Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 5679 sonuçtan 161 - 180 arası görüntüleniyor.
m. j. arlidge
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
heather moore
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Victor Hehn
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
İsmet Acı
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 27 Eylül 2022
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Elif Kaya

Köyümüzün üstündeki tepe tüm köy, kanatlarının altına girmiş gibiydi. Büyüklerimiz sürekli ikaz ederdi. “Sakın ha! Çocuklar, o tepe gitmeyesiniz. Tehlikelidir. Başımıza iş açarsınız.” Bizim için yasaklı olan bu tepeye “Yasaklı Tepe” adını vermiştik. Tepenin değişik yerlerinde mağaraların olduğu ve çeşitli yırtıcı kuş ve yabani hayvanların yaşadığı söylenirdi. En çokta gündüz uyuyup gece dolaşan yarasalarla korkuturlardı bizleri… Bir gün, her şeye rağmen bir mağaranın önüne kadar gittik. Bir gözümüz mağarada, sessizce bekledik. İlle de bir şey görmek ondan korkmak veya korkmamak istiyorduk. Bu arada birimizle şakalaşarak: “Bak gördün mü? Kocaman bir ayı geçti…”
Dean Burnett
Emine Coşkun
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Her dört kişiden biri bir ruh sağlığı sorunu yaşıyor ve sadece anksiyete bozukluğu ile depresyon her yıl 500 milyondan fazla insanı etkiliyor. Bu durum neden bu kadar yaygın? Ruh sağlığımız neden modern yaşamın stresi ve gündelik olayları karşısında bu kadar savunmasız? Niçin bu konularda hâlâ bu kadar fazla kafa karışıklığı var? Nörobilim uzmanı ve yazar Dean Burnett, Psiko-Lojik’te bu soruları ve daha fazlasını yanıtlayarak anksiyete bozukluğu, depresyon ve bağımlılık gibi ruh sağlığı sorunları yaşadığımızda beynimizde gerçekte neler olduğunu açıklıyor. Aydınlatıcı bilimsel araştırmaları, her gün ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşan insanların görüşleriyle birleştiren Psiko-Lojik, bu sorunların nasıl ve neden oluştuğunu ve nasıl anlaşılabileceğini dürüst ve eğlenceli bir biçimde anlatıyor. “Dean Burnett’ın çalışmalarına gerçekten hayranım. İlgi uyandırıcı, zekice ve mantıklı.” —Jon Ronson, Psikopat Testi’nin yazarı
Wolfgang Schivelbusch
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Afitap
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Wolfgang Schivelbusch
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Wolfgang Schivelbusch
Çiğdem Canan Dikmen
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Kerem Gök
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Joseph Nicolosi
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap

Her ilgili anne babanın istifade edeceği bu kılavuz, erkek çocuklara heteroseksüel bir erişkin olarak yetişmelerine imkân sağlayacak, sağlam bir cinsel kimlik kazandırmak için önemli tavsiyeler içeriyor. Uzun yıllardır psikoseksüel gelişim ve normal heteroseksüel yönelimi destekleyen terapiler uygulayan Joseph Nicolosi, kitabında bu alandaki son araştırma bulgularını, vaka hikâyelerini ve pratik tavsiyeleri bir arada sunuyor. Dr. Nicolosi, biyolojik faktörlerin bazı çocuklarda homoseksüelliğe yatkınlığa neden olduğunu kabul etmekle birlikte, ailevi ve sosyal etkenlerin homoseksüelliğin gelişiminde en güçlü faktörler olduğunu söylüyor. Bu sebeple, değişimin mümkün olduğunun altını çiziyor.Bu kitapta; oDr. Nicolosi başta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren psikologların klinik deneyimi ve profesyonel araştırmaları temel alınıyor. oHomoseksüelliğin doğuştan mı geldiği yoksa hayat tecrübeleri sonucu mu edinildiği yahut her iki etkenin bir birleşimi mi olduğu ele alınıyor. oÇocuğun sağlıklı benlik bilinci geliştirmesinde rol oynayan etkenler irdeleniyor. oÇok sayıda anne babanın, çocuğun, gencin ve homoseksüellikten heteroseksüelliğe dönüş yapmış kadın ve erkeklerin vaka hikâyelerine yer veriliyor. oAnne babalara çocuklarının heteroseksüel kimlik geliştirmeleri için rehberlik ediliyor.
Natalia Garcia Freire
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

İnsanoğlunun kokuşmuş hırslarını toprak altındaki sonsuz döngüyle metaforlaştıran Natalia García Freire, dünya çapında yankı bulmuş Ölü Derimiz'de ataerkil tahakküm sarmalını ibretamiz bir aile trajedisi üzerinden aktarıyor. Haris Tanrı-babası ve dingin Doğa-annesi arasındaki mücadelede tarafını seçen oğul, travmalarını toprağı mesken edinmişlerin kollarında sağaltmaya çalışırken; din, bilim ve histeri üçgeninde sıkışıp kalmış insanlık tarihini de deşifre ediyor. Latin Amerika edebiyatının kendine has atmosferini gotik klasiklere özgü ögelerle harmanlayarak gerilimi adım adım tırmandıran Ölü Derimiz, ölüm ve çürümenin getirdiği nihai huzura dair kasvetli bir keşif. (Tanıtım Bülteninden)
Muhammed Bin Havendşah Bin Mahmud Mirhand
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Hârezmşâhlar, 1128-1156 yılları arasında hüküm süren Hârezmşâh Atsız’ın birkaç isyanı dışında Sultan Sencer’in ölümüne kadar Büyük Selçuklulara tabi olarak varlığını sürdürdüler. Sencer’in ölümü üzerine bağımsız hareket etmeye başlayan İl Arslan ve Tekiş dönemlerinde gerçekleşen fetih hareketleriyle sınırlarını genişleten Hârezmşâhlar, Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan boşluğu doldurmaya başladılar. Sultan Alaeddin Muhammed döneminde (1200-1220) ise altın çağlarını yaşadılar. Bu dönemde devletin sınırları; merkez Hârezm olmak üzere Aral Gölü’nün kuzeyinden Umman Denizi’ne, Sirderya’dan Irak-ı Arap ve Azerbaycan’a kadar uzanmıştı. Ancak aynı yıllarda ortaya çıkan Moğol kasırgasının Hârezmşâhları vurmasıyla devlet hızlı bir çöküşe geçti. Moğollara karşı uzun yıllar mücadele eden son Hârezmşâh, Celaleddin Mengüberti’nin ölümüyle de 1231’de Hârezmşâhlar tarihe karıştı. Elinizdeki kitap, Timurlular dönemi müelliflerinden Muhammed bin Hâvendşâh bin Mahmud Mîrhând tarafından kaleme alınan Ravzatu’s-Safâ’nın Hârezmşâhlar bahsinin tercümesidir. Mîrhând, Ravzatu’s-Safâ’yı İslam dünyasında kendi zamanına kadar yazılmış olan tarih kitaplarının birçoğunu inceleyerek ve bunlardan istifade ederek kaleme almıştır. Sayısı elliyi bulan bu eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmamıştır ki bu durum Ravzatu’s-Safâ’yı sıradan bir eser olmaktan çıkarmakta ve Türk tarihinin en önemli kaynaklarından biri hâline getirmektedir. Ortaçağ Türk tarihinin Farsça kaleme alınmış birçok ana kaynağını dilimize kazandıran Erkan Göksu’nun nefis Türkçesi ve notlarıyla hazırlanan Hârezmşâhlar, hem tarihçiler hem de konuyla ilgilenenler için oldukça önemli olan bir çalışma. Eser, Hârezmşâhların ortaya çıkışını, Selçuklular ve diğer devletlerle olan ilişkilerini, neredeyse kuruluşlarından itibaren kesintisiz süren siyasi hareketliliği, savaşları, askerî manevraları ve stratejileri, evlilikleri, eğlenceleri, hükümdarların niteliklerini ve bölgenin kendine has özelliklerini, nihayet devletin sonunu tüm detaylarıyla ve eşsiz bir üslupla ortaya koyuyor.
Mao Zedung
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Mao Zedung 1939'da Parti Yayın Organına ilişkin yazdığı, bir makalede yaşanan süreci silahlı mücadele açısından şöyle dile getiriyordu: "Onsekiz yıldır partimiz, yavaş yavaş silahlı mücadele vermeyi öğrenmiş ve bunda direnmiştir. Silahlı mücadele olmadan ne proletaryanın, ne halkın ne de Komünist Partisinin Çin'de hiçbir yeri olamayacağını ve devrimin zafere ulaşmasının olanaksız olacağını öğrendik. Bu yıllarda, partinin gelişmesi, pekişmesi ve Bolşevikleşmesi, devrimci savaşlar içinde ilerlemiştir. Silahlı mücadele olmadan Komünist Partisi kesinlikle bugünkü durumuna sahip olamazdı. Partideki tüm yoldaşlar, kanımız pahasına edindiğimiz bu deneyimi hiçbir zaman unutmamalıdırlar."
Catrine Clay
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

İngiltere Kralı V. George, Alman İmparatoru 2. Wilhelm ve Rus Çarı 2. Nikolay ya da aile arasındaki adlarıyla Georgie, Willy ve Nicky… Milyonlarca insanın kaderini belirleyen, dünyayı uçurumun kıyısına sürükleyen üç kuzen; çocukluk yıllarında, tatillerde, düğünlerde, doğum günü kutlamalırnda, tahta çıkma törenlerinde sık sık bir araya gelirlerdi. Birinci Dünya Savaşı’nı kadar birbirlerine siyasî yorumların aile hayatının olağan dedikodularıyla karıştığı mektuplar yazmışlardı. Catrine Clay, kraliyet mektupları ve günlüklerden geniş ölçüde yararlanarak, kraliyet ailesinin kesişen hayatlarını, aralarındaki çatışmaları, aşklarını, dedikodularını, siyasî farklılaşmalarını ve nihayetinde dünyayı sürükledikleri acımasız savaşın arka planını anlatıyor. (Tanıtım Bülteninden)
Peter B. Golden, Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Doğuda Mançurya ormanlarından batıda Karadeniz’e, kuzeyde Sibirya’dan güneyde Hint altkıtasına doğru uzanan bozkırlar yüzyıllar boyunca dünya tarihinin en önemli devletlerine yurt olmuş İç Asya bölgesinin sınırlarını oluşturuyor. İç Asya Tarihi bu engin topraklar üzerinde 13. yüzyılda kurulan Moğol Cihan İmparatorluğu’nun modern dünya üzerindeki tesirlerini de içerecek şekilde 19. yüzyılda bölgeye Çin ve Rus hegemonyasının kurulmasına değin uzanan tarihini ve mirasını konu ediniyor. Cambridge Üniversitesi Yayınları bünyesinde, her biri alanının önde gelen ismi olan çok sayıda bilim insanının katkılarıyla hazırlanan İç Asya Tarihi: Cengizliler Çağı, Moğol İmparatorluğu’nun siyasî ve kültürel tarihini, Cengizli halef devletlerini ve bu canlanış sırasında İç Asya’ya egemen olmak üzere gelen diğer hanedanları ele alıyor. Cengizliler çağı, dünya tarihinde Asya ile Avrupa’nın entegrasyonuna giden süreçte büyük bir adımdı ve Avrupa, Küçük Asya Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’daki dünya bilincini Moğol kontrolündeki sahalara yaydı. Kore, Çin, Hindistan, Rusya ve Kırım’dan Yemen ve Mısır’a kadarki Cengizli idarelerinde çok dilli sözlükler ve gramer kitapları hazırlandı. Birçok açıdan Moğol İmparatorluğu modern dönem öncesindeki dünya sistemlerinin bir doruk noktasını teşkil etmişti. Sistem, Timurlu döneminde parçalanmaya başladığındaysa Avrupa; Asya’nın güneydoğusu, güneyi ve doğusu ile daha başka bağlantılar kurmak üzere “keşif yolculukları” yapmak teşebbüsüyle gemilerine atladı ki bu, Modern Dünya Sistemi’ni haber veriyordu. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank ve Peter B. Golden editörlüğünde hazırlanan İç Asya Tarihi: Cengizliler Çağı bu coğrafya üzerinde kurulmuş en parlak yönetim olan Cengizli İmparatorluğu’nun oluşum sürecini, fetihlerini, Cengiz Han’ın bıraktığı miras doğrultusunda kurulan yeni devlet ve rejimlerin dünya tarihindeki önemini ortaya koymak adına yeni araştırma yöntemleri ve yaklaşımları ortaya koyuyor. İç Asya Tarihi, bugünkü yazgısı Rusya ve Çin tarafından gölgelenmiş bölgenin önemini gözler önüne seren bir başucu eseri.
Peter B. Golden
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Peter B. Golden yaşayan en büyük Genel Türk tarihçisidir. 1970 yılından emekli olduğu 2012 yılına kadar Rutgers Üniversitesi'nde çalışmıştır. Çeşitli Türk ve Slav dilleri ve Almanca, Fransızca ile Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince gibi kaynak dillerinin yanında Macarca ve Gürcüce gibi Türk tarihini çalışmak için gerekli bütün dillere vakıf olan Golden, aynı zamanda dilbilimcidir ve eserlerinde diğer disiplinleri de büyük ustalıkla kullanmasıyla diğer tarihçilerden ayrılır. Ondan fazla kitabı ve iki yüzün üzerinde makalesi ile Avrasya tarihçiliğinde zirveye oturmuştur. Türk Halkları Tarihine Giriş bütün Türk tarihini tek bir ciltte toplayan dünyadaki en önemli eserdir ve temel başvuru kaynağıdır. 1992 yılında İngilizce olarak yayınlanan kitabı, Türkçe baskılar için güncellenmiştir ve en yeni bilgileri içerir. Bu esere Türkiye'de gösterilen ilgi kısa zamanda üst üste baskı yapılmasıyla gurur verici hale gelmiştir. Bu kitapta sadece siyasi ve etnik tarih değil, ayrıntılı dil ve kültür incelemeleri de bulunmaktadır. Köken tartışmalarından günümüzdeki Türk topluluklarına kadar Türklüğün hikâyesini bu kitapta bulmak mümkün. (Tanıtım Bülteninden)
Charles Freeman
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya yön veren baskın bir vurguya sahip olduğu savından hareket eden bu kitap, sadece bu kültürel ve toplumsal ortak paydanın değil, aynı zamanda bu uygarlıkların da kendi içinde çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin birçok alanındaki temel kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir uygarlık çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.
Enes Baba
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Bir çöreği satmanın çok yolu vardır. Yemek saatini yakalamak, iştah kabartan bir sunum yapmak, merak uyandıran bir hazırlık safhasıyla tanınmak veya hamur ustasının şöhretinden faydalanmak. Tabii bazen de müşteri cephesinden ön görülemeyen bir talep sağanağı, seli gelebilir. Vabil, konuşma güçlüğü çeken bir aşçıdır. Kendini ifade edecek kelimeleri, damağından kurtaramayıp kekelediği için iş görüşmelerinde konuşup anlaşma faslını hep atlar. Tüm haksızlıklara karşı itirazlarını, tartışmalarını, hep zihninde seslendirir. Hatta kavga etmesi bile gerekiyorsa kendinden uzağa gitmez. Yalnız her kavgada birden fazla tarafın bulunma zorunluluğu, Vabil’in zihninde de kavga başlatıcı bir Hasut ses var etmiştir. Mutfaklardan aldığı ret cevaplarını hazmetmenin haricinde, umut kırmak için fırsat kollayan, sinir bozucu Hasut sesle de mücadele etmelidir. Zihin duvarlarını aşmayan bu mücadele haklıdır, evet. Ancak şartlar değiştiğinde ve talep sağanağı lehine döndüğünde, durumu tam bir komedidir.
Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 31 Ağustos 2022
89 Ayrım
2106,85 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Fatoş Yeter, Banu Tezcan, Tansev Boru, Göksun Günal, Hülya Zonguralp, Hatice Kaymakçı, İpek Portakal, Simin Gökakın, Hande Kurdoğlu

Kitabı kısa zamanda Seslendiren İstanbul gönüllüleri ekibine teşekkürler. Kalan eksik üniteler en kısa zamanda tamamlanacağı için lütfen kitap sayfasını zaman zaman ziyaret edin

Sayfalar