösteren, Trablusgarb’ta, Batı Trakya, Mısır ve ∗ Milli Savunma Üniversitesi, ATASAREN, Harp Tarihi Ana Bilim Dalı, Özel Öğrenci, hanife.ozbek@mynet.com Tarih Kritik 4 (4) History Cnitque Ekim/October 2018 "
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

“Cumhuriyetin Faziletinde” isimli bu eser, birbirini kronolojik olarak takip eden 4 ciltlik “Türk'ün Tarihi” projesinin son cildini oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonunda tarih sahnesinden çekilen 622 yıllık Osmanlı Devleti’nin yerine, Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduk. Tabii ki bu kolay olmadı. Vatan saydığımız elimizde kalan topraklar da işgal edilmişti. Her bakımdan küçülmüş, büzüşmüş, fakirleşmiştik. Adeta binlerce yıldır vatanlaştırdığımız Anadolu da burada yaşamak hakkımız da elimizden alınmak isteniyordu.
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Bu çalışma ile amaçlanan; gençlerimizin, milletimizin milli kültür değerlerini, Atatürk`ün bir lider, devlet ve düşünce adamı olarak bu değerlerimize getirdiği bakış açısını ve Cumhuriyetimizin temel felsefesini oluşturan esasları anlama ve yaşatma bilinci oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Yorumlar (0) "
Işık Kızıltuğ
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"İnsan yüzyıllardır “Hakikati” aradı... Peki ne buldu? Bu yolda öncelikle hep “maddeyi” anlaması gerektiğini düşündü. Ta ki bir gün “Kuantum Mekaniği Fiziği Yasaları” ortaya çıkana dek. İşte o zaman tüm gerçeklik yerle bir oldu. - Zaman’ın bir illüzyon olduğu anlaşıldı. - Mekan’ın bir illüzyon olduğu anlaşıldı. - Zaman ve mekâna bağlı olan maddenin de illüzyon olduğu anlaşıldı. Şimdi sıkı durun! Eğer bu saydıklarımız maddesel gerçeklikse ve ölümü de bu gerçekliğe dayandırıyorsak ortaya çok ilginç ve net bir bilgi çıkıyor: ÖLÜM DE BİR İLLÜZYON!"
Daniel Doll-Steinberg , Stuart Leaf
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"""İki sanayi devrimi insanlık tarihinin öncesi ve sonrasını açıklayabilecek kadar önemliydi. Her bir sanayi devrimi o zamana kadar var olan sosyo-ekonomik yapılardan kopuşutemsil etti. Bugün ise devrimler trenine her yıl yeni bir vagon ekleniyor ve birini kaçırmanız diğerini kaçıracağınız anlamına da gelmiyor. Elinizdeki bu kitap, bu ekosistemi çok iyi anlatıyor, onları anlamada ve etkilemede aktif bir rol almamızın çok önemli olduğunu savunuyor. —Akan Abdula/FutureBright Kurucu, DataTech Expert Teknolojinin getirdiği çok hızlı dönüşümün bizim dışımızda planlandığı ve yaşamımızı yönlendirdiği bu günlerde, hem bireyler hem de kurumların kendi pozisyonlarını belirlemesi ve ona göre de hazırlanması gerekiyor. Oyuna derhal müdahil olmazsak gelen dalga tüm yaşam pratiklerimizi değiştirerek bizi bilmediğimiz sahillere sürükleyebilir. Yazar, gelen dalgayı gerçekçi bir bakış açısıyla özetliyor. —Ayşegül İldeniz/Global Teknoloji Lideri, YK Üyesi, eski Intel Dünya Başkan Yardımcısı Dizginlenemeyen sarsıcı bir kitap, bunu en baştan okuyucularımızla paylaşmak gerekiyor. Birbirini tetikleyen bir çok öncü teknolojiyi hepimizin anlayabileceği bir dilde anlatan yazarlar, hayatımıza dair etkilerini sanayi devrimi ve diğer bir çok yakın dönem buluşunun etkileri ile kıyaslayarak gözler önüne seriyor. Tüm liderlerin bu kitabı yıl boyunca yanında taşıyacağını düşünüyorum. —Emrah Silav/Oyak Finans Sektörü Grup Başkanı, United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Dizginlenemeyen bu çağın gerekliliklerine yanıt vermek ve bireyleri teknolojiyi anlama ve etkileme yolunda güçlendirmek amacıyla kaleme alınmış bir rehberdir. Yazarlar,günümüzün karmaşık teknolojik ortamında, pasif bir şekilde bu değişimlere maruz kalmak yerine, aktif bir rol üstlenmemizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. —Esen Girit Tümer/Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Teknolojide önemli bir kırılma anına tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Böyle zamanlarda bir adım geri çekilerek büyük resmi görmeye çalışmak, geleceği doğru öngörebilmek adına çok kıymetlidir. Bu kitap işte tam da buna yardımcı oluyor, olanı biteni anlamak ve geleceği daha doğru öngörebilmek adına ayıracağımız zamana kesinlikle değecek kalitede bir eser. —Hakan Aran/İş Bankası Genel Müdürü Yeni teknolojiler bir okyanussa, bu okyanusta umutlar, keşifler, ilerlemeler ama öte yandan da fırtınalar, dalgalar, tuzaklar var. Teknoloji okyanusunda siz ve kurumunuz ilerlerken ihtiyaç duyacağınız pusula, bu kitap. —Özgür Alaz/Trend Uzmanı, Girişimci Yazarlar, Dizginlenemeyen aracılığıyla sosyal ekonomik ve politik alanlarda insanlığın geleceğini şekillendirecek yeni ve belki de yıkıcı teknolojik trendleri nasıl anlayacağımızı, adapte olacağımızı ve fayda sağlayacağımızı, farklı örnekler ile yalın, anlaşılabilir ve etik kaygılarla birlikte eleştirel bir biçimde bizlere sunuyorlar. —Prof. Dr. Selim Yazıcı/İstanbul Üni SBF Öğretim Üyesi, FinTech İstanbul Platformu Kurucularından"
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
0 Bytes
Eser Türü: Kitap

Devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, orta halli bir Türk ailesinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ilk çocukluk ve gençlik yıllarını Selanik gibi kozmopolit bir şehirde geçirmiştir. Dönemin en iyi eğitim kurumları sayılan askeri okullarda eğitimini tamamlamış ve genç bir kurmay subay olarak, dağılmakta olan bir imparatorluğun bütün yükünü omuzlayıp mesleki deneyimlerini çoğu zaman acı olaylarla kazanmıştır. Tarih o'na Türklüğün kaderinde adeta bir dönüm noktası olan 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir sorumluluk yüklemiş ve o, bu tarihî sorumluluğu bütün olumsuzluklara rağmen cesurca üstlenip başarıya ulaşmıştır. Günümüzdeki gelişmeler, Atatürk'ün büyüklüğünü ve vizyonunu her geçen gün bir kere daha ortaya çıkarmakta ve adeta onu ölümsüzleştirmektedir. Bugünkü ve yarınki nesillere düşen görev, Atatürk'ü doğru anlayarak doğru anlatmak ve onun, “En büyük eserim,” dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır.
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Devletimizin kurucusu ve ""çağdaş Türkiye"" idealinin bayraklaşan sembolü Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek hayatını gerekse düşüncelerini konu alan araştırmalar son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Şüphesiz yapılan araştırmaların çokluğu bu büyük insanın hayatı ile ilgili bilgilerin ve düşüncelerinin geniş kitlelere ulaştırılması bakımından sevindirici bir gelişmedir. Fakat Atatürk ""doğru"" anlaşılıp kitlelere ""doğru"" anlatılmalıdır. Bunun için de çalışmaların ""doğru"" ve ""sağlam"" kaynaklara dayandırılması büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda Mustafa Kemal'in ""Atatürk"" haline gelmesinde ve onun büyük ""dehası""nın oluşum sürecinde yaşananların belgelere dayalı olarak ortaya konulması Atatürk'ü anlamak ve anlatmak açısından şarttır."
Tarık Buğra
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

" Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü,heybetini kaybetmeye başlamış,isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.Kitapta , bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den yola çıkılarak ,kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır.Olaylar Akşehir’in bir kasabasında başlar ve gelişir."
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

bu kitap lozan antlaşması ile ilgilidir
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"türkün unutulan yemini misaki billiden bilgi vermektedir misaki milli ile ilgili güzTürk'ün Unutulan Yemini Misak-ı Milli Kitap Açıklaması Misâk-ı Millî bir yönüyle Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in arka planını oluşturan bir siyasi ve hukuki belgedir. Bir Meclis kararı olduğu için meşruiyeti olan ve onu esas alan kurucu kadronun meşruiyetini de sağlayan bir belgedir."
Hayati Sır
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Kudüs zıtların uyumluluk arz ettiği ilahî bir mekândır... ‘İlahî Nur’ buradadır! Mescid-i Aksâ ise göklerin ve yerin buluşma noktasıdır... Peygamber Efendimizin miraca neden ‘Muallak Kayası’ üzerinden yükseldiği bilinmeden... Bugün yaşadıklarımızın pek çoğu anlaşılamaz... Ve İstanbul’da namaza durduğumuzda iki kıblemize birden secde ederiz... Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ! Aynı yöndedirler... Alınlarımızda birbirlerine temas ederler... Hacerü’l-esved ve Muallak Kayası! Bunun içindir ki ey insanlar! Kudüs düşerse İstanbul da düşer... Ve sıra Mekke’ye gelir! Tapınakçıların hedefi 2022’ye kadar Muallak Kayası’nın üzerine Tapınak’ı inşa etmek, İsrail Devleti’ni yıkıp yerine ‘Büyük İsrail’i kurmaktır! Tapınak onlar için ‘Modern Babil’dir... ‘Büyük Şirk’ Tapınağıdır! Arz-ı Mev’ud hayallerinin son noktasıdır! Ve bilin ki bu karanlık planın sahipleriyle, Gazze’yi bombalayanlarla, dünyaya laboratuvar virüsünü yayan şirk-etlerin hedefi aynıdır! Great Reset yani Büyük Sıfırlama’dır! İnsanları her an mutasyon geçiren virüslerle korkutmak, evlere hapsetmek, ekranlara bağlamaktır… Özellikle yaşlıları ve çocukları tamamıyla hayattan koparmaktır... Korku pandemisini yaymak, sürekli tedirginlik yaratmaktır... Onlar, Dijital Teknolojilerinin hızına ve ‘Yapay Zekâ’larına fazlaca güvenirler. İsterler ki ‘eşref-i mahlûkat’ vasfı sıfırlansın ve insanlar DijitalDünyaDevletiYurttaşı olsun! Sokaklar, meydanlar boşalsın, herkes eve hapsolsun, kimsenin ses çıkartacak hali kalmasın, direniş kırılsın… Ve füzeler masumların üzerine atılsın! Tüm çocuklar öldürülsün! Yıllardır Ahit Sandığı bahanesiyle altı kazılan Mescid-i Aksâ, yerleştirilen sensörlere gönderilecek siber bir tetikleme ile yıkılsın! Olduğu yere çöksün, kendiliğinden yıkıldı densin! Evet, tam da bu tehlikelere dikkat çekmek için yazdık bu kitabı... Bilginin Tevhidi için... Büyük resmi tamamlayabilmeniz için!.. Kudüs’ün, Mescid-i Aksâ’nın... ‘Muallak Kayası’nın metafizik sırlarına, konuyla ilgili tüm kozmik bilgilere vakıf olabilmeniz için... Ve umudu, direnişi diri tutmak için… Şirk-etler ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbimizin nurunu tamamlayacağından emin olmanız için... Kalplerinizde o Muallak Kayası’ndan bir parça taşıdığınızı hatırlatmak için…"Kudüs zıtların uyumluluk arz ettiği ilahî bir mekândır... ‘İlahî Nur’ buradadır! Mescid-i Aksâ ise göklerin ve yerin buluşma noktasıdır... Peygamber Efendimizin miraca neden ‘Muallak Kayası’ üzerinden yükseldiği bilinmeden... Bugün yaşadıklarımızın pek çoğu anlaşılamaz... Ve İstanbul’da namaza durduğumuzda iki kıblemize birden secde ederiz... Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ! Aynı yöndedirler... Alınlarımızda birbirlerine temas ederler... Hacerü’l-esved ve Muallak Kayası! Bunun içindir ki ey insanlar! Kudüs düşerse İstanbul da düşer... Ve sıra Mekke’ye gelir! Tapınakçıların hedefi 2022’ye kadar Muallak Kayası’nın üzerine Tapınak’ı inşa etmek, İsrail Devleti’ni yıkıp yerine ‘Büyük İsrail’i kurmaktır! Tapınak onlar için ‘Modern Babil’dir... ‘Büyük Şirk’ Tapınağıdır! Arz-ı Mev’ud hayallerinin son noktasıdır! Ve bilin ki bu karanlık planın sahipleriyle, Gazze’yi bombalayanlarla, dünyaya laboratuvar virüsünü yayan şirk-etlerin hedefi aynıdır! Great Reset yani Büyük Sıfırlama’dır! İnsanları her an mutasyon geçiren virüslerle korkutmak, evlere hapsetmek, ekranlara bağlamaktır… Özellikle yaşlıları ve çocukları tamamıyla hayattan koparmaktır... Korku pandemisini yaymak, sürekli tedirginlik yaratmaktır... Onlar, Dijital Teknolojilerinin hızına ve ‘Yapay Zekâ’larına fazlaca güvenirler. İsterler ki ‘eşref-i mahlûkat’ vasfı sıfırlansın ve insanlar DijitalDünyaDevletiYurttaşı olsun! Sokaklar, meydanlar boşalsın, herkes eve hapsolsun, kimsenin ses çıkartacak hali kalmasın, direniş kırılsın… Ve füzeler masumların üzerine atılsın! Tüm çocuklar öldürülsün! Yıllardır Ahit Sandığı bahanesiyle altı kazılan Mescid-i Aksâ, yerleştirilen sensörlere gönderilecek siber bir tetikleme ile yıkılsın! Olduğu yere çöksün, kendiliğinden yıkıldı densin! Evet, tam da bu tehlikelere dikkat çekmek için yazdık bu kitabı... Bilginin Tevhidi için... Büyük resmi tamamlayabilmeniz için!.. Kudüs’ün, Mescid-i Aksâ’nın... ‘Muallak Kayası’nın metafizik sırlarına, konuyla ilgili tüm kozmik bilgilere vakıf olabilmeniz için... Ve umudu, direnişi diri tutmak için… Şirk-etler ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbimizin nurunu tamamlayacağından emin olmanız için... Kalplerinizde o Muallak Kayası’ndan bir parça taşıdığınızı hatırlatmak için… Tam da şu zamanda! Kalbinizin muallak kayasının üzerinde kendi miracınızı başlatmanız için!" Tam da şu zamanda! Kalbinizin muallak kayasının üzerinde kendi miracınızı başlatmanız için!"
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Görüntülenme ""Atatürk ve Din”, “Atatürk ve İslam” konusu toplumumuzda öteden beri hem merak konusu olmuş, hem de bazı kesimler tarafından Atatürk’ü yıpratmanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. Gerçek nedir? Atatürk bir devlet kurucusu kahraman olarak dine ve İslam’a nasıl bakmaktaydı? İçinden çıktığı ailenin dini-İslami kültürü ve yaşantısı nasıldı? Çocuk ve genç Mustafa’nın yetiştiği aile çevresi hangi değerler üzerine bina edilmişti? Okuduğu okullar ve kitaplar ona hangi dini-İslami değerleri kazandırmıştı? İslami birikimi nasıl oluşmuştu? Bireysel yaşantısında İslam’la ilişkisi nasıldı? Manevi dünyasında neler yaşadı?"
ali güler
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Azınlıklar konusu,son yıllarda dünya kamuoyunun gündemi meşgul eden önemli konuların başında gelmektedir. Tarih içinde de önemini koruyan bu konu, zaman zaman büyük devletlerin politikaları çerçevesinde değişik şekillerde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin milli güvenlik çıkarlarına tehdit eden “küresel dayatmalar’’dan birisi de küresel aktörlerin sık sık gündeme taşıdıkları “azınlık hakları’’ kavramıdır.
Solomon Volkov
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Rusya’yı yönetenler ile Rus sanatçılar arasındaki karmaşık ve ölümcül ilişkileri bütün boyutlarıyla ele alan ilk kitap. Volkov, II. Nikolay, Stalin ve perestroykanın türbülanslı yıllarının, bu dönemde başyapıtlar üreten Tolstoy, Gorki, Chagall, Kandinski, Soljenistin, Tarkovski gibi sanatçıların yaratma süreçlerini nasıl etkilediğini anlatıyor. “Rus Kültür Tarihi içeriden öykülerle tam bir altın madeni.” –The Washington Post Book World “20. yüzyıl boyunca Rus kültürünün zengin karmaşıklığına, ihtişamına, tartışmalara, başarıya ve trajedilere açık, inceliklerle dolu ideal bir rehber.” –Los Angeles Times “Volkov’un anlattığı birçok insanla yakın arkadaşlığı vardı, işte bu nedenle kitabı vazgeçilmez bir kaynak.” –The Christian Science Monitor “Rus kültürüne ait inanılmaz vinyetler ve portrelerle dolu.” –The New York Sun"
ali güler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Eser Türü: Kitap Bir devlet adamı olarak Atatürk'ün para ve mal ile olan ilişkileri O'nu anlamamız açısından çok önemlidir. Hem ""insan Atatürk'ü"" hem de ""devlet adamı Atatürk'ü"" bu şekilde daha iyi tanımamız mümkün olabilir. ""Beytülmâl"" devlet hazinesi demektir. Türk devlet geleneğinde çoğu zaman ""tüyü bitmemiş yetimin hakkı var"" "
Murat Batmankaya
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

"Neyse ki “Küçülteç” Kısa! En uzunu bile... Ki yazıda ne kadar “geveze” olduğumu bilen bilir. Kısa; zira önce kendini, mademki ben bir başkası, aynı zamanda ötekini/diğerini dinleme çabası yani. Kapalı kapılarda çaresizce dinelmis kişinin açık kapılardan içeri sızma teşebbüsü yahut telaşı. Bilme arzusu; dünü, dünden öncesini... Bugünü; henüz yarın olmayan günü... Ve nihayetinde, hiçbir şey bilmediğini, bas bas bağırma imkâni... Kâh utançla, kâh övünerek... işbu pasajlar, kim bilir, belki paspas olur, hafizanın pabuçlarını sildiği... Belki tramplen, başka başka kitaplara zıplamaya imkân veren. Belki bir yastık... Bir mendil... Yahut: tek başına dimağda bir tat bırakan –ama mayhoş, ama kekre, ama küflü... Her okunası kitap gibi!"

Sayfalar