Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 22707 sonuçtan 101 - 120 arası görüntüleniyor.
Ahmet Seyrek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
38 Ayrım
1106,25 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nuriye Aygün

Kanuni’den sonra başa geçen padişahlar, medrese ve ilmiye sınıfının ıslahına çalışmışlarsa da başarı sağlanamamış, bozulma ve usulsüzlükler devam etmiştir. İlmiye teşkilâtındaki ıslah çalışmaları, biraz farklı bir yaklaşımla daha sonraki asırlarda da devam etmiştir. III. Selim, hemen her konuda ıslahata girişirken, ilmiyeye önem ve öncelik vermeye gayret etmiştir. Bütün bu gayret ve bakış açıları, genellikle klasik anlayışın bir devamı niteliğindedir. II. Mahmut döneminde de medreselerle ciddi bir şekilde ilgilenilmemiş, ilmiye mensuplarının sahip olduğu geniş imkânlar ve nüfuz sahaları yavaş yavaş ellerinden alınmaya başlanmıştır. Nihayet, 1826’da Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kuruldu ve o zamana kadar ilmiyenin büyük ölçüde yararlandığı vakıf gelirleri nezaret vasıtasıyla devlet bütçesine aktarıldı. Bu uygulamadan vakıf gelirleriyle idare edilen medreseler zarar gördü. Bu dönem, medreseler açısından kaynakların elinden alındığı, yenilenme ve gelişmesi için hiçbir ciddi teşebbüsün yapılmadığı, bilakis kendi haline terk edilerek alternatif eğitim kurumlarının, yani Batı usulü eğitimin öngörüldüğü bir devir olmuştur.
Emrah Vahap Özkaraca
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
270,40 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mevsim Yıldır Turgay

2024 KPSS Vatandaşlık Video Ders Notları İndeks Akademi
Demirtaş Ceyhun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
230,56 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: mehtap tolu

Bugün hiçbir endişe duymadan dillendirebildiğimiz kimi düşünceler için dün ağır bedeller ödeniyordu. Yazarın ya da yapıtının kendini özgürce ifade edebilme hakkı kuşkusuz her dönemden bir takım bedeller ödemeyi zorunlu kıldı. Fakat karşımıza dikilen engeller de içimizden birilerini biraz daha cesaretli davranmayı göze alabilmesinden önce aşılamadı. Çağdaş mizah yazınımızın kuşkusuz öncü ismi olan Aziz Nesin'in bu kişilerden biri olduğunu söylemek hiç de abartıya kaçmak olmayacaktır. Roman ve öykücülüğü, oyun yazarlığı ve ozanlığının yanı sıra, gazeteciliği, dergiciliği, yayıncılığı ve örgütçülüğü ile de Türk edebiyatına, Türk düşün ve siyasi hayatına damgasını vurmuş Aziz Nesin öleli on iki yıl oldu. Fakat yazar, yapıtlarıyla olduğu kadar, düşündürdükeri ve hatırlattıklarıyla da bugün hayatta.
Muazzez Tahsin Berkand
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
370,58 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tülay Çetin

"Öyle ise eğer benden nefret etmiyorsan, saadetimize engel olan nedir? Kimdir? Söyle bana... Allah rızası için söyle artık ve bu işkence sona ersin!" Meral dengesini bulmak için ellerini onun parmakları arasından kurtardı, arkasındaki ağaca yaslandı ve metin bir sesle cevap verdi: "Bizi birbirimizden uzaklaştıran kimdir öyle mi? Sizsiniz... Benim..." "Aşk bütün engelleri ortadan kaldırır." "Hayır... Siz her zaman için Kantarcı Paşa'nın torunlarından Kenan Bey'siniz... Ben de sokakta bulunarak, merhamet duyularak evinize alınıp büyütülen aslı nesli belirsiz bir kızım." Kenan isyanla haykırdı: "Ben bunu unutmak istiyorum! Sana karşı duyduğum sevgi her şeyin üstündedir. Hâlbuki sen... Sen... Her zaman mağrur Meral... Gururunu aşkından üstün tutan Meral!.." "Evet, hakkınız var. Fakat unutmayınız ki ben gururumu ayaklar altına alırsam dünyada dayanacak hiçbir şeyim kalmaz." Halk arasında çok okunan romanların yazarı Muazzez Tahsin Berkand, eserlerinin çoğunda güçlü kadın karakterleri yansıtmış; çoğunlukla aşk konularını ele aldığı bu eserleri pek çok baskı yapmış ve filme alınmıştır. Romanlarında İstanbul'u ve o zamanın yaşayışını pek güzel resmetmiş; şimdilerde bizi belki de özlemle anılan o günlere, incelikler deryasına götürmüştür. Öyle ki Selim İleri, yazarın eserleri için şu güzel tanımlamayı yapmıştır: "Muazzez Tahsin Berkand'ın romanlarında, eskilerin 'aile terbiyesi' dedikleri, yıldızı sönüp gideli epey olmuş o yaşama biçimi, yaşama görgüsü daima duyumsanır."
Zeus Kabadayı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
197,51 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: kübra altuntaş algın

Başımdan geçen her şeyi bu kitapta yazdım… Seninle bol bol dertleşip, bazen gülüp bazen ağlayacağız. Ben zamanında çok yanlış yaptım sen yapma diye, kendin için iyiye giden yola adım attığın an, ben de orada olacağım. Seni hiç tanımadım… Şu an ne yapıyorsun bilmiyorum ama seni seviyorum. Tanımasam da sana inanıyorum; hayallerinin peşinden koşacağına, kendin olacağına, düşsen bile daha güçlü bir sen olarak yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum. Şayet ben ayağa kalkacağım dersen, seni bekliyor olacağım. Unutma, hiçbir şey için geç değil…
Nevılle Symington
Elif Kayurtar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
207,22 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

Narsisizmin En Önemli Özelliklerinden Biri, Kendini Bilmekten Ne Pahasına Olursa Olsun Kaçınılması Gerektiğidir.” Narsisizm Kendini Sevmekten Çok, İnsan İlişkileri Dünyasından Soyutlanmakla İlgilidir. Acıya Veya Korkuya Karşı Savunmacı Bir Tepkidir Ve Muhtemelen Yaşamın Oldukça Erken Dönemlerinde Başlar. Diğer Savunma Biçimleriyle Ortak Olarak, Duygusal Ve Ruhsal Gelişim Üzerinde Öldürücü Bir Etkiye Sahip Olma Eğilimindedir. Duygusal Büyüme Ve Gelişmemizin Önündeki Temel Engel Olarak Gördüğü Narsisizm Üzerine Yaptığı Çalışmalarla Tanınan İngiliz Psikanalist Neville Symington, Bu Kitapla Narsisizmi Yalnızca Birkaç Rahatsız Kişiyi Etkileyen Dar Bir Klinik Durum Olarak Ele Almıyor. Aksine, İnsanlığın Kaçınılmaz Bir Yönü Olduğunu Ve Bir Dereceye Kadar Hepimizde Bulunduğunu İfade Ediyor. Narsisizmin Üstesinden Gelmenin, Yaratıcı Özümüzle Temasa Geçmeyi İçerdiğinin Altını Çiziyor; Faydalı Bir Yol Haritası Geliştirmemize Yardımcı Oluyor Ve İşler Zorlaştığında Güçlü Kalmamız İçin Bize İlham Veriyor. Çağdaş Psikanalizle İlgilenen Herkes, Neville Symington’ın Narsisizmin Doğasına İlişkin Kendi Kavramlarını Hem Teorik Hem De Her Şeyden Önce Klinik Olarak Okumalıdır. Uygulamasından Birçok Klinik Örneğe Ek Olarak, Tezini Farklı Açılardan Açıklamak İçin Tolstoy’un Anna Karenina’sından Kapsamlı Bir Şekilde Yararlanıyor.” — William Gillespie Bu, Sürükleyici Ve Herkesin Düşüncelerine Işık Tutacak Bir Kitap, Çünkü Yazar Çoğumuzun Paylaştığı Bir Sorunla Boğuşuyor. Narsisizmin Ne Olduğundan Emin Olmadığını Fark Ettikten Sonra Symington, Övgüye Değer Bir Özdisiplinle Bu Konu Üzerinde Düşünmek İçin Her Gün Yirmi Dakikasını Ayırıyor Ve Notlarını Meslektaşlarıyla Tartışıyor. Bu Kitap Da Bu Düşüncenin Ürünü. Böylece Sanki Yazarın Yanında Oturuyormuşuz Ve Onunla Narsisizmi Tartışıyormuşuz Gibi Bir Dolaysızlığı Ve Yakınlığı Var.” — Frances Tustin
Svetlana Aleksiyeviç
Aslı Takanay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
676,24 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ceren Ulusaler

2015 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Svetlana Aleksiyeviç'in önemli eserlerinden Son Tanıklar, 1941 Haziran'ında başlayan Nazi işgalini çocuk olarak yaşamış insanların öykülerine odaklanan etkileyici bir sözlü tarih çalışması. İsveç Akademisi, Svetlana Aleksiyeviç'e Nobel Ödülü verdiğinde yazarın "yeni bir edebi tür" yarattığını belirtmiş, eserlerini de "duyguların ve ruhun bir tarihi" sözcükleriyle betimlemişti. Aleksiyeviç uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla, kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip giden sokaktaki insanların hikayelerini kayıt altına alıyor. Son Tanıklar'da Aleksiyeviç 1941'de güneşli bir yaz günü başlayan ve 1945'e gelinene dek SSCB'de yirmi milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Nazi işgali ve II. Dünya Savaşı dönemini, o zamanı çocuk olarak yaşamış insanların tanıklıklarıyla aktarıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılarak Sovyet insanının kaderini sonsuza kadar değiştiren bu büyük travmanın, uzak köylere, küçük şehir ve kasabalara, ormanın derinliklerine sığınmış korku dolu anne ve çocuklara kadar tüm Sovyet coğrafyasına nasıl yayıldığını o günlerin çocuklarının deneyimleriyle anlatan kitap, belki de en çok, hep büyüklere özgü kahramanlıklarla, kayıplarla özdeşleştirilen savaşın, asıl olarak çocukları bir anda ne büyük acılarla büyüttüğünü, büyümek zorunda bıraktığını gözler önüne seriyor. Neredeyse hepsi babasız, hatta kimi zaman da annesiz büyümüş, oyuncaklarla oynamak yerine bomba gümbürtüleri olunca kulaklarını kapamayı öğrenmiş, güzel çikolatalar, şekerlemeler yerine ot yemiş, toprak yemiş, hatta ev hayvanlarını, sokak hayvanlarını yemek zorunda kalmış çocukların öyküleri, savaşın ne kadar büyük acılara yol açabileceği konusunda bize bir kez daha uyarıda bulunuyor. "Vaktinde Dostoyevski şöyle bir soru atmıştı ortaya: Eğer masum bir çocuğun gözünden tek damla yaş dökülecekse, barışın, mutluluğumuzun ve hatta yeryüzünde ebedi uyumun sağlanması ve temellerinin güçlü bir şekilde atılması için yaşanacakla mazur görülebilir mi? Sorusunu yine kendi yanıtlamıştı Dostoyevski; hiçbir ilerleme, hiçbir devrim o gözyaşının dökülmesini haklı gösteremez. Hiçbir savaş. O gözyaşı damlası her daim her şeyden kıymetlidir. O tek damlacık gözyaşı. "Köyde hiç çocuk kalmamıştı. Sokakta beraber oyun oynayacak kimse yoktu."
Birey Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
72 Ayrım
861,73 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Esra İçer, Banu Yılmayan, Duygu Helvacı, Keriman Koçer, Kemal Karapınar
Veli Tahir Erdoğan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
321 Ayrım
6761,35 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mukaddes İnözü Velipaşaoğlu

Okuyucunun Notu: 2.ve 3.Bölüm yer değişikliği yapıldı. 2. Bölümde Meal ve Açıklamasını okumadan önce Meal Okuma Rehberi kısmı önce okundu. Bu nedenle sayfa numaraları yanlış değil, sadece anlaşılırlığı arttırmak adına pratik bir yer değiştirme yapıldı. . Açıklaması: Tarihi olarak ne, nerede, nasıl olmuş, açıklanmış ve okunmuş anlamında bir ön bilgi olarak ve akla gelen sorular ve cevapları yer aldığı için rehberin önce okunmasının daha doğru yönlendireceği düşünüldü. Kitabın Konusu: Bu meal baştan sona “Kur’ân Bana Ne Diyor?” sorusundan yola çıkarak hazırlandı. Mealde, her sûrenin; ismi, iniş sırası ve konuları üzerinden “Bana ne diyor?” sorusuna cevap verildi. Meal bu özelliği ile okuyucuya “Bu meal bana özel, benim için hazırlanmış” hissini veren, bu yönüyle de sahasında ilk olma özeliğini taşıyan bir “AÇIKLAMALI KUR’ÂN MEALİDİR.” Mealin sayfaları arasında dolaşmaya başladığınızda, mealin sizi elinizden tutup hayalen Asr-ı Saadete götürdüğünü, bu yönüyle de sûrelerin mesajlarını indiği zemin ve zaman üzerinden size hissettirdiğini fark edeceksiniz. Bu kurguyla hazırlanmış bir meal okumakla, aynı zamanda bir SİYER FELSEFESİ ve SİRET’UL KUR’ÂN çalışması da okumuş olacaksınız. Bu mealde, Kur’ân’a bir ESMA TEFSİRİ olarak bakılıyor, genelde ayet sonlarında gelen Allah’a ait güzel isimler Türkçe okunduğu gibi “Rahîm, Hakîm, Azîz, Kadîr…” şeklinde veriliyor. Buna ilaveten bu isimlerin ayetin içeriği ile olan bağlantısına dikkat çekiliyor. Bu sayede her bir ESMA, esmayı ahlaka dönüştürme yolunda okuyucuya rehberlik yapıyor. Meal okuyanlar bilir; meallerle alakalı en büyük sorun: Meallerin yeterince akıcı ve anlaşılır olmaması ve konular arası geçişlerde anlam kopukluklarının sıkça yaşanmasıdır. Bu mealde, tefsirlerdeki yorumların meale yansıtılması ile bu sorunların en aza indirildiğini göreceksiniz.
Jean De La Bruyere
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
38 Ayrım
712,93 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zerrin Saklıca

Jean de La Bruyêre, hayatımızın parçası olan konuları ele alarak değişmekte olan Fransız toplumunun bireylerini yakından izlemiş, ahlak sorunlarını eleştirici bir tavırla ve kişilerde örnekleyerek ortaya koymuştur. Ustalıklı, keskin ve gerçekçi anlatımı nedeniyle bir solukta okuyup deneyimlerini paylaşacağınız bu sürükleyici eser siz değerli okurlarını bekliyor.
HALİL MURAT TOĞAN
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
103 Ayrım
1219,62 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seçil Kılıç, Derya Akpınar, Songül Koral, Kemal Karapınar, Fadime Yılmaz
Erhan Kolbaşı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
25 Ayrım
376,03 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hande Yıldırım

DÜNYA TEKÂMÜL OKULU RUH VARLIĞI İÇİN BİR TEMEL EĞİTİM GEZEGENİDİR. Varoluşun makro düzeninin izdüşümü Dünya gezegenindeki olağan şekil, kavram ve olgulara yansıdığı zaman, ortaya metaforlar, analojiler çıkar. Beşeri akıl da, böylece, alışkın olduğu formlara bürünen büyük evrensel tekâmül yasalarını çok daha kolay algılar. Evrensel ilke ve yasaların mikro modellerini her an çevremizde, evimizde, sokakta, ofiste, eşyada, varlıkta, kısacası dünyadaki her bir zerrede gözlemleriz. Bu büyük kozmik kanunların aktarılmasında, her anlayış düzeyindeki okuyucuya eşit mesafede durabilmenin, ortak bir bilinç paydasında buluşabilmenin en verimli yolu, hikâyeleştirilmiş, analojik anlatımlardır. Ruhsal gelişim yürüyüşümüz, bu yasaları idrak etmek ve onlara uyum sağlamakla hız kazanır, bizi beklenen büyük finale ulaştırır. İnsanlığın artık tali yollarda oyalanma lüksü kalmamıştır. Yolumuz ana prensiplerin yolu olmalıdır. 77, bu amaçla kaleme alınmış, Dünya gezegeninin beşer düzeyindeki varlıklar için bir “Temel Eğitim Tekâmül Okulu” olarak meydana getirilişindeki hedefi açıklayıcı, aydınlatıcı, uyandırıcı bir ilkeler kitabıdır. (Tanıtım Bülteninden)
Mehmet S. Bozok
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
145,83 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

“Neredeyse koca bir kırk yılı beraber geçirdik Mustafa Kemal Paşa ile… O buyurdu, ben yaptım. Gölgesi gibi yanı başındaydım hep. Azarladığı da oldu koltukladığı da. Ama Allah şahittir, hiçbir gün kalbimi kırmadı. Gizlisi saklısı bendedir.” Salih Bozok, Atatürk'ün seryaveridir. Henüz çocukken Selanik'te başlayan dostlukları, vatanın en zor zamanlarında, mücadelelerin içinde devam eder. Bu, Atatürk'ün vefatından sonra “Başkomutan yaversiz gidemez,” diyecek kadar adanmış bir hayatın öyküsüdür. Salih Bozok'un torunu Mehmet S. Bozok, Seryaver Salih Bozok'ta ailenin özenle sakladığı anılarını, hiç görülmemiş fotoğraflarla birlikte bizlere anlatırken, seryaver ve asker kimliğinin yanında Salih Bozok'u bir baba, bir eş ve bir arkadaş olarak da tanımamızı sağlıyor. Kimi zaman gülümseten kimi zaman hüzünlendiren bu anılar, gün yüzüne ilk kez çıkan fotoğraflarla ve çarpıcı detaylarla yakın tarihimize ayna tutuyor. Cumhuriyet'in 100. yılında okurlarımıza armağan olsun…
Mert Başaran
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
668,05 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Serap Şirin

En son ne zaman kredi kartı ekstrenizi incelediniz? yoksa sizin içinde ekstrenize bakmak en büyük kabuslardan biri mi? nakit parayla aldığınız son şey neydi? nasıl hissettiniz? titredimi eliniz parayı verirken? en büyük hayaliniz ne? bahçeli ev mi, tekne mi lüks araba mı? peki bu hayalin sizin olduğunuza eminmisiniz?
Ziya Selçuk
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
438,20 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

Epsilon Yayınevi etiketiyle okuruyla buluşan Bölünmüş Dünya, Prof. Ziya Selçuk’un bir eğitim neferi olmasının ötesinde öncelikle bir insan olarak dünyaya, hayata, insanlığa dair sorularına yanıt ararken, yazarın anılarına, kendi iç dünyasına ve fikirlerine doğru keyifli bir yolculuğa davet ediyor.  Ziya Selçuk, çoğumuzun hayatında bir eski Milli Eğitim Bakanı olarak yer etmiş popüler bir figür. Bakan olduğu dönemdeki yenilikçi, güler yüzlü, uzlaşmacı yaklaşımıyla hatırlarda kalmıştı. Şimdi onun başka bir yönüyle, yazarlığıyla tanışıyoruz. 
Alişan Kapaklıkaya
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
262,19 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aysun Şan

"Bir tomurcuk gibiydim, ne zaman başımı toprağın üstüne çıkarıp filizlendiysem, bir çiçek olarak açmak istediysem kopardılar. Yeniden açmayı denedim, tekrar kopardılar. Adım Gül ama ben hayatımda hiç gülmedim. Kendimi yaprakları dökülmüş, dalları kırılmış bir ağaç gibi hissediyorum." Koskoca bir delikanlı ya da genç kızken sınıfta arkadaşlarının önünde rencide edildin mi? Birine tepki göstermek isteyip de ayıp olur diye tepkini içine gömdün mü? Hakkını yiyenlere isyanını sadece dişlerini sıkacak kadar gösterebildiğin anlarda neler hissetmiştin? Aslında başarısızlık diye bir durum yoktur. Bizim başarısızlık sandığımız şey, öğretmenin dersi anlatma biçimi ile öğrencinin dersi öğrenme biçiminin uyuşmamasından kaynaklanan bir durumdur. "Babama ve kocama olan öfkem gözümü kör etmiş, içimdeki kor ateşin dumanı basiretimi örtmüş. Yaşanmamışlıklara olan hıncım aklımı sis perdesi gibi kapatmış. Korkak, pısırık, tedirgin, endişeli biri olarak yaşamışım bugüne kadar." Bugüne kadar beynin seni kontrol etti. Şimdi sen beyninin kontrolünü eline alsan ve hayat otobüsünün direksiyonuna geçsen bundan sonra hayatında nasıl değişiklikler olacağını düşünebiliyor musun? (Tanıtım Bülteninden)
Noah Gordon
Nur Yener
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
68 Ayrım
1857,09 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: mehtap tolu
Prof.Dr.Kadir Canatan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
193,81 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Yasemin Aktaş

“Eğitim, kısaca insanı terbiye etme sanatıdır. Eğer insan bir eğitimden geçmezse insan olamaz. Eğitimde insanı, ‘adam etmek’ esastır.  Ancak eğitim yoluyla insan ahlaklı ve mutlu bir insan olur. İnsanlar, ilk önce insan olmalı, sonra meslek sahibi (mühendis, doktor vs.) olmalıdır. Bu yaklaşımda değerler ile bilgiler, inançlarla beceriler arasında bir ayrım yapılmaz. Eğitimin görevi her ikisini de öğretmektir.  İdeal eğitim budur. Eğitim, ‘beşer’ olarak doğan varlığı ‘insan’ yapma projesidir. İnsanı, insani ve ahlaki değerlerle geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim felsefemiz, süreç içinde çocukların ve gençlerin bağımsızlaştırılmasını hedef alır. Bağımsızlaşmayı teşvik etmeyen bir sistem iyi bir sistem değildir.”
Shunryu Suzuki
Cem Şen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
221,35 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Dilek Aydın

Zen Zihni, Zen ustaları tarafından sizi kendinize geri getirmek ve sözcüklerin ötesine ulaştırmak için kullanılan bilmecemsi terimlerden bir tanesidir. "Kendi zihnimin ne olduğunu biliyorum" dersiniz, fakat Zen zihni nedir? Ardından kendinize sormaya başlarsınız: "İyi ama gerçekten kendi zihnimin ne olduğunu biliyor muyum?" Ve eğer, zihninizin ne olduğunu anlamak ya da onun bulunduğu yeri bulup bulamayacağınızı görmek için hareketsizce bir yere oturmayı denerseniz, o zaman Zen çalışmaya, sınırlanmamış zihninizi keşfetmeye başlarsınız. Bu ilk soruşturmanın saflığı, yalnızca ne olduğunuzu sormak, BAŞLANGIÇ ZİHNİ'dir. Zen çalışmasının her aşamasında başlangıç zihni gereklidir. Bu açık bir zihin, hem şüpheyi, hem olasılıkları içeren bir tutum ve olayları daima taze ve yeni olarak görme yeteneğidir.
Donald H. Weiss
Doğan Şahiner
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
95,17 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Dilek Aydın

Hepimiz zaman zaman "huysuz" oluruz, ama bir de "güç insan" denilenler vardır. Herkesi sürekli kaygı içinde tutan, katı tutumlu patronlar; başkalarının işine engel olan geveze elemanlar; her söylediğinizi kendisine çevrilmiş bir silah algılayan, savunmaya çekilmiş iş görenler ve başkaları. Bu kitap, işyerinde karşılaşabileceğiniz ve kariyerinizi sabote etmek isteyenleri engellemeniz için size yardımcı olacak.

Sayfalar