Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 23531 sonuçtan 21681 - 21700 arası görüntüleniyor.
Sunay Akın
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
12,2 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nuray Özben

Geçim parası için nice yaşlının eski İstanbul evlerinden getirdiği eşyalar üstüne kar koyulup satılıyor antik acılar çarşısında
Maksim Gorki
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
306 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Güneş Telatar

Gorkinin zengin deneyim ve renkli serüvenlerle dolu delikanlılık dönemi
Ahmet Ümit
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
235 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Defne Satkan

Günümüzün felsefi sorunsalları (Kitabın ses kaydı Sacit Serim tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
172 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nurgün Gerçin

Bir Anadolu yazması gibi yazdı şiirlerini Bedri Rahmi, kilim gibi dokudu: Çok sevdiği kirazları, narları, dutları işledi kağıtlara, yiğitliği, mertliği, aşkı sevdayı, özlemi işledi. Evrenin gizemini tek bir nar tanesinden çözmeye çalıştı o; bilgeliği, ılık, insan sıcağı bir gölün yüzeyinden akseder gibi ulaştı bize, öyle nahif, öyle pürüzsüz, öyle derin... Dol Karabakır Dol kitabında Bedri Rahmi'nin tüm şiir serüvenini izleme şansı bulacak, sadece şiirlerini değil, dolu dolu yaşayan bu "kocaman adam"ın ta içini okuyacaksınız.
Robert Louis Stevenson
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
6 Ayrım
119,25 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Burcu Kıranlar
Levent Mete
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
313 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Güler Gergin

Zamanı ve mekanı belirsiz bir anlatım içinde, kendi sarmalında okuru ruhun merkezine çeken bir roman, Büyücüler. Kop Dağı'ndan başlayıp imparatorluğun başkenti Yetova'ya uzanan, her evresinde kan, isyan, şiddet ve büyüyle yoğrulan fantastik bir yolculuğun
Oktay Akbal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
168
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: İnci Kavacı

Yalnızlık içinde mutlu çocukları arayış, değişen zamanla birlikte hep geride kalmış güzelliklere bağlılık başlıca temalarıdır.
Melanie Klein
Orhan Koçak,Yavuz Ertan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
158 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Selma İbrahim

'Haset ve Şükran', insandaki iyi ve kötünün mücadelesini soyut bir metapsikolojiden hareketle değil, karmaşık içsel deneyimlere yakın bir noktadan ele almak bakımından psikanaliz tarihinde önemli bir yer tutar.
Salah Birsel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
37 Ayrım
1.02 GB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Güzin Yenilmez

Boğaziçi dünyanın en güzel coğrafyalarından biridir. Bu kitapta da onun gün içinde renkten rege girerek değişilmesi anlatılmaktadır.
Gabriel Garcia Marquez
İnci Kut
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
270 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aşkım Özbek

Ustalık döneminin doruklarında dolaşan Gabriel Garcia Marquez'in, gençliğinde, günlük bir gazetenin muhabiriyken tanık olduğu bir olaydan yola çıkarak yazdığı bu roman, 1994 yılında ilk kez yayımlandığında hem dünyada hem Türkiye'de çok ses getirmişti. Çok eski bir manastırın yıkıntıları üzerine, beş yıldızlı bir otel yapılacaktır. Manastırın mahzenindeki mezarlar kazılıp boşaltılırken, bir mezarda bakır rengi canlı bir saç yığını bulunur. Bu gür saçlar çekilip çıkarılmakta, ama bir türlü sonu gelmemektedir; sonunda hâlâ bir kız çocuğunun kafatasına yapışık son saç telleri de dışarı çıkar. O harikulade saçlar yirmi iki metre, on bir santim uzunluğundadır. Gabriel Garcia Marquez, yıllar önce tanık olduğu bu ilginç olaydan yola çıkarak, çocukluğunda büyükannesinden dinlediği bir köpek ısırması sonucunda kuduzdan ölen küçük bir kızın masalını birleştirerek olağanüstü güzellikteki bu yeni romanını yazmış. İnci Kut'un İspanyolca aslından büyük bir özenle Türkçe'ye çevirdiği Aşk ve Öbür Cinler, bu ünlü yazarın yarattığı büyülü gerçekçiliğe yeni bir örnek.
Andre Gide
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
136 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nihan Abul

Belli bir mekandan ve insanlardan hareket ederek bir dönemin panoramasını gözler önüne seriyor.
Onat Kutlar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
38,6 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Pınar Keskiner

'Bahar İsyancıdır'ın bütününde, Yahya Kemal gibi söyleyeğim, 'acıların tadı'nı bulacaksınız; Onat'ın bu kadar duyarlı olduğunu bilmezdim bu yazıları topluca okumadan; 'öfkeyi kahkahayla saklayan' diyor bir yazısında.
Norman Itzkowitz
İsmet Özel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
272 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seda Polat

Zamanımızın entelektüel erdemlerinden biri; geçmişteki ve günümüzdeki inançlarımız arasındaki göreceliğin ve yabancı kültürlere ait medenileşme değerinin farkında olma istekliliğidir. Günümüz tarihçileri dünya tarihi içinde geçerli bir köprü kurmanın oldukça güç olduğunun bilincindedir. Bu güçlüğün sebebi insanoğlunun çok yakın bir tarihe kadar ortak geçmişe sahip olmayışıydı. Amerika medeniyetleri dünyadaki diğer medeniyetlerden kendilerini soyutlayarak görkemli bir uygarlık düzeyi elde ettiler. Aslında Akdeniz civarında yaşayan çok sayıda farklı antik insanlar birbirleriyle sık sık yakın temas halindeydiler ve dünyanın diğer bölgelerindeki medeniyetler hakkında çok az bilgiye sahiptiler. Çinliler kendilerininkinden daha üst düzeyde bir medeniyeti tam olarak bilmiyordu. 19 yy'a kadar sahip oldukları kültürün tüm dünya için geçerli olduğunu düşünüp kültürlerine ait ideallere saygı gösteriyorlardı. Ortaçağ Avrupa'sı, İslam dünyasıyla kurdukları başarılı temaslara karşın hâlâ kapalı bir toplumdu. Bu kitap Osmanlı gözüyle ve Osmanlı perspektifinden dünyayı görmek için Osmanlıları ve Avrupalıları incelemektedir. Profesör Itzkowitz'in Osmanlı imparatorluğu hakkında yazdığı deneme, oniki kitaplık bir serinin bir parçasıdır. ikinci çalışma Ortaçağda İslam üzerinedir.
Muzaffer İzgü
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
86,1
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ajda Keleş

anneanne ile ilgili çocuk öyküleri
Adalet Ağaoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
343 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Fatih Yılmaz
Azra İnal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
14,6 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Vural Çelik
Taha Akyol
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
217 MB
Eser Türü: Kitap

"Biz bize benzeriz" diye sanki dünyayla ilgisiz bir adada yaşıyormuşuz gibi, kendi 'meziyetlerimize' hayran, 'kusurlarımıza' düşman; yahut mucizevi adamlarla hainler arasında nöbet geçiren bir halet-i ruhiye ile ne dünü ne bugünü anlayabiliriz. Böyle bakarsak, tarihimiz birdenbire ak-kara bloklarına tasnif edilir. M. Şemseddin'in deyimiyle "Zulmetten Nura" geçiş, Cumhuriyet'le birlikte "karanlıktan aydınlığa, ümmetten ulusa geçiş" oluverir. Osmanlı kimimize tümüyle iyi, kimimize tümüyle kötü görünür... Halbuki "iyi" ve "kötü" kavramları da tarihin dönemlerine göre değişmez mi? Bu kafa karışıklığa bizi tarih etrafında keskin ideolojik kavgalara, tarihin bugünkü değerlerle veya bugünün de tarihi değerlerle yargılanması gibi zihin çarpıklıklarına götürür. Ortaylı ise, Osmanlı'nın falanca kurumunu veya davranışını anlatırken hemen Roma'dan, Bizans'tan, Sasani, Emevi; Abbasi veya Avusturya-Macaristan İmparatorluklarından örnekler verir. Benzerlikleri ve farklılıkları birlikte düşünmemizi sağlar... Böylece kafamızda "imparatorluk", "zaman", "sosyal ve ekonomik yapı", kültürel yapı" gibi kavramlar oluşur. Konu daha ilgi çekici hale gelir, bakış açımız genişler... Taha Akyol
Aziz Nesin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
227 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seda Gezgin

Dört numaralı hücrede kısacık, sıskacık sanık, içi boş kömür çuvallı gibi köşeye yığılıp kalmış. Üç gündür burada. Açlıktan, soğuktan, hepsinden de daha çok yalnızlıktan üşümüş, büzülmüş, uyumuş... Dört numaralı hücrenin eni iki, boyu üç, yüksekliği de ikibuçuk metre, yani onbeş metreküp hacminde. Dört numaralı hücrenin penceresi yok. Dört numaralı hücrede ışık da yok. Dört numaralı hücreye tıkarlarken sanığın kravatını, pantalon kemerini, kayışıyla birlikte kol saatini, anahtar zincirini, ayakkabılarından söktükleri potinbağlarını almışlardı; hücrede bunlarla kendini asmasın diye... Ceket yakasının altına sokulu iki topluiğneyle, dolmakalemini de almışlardı; bunları bir yerine batırıp kendini öldürmesin diye. Dört numaralı hücredeki sanığın yaşamasını istiyorlardı.
Ata Karataş - M.Murat İğrek - Alper Çeker - Hasan Işık - Dündar Hızal - Hüseyin Sorgun - Şerif Esendemir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
100 MB
Eser Türü: Kitap

Nadide degerlerimizi halkimizin dikkatine sunmak amacli `Insanlarimiz` serisinde, ata sporumuz guresin bayragini zirveye tasiyan Hamza Yerlikaya`nin yasam oykusu, kisiligi ve spor yasami Ata Karatas`in kalemiyle okura sunuldu.
Selim Çoraklı - Alper Çeker - Dündar Hızal - Hüseyin Sorgun - Şerif Esendemir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
131 MB
Eser Türü: Kitap

Sayfalar