Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 23480 sonuçtan 21661 - 21680 arası görüntüleniyor.
Emile Durkheim
Cenk Saraçoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
458 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nazlı Özkan

Emile Durkheim 1895’te yazdığı Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı yapıtında, toplumu inceleyip yorumlayacak bir 'bilim'in yöntemini belirlemeye çalışır; Comte ve Spencer gibi düşünürlerin, toplumu 'hazır önkavramlar'la anlama yöntemlerini eleştirir. Durkheim’e göre, bir 'toplumbilim kurma'nın ön koşulu da gerçekliği sınıflandırarak, geçerli bilimsel yasaları bulmak ve toplumsal gerçekliğin iç doğasını, karakteristik yönlerini yansıtan kavramsal bir dizge oluşturmaktır.
Nigel Rodger - Mel Thompson
Nur Küçük
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
594 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Selda Çelen

Sıradışı Filozoflar felsefenin tehlikelerini araştırıyor ve felsefecilerin bazen kötü, bazen üzücü, arada bir büsbütün delice davranışlarının düşünceleri ile tamamen bağlantısız olmadığını gösteriyor.
Evliya Çelebi
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
108 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Merve Yıldırım

Evliya Çelebi, on yedinci yüzyılda yaşamış dünya gezgini bir ulu yazar. Tam elli yıl durmadan, dinlenmeden gezmiş, gezmiş. O dönemde üç büyük anakaraya yayılan büyük Osmanlı İmparatorluğu içinde gezmedik köşe, görmedik bucak bırakmamış. Bu sonu gelmez gezisi sırasında durmadan da günlük notlar tutmuş. Gittiği, gördüğü yerleri, görüp tanıdığı kişileri, tanık olduğu şaşırtıcı olayları, dinlediği ilginç öyküleri hiç üşenmeden yazmış da yazmış. Değerli şairimiz Refik Durbaş, bu ünlü gezginimizin yazılarını taradı, çocuklar için ilginç bulduğu bölümleri, anlatımını yalınlaştırarak, Yedi İklim Dört Bucak adı altında bu kitapta topladı. Genç yaşta aramızdan ayrılan ülkemizin en iyi çizerlerinden biri olan Yalçın Çetin de bu kitabı resimlemişti. Gezi notlarını günlük konuşma diliyle yazan büyük gezgin Evliya Çelebi'nin alabildiğine abartarak anlattığı olayları gülerek, keyifle okuyacaksınız.
Sun Tzu
Sibel Özbudun-Zeynep Ataman
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
224 MB
Eser Türü: Kitap

Savaşmadan kazanmak en iyisidir.
Gülsevin Kıral
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
173 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gülsevin Kral

Sizin ablanızı kaçırdılar mı? Enginin ablasını kaçırdılar. Engin onu küçük görenlere inat her türlü ipucunu bularak ablasını aramaya koyuldu. Başta ona inanmadılar ama ondaki ipuçları kimsede yoktu. sonunda onu da ekibe aldılar. Engin artık önemli bir dedektifti. Ama ablasını bulabilecek miydi? İşte yine bir macera yolculuğu daha başlıyor. Sen de katılmak istersen ilk sayfada seni bekliyor olacağız. Hadi geç kalma!
Zubritski, Mitropolski, Kerov, Kuznetsov, Gretski, Lozovski, Kolossov
Sevin Belli
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
390 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Pınar Ongan

Kapitalizm, bir yandan, mülkten yoksun yada hemen hemen yoksun halk yığınları ücretliler haline gelmekteyken; beri yandan, üretim alet ve araçlarının çok az sayıda toprak sahipleri ve kapitalistler grubunun elinde bulunduğu bir toplum düzenidir.
Osman Necmi Gürmen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
821 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aşkım Özbek

Osman Necmi, parçalanan imparatorluğun altüst olmuş tutucu dünyasında büyüyen, her şeyiyle yeniliğe gebe bir toplumun doğum sancılarında kıvranan, iki dünya arasında Râna ile, okurunu yakın tarihimize olağanüstü bir çekicilikle yolculuğa çıkartıyor.
Sami Önal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
526 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Oktay Gürlek

Tuğgeneral Ziya Yergök’ün anıları, Sarıkamış faciasını ve ardından esarette geçen zorlu altı yılı kapsıyor. Sarıkamış harekatında açlık, soğuk ve bitkinlikle boğuşulan acı dolu günler... Yaralanıp Ruslara esir düştükten sonra Sibirya kamplarındaki yaşam mücadelesi ve kaçış planları... Dönüş yolunda Bakü’de Mustafa Suphi’nin arkadaşlarıyla karşılaşması ve ardından Batı Cephesi’ne asker sevkıyatında görev alması... Ziya Yergök, tarihe tanıklık eden yaşamını bir roman çekiciliğinde sunarken, savaş yıllarında gözlemlediği asker psikolojisini ve esaret yıllarında tanık olduğu Orta Asya’ya özgü geleneksel yaşam biçimlerini de çarpıcı bir üslupla yansıtıyor
Necmettin Şahinler
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
32,8 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Reneta Sibel Yolak

Tarihe Adanmış Sözler, doğudan ve batıdan, çağlar öncesinden ve çağımızdan değişik inançlara sahip insanların içinde "hikmet" unsuru taşıyan sözlerinin derlenmesinden oluştu. "Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır" Seneca
G. M. Roberts
Emel Coşkun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
350 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: nur alkış

İnsanları ölüm ve ötesi hakkında doğru düşünmeye sevk etmenin tek yolu, ölüm sorunu hepimiz tarafından normal karşılanana dek bunun üstünde konuşmaktır. İşte bu nedenle bu kitap ölümden sonra şuurun devam ettiğine inanmayanlar ve ölüm korkusu çekenler için muazzam bir rahatlama kaynağı olacaktır.
Yusuf Zamir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
184 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sinan Eden

"KÜRESELLEŞME" üzerine çok konuşulan bir kavram. "Küreselleşme karşıtı" olmak neredeyse vazgeçilmez bir "sol" politik tutum anlamı kazandı. "KÜRESELLEŞME" üzerine edinilmiş basma kalıp görüşler tüm solu çekip götürüyor. Gerçek toplumsal süreçleri anlamaksızın edinilmiş her düşünce kalıbı gibi, kapitalizme karşı çıkmadan "küreselleşme karşıtı" olmak da, son çözümlemede burjuvazinin değirmenine su taşıyan bir akım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, küreselleşme olgusunu Marksist açıdan çözümlerken, işçi sınıfı partisinin günümüzdeki stratejisi ve programı sorununa bir yaklaşım getiriyor.
Fakir Baykurt
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
27 Ayrım
548 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şenel Tekay

'Yılanların Öcü' üstüne Meclisteki Tartışma Bizim sanatçılarımız yıllardır, devletin ve devlet organlarının sanata, sanatçıya ilgi göstermediğinden yakınır. Son zamanlarda bakıyorum bu tutumda bir değişiklik var. Sayıları az da olsa bazı milletvekili ve senatörler komisyonlarda, Meclis ve Senato genel kurullarında, bazı roman ve oyunların sözünü ederek bunlar üstüne tartışma açıyorlar, bu tartışmalara geniş zaman ve emek harcıyorlar. 'Yılanların Öcü' romanımdan dolayı ben de böyle bir ilginin konusu oldum. Ama nasıl bir ilgidir bu? Ve tartışmaların düzeyi, değeri ne? Bir yazarın kendi yapıtı hakkında konuşmasını, hele yazmasını sevmediğim halde, bu yıl Cumhuriyet Senatosu genel kurulunda ve Bütçe Karma Komisyonu'nda yapılan 'Yılanların Öcü' tartışması hakkında düşüncelerimi açıklamak zorunluğu duyuyorum. Söyleyeceklerim, hem bu tartışmalarda bana ve yapıtıma saldıranlara karşılık olacak hem de Türkiye'de sanatçıların hangi koşullar altında yapıtı üretmeye çalıştığını belirtecektir.
Leyla Navaro
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
291 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gülsema Ant

Temeli aile olan yakın ilişki sistemlerini oluşturan biz, kadın ve erkekler, toplumca belirlenmiş cinsel rollerimiz, rol kalıplarımız içinde tutsak olup kimlik kaybına uğrarız. Özgün düşünce ve duygu dünyalarımıza yabancılaşan, toplumun belirlediği rol ve yaşam biçimlerini sorgusuzca benimser, sisteme uyum sağlama adına benliğimizden uzaklaşırız. Böylelikle ilişkide oluşan sorunlarımızla ne denli işbirliğinde bulunduğumuzu da gözden kaçırırız. Bu kitabı yazmaya başlamanın en önemli nedeni, çalımalarımla içinde yoğrulmakta olduğum insan ilişkileri, evlilik, birliktelik, aile gibi yakın ilişki sistemlerinin sancılı ve çetrefil yollarında öğrendiklerimi paylaşabilmek... 'Sahnede' görülenlerle, 'sahne arkası' yaşananların oldukça farklı olduğuna tanık olma ayrıcalığına sahip bir 'kulis işçisi' sıfatıyla, inandıklarımız öğrendiklerimiz ve 'sahnede' sergilenen davranışlarımızın arkasındaki yerleşik toplumsal koşullamaları, sistemin bizi ne denli yoğurduğunu, bunların içinde kültürel ve ailevi mirasımızın etkileriyle paylaşmayı arzu ediyorum. Çünkü, kulisten bakıldığında "Tapınağın Öbür Yüzü" odukça farklı görünüyor.
Nebil Özgentürk
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
297 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Fatma Berk Pınar

Bir yudum insanda insanların birbirinden ilginç yaşam öykülerinin yanı sıra, onların haykırışlarla dolu duygulularına da tanık olacaksınız.
Özer Kanburoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
127 MB
Eser Türü: Kitap

‘Yaşasın! Fotoğrafçılık yeniden icat edildi!” gibi yorumları sıkça duyar olduk; ancak fotoğrafçılık, gerçekten, yeniden icat edildi ise bu konuda bildiğimiz her şeyi bir kenara atmak gerekir mi? Bu güne kadar rüyalarımızda bile göremediğimiz nitelikte fotoğrafları çekmek için, tek bir dijital fotoğraf makinemiz olsa yeterli mi? Artık kimse neyi, nerede çekmem gerekir diye düşünmeyecek; yani yeni teknoloji, her şeyi kendiliğinden yapacak mı? Artık, bir tuşa basarak, muhteşem nitelikte ve görkemli resimler elde edebilecek miyiz? Fotoğraf galerileri ve reklam ajansları bize, fotoğraflarımızı alabilmek için, çok cazip teklifler yapacaklar mı? Bu söylemler doğru mu? Diğer yanda: Fotoğraf camiasının birçok saygıdeğer mensubu, dijital fotoğrafçılığa karşı çıkışlarını sürdürerek, ülkemizde yüzyıllardır süregelen “istemezük” geleneğini devam ettiriyorlar. Fotoğraf çektirmekten geri kalmayan 19. yy idarecilerinin ve alimlerinin, halkın muasır medeniyete ulaşmasını engellemeye çalışan yaklaşımları, sesli sinemanın sanat olmadığını savunan 30’lu yılların çatlak sesleri ve fotoğrafın renkli olamayacağını anlatmaya çalışan 70’li yılların ustalarının geleneği bugün, fotoğrafın bir “halk sanatı” olduğunu itiraf etmek istemeyen zihinsel dinozorların “sayısal fotoğraf olur muymuş?” veya “en iyi makine otomatik olmayan makinedir” gibilerinden görüşleri ile, istibdat devrini yad edici bir halde sürüyor. Kişiliği ifade etmenin özel ve zevkli bir yöntemi olan fotoğrafın, kendini elit ilan eden bir kesimin tekelinde kalması için çaba göstermek, kişisel ifade özgürlüğünün kısıtlanmak istenmesi olarak görülmelidir. Pekala, gerçekte neler oluyor?
James Roy MacBean
Ertan Yılmaz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
40 Ayrım
685 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Canan Atay

Bu kitap "devrim" sözcüğünün moda, radikalliğin popüler olduğu günlerin içinden gelip o günlerin sinemasına karşı sesini yükseltiyor. Militan filmlere arka çıkmak, Marksist bir sinemayı hem pratik hem de teorik olarak inşa çabalarına katkı sunmak yegane amacı.
Mahmoud Shahin
Meral Seyhan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
551 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sema Özpaçacı

Kucaklarda, omuzlarda, hayvanların üstünde taşınan cesetler... Çıldırmış gibi kaçışan koyunlar... Binlerce insan, çadır ve kömlerinden çıkıp, yaralı ve ölülerini karşılamaya koşuyor. Çığlıklar, gırtlakların derinliğinden kopuyor. İsyankar sesler yeri göğü inletiyor. Toprak, öfkesinden çatlıyor, gök, hüzne boğuluyor. Um Emin hüznün ve acıların tümüne galip geliyor! Yüreğinin çakmaktaşı gibi katı olmasına çabalıyor! Etrafındakilere sesleniyor: ´Haydi ey halkım! Bırakın yakınmayı, ağlamayı. Yaralılarımızın yaralarını sarın! Sökün çadırlarınızı, cesetlerinizi yüklenin. Terk edelim bize yasak bu toprakları, kendi diyarımıza dönelim! " Um Emin elbisesini yırttı, parçaladı, göğüsleri açıkta kaldı. Saçlarının örgülerini açtı, dağıttı. Tüm kadınlara çağrıda bulundu: "Ey halkımızın bağrı yanık kadınları! Tüm hüznünüzü patlatın. Yırtın elbiselerinizi. Kesin saçlarınızı. Yüzünüzü siyaha bezeyin. Bağrınızı göğsünüzü dövün. Ağıtlar yakalım canlarımıza." Elbiseler yırtıldı. Yüzler siyaha bezendi. Saçlar kesildi. Yakınma ve ağıtlar yükseldi. Halk, öfke ve hüznünü dile getirdikten sonra, ölülerini omuzlayıp göç kafilesiyle beraber yürüdü. Ama nereye? Nereye, hangi yöne gideceklerini bilmiyorlardı. Güneyde yörelerine, topraklama dönmeleri yasaktı. Kuzeye gitmeleri yasaktı. Peki nereye gideceklerdi?
Haşmet Babaoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
105 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: hafize kudret uzuner

Sevginin iyi bir şey olduğunu kim söyledi size?... Herkes mi? İlkokulda öğretmen sevgisinin kutsiyetini anlatırken bir yandan da kulaklarınızı çeken öğretmeninize, sevgisinden size kafayı yedirecek kadar sahiplenen annenize, sevgi bağının gücünden söz ederken aldatan sevgilinize herkes mi diyorsunuz? Ama siz hâla, onların yanlış sevgiler olduğunu düşünüyor olmalısınız... Yoksa Haşmet Babaoğlu gibi sevginin kendisinde bir tuhaflık bir sakatlık olduğunu hissetmeye başladınız mı? Sevginin karşısında cesurca pozisyon alan ve sevincinin yanında bulunduğunu beyan eden Yeni Yüzyıl yazarı Haşmet Babaoğlu'nun bu kitabı, sizi sevgi ile sevinç arasında yeni bir tercih yapmak, en azından bu tuhaf duyguyu tekrar düşünmek zorunda bırakacak.
Haluk Yavuzer
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
165 MB
Eser Türü: Kitap

Çocuk Eğitimi El Kitabı, Haluk Yavuzer'in ''Çocuk ve gençlik psikolojisi'' konusundaki otuz yıllık mesleki birikiminin kısa bir özetidir. Kitabın temel amacı, çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için, anne-babalara yol göstermektir. Bu amaçla, kitapta, anne-babaların günlük hayatta karşılaştıkları eğitim ve iletişim sorunlarının çözümüne yönelik pratik önerilere yer verilmiş, yapılan pedogojik hatalar, olması gereken doğrularla birlikte ele almış, okumayı kolaylaştırmak için, her konu resimlerle desteklenmiştir. Çocuk Eğitimi El Kitabı, ''kendiini değiştirmek'' konusunda ''istekli'' ve ''kararlı'' olan tüm anne-babalar ve öğretmenler için vazgeçilmez bir rehber olacaktır.
Haluk Yavuzer
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
523,65 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Yıldız Dönmez

çocuk psikolojisi

Sayfalar