Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 1024 sonuçtan 81 - 100 arası görüntüleniyor.
Joe Vitale
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gonca Yılmaz
Saniye Bencik Kangal
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Özdemir
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Kolektif (Anja Petaros, Mislav Čavka, Andrea Šuran, Amir Muzur, Claude Lévi-Strauss,  Wolfgang G. Jilek, Åke Hultkrantz, Joost A. M. Meerloo, Elizabeth Allemang, Mary Phillips, Francisco R. Demetrio, John P. Dourley, Mike Money)
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tuğçe Kayacılar Işık

Şamanlar ve cadılar… Batılı düşünce onları önce şarlatan, sonra Şeytan’ın hizmetkârı olarak damgaladı. Sonunda itibarlarını iade ederek şamanları insanlığın ilk hekimleri ve ilk psikoterapistleri olarak tanıdı. Cadılar ise muhtemelen tarihin ilk eğitimli ebeleri ve otacılarıydı. Şamanik şifa gerçek mi? 21. yüzyılda Şamanizm insan sağlığına hizmet edebilir mi? Gerçekte şamanların asıl becerileri nelerdi? Davulun, bir şamanın en kutsal eşyası olmasının bilimsel açıklaması nedir? Avrupa cadı mahkemelerinde en çok ebe-cadılar mı yakıldı? Ebe-cadılar, üreme üzerindeki kadın hakimiyetine indirilen ataerkil bir darbenin kurbanı mı oldu? Tüm bu inançların ve uygulamaların arkasındaki bilimsel açıklamalar neler? Bu ciltte toplanmış makaleler, Şamanizm’in bir şifalandırma tekniği olarak işleyişinin ardındaki sosyo-psikolojik etkenleri, kullandığı teknik ve mekanizmaları, güncel bilimsel araştırmaların ışığında açıklıyor. 21. yüzyılda Şamanizm nasıl işimize yarayabilir, sorusuna birbirinden farklı ve kıymetli araştırmacıların elinden çıkmış bilimsel sonuçlarla yanıt veriyor. Bugünkü sağlık sisteminin psikolojik iyileşmeyi öncelemesi gerektiğini, daha bütüncül bir tıp anlayışının insan sağlığı açısından çok daha olumlu sonuçlar doğuracağını, sağlık emekçisi ile hasta arasındaki güvene dayalı ilişkinin iyileşmede büyük ilerleme sağladığını, psikiyatrist ve psikologların mesleklerinin Şamanik geçmişiyle ilgili araştırmaları vasıtasıyla anlatıyor."
Sherlock Holmes
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sıla Serin
Osman Sungur Yeken
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Beyza Taş

İşleri zora çeviren de Allah, Zordan çeviren de... Sen umudunu yitirme! Güzel şeyler olmadan önce, İşler her zaman ters gider. Kışın en çetin günleri yaşanmadan, Baharın gelmediği gibi... Sakın umutsuz olma! Ve unutma; "Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez." (Secde sûresi/17) (Tanıtım Bülteninden)
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Mehmet Emin Katırcı
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep Şeren

Kelime Gezgini bizleri sözcüklerin peşine takıp kültürlerarası bir seyahate davet ediyor. Bir taraftan uzayda gezegenden gezegene macera dolu heyecanlı bir yolculuk yaparken bir taraftan da metnin içine ustalıkla yerleştirilmiş kelimelerin kökenlerini öğreniyoruz. Macera boyunca Atatürk’ün dilimize kazandırdığı kelimelerden, gezegenlere, jelibondan köfteye kadar uzanan geniş yelpazedeki sözcüklerin etimolojik açıklaması ile baş başa kalıyoruz. Dertlerini uzun uzun konuşmak yerine kısaltılmış kelimeler ve emojilerle anlatan çocuklarımız ve gençlerimizin toplumla doğru bir iletişim kurabilmesi için dilimizi bilmesi çok kıymetli. Etimoloji alanına ilgi duyan çocuk ve yetişkinler için ilk kaynak sayılabilecek olan eser, aynı zamanda bir başucu ve başvuru kitabı olma özelliğine de sahip. Eğlendirirken öğretme yönteminin başarılı bir örneği olan Kelime Gezgini, sürükleyici bir kurgu içinde ustaca işlenmiş kelimelerin kökenleri, bulmacaları ve göz alıcı çizimleriyle ailece elinizden bırakamayacağınız bir eser. Döndü İçöz Çocuk Gelişim Uzmanı
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Okan Yeşilot & Bihter Gürışık Köksal
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Merve Delibaş

“Kadın, insanın yeryüzünde varoluşundan bu yana nesilleri devam ettiren ana unsurlardan biri olmuştur. Kadın sevgiyi, terbiyeyi, dili, dini ve bütün kültürü nesillere aktaran ilk öğretmendir. Kadının statüsü ve değeri her toplumun kendi inançları, değerleri, normları, kültürü ve hayat biçimi doğrultusunda farklı biçimde şekillenmiştir. Bütün bu algılar toplumların mitolojisine, destanlarına, efsanelerine, yazılı kaynaklarına, diline, müziğine, yapıtlarına, tutum ve davranışlarına yansımıştır. Her toplumun dilinde; kadınlarla ilgili ad, sıfat, hitap şekli, deyim ve atasözleri, çoğunlukla diğerlerinden farklıdır. Toplumun kız çocuklarına ve kadınlara karşı kullanmış olduğu dil, o toplumun bilinçaltıyla birlikte, kadın ve erkek algısını göstermesi açısından oldukça etkili bir veridir.” Kadınların tarih sahnesindeki yerini yeniden değerlendiren bu çalışma, Türk tarihindeki kadınların etkisini ve önemini, kapsamlı bir perspektifle ele alıyor. Türk tarihinin farklı dönemlerinde yaşamış ve zamanın akışını sessizce yönlendirmiş kadınların hayat hikâyelerini, hem sosyo-kültürel hem de tarihsel bağlamda inceliyor. Her bir sayfasında; tarih sahnesinde yer alan kadınların, sadece birer figüran olmadıklarını, aksine tarihin akışını etkileyen, dönüştüren ve şekillendiren güçlü karakterler olduklarını gösteriyor. Elinizdeki bu kitap, okuyucularını Anadolu’nun kadim topraklarından Orta Asya’nın sonsuz bozkırlarına, Osmanlı’nın görkemli saraylarından Cumhuriyet’in aydınlık yıllarına uzanan bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculuk, İslâm öncesi Türk tarihi ve töresinde kadının sosyal statüsünden Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına katkı sağlayan Bâciyân-ı Rûm’a, Türk tarihinde kadın velîlerden modernleşme sürecinde Osmanlı kadınına değin uzanıyor. Kitapta; Türk-İslâm tarihi boyunca anne ve kızlarımızın adlarını taşıyarak şerefyâb oldukları Hz. Hatice’den Hz. Fâtıma’ya; Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarından olan Hürrem Sultan’dan Osmanlı hânedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair Âdile Sultan’a; maarifperver bir Türk kadını olan Hanife Hanım Melikova’dan Rusya Türkleri arasındaki kadın hareketinin önderi Şefika Gaspıralı’ya; Aziziye Kahramanı Nene Hatun’dan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli temsilcilerinden Halide Edib Adıvar’a kadar Türk tarihinde iz bırakan kadınlar, her biri alanında uzman akademisyenler tarafından inceleniyor. (Tanıtım Bülteninden)
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Recep Şentürk, Bahattin Akşit, Önder Küçükkural, Kurtuluş Cengiz
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mehmet Taner Gürkan

"“Ama artık insanların dinlerini bilemiyoruz. Dini nitelikleri sağlam mıdır, Müslüman mıdır; İslami şeyler taşıyor mu değil de artık şöyle bir hale geldik. Ramazanda çok üzücü olaylar oldu. Lokantalar açıktı, hiç olmaması gereken bir şeydi bu. Lokantalarımız açıktı, Erzurum’da insanlara yemek verdiler. Gündüz vakti yemek verdiler. Bu çok acınası bir durum.” “Ben Türkiye Cumhuriyeti olarak uygarlık yolunda ilerliyorsam… biz laik bir Türk milletiyiz, diğer İslam ülkelerinden ayrı bir yere koyuyoruz kendimizi… Namaz saatine göre, bilmem oruç saatine göre iş yaşamının düzenlenmesini düşünmem ben yetkili olsam. Ama giderim, erken kalkarım sabah namazımı kılarım, ondan sonra toplu olarak diğer vakitleri ayarlarım. Eğer direncim varsa orucumu tutarım ki ben ilkokul 4’ten beri sürekli orucunu tutan, hiçbir zaman aksatmayan bir insanım…” Bu ülkede dinin sosyal ‘anlamı’ nedir, insanlar dine nasıl bakıyorlar? Dindarlığın ölçüsü ne, nasıl algılanıyor? Dine bakış, insanların gündelik davranışlarını, sosyal ilişkilerini, birbirlerine bakışlarını nasıl etkiliyor? Muhafazakârlığın, dindarlığın, laikliğin sınırları nerelerden geçiyor? Türkiye’de sosyolojinin büyük hocalarından Bahattin Akşit’in Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Kurtuluş Cengiz’le birlikte yaptığı üç yıl süren kapsamlı çalışma, bu sorulara yönelik cevap anahtarları sunuyor. Yirmi beş ilde uygulanan anketlerin ve sekiz ilde yapılan derinlemesine görüşmelerin analizini yapan yazarlar, afaki ve yüzeysel değerlendirmeleri aşan soğukkanlı bir tartışmaya zemin hazırlıyorlar."
Roald Dahl
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Saniye Bencik Kangal
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Özdemir
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Mutluhan İzmir
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Merve Delibaş

En basit kaygıların, en insani endişelerin 'depresyon' olarak yaftalandığı bir zamanda yaşıyoruz.Hayatın normal akışı içindeki sıradan üzüntüleri yaşayanların hepsi psikiyatri sektörü nezdinde potansiyel birer hasta.Ve sektöre göre bu devasa potansiyelin tamamı antidepresan ilaçlar kullanmak zorunda.
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna
Gülay Çakıt
Okunuyor
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Duna

Sayfalar