Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 856 sonuçtan 1 - 20 arası görüntüleniyor.
Osman Balcıgil
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ufuk Çini
Nahid Sırrı Örik
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Berin Akkurt

Muazzez hep ayakta duruyor, kapıya doğru yavaş yavaş çekiliyordu. Namık bütün kuvvetini sarfetmiş bir adam halsizliği ile oturdu ve birden sesi hafifleyerek, ağır ağır, ağlar gibi, inler gibi, kendi kendine yapayalnız inler gibi söyledi: “Seni son defa olarak görmek istedim. Birkaç güne kadar Kayseri’ye naklediyorum. Seni son defa olarak bir kere görmeden gidersem yaşayamayacağımı hissettim. Seni bilsen nasıl sevdim, Muazzez! İlk önce ben de anlamamıştım. Bilmem ki nasıl oldu, neden oldu!” Sonra omuzlarını silkerek güldü. “Amma da aptalım ha! Neden oldusu, nasıl oldusu var mı? Seni görüp de sevmemek kabil olur mu? Ne kadar güzelsin Muazzez, ne kadar güzelsin! Bak artık bütün hayatım kahır içinde geçeceği halde yine, ‘Keşke seni görmeseydim!’ diyemiyorum. Kahrolacaksam da ne beis var! Madem ki gözlerimde senin hayalin yaşayacak!” Muazzez kapıdan yavaş yavaş dönmüştü. Bu sesin, bu ıztırabın, bu aşkın mukavemet edilemez cazibesi kendisini çekiyor, göndermiyor, yaklaştırıyordu. Onu Sait herhalde bu kadar sevmemiş, böyle inleyerek, böyle çıldırarak, böyle helak ola ola sevmemişti. O yalvarmaya hiç muhtaç olmamıştı. Buna mecbur olsaydı da herhalde bu kadar acı ve bu kadar yakıcı şeyler söyleyemezdi. Çizgileri derinleşmeye başlayan bu tıraşı gelmiş yüz, elbette Sait’in yüzü gibi taze ve güzel değildi. Fakat bu daha kudretli, daha canlı ve ihtiraslı, daha erkek bir yüzdü. Ve ona doğru uzanan eller Sait’in elleri gibi beyaz ve mevzun değil, lakin ihtiras ve perestiş dakikalarında da daha güzel, hele daha vahşi okşayacak ellerdi.
Sigmund Freud
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tina Cemal
Italo Calvino
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ceylan Yıldırım
Sevim Ak
Çizer: Behiç Ak
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aslı Akan
Albert Einstein
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mukaddes İnözü Velipaşaoğlu

Tarihin en büyük ve en etkili beyinlerinden biri olan Albert Einstein’ın 1934-1950 yılları arasındaki yazılarını kapsayan bu kitap, günümüzde de tartışılan ve çözüme kavuşturulamamış konuları ele alıyor. Savaşların sürdüğü, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği dünyamız, Einstein’ın dünyasından pek de farklı değil. Einstein’ın ısrarla üzerinde durduğu devletlerarası rekabetin olumsuz etkileri hâlâ sürmekte. Einstein, ırkçılıktan dünya barışına, bilim ile din ilişkisinden eğitime ve ahlaka, görelilik ve kuantum fiziğinden sosyalizme kadar çağımızın en önemli meseleleri üzerine derinlemesine düşünmüş. Bu meseleleri bir bilim insanı titizliğiyle masaya yatırıyor ve açık, duru üslubuyla argümanlarını kuruyor. “Neden Sosyalizm” başlıklı yazısında politik dünya görüşünü ortaya koyarken, sosyalizmin gerçek amacını, insani gelişmenin yağmacı dönemini aşarak bunun kesinlikle ötesine ilerlemek olarak tarif ediyor. Son Yıllarım’da Einstein’ın ele aldığı konular sadece toplumsal ve felsefi konularla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda klasik mekanik, Newton fiziği, görelilik ve kuantum fiziği hakkında çok değerli tartışmalar var.
Philippa Perry
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tuğba Turan
Anne Blanchard
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Cemre Aytaç

1914’ten önce bu genç komünist kadın Varşova’dan Paris’e, Zürih’ten Berlin’e önemli bir siyasi figür olmuştu bile. Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde artık Alman vatandaşı olan bu genç Polonyalı, Almanların Fransız kardeşlerine asla saldırmayacağına inanıyordu. Ne var ki çok yanılıyordu. Bu romanda Rosa Luxemburg’un sadık yoldaşı sokak kedisi Mimi’nin gözünden bu büyük kişiliğin geçtiği yollara tanık ediyoruz.
Ahmet Ümit
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nilüfer Denizhan
Şebnem İşigüzel
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Burcu Durgun
Yaşar Kemal. Hazırlayan: Alpay Kabacalı
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aras Akanaras

Sarı Defterdekiler, Türkçe’nin büyük işçisi ve bir dünya yazarı olan Yaşar Kemal’in gençlik uğraşları ve ona güç katan birikimlerden oluşuyor. Eser, Karacaoğlan, Dadaoğlu gibi tanınmış âşıklar yanında, adları ilk kez bu kitapta duyulan Serbestî ve Dede Ünal gibi âşıklara ait deyişler, herbiri yerel anlamda tarihsel ve toplumsal bilgiler aktaran destan, türkü, ağıt ve maniler, bilmeceler, türkülü halk hikâyeleri ve bir de masal metni içeriyor. Çukurova halkbilimiyle uğraşanlar için eski 1940’lı yıllardan kalma özgün bir kaynak, halk edebiyatı metinlerini okumayı sevenler içinse işlenmemiş cevher değerinde söz anıtları…
Gülçin Granit
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gulcin Granit
Birsen Ekim Özen
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Sevgi
Dr. Robert A. Burton
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sümeyye Kavak

Bir şeyi kesinlikle bildiğinizde bunu bilirsiniz, öyle değil mi? Gökyüzünün mavi olduğunu, trafik ışığının yeşile döndüğünü veya sabah kalktığınızda o günün çarşamba olduğunu “bilirsiniz”. Bunları bilirsiniz, çünkü bilirsiniz işte… İşte, nörolog Robert Burton bu kitapta, bildiğimiz şeyler hakkında düşünme biçimimize dair kavramlara meydan okuyor, bir şeyi bildiğimiz zaman sahip olduğumuz emin olma hissinin, kontrolümüzün ve bilgimizin ötesindeki kaynaklardan geldiğini ifade ediyor. Burton’a göre, emin olmak, gerçeğe dayalı bir kanıt olmaktan çok zihinsel bir duyumsamadır. Bu bilme hissi, bilginin teyidi gibi gözüktüğü için onu aklın bir ürünü gibi görmeye eğilim gösteririz. Fakat gitgide artan kanıtlar, emin olma gibi duyguların beynin ilkel alanlarından kaynaklandığını ve aktif, bilinçli düşünme ve mantık çerçevesinden bağımsız olduğunu gösterir. Bilme hissi kendiliğinden oluverir, onun oluvermesini sağlamak bizim elimizde değildir. Robert Burton, yeni ve ileri nörobilimi, deneysel verileri ve büyüleyici anekdotları bir araya toplayarak, düşüncelerimiz ile gerçekten bildiğimiz şeyler arasındaki tutarsız ve kimi zaman da mantıkla bağdaşmayan ilişkiyi keşfe çıkıyor. Peşin Hükümlüler, zihin, bilgi ve akıl hakkında bildiğiniz (ya da bildiğinizi sandığınız) şeylere meydan okuyor.
Emily Dickinson
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep Eylül Özmen

Emily Dickinson, çoğunluğu tek bir imge ya da sembole dayalı, otuz dizeyi geçmeyen kısa şiirler yazmıştır. Her şair gibi duygusal patlamalar, inişler çıkışlar yaşamış, bunları çok etkileyici imgelerle dışa vurmuştur. Higginson’a yazdığı bir mektupta şiir hakkında şunları yazar: Bir kitabı okuduğumda tüm bedenim hiç bir ateşin ısıtamayacağı kadar soğuk hale geliyorsa onun Şiir olduğunu bilirim. Fiziksel olarak başımı havalandırırsa onun Şiir olduğunu bilirim. Bunlar benim bildiğim yöntemler. Başka bir yöntem var mı? Emily Dickinson, bir mucize gerçekleştirir. Ölmeden ölümü yaşar, yaşamadığı bir çok şeyi yaşamış gibi düşünür, istediği an gündüşü görür. Sanıldığı gibi kendini çalışma odasına hapsetmemiş, bedeni ruhunu hep özgür bırakmıştır.
Wilbur Smith
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayşegül Okumuş
İsmet Acı
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 27 Eylül 2022
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Elif Kaya

Köyümüzün üstündeki tepe tüm köy, kanatlarının altına girmiş gibiydi. Büyüklerimiz sürekli ikaz ederdi. “Sakın ha! Çocuklar, o tepe gitmeyesiniz. Tehlikelidir. Başımıza iş açarsınız.” Bizim için yasaklı olan bu tepeye “Yasaklı Tepe” adını vermiştik. Tepenin değişik yerlerinde mağaraların olduğu ve çeşitli yırtıcı kuş ve yabani hayvanların yaşadığı söylenirdi. En çokta gündüz uyuyup gece dolaşan yarasalarla korkuturlardı bizleri… Bir gün, her şeye rağmen bir mağaranın önüne kadar gittik. Bir gözümüz mağarada, sessizce bekledik. İlle de bir şey görmek ondan korkmak veya korkmamak istiyorduk. Bu arada birimizle şakalaşarak: “Bak gördün mü? Kocaman bir ayı geçti…”
Jean-Louis Fournier
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Beyza Targil
Richard Paul - Linda Elder
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Fatih Mehmet Bingöl

Tüm yaşamımız duygu ve düşüncelerimiz tarafından yönetilmektedir. Çoğumuz ağırlıkla gerçeğin farkına varmadan yaşadığımızdan düşünce becerilerimizi geliştirmeyi önemsemeyiz. Ancak düşünme, eğitim, psikoloji ve daha birçok alandaki bilim insanının üzerinde çalıştığı ve geliştirmeyi hedefledikleri beceriler arasındandır. Düşünme türleri içinde eleştirel düşünme en temel ve önemlileri arasındadır. Pek çok kişi için düşünme bilinç dışı bir eylem iken bilinç alanına çekip özel eğitim teknikleri ile geliştirmek mümkündür. Bu kitap sayesinde eleştirel düşünme becerilerinin kapsamında kişinin tarafsız düşünür hâline gelme, düşünme seviyesinden haberdar olma, temel akıl becerileri, yetenekleri, içgörülerinin gelişmesine destek olma, sunulan düşüncenin zayıf ve güçlü manasını keşfetme vb. gibi becerilerini geliştirme, kendi düşünme standartlarını bilme, soru sorma ve düşünmedeki yerini anlama, düşünme içeriğini öğrenme, iyi düşünme becerilerini edinme, karar alma, problem çözme, mantık dışı düşünce ile başa çıkma, ulusal ve uluslararası propaganda yolları zihinsel kandırmaca ve manipülasyonun farkına varma, etik akıl yürütme, stratejik düşünme becerileri ve ileri düşünür olma başlıklarında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Buraya kadar sözü edilen bu becerileri kapsayan kitabın hem bilgi vermesi hem de Türk akademisyen ve düşünürleri tarafından bu konuda yeni eserlerin kaleme alınmasını, araştırma yapılmasını teşvik etmesi hedeflenmektedir. Kitabın hedef kitlesi, matematik bilimlerinde ve sosyal bilimlerde eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler, politikacılar, medya mensupları ilk akla gelenler arasındadır. Kitabın, kişisel gelişimi bir yaşam biçimini hâline getirenlere geliştirici bir okuma serüveni olacağına inanılmaktadır. (kim ile, kimin için…) 21. yüzyıl becerileri arasında ilk sıralarda yer alan eleştirel düşünme becerisini stratejik ve sistematik olarak nasıl geliştirilebileceğini anlatan bu kitap, okuyucular için hem günlük yaşamda hem de profesyonel hayatta kullanabilecekleri önemli reçeteler vermektedir. Bilgi çağının getirdiği bilgi bombardımanı içinde hangi bilgiye nerede, nasıl, niye, ne zaman ve kim ile kimin için sorularının cevaplarını çok gelişmiş tablolar ve şekiller ile anlatarak görsel anlamda hatırlanır ve uygulanabilir kılmaktadır. Sol beynin işlevi olan eleştirel düşünceyi çok daha ileriye götürerek bilginin yaratıcılığa dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Basitliğin getirdiği mükemmellik ile değişen ve devrim niteliğinde yaşanan teknolojik gelişimlerde okuyuculara uygulamalı olarak karar verme becerilerini geliştirmekte ve bulundukları ortamda farkındalık oluşturarak fark yaratmalarını sağlayacak donanım vermektedir. Bu kitabın okuyucuları sadece eğitim dünyasındaki değişimi sağlamak isteyen kişiler değil profesyonel dünyada da dönüşümü sağlamak isteyen oyuncular ve liderler olmalıdır.
Birsen Ekim Özer
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Sevgi

Sayfalar