Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 50192 sonuçtan 1301 - 1400 arası görüntüleniyor.
Arthur Hailey
Aydil Balta
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
35 Ayrım
340,30 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Levent Filyos

Lincoln Uluslararası Havaalanı şiddetli bir kar fırtınasına maruz kaldığında işler fena halde ters gitmeye başlar. Bir uçak ana pistte mahsur kalır ve görünüşe göre havaalanı kapanmak zorunda kalabilir. Fırtınanın zirvesinde, sorunlarını bir uçağı havaya uçurarak çözmeye kararlı bir adam belirir. gece devam ederken pistin temizlenmesi giderek daha acil hale geliyor - ve insanlar kendi hayatları hakkında bazı şaşırtıcı kararlar alıyorlar.
Dr. Erkan Turan
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
11,63 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Televizyon İçeriğini oluştururken unutulmaması gereken televizyon bir anlatım diliyse görsel malzeme bu dilin en çarpıcı unsurudur. Televizyonda kelimeler kullanılan kılavuzlardır, ancak haberin özü değildir ve görsel unsurlarla tamamlanmalıdır. Kelimelerin televizyonun içeriğini oluşturan resimlere ve seslere rehberlik ettiğini unutmamak gerekir. Televizyon, radyo gibi sesi kaydedebilir ve bunu izleyicilerine iletebilir. Aynı zamanda, gazeteler gibi, basılı kelimeleri istendiği takdirde ekranda da gösterebilir. Fakat bunların hiçbiri televizyonun en iyi yaptığı şey ya da en önemli özelliği değildir. Televizyon, meydana gelen olayları hareketli resimlerle aktararak izleyicide bir gerçeklik algısı oluşturmaktadır. Televizyonun birincil gücü televizyonun ekranıdır ve bu ekran aracılığıyla izleyicilere yaşanan olayları aktararak gelişmeleri anlamalarına yardımcı olmaktadır. Kitap habercilik uygulamalarında kullanılan bazı kavramlara da farklı bir pencere açılıyor. Kitapta Haberin içerik unsuru olan “5N 1K”nın bilgi toplarken ve haberi yazarken kendi içinde nasıl bölünerek çoklu sorulara dönüştüğü, 5N1K’nın yalnızca anahtar olduğunu bütün haberi oluşturmada daha fazla soruya ihtiyaç duyulduğu örneklerle açıklanıyor. Bunların yanısıra “açık haber değeri” ve “örtülü haber değeri”, “haber değerinde mesleki ve toplumsal açı”, “haber tanımının bileşenleri”, “haber derecelendirme” gibi uygulamada yeri olan kavramlara da yer veriliyor. Ayrıca televizyon haberinde Anons kavramı ayrıntılarıyla anlatarak özellikle “Anlık Anons”un önemine vurgu yapılıyor. Televizyon haberi sözkonusu olduğunda kağıt üzerindeki hiçbir yazı ve kuralın bir geçerliliğinin kalmadığı anlar olabilir. Haber uygulamalarında özellikle Yayın başladığı andan itibaren yaptığınız bütün planlamaları, ayarlamaları her an değiştirebilmeye hazır olmanız gerekir.
Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
54 Ayrım
1482,91 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Eda Kara, Simin Gökakın, Banu Tezcan, Mevsim Yıldır Turgay
İnayet Pehlivan Aydın
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
13,39 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Günümüzde hemen her meslek alanına ait ilke ve kuralların varlığı o meslek alanı için vazgeçilmeyecek bir unsur haline gelmiştir. Bu uğraş ya da etkinlik alanına ait etik değerlerin neler olduklarını bilmek o alandaki kişilerin başta gelen sorumluluklarından biri olduğu gibi tüm toplum kesiminin de vatandaşlık sorumluluklarından biridir. İkinci baskısı yayımlanan "Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik" başlığındaki bu kitap, bu kaygılar çerçevesinde kaleme alınmıştır. Bazı konuların yeniden ele alındığı bu yeni baskıda da, önceki gibi etik kavramının kuramsal temelleri ile yönetsel, örgütsel ve mesleki etik ilkelerinin uygulamaya nasıl geçirileceği örneklerle tartışılmıştır. Farklı mesleklerde çalışan kişilerin mesleki değer ve etik ilkelerinin neler olduğu konusunda bilgilenmeleri ve mesleklerini uygularken bu etik ilkelere uygun bir yaklaşım sergilemelerine katkıda bulunmak kitabın hedeflerinden biri
Mahmut Çetin
Bitirildi
metin
2 Ayrım
364,82 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Habil Bozkurt

“Islam’da Dini Tefekkürün Yeniden Tesekkülü“ adli eseri önemli kilan ilk sebep, düzyazi türünden kaleme alinmis olmasidir. Ikincisi ise Muhammed Ikbal’in öteki bütün eserlerinden daha güncel, genis kapsamli ve büyük yanki uyandiran bir nitelik tasimasidir. Bu kitap, Ikbal’in din, tasavvuf, düsünce dinamizmi ve çagdas dünyada Müslümanlarin durumu konularinda neler düsündügünü bize dogrudan ve herhangi bir süpheye yer birakmayacak sekilde anlatmaktadir. Ayrica bu eser, çagimizda Islam’in metafizik sisteminin tümünün ele alindigi tek eser olarak da kabul edilebilir. Dahasi Bati ’biliminin’ önemi üzerinde de durulmus, onun gerçek degeri büyük bir ustalikla ortaya konmustu
Esra Tuncer, Bülent Kılıç, Muhsine Itır Özgen, Rengin Işık, Pınar Özbek
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
9,28 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

ALIS 100 (Academic and Life Skills / Akademik Başarı ve Hayat Becerileri) dersi, gençlerin üniversitede ve profesyonel hayatta ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmak hedefiyle 2010 yılında Koç Üniversitesi’nde başlatıldı. Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri, teori ve uygulamanın harmanlanarak sunulduğu bu dersin içeriği temel alınarak genç yetişkinlere, eğitmenlere ve ailelere yönelik hazırlandı. Konu anlatımlarının ve egzersizlerin yanı sıra, eğitmenler için özel notların da yer aldığı kitap, gençlerle çalışacak öğretim görevlileri, öğretmenler, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar, psikologlar, akran eğitmenleri ve farklı ortamlarda eğitim veren herkes için değerli bir kaynak. “ALIS 100 dersi bu dönem açık ara aldığım en keyifli dersti ve şu ana kadar aldığım dersler arasında ileride bana en çok katkı sağlayacak ders olduğunu düşünüyorum.” Güz 2014 ALIS öğrencisi “ALIS 100 dersinin bana çok fazla faydası olduğunu gören yalnız ben değilim, ailem ve arkadaş ortamım da aynı düşüncede; çünkü birçok konuda hayata bakış açım değişti ve kendimi daha iyi ifade etmeye başladım.” Güz 2013 ALIS öğrencisi Uzm. Psk. Esra Tuncer, Klinik Psikolog, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi. Uzm. Psk. Muhsine Itır Özgen, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi. Uzm. Psk. Rengin Işık, Ruh Sağlığı Danışmanı, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi. Uzm. Psk. Pınar Özbek, Ruh Sağlığı Danışmanı, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi. Psk. Dr. Bülent Kılıç, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.
Fikret Ünal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
77 Ayrım
1087,99 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Banu Yılmayan, Merve Keser, Figen Yılmaz, Seçil Kılıç, Füsun Kaytaz, Kemal Karapınar, Göksun Günal, Mevsim Yıldır Turgay
Ahmet M. Güneş
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
26,91 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş
Hidayet Karakuş
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
40,43 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Pınar Dumanoğlu

Hidayet Karakuş'un usta kaleminden 7-12 yaş grubu için güzel bir roman Al Yanaklı Mavi Balon. Gükyüzünde süzülmek, bulutlar arasında uçmak isteğiyle dolu bir balonun öyküsü.
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
19,49 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Getem
Ahmet Mahmut Ünlü
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
64 Ayrım
1581,68 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gizem Doğru

İman - İslam İlmihali - Cübbeli Ahmet Hoca İnanç esasları, Abdest, Gusül, Kadın halleri, Namaz, İmamet, Cemaat, Cuma ve bayram namazları ve yolcuya ait meseleler ile cenaze hakkında hükümleri beyan eden Şu bilinsin ki ilmihâl; fıkıh ilminden bir bölümdür. Fıkıh kelimesinin lügat mânâsı anlayış demektir. Din ıstılâhı (kullanımı)nda ise fıkıh ilmi, şerî‘at ahkâmını ve dînî hükümleri bilmekten ibârettir ki bu ilim, farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olmak üzere iki kısma ayrılır. Fıkhın farz-ı ayn olan kısmı, evvelâ dogru itikat (inanç)ları bilmektir. Dînin hükümleriyle ilgili ise; tahâret, namaz ve oruç meseleleri gibi her mükellefe gereken konuların bilinmesidir. Yine böylece serî‘atın bir insana gerekli kıldıgı her ibâdetle ilgili ahkâmı ögrenmesi de o insan üzerine farz olur. Meselâ malı olanın, zekâtla ilgili meseleleri, üzerine hac farz olanın hac hükümlerini ve ticaret yapanın, ilgili konuları bilmesi farzdır. Iste Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen: “Ilim tahsîli her Müslüman erkek (ve kadın) üzerine farzdır” (Ibnü Mâce, Mukaddime:17, no:224, 1/81; Begavî, Me‘âlimü’t-Tenzîl:3/130) hadîs-i serî bu ilimden bahsetmektedir ki aynı zamanda bu ilme “Ilmihâl” denir. Bu ilimden ne kastedildigi konusunda farklı açıklamalar yapılmıssa da bu îzahlar arasında en benimsenecek görüse göre, farz olan bu ilimden maksat, Islâm'ın bes sartını ögrenmektir. Tabî ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdigi için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır. Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, saglıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım sartlar mevcut oldugundan, bu sartları hâiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de ögrenmeleri farz olur. Bu vesîleyle siz okurlarıma sunu taahhüd edebilirim ki iki cilt olacak bu ilmihal kitabı her Müslümana, bilip inanması ve amel etmesi farz olan tüm konuları beyan etmektedir, dolayısıyla bu eseri düzgün bir sekilde ögrenip, esine ve çoluk çocuguna ögreten kisiler âhiret sorumluluklarının büyük bir bölümünden insâallah kurtulacaklardır. Gayret bizden, tevk (muvaak kılmak) Cenâb-ı Hakk’tandır. Yüce Rabbim, inancımızı ve amellerimizi bu eserde beyan edilen ilimlere uyarlamayı cümlemize müyesser eylesin. Âmîn!
Mahmut Çetin
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,89 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Habil Bozkurt

Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, Paris'teki Kürt Enstitüsü Başkanı Kamuran Bedirhan, Latin alfabesiyle Kürtçe grameri yazar Celadet Bedirhan, Türkçe ibadet kitabı yazarı Cemal Kutay, Türk Dışişleri Bakanlarından Emre Gönensay, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlarından Tevfik Ali Çınar, senarist Ayşe Sasa, Atatürkçü Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin Kadın Kolu Bşakanı Meziyet Çınar Bedirhan Ailesinin torunları/İbrahim Alaeddin Gövsa, Fatin Rüştü Zorlu'nun kardeşi Muzaffer Zorlu, Musa Anter'in kayınpederi Abdurrahim Zapsu, Ürdün Kralı Hüseyin'in amcasının oğlu Rakan Haşimi v Cenap Şahabettin ailenin damatları, Süleyman Nazif ailenin dünürü, Halide Edip Bedirhan ailesinden Ali Şamil Paşa'nın üvey kızı, Nazım Hikmet Kamuran Bedirhan'ın süt kardeşi/Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı'nın teyzesinin kızı Bedirhan Bey'in oğlu Bedri Paşa'nın hanımı/Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Emin Ali Bey, Bedirhan Bey'i oğlu.
James N. Butcher, Susan Mineka, Jill M. Hooley
Okhan Gündüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
118,76 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Alanında olmazsa olmaz standart okuma materyali olarak kabul edilen bu kitabın yazarları günümüzde anormal psikoloji sahasının en prestijli araştırmacıları olarak tanınıyor. Anormal psikolojinin tarihsel arka planı, stresin vücut ve ruh sağlığı üzerine etkisi, panik ve kaygı bozuklukları, duygu durumu bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, şizofreni ve psikotik bozukluklar, çocuk ve ergenlerdeki bozukluklar kitabın başlıca bölümleri arasında. Rahatsızlıkların anlatıldığı klinik tablo, olası nedenler ve tedaviler biyolojik, psikososyal ve sosyokültürel bağlamda ele alınıyor. Vaka hikâyeleri ve DSM-IV tanı kriterleri kutucukları, rahatsızlıkların klinik boyutta anlaşılmasına yardımcı oluyor. Butcher - Mineka - Hooley eşsiz bir ekip. Psikopatoloji alanındaki araştırmalarının derinliği ve kapsamı; düşünceyi harekete geçiren, bilinci arttıran, okuyucuyu ve öğrencileri diğer kitapların sunamadığı yeni anlayış düzeylerine çıkaran bir öğrenme deneyimi sunuyor. Yazarların uluslararası kapsamdaki çalışmaları çok kültürlü çalışma ve fenomenlerde bir denge unsuru ve bu da psikopatolojinin daha bütünsel bir görünüşünü ortaya koyuyor.
Mete Çamdereli
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
10,54 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler Gerek özel kesimde gerek kamu kesiminde "iletişim yönetimi"ni üstlenen Halkla İlişkiler, önemi günden güne artan gözde bir uğraş alanı. Halkla İlişkiler kapsamına giren konu ve uygulamalar bu kitapta ana çizgileriyle okura sunuluyor. "Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler" kolay ve rahat okumayı önceleyen meraklısı için kılavuz bir kitap... Kitapta ele alınan konulardan bazılarının başlıkları şunlar: halkla ilişkilerin gelişim öyküsü halkla ilişkilerin felsefesi hakla ilişkiler: ne reklam ne propaganda... halkla ilişkilerin örgütsel yapısı halkla ilişkilerde hedef kitleler hakla ilişkiler süreci halkla ilişkilerin yöntem ve araçları hakla ilişkilerin medyayla ilişkiler boyutu hakla ilişkilerin diğer uygulama alanları hakla ilişkilerde etik kodlar
Ebubekir Sofuoğlu
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1007,29 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Habil Bozkurt

Türkiye’yi asla boş bırakamazlar, bırakmazlar. Boş bırakırlarsa Türkiye’nin ilk fırsatta yeniden güçleneceğini çok iyi bilirler. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla, 81 milyonluk genç nüfusuyla, dünya enerji nakil hatlarının tam ortasında stratejik topraklara sahip olan Türkiye, eğer bu imkanlarını kullanırsa çok kısa sürede bölgesel süper güç olur. Bu yüzden Türkiye’ye fırsat vermemeleri gerektiğinin sonuna kadar farkındalar. Bunun için de bizi birbirimize karşı kışkırttılar, suikastlar yaptılar, teröre verdikleri desteklerle bizi sürekli meşgul ettiler. Osmanlı’dan bugüne tertip ettikleri darbelerle hızımızı kestiler. Bize hız katan devlet adamlarını etkisiz hâle getirdiler. İlk olarak, Osmanlı’yı ihtişamlı günlerine döndürmek için gayret eden Sultan Abdülaziz Han’ı darbeyle indirip, 5 gün sonra katlettiler. Peşinden aynı darbeyi Sultan II. Abdülhamid Han’a yaptılar. Darbelere cumhuriyet döneminde de devam ettiler. Menderes’i idam ettiler, Özal’ı zehirlediler, post modern bir darbeyle Erbakan’ı iktidardan uzaklaştırdılar. 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık ekonomik darbesi sonrasında, hain 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile milletin bir diğer adamını daha durdurmaya ve katletmeye çalıştılar. Bu anlamda 15 Temmuz, 1815 Viyana Kongresi ile bizi Orta Asya’ya sürme hedefinin devam ettirildiği darbelerden biriydi. Ama bu son olmayacak, her fırsatta bizi Anadolu’dan sürme hevesleri devam edecek. Elinizdeki bu kitap Neden Hâlâ Yakamızdan Düşmüyorlar? başlığı altında, hemen hemen iki yüz yıldır devam eden bu süreci, neden ve sonuçlarıyla alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun kaleminden siz değerli okuyucularımıza anlatıyor.
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
12,07 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Getem
Müfit Can Saçıntı
Emine Kolivar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
144,96 MB
Eser Türü: Sesli Betimleme
Seslendiren: Emine Kolivar
IMDB Puanı:
6.6

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Birol Güven'in senaryosunu yazıp Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Rasim Öztekin paylaşıyor.
Prof. Dr. Kamuran Reçber
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
39,77 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

"AB, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamik yapı, AB hukukunun bazı alanlarında değişiklikleri ve eklemeleri beraberinde getirmektedir. Bu anlamda özellikle AB yargısı itibarıyla meydana gelen değişiklikler ve Avrupa Parlamentosu (AP) iç Tüzüğünde gerçekleştirilen revizyonlar dikkate alınarak çalışma bu yeni yapılanmaya uyarlanmaya çalışılmış. Çalışmanın bazı kısımları çıkarılmış ve çalışmaya yeni eklemeler yapılmış." Konu Başlıkları Avrupa Birliği'nin Kuruluşu Avrupa Birliği'nin Genişlemesi Avrupa Birliği'nin Hukuksal Yapısı Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku Avrupa Birliği'nde Yargı Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Andlaşma Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Serol Teber
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
271,12 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

Her insan, çeşitli örselenmelerden kendi mizacına uygun deneyimler edinip bunlardan özel sonuçlar çıkarabilir. Kişiliğini, biyografisini, yaşamın geleceğini de çok kez bu özel deneyimler, çıkarsamalar belirler... Fikret, kurulduğu günden bugüne değin Galatasaray Lisesi'nin yetiştirdiği en parlak ve başarılı öğrencidir; imparatorluk başkentinde oturur, çok yetenekli bir şairdir, yapayalnızdır, korkular ve tarifsiz acılar içindedir, çalışma yaşamında başarısızdır, hırçındır, kavgacıdır; öfkeler, melankolik hüzünler içinde kıvranmaktadır. Tevfik Fikret'in şiirleri, edebiyat dünyası için ne denli önemli kazanımlarsa, biyografisi de psikolojiye benzer taktı ve açılımlar getirmiştir. Bu kitapta, Serol Teber'in psikiyatr gözünden, Türk edebiyatının "başkalarından başka" şairi Tevfik Fikret'i yeniden tanıyoruz.
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
19,30 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Getem
Mahmut Çetin
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,96 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Habil Bozkurt

Teyze ile Prenses okunduğunda Osmanlı-Cumhuriyet, Vahdettin-Atatürk, dindarlık laiklik ve benzeri ayrımların yapay ayrımlar olduğunu görülecektir. Teyze ile Prenses hoşça vakit geçirmek için iyi bir fırsattır.
Feridun B. Ahmed Sipahsalar
Ahmet Avni Konuk
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
272,07 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: EMRE BILIMLI

Hz. Mevlânâ hakkındaki kanaatlerimizin büyük bir kısmı Hazret’in vefatından yaklaşık seksen yıl sonra yazılmış olan Eflâki Dede’nin Menakib’l-Ârifin eserine dayanır. Ancak elinizdeki eser Hz. Mevlânâ’ya kırk yıl hizmet eden, onun en yakın müridlerinden Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed Hazretleri’nin, Hz. Pîr’le ilgili hatıra ve düşüncelerini barındırmaktadır. Sipehsâlâr’ın bu mütevazı eseri, tasavvufun en yüksek mertebelerini açıklamakta, Hz. Mevlânâ’nın türbesini, cübbesini değil, hakikatini tanıtmaya çalışmaktadır. Aslı Farsça olan bu edebî eser, son dönem önemli Mevlevî simalarından Ahmed Avni (Konuk) tarafından tercüme edilmiş olup sadeleştirilerek sunulmuştur.
Yılmaz Gürbüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
99,48 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Getem

Tarih romanlarıyla ünlü Yılmaz Gürbüz, bu kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesini ve çocukluğunu anlatıyor. Rum ve Bulgar eşkiyalarının saldırılarıyla inleyen Balkanlar... 93 Harbi'nde yaşanan bozgundan sonra dağılan, yoksullaşan, göç etmek zorunda kalan milyonlarca Türk… Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi ve diğer gümrük memurlarının çete baskınlarında yaşadığı sıkıntılar… Rüşvet çarkına dahil olmayı reddettiği için memurluktan ayrılmak zorunda kalan Ali Rıza Efendi'nin ticarete atılması ve diğer Türk tüccarlar gibi yaşadığı sıkıntılar… Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın evliliklerinin öyküsü… Rum çetelerine karşı direnişe geçen Türk çeteleri ve bu çeteler içinde yer alan Mustafa Kemal'in akrabaları… Yokluk ve yoksulluk nedeniyle Mustafa Kemal'in çocuk yaşta ölen iki ağabeyi... Mustafa Kemal'in çocukluğu… İlkokul ve askeri ortaokul dönemleri… Türk milliyetçisi fikirlere ulaşması… Babasının ölümü ve ailecek çektikleri sıkıntılar… Çok iyi bildiğimizi düşündüğünüz bir dönemi büyük bir cesaretle anlatıyor Yılmaz Gürbüz… Ve aslında ne kadar az şey bildiğimizi gösteriyor bize..
Editör:Meryem Berrin Bulut
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
20,39 MB
Eser Türü: Kitap

Sosyal psikolojide bilimsel çalışmalar, diğer bilimlerde olduğu gibi kuramsal temele dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. Kuramsal temellerin iyi bir şekilde özümsenmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Bu kitapta bulunan kuramlar, ülkemizin farklı üniversitelerinde sosyal psikoloji alanında uzman olan akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların pek çok farklı disiplini etkilediği göz önüne alındığında bu eserin alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kitap, lisans ve lisansüstü öğrenciler kadar akademisyenlerin ve alanda çalışanların da keyifle okuyacakları bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Zülfü Livaneli-Ayla Göksel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
32 Ayrım
1003,24 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Damla Özcan Güney

Ayla Göksel ve Zülfü Livaneli’nin, çok farklı anlamlarda kullandığımız “iyiliğin” yeniden ele alınması, konuşulması, hayatın her alanında kalıcı olması fikrinden yola çıkarak derledikleri İyiliği Düşünmek, iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime, felsefeden doğaya uzanan geniş bir aralıkta iyiliğin izini sürüyor, iyiliğe farklı açılardan bakıyor. Kitaba katkı sunan Ioanna Kuçuradi, Tanıl Bora, Bekir Ağırdır, Yankı Yazgan, Ahmet İnsel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ömer Madra, Kemal Sayar, Nurcan Baysal, Serdar Tekin, Hakan Altınay, Burcu Karakaş, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Köse, kendi bakış açılarını aktararak iyiliği tartışırlarken, bizi de başka bir gözle bakarak iyilik ve iyiliğin imkânları üzerine yeniden düşünmeye davet ediyorlar. “Neye maruz kalacağımızı kendimiz belirleyemezsek bile, insan her durumda bir tercih yapabilir. Kişiliğine, içinde yetiştiği kültüre, inancına, duygularına ya da sadece aklına dayanarak eylemini saptayabilir. Öyleyse, ‘İyilik ve kötülük bir seçimdir, insanın kendi özgür iradesiyle seçtiği bir tutumdur,’ diyebilir miyiz? Bence evet.” Zülfü Livaneli
Yılmaz Gürbüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
151,10 MB
Eser Türü: Kitap

Usta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal'in Romanı'nın 2. cildinde Mustafa Kemal'in gençlik dönemini anlatıyor. Mustafa Kemal'in Harbiye'de öğrenciyken tutuklanışı. Annesi Zübeyde Hanım'ın tutuklu oğlunu İstanbul'da arayışı. Mustafa Kemal'in Şam'daki sürgün günleri. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruşu. Selanik'e kaçak gidişi. Trablusgarp. Balkan Savaşı. Yunanların Selanik'i işgali ve ardından Türklerin yaşadığı sıkıntılar. Zübeyde Hanım'ın "Selanik'te kalmalı mı oğlunun yanına gitmeli mi?" ikilemi. Mustafa Kemal'in Sofya günleri. Ve hızla Dünya Savaşı'na giden Osmanlı. Mustafa Kemal'in hayatını iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz, bu kitabı okuyunca aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz.
Kolektif, Editör: Marina Wallace
Kadir Yiğit Üz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
393,56 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: İrem Tüfekci

Ressam, anatomi uzmanı, mimar, botanikçi, haritacı, mühendis, matematikçi, müzisyen, bilimci, heykeltıraş… 'Bilge' sözcüğü Leonardo'nun olağanüstü yeteneklerinin hakkını vermeye yetmiyor. Leonardo'yu yalnızca çok kopyalanmış meşhur portresi Mona Lisa'nın ressamı olarak biliyorsanız, hemen bilgilerinizi tazeleme fırsatını yakalayın, Rönesans Adamı ne demek keşfedin.
Necmettin Erbakan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
474,16 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayşegül Kibritci

Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasını kurarken hangi esrarengiz olaylar yaşandı! Almanya'daki ünlü Kürhaus Oteli'nde yapılan çok gizli toplantıya nasıl katıldı? Bu esrarengiz toplantıda konuşulanları duyunca hangi kararı aldı! Sovyetler yıkıldıktan hemen sonra, dönemin Rus Büyükelçisi Albert Çernişev Erbakan'dan ne istedi! Erbakan, Ankara'daki elçilikte üç gün boyunca Ruslara ne anlattı? Bir bayram sabahı asılan Saddam Hüseyin ile, Bağdat'taki Başkanlık Sarayı'nın avizeli salonunda ne konuştular? Saddam'a hangi tavsiyede bulundu? 1974 Barış Harekatı sırasında, Erbakan'a, "Kıbrıs'a gerekirse kayıkla çıkarım” diyen komutan kimdi? Amerikan Savaş Gemisine davet edilen Refah Partili milletvekillerine hangi gösteri yapıldı! Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile 4 saat boyunca ne konuştu? 96 Yaşındaki yaşlı Kırgız'ı ağlatan olay neydi?
Jeanette Wınterson
Belgin Selen Haktanır
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
329,58 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

“Son derece canlı ve çarpıcı bir anlatı inşa eden Taş Tanrılar, her daim çaresiz ve tedbirsiz insanoğluna adanmış keskin bir ağıt...” –Ursula K. Le Guin       Bugün hayatta bir kere karşımıza çıkabilecek bir fırsata tanıklık etmek için buradayız. Pek çok hayatta da karşımıza çıkabilecek bir fırsattır bu. Yaşam başladığından beri karşımıza çıkan en iyi fırsat. Gezegenlerimiz tükeniyor ve yeni bir gezegen bulduk. Göğü süsleyen onca parlak kaya arasında, yuva diyebileceğimiz gezegeni bulana dek araştırma yaptık. Yolumuza devam ediyoruz, o kadar. Bunu herkesin bir noktada, er ya da geç yapması gerekir; doğal bir şey bu.   Orbus’un uzak bir gelecekte yaşayan sakinleri için insan hayatı, bugün bildiğimiz tanımlamadan epeyce uzaktır. Örneğin, bu insanlar için yaşlanmak, DNA’da görülen bir hatadan ibarettir ve kolaylıkla onarılabilir.   Ölmekte olan dünyaya da bu gözle bakılır; ekolojik çöküşle birlikte gelen kıyamet “onarılabilir bir hata”dır sadece... Hâl böyleyken kollar sıvanır ve üzerinde yaşadığımıza benzer bir gezegen daha bulunması için gereken her şey yapılır. İnsanlığın ufuktan silinen hayallerini, umutlarını, adalet ve etik gibi kavramların uçup gidişini, hatta “insanlık” kavramının kökten değişimini görmezden gelerek, varılmak istenen nihai hedef budur: Yeni bir şans.   Winterson’ın bu sıradışı kurguyu ilmek ilmek örerken aklında tek bir soru olduğu ortada: “Peki ama yeni bir şansı hak ediyor muyuz?” Yazarın bu kitapta açığa çıkacak yanıtı, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olanların kalbini kırmayacaktır...
S. T. Coleridge
Hande Koçak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
99,70 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ŞEREF HAZİNEDAR

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834): William Wordsworth ile birlikte İngiliz şiirindeki Romantik devrimin öncülerindendir. Üç büyük şiiri Yaşlı Denizcinin Ezgisi, Christabel ve Kubilay Han ile okuru günümüzde dahi büyülemeyi başaran şair, aynı zamanda edebiyat eleştirisinin ve düşüncesinin de köşe taşlarından biridir. İlk kez 1798’de Lyrical Ballads’ın içinde yayımlanan Yaşlı Denizcinin Ezgisi (The Rime of the Ancient Mariner) hiçbir eleştirel formüle sığmayan, düşünceyle tüketilemeyen, Romantik tecrübeyi dahi aşan, okura şiirin kökenine doğru hareket ettiği hissini veren gizemli bir yapıttır. Modern şiirin Odysseia’sı olarak nitelendirilebilecek Yaşlı Denizcinin Ezgisi, yepyeni bir çeviri ve şiire can veren Gustave Dore’nin eşsiz illüstrasyonlarıyla Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nde yerini alıyor.
ROBERT FERGUSON
ELİF ERSAVCI
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
230,54 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: SELVİ ÖZDEMİR

Kierkegaard'dan Hayat Dersleri Kitap Açıklaması Ünlü filozof, ilahiyatçı ve eleştirmen Kierkegaard, eserlerinde bireyin hayatını merkeze almış ve pek çoklarınca ilk varoluşçu filozof olarak kabul edilmiştir. Kaygı, etik, maneviyat gibi konulardaki özgün fikirleriyle tanınan Kierkegaard, bir yol arayışı içinde olanlar için sıradışı bir rehber olma niteliğini uzun zamandır korumaktadır. Hayat Dersleri'nde önemli eserlerinden bazılarına göz atma fırsatını bulacak okurlar için Kierkegaard'ın sorgulayıcı ve kışkırtıcı düşüncelerinin bir ilham kaynağı olacağını umuyoruz. Alain de Botton öncülüğünde "gündelik yaşam için parlak fikirler" sloganıyla yola çıkmış The School of Life (Hayat Okulu) ve yine onun editörlüğünde hazırlanan "Hayat Dersleri" kitapları, büyük bir düşünürü ele alarak gündelik çıkmazlarımıza cevap olabilecek düşüncelerinin altını çiziyor. Geçmişten gelen bu bilge sesler bizler için hayatı dönüştürücü esin kaynakları olabilir. (Tanıtım Bülteninden)
Yılmaz Gürbüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
21,61 MB
Eser Türü: Kitap

Usta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal'in Romanı'nın 3. cildinde Mustafa Kemal'in bir milletin liderliğini nasıl üstlendiğini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı Selanik'ten kaçırıp İstanbul'a getirmesi. Birinci Dünya Savaşı. Çanakkale. Bitlis. Suriye Cephesi. Mondros'un imzalanması ve Mütareke dönemi. Samsun'a çıkış ve adım adım Kurtuluş Savaşı. Sadece mustafa Kemal'i değil, ailesini ve yakın çevresini de anlatan bu romanda, Zübeyde Hanım'ı, Makbule Hanım'ı, Fikriye ve Latife Hanımları yakından tanıyacaksınız. Mustafa Kemal'in hayatını iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz, bu kitabı okuyunca aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz.
Oliver Sacks
Selahattin Erkanlı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
28 Ayrım
806,27 MB
Eser Türü: Kitap

Karısını Şapka Sanan Adam kitabıyla büyük ilgi gören ve ilginç nörolojik vakaları “insancı” bir bakış açısıyla anlatan Dr. Oliver Sacks, Dayanacak Bir Bacak'ta bu kez hasta koltuğuna kendisi uzanıyor. Norveç'te ıssız bir dağda bir boğayla karşılaşması, bacağının sakatlanmasına neden oluyor. Geçirdiği rutin olması beklenen operasyondan uyandığında bacağının vücudunun bir parçası olmadığını hissetmesiyse şaşırtıcı bir tıp yolculuğunu başlatıyor. Hastane yaşamını, doktor-hasta ilişkilerini ve hastanın bedenine yabancılaşmasını bir tıp adamı gözüyle anlatıyor Sacks. Hastalık ve iyileşme dönemine dair bu deneyimler, “hasta olma” haline dair sürükleyici bir anlatı olmanın yanı sıra
Peter B. Golden
Osman Karatay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
57 Ayrım
781,68 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Feyza Daldal

34 yıldır Rutgers Üniversitesi'nin ögretim üyesi olan Prof. Dr. Peter B. Golden, sadece Amerikan Türkolojisinin zirve isimlerinden biri olmayıp, bu alanda dünyanın da önde gelen otoritesidir. Kendisi aynı zamanda dünyada en çok dil bilen ve kullanan tarihçidir. 1960'larda, aralarında Gyula Németh, T. HalasiKun, Hasan Eren gibi Ankara-Budapeşte hattının ünlü dilci-tarihçi neslinin öğrencisi olduktan sonra, doktorasını Columbia Üniversitesi'nde tamamlamış ve ardından bilim dünyasına sayısız eserler kazandırdığı verimli bir akademik hayata baslamıştır. Çalışmalarını Batı Avrasya'da, özellikle Hazar ve Kıpçaklar üzerine yoğunlaştıran Golden, Oğuzların Anadolu'ya göçü, Türklerin Müslüman oluş, Gürcüce'deki Türkçe unsurlar, Fin-Ugor halkları gibi birbirinen farklı konularda dahi uzman yazıları yazmıştır.
Osman Aysu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
38 Ayrım
584,40 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Jale Anıl

Cezmi Kardelen kısa bir an durakladı. Sonra bitkin ve yorgun bir eda ile mırıldandı: “Burada bir cinayet işlendi. Önce maktulü sana göstermek istiyorum. Sonra seninle özel bir konuşma yapacağız.” Cinayet vakaları zaten Altan’ın asli göreviydi. Bunun şaşılacak hiçbir yanı yoktu ama davet edilişindeki şekil huzurunu şimdi biraz daha kaçırmıştı. Cezmi Kardelen ona koridora bakan, kapısı açık ama ışığı sönük bir odayı işaret etti. Birlikte yürüdüler. Oda kapısının önünde Başsavcı bir adım öne geçerek duvardaki elektrik butonuna bastı. Karanlık oda bir anda ışığa boğuldu. Başkomiser’in ilk gördüğü şey atlas kumaşların örttüğü yataktaki kanlı erkek cesediydi. Alışkanlıkla cebinden çıkardığı plastik eldivenlerini takarak karyolaya yaklaştı. Öldürücü darbe adamın başına indirilmişti. Sol şakağı adeta içine çökmüştü. Hemen yanı başında yastığın kenarında, yine kana bulanmış ufak tunç bir heykelcik duruyordu. Altan cesede önce uzaktan baktı. En fazla yirmi beş ile otuz yaşları arasında olmalıydı ve ceset çırılçıplaktı.
Salih Güney
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
18,18 MB
Eser Türü: Kitap

Bu kitap, günümüzde ilgi çeken sosyal psikoloji konularını ele alıp incelemektedir. Konular her kesimden insanın rahat okuyup anlayacağı bir anlatım dili ile yazılmaya çalışılmıştır. Tüm yüksekokul ve üniversite (hatta yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin sosyal psikoloji alanında bilmesi gereken, bildikçe onları düşünmeye zorlayan temel bilgileri içermektedir. Bu nedenle kitap kapsamlı ve ülke kültürüne uyumlu bir özelliğe sahiptir. Kitabı öğrencilerin yanında grup içinde insanları tanımak isteyenlere ve yönetim kademelerinde yer alacaklara tavsiye ediyoruz. Kitabın içeriğinde yer alan bilgiler, çeşitli kaynaklar taranarak ve belli bilimsel kriterlere dayanarak yorumlanmış ve bir değerlendirmesi yapılmıştır. Kitap çalışmasına başladığımızda bu alanda çalışma yapan ya da bu alana yakın olan çok sayıda bilim adamından görüş almaya çalıştık. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda kitaba şekil vermeye çalıştık. Bazen eleştirdiler, bazen hatalarımızı düzeltiler. Bazen de ünite eklememizi tavsiye ederek bizi yazmaya teşvik ettiler. Sosyal psikoloji kitabını yazmaya çalıştık. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya gayret ettik. Ancak hatalarımız mutlaka vardır. Okuyanlar bize geri dönüş yaparsa çok mutlu oluruz. Her türlü eleştiriye ve bize iletilen hatalara hoşgörü ile yaklaşırız. Okuyuculardan gelecek olan olumlu ya da olumsuz eleştiriler daha iyisini yazmak içir bize güç verecektir.
Gülten Dayıoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
111,63 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: YUNUS EMRE MEYDANAL

Sevgili Okuyucularım! Şimdi de Avusturalya'dayız. Melbourne, deniz kıyısına yayılmış görkemli bir görünümde. Kent gezisi sırasında, ilginç bir müzeye gidiyoruz. Burası, Kaptan Cook'un doğduğu ev. Birden şaşırıyorum. Nasıl olur? Kaptan Cook, İngiltere'de Yorkshire'da doğdu. Avustralyalılar, bu kıtayı keşfeden Kaptan Cook'u çok seviyorlar. Onun anısına yaşatmak için Yorkshire'daki evini tuğla tuğla sökerek, Melbourn'a getirmişler, güzel bir parkın içine yeniden kurmuşlar. Evin içi pek küçük. Eşyalar pek basit, ama her şey yerli yerinde duruyor. Evi gezerken kuralları çiğniyorum. Kaptan Cook'un tahta koltuğuna oturup beşiğini sallıyorum yaramaz çocuklar gibi...
Osman Demirboğa
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
89 Ayrım
1316,37 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mevsim Yıldır Turgay, Kemal Karapınar, Aysun Aktaç, Göksun Günal

Tarih AYT Konsantrasyon Soru Bankasıdır.
Yılmaz Gürbüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
14,68 MB
Eser Türü: Kitap

Usta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal'in Romanı'nın 5. cildinde Atatürk'ün son yıllarını anlatıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası macerası… Kubilay olayı… Bursa Nutku… Onuncu Yıl Nutku… Altı Ok… Türk Dili ve Türk Tarihi üzerine çalışmaları… İktisadi Devrim… Medeni Bilgiler kitabının hazırlanması… Balkan Antantı… Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi… Atatürk soyadını alışı… Montrö Antlaşması… Hatay meselesi… Sadabat Paktı… Sabiha Gökçen'in pilot oluşu ve Atatürk'ün desteği… Dersim isyanı… Hastalığı… Ve son günleri… Mustafa Kemal'in hayatını iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kitabı okuyunca aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz…
Geoff Colvin
Kemal Atakay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
524,62 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Serap Şirin

Ya yetenek, sıkı çalışma ve mükemmel performansla ilgili tüm bildikleriniz hakkında yanılıyorsanız? Mükemmel performans bazılarına önceden bahşedilen bir hediye değildir. Bedeli yüksektir ancak hepimiz için ulaşılabilirdir. Bir dizi bilimsel araştırmaya dayanan Yetenek Dediğin Nedir ki?, sıra dışı performansın sırlarını ve bu ilkeleri hayatımız ve işimizde nasıl uygulayacağımızı açıklıyor. Kendilerine meydan okumaktan asla vazgeçmeyen ve bu kitaptaki fikirleri uygulayarak dünya çapında mükemmelliğe ulaşmış sıra dışı insanları anlatıyor. Geoff Colvin, Mozart'tan Tiger Woods'a başarılı kişileri büyüleyici bir dille yazmış, büyük çabaların büyük başarılarla eşdeğer olduğunun altını çizmiştir. Yetenek Dediğin Nedir ki? yalnızca ilham verici değil, aynı zamanda aydınlatıcı. -Donald Trump- Doğduğunuz anda konuşmamış, iki yaşındayken sonat yazmamış ya da ilköğretim okulundayken dünyaya limonata satmamış olsanız bile büyük bir konuşmacı, usta bir besteci ya da Jack Welch olma potansiyeline sahipsiniz. Colvin'in söyledikleri spor, hukuk ve iş dünyasındaki deneyimlerimle birebir örtüşüyor. -Herb Kelleher Southwest Hava Yolları Kurucu Başkanı-
Yaşar Kemal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
91,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Elif Yöntem

Ege doğasıyla sarılıp sarmalanan ve kimseyle konuşmayan İbrahim aslında içinde ne çok cümle, ne çok umut biriktirmiştir. Hayalleri onun doğa ve hayvan sevgisiyle beslenen çocuk kalbinde kocaman bir çiçek gibi açmıştır.
Yılmaz Gürbüz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
16,50 MB
Eser Türü: Kitap

Usta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal'in Romanı'nın 4. cildinde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını anlatıyor. Saltanatın kaldırılışı… Lozan Konferansı ve Antlaşma'nın imzalanması… İzmir İktisat Kongresi… Cumhuriyet'in kuruluşu… Latife Hanım'la Çankaya günleri… Fikriye Hanım'ım Gazi Paşa sevgisi ve intiharı… Cumhuriyet'in ilk yıllarında devrimler… Gazi Paşa'nın Latife Hanım'la yaşadığı sorunlar ve boşanmaları… Nutuk… Mustafa Kemal'in hayatını iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kitabı okuyunca aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz…
Jan-Philipp Sendker
Elif Özkaya
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
5,83 MB
Eser Türü: Kitap

Her Kalp Kendi Şarkısını Söyler Ve Yalnızca Diğer Yarımız O Sesi Duyar Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Japonya, Sırbistan, İsrail ve Hırvatistan'da sadece, okuyanların birbirlerine tavsiyesiyle yüz binlerce sattı, en çok konuşulan kitaplardan biri oldu. Başarılı ve ünlü bir avukat olan babası tam da Julia'nın fakülteden mezun olduğu günün ertesi sabahı ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Birkaç yıl sonra ise annesi şans eseri bulmacanın bir parçasını bulacaktır - Mi Mi adlı gizemli bir kadına 40 yıl önce yazılmış ama gönderilmemiş bir mektup. Babasının geçmişindeki gizemi çözme isteğiyle Julia kariyerini ve önünde onu bekleyen hayatı bir kenara koyar ve Mi Mi'nin bir zamanlar yaşamış olduğu yere gider. Yolculuğu onu doğunun esrarengiz bir bölgesine, küçük bir dağ kasabasına götürür. Orada babasını tanıyan ve kendisi hakkında da inanılmaz şekilde bilgi sahibi olan bir adamla karşılaşır. Merakına teslim olarak onunla her öğleden sonrası buluşup ondan babasının gençliği hakkında şaşırtıcı hikayeler dinler - çocukken kör olmuş, manastırda yetiştirilmiş ve hepsinden öte oralı bir kıza delice bir tutku beslemiştir.
Editör:Meryem Berrin Bulut
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
20,39 MB
Eser Türü: Kitap

Sosyal psikolojide bilimsel çalışmalar, diğer bilimlerde olduğu gibi kuramsal temele dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. Kuramsal temellerin iyi bir şekilde özümsenmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Bu kitapta bulunan kuramlar, ülkemizin farklı üniversitelerinde sosyal psikoloji alanında uzman olan akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların pek çok farklı disiplini etkilediği göz önüne alındığında, bu eserin alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kitap, lisans ve lisansüstü öğrenciler kadar akademisyenlerin ve alanda çalışanların da keyifle okuyacakları bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Metin Solmaz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
643,75 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hamdi Aydın

Mehmet Teoman’la Nehir Söyleşi “Anılar saçılmış odaya, her yere” Metin Solmaz sordu, Mehmet Teoman anlattı… Memleket eğlence tarihinin canlı tanığı Mehmet Teoman’ın sıradışı hayatı. Uvertürden assoliste, kabareden gazinoya ünlüler geçidi gibi. Elbette kulisiyle, ilk defa anlattığı hikâyeleriyle… Mafya, dolandırıcılar, evlilikler, ihanetler, batmalar çıkmalar, bırakıp kaçmalar. Pop müzik tarihinin unutulmaz şarkılarına ilham veren hayatlar. Dönemin fotoğrafları ve çizimlerle zenginleştirildi. Çok kişi kendisini de görecek… “Ben, anlatırken de eğlendim.” Mehmet Teoman
Graham Swift
Nedim Çatlı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
846,77 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hülya Karaca

Sarah'nın kocası, evlerinde sığınmacı olarak kalan Kristina'ya âşık olmuştur. Kristina'nın konukluğu bir süre sonra bitecektir ancak Sarah bu ilişkinin biteceğinden emin değildir; polis eskisi dedektif George'a başvurur ve kuşkularını iletir. George, Kristina'yı ülkeden ayrılana dek takip edecektir. Ancak işler beklenenden çok farklı gelişir... (Tanıtım Bülteninden)
Philippe Ryfman
İsmail Yerguz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
8,07 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sivil toplum kavramının içeriği aydınlatılmaya çalışıldığında, birbirine karşıt değişik tanımlara ulaşılabilir. Sivil toplum kavramının irdelenmesi sonucunda birçok otoritenin aklına gelen çerçeve, gönüllü dernekler, kitle iletişim araçları, mesleki dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlardaki kamusal katılım alanıdır. Hegel'e göre, sivil toplum, birey (ya da aile) ile devlet arasında yer alır. Bazı düşünürlere göre ise, devleti dengeleyici bir karşı alanı oluşturur. Oysa, Gramsci'ye göre de, son kertede devletin desteklerinden birisidir bu alan. Ama genel olarak sivil toplum, toplumsal hareketlerin ve yurttaşlık kavramının dinamik tarafı olarak görülmüştür. Günümüzde medyanın "Sivil Toplum Kuruluşları"na gönderme yapmadığı gün yok gibidir. Bu üç sözcük ve kısaltması (STK), hem bir "çanta sözcük", hem de bir sembol olmuşlardır. Bu bağlamda, sözcüğün kendisi ve ifade ettiği düşünce sürekli gelişmiş, yaygınlaşmış ve Kuzey'den Güney'e yeniden sahiplenilmiştir. Bununla birlikte, 20. yüzyılın gerçek bir yeniliği olan bu sosyolojik olgu, abartılı övgülerden ve ölçüsüz eleştirilerden de payına düşeni almıştır. Paris -I- Panthéon (Sorbonne) Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Philippe Ryfman bu kitabında, statüsü iyi tanımlanmamış ve sonuç olarak iyi tanınmayan bu yapıları, felsefi, tarihsel ve ekonomik temelleri irdeleyerek aydınlatmaya çalışıyor.
Jim Barnes
Ahmet Altındağ ve Sercan Erdoğan
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
46,59 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dünyada son yıllarda beyin ve davranış üzerine yapılan çalışmalar ilgi görmekte ve bu konuda çok sayıda kitap çıkmaktadır. Ancak ülkemizde biyolojik psikoloji konusunda Türkçe olarak yayımlanmış bir eser bulunmamaktadır. Jim Barnes, bu konu üzerine çalışan biyolog, psikolojik danışman ve tıp öğrencilerine ayrıca bu çalışmalara ilgi duyan herkese biyolojik psikoloji ile ilgili olarak sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve davranışı meydana getirmedeki rolüne ilişkin fikir vermekte psikoloji için çok önemli ve gerekli bilgileri içeren bir kitap sunmaktadır. Bu kitap, diğerlerinden farklı olarak bu konuya yeni başlayan öğrenciler için hedeflenmiş olup teori ve araştırmalar için bütün gerekli bilgiler bu alandaki yeni çalışmaların yanı sıra sinir sisteminin ilginç gerçek uygulamaları ile her konuda bilgilendirici olmaya katkı sağlamıştır. Ayrıca bilgiler sizi sinir sistemi çevresinde bir yolculuğa çıkaran kısa ve kolay anlaşılır bölümler şeklinde verilmiştir.
Prof. Dr. Sabih Arkan
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
35,31 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Hukuk fakültelerindeki temel derslerden birisi olan "Ticari İşletme Hukuku" isimli derse göre hazırlanmış olan bu kitap, bugüne kadar birlerce kişi tarafından ders kitabı olarak kullanılmıştır. Kitap temel bir ders kitabıdır. Kitabın Konu Başlıkları Ticaret ve Ticaret Hukuku Ticari İşletme Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler Ticari Yargı Ticaret Sicili Marka Haksız Rekabet Cari Hesap Ticari Defterler
Aybike Serttaş
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
13,93 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Bülent Çaplı
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
13,36 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Akademisyenler, medyanın çoğunlukla duyarsız ve sorumsuz davrandığını ileri sürerken; medya da, akademisyenleri fildişi kulelerde gerçeklerden habersiz olmakla ve gerçekleştirilmesi olanaksız idealler peşinde koşmakla eleştirmektedir. Medya eleştirisi, bu nedenle karmaşık özellikteki etik sorunları çözüme kavuşturmaya yetmemektedir. Medya için önerilen etik ilkeler ve reçeteler çoğunlukla uygulanamayacak niteliktedir. Bu durum, medyayı çevreleyen iç ve dış dinamiklerin anlaşılması için medya etiğinin soyut, uygulaması zor bir kavram olmaktan çıkarılması ve daha somut temeller üzerine kurulmasını zorunlu kılmaktadır.
Erhan Erkut
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
12,37 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Y ve Z kuşakları, kitlesel eğitim modelini aktif olarak reddediyorlar. "Kanımca 21. yüzyıl için alternatif eğitim modelleri yakında ortaya çıkacak. Eğitimin geçmişe göre en çok belirsizlik içerdiği bu çağda çocukları dünde kalmış bir sisteme emanet etmek yanlış. Bilişim toplumu eğitim sorununa kalıcı çözüm getirmeye çalışırken bireylere de çok iş düşüyor. Bu kitap eğitimin nasıl evrim geçirdiğinin yanı sıra veli ve öğrencilerin daha iyi bir gelecek için neler yapabileceklerini de anlatıyor. Çocukları belirsiz bir geleceğe daha iyi hazırlamak hem mümkün hem de kolay, fakat bilinçli adımlar gerektiriyor. Gelecek daha güzel olabilir.".
Hayati Hökelekli
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
18,03 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kültürle iç içe ve etkileşim halinde bir varlık alanına sahip olan dinlerin inanç ve öğretileri, o ortamda yetişen kimselerde bilinçli yada bilinç dışı derin etkiler meydana getirir. Bu yüzden, insan davranışlarını doğru anlamak ve yorumlamak için içinde geliştiği dini ve kültürel çerçeveyi dikkate almak bir zorunluluktur. Fakat kültürler arası mukayeseli araştırmalar henüz istenilen düzeye ulaşmış değildir. İçinde bulunduğumuz bilimsel gelenekte, Batı’lı teori ve kavramlar geniş ölçüde iktibas edilerek, diğer din ve kültür mesuplarının dünyasıda bu çerçevede anlaşılır kılınmaya çalışılmaktadır. İnsanın ruhsal hayatı ve davranışlarının ilmi olan psikoloji, çeşitli alt ve yan dallarıyla geniş bir alanda çalışmalarını yürütmektedir. Kendi içinde bir birlikten yoksun olan psikoloji bilimi, çeşitli yöntem, anlayış ve yorum farklarını içinde taşımaktadır. Fakat bütün bunların ötesinde bu bilimde ortak olan bişey vardır: Modern Bat’lı insanın davranışlarını norm olarak ele almasıdır. Her konuda olduğu gibi din konusunda da Batı, kendi geleneğini ve değerlerini merkeze alan bir bakış açısıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu yüzden modern İnsan ve Toplum Bilimleri, Batı dışı toplumları ve özellikle Müslüman bireyleri anlamak ve onların kendi özgün dünyalarını nüfus etmekte son derece yetersiz ve sığ kalmaktadır. Bu kitapta yer alan yazıların ortak konusu, İslami kaynakların insana bakışı ve Müslüman bireylerin inanç ve davranış eğilimleridir. Tarihsel ve kültürel uzantıları yanında, güncel ve uygulamaya dönük bazı konuları da ele alan bu yazılarda, sınırlı belli konulardaki Müslüman zihin dünyasının görünümlerinin bir resmi ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
John Sommers-Flanagan ve Rita Sommers-Flanagan
Gülçin Akbaş ve Leman Korkmaz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
36,45 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Klinik Görüşme, alan deneyimleri ve akademisyenlikleriyle ABD’de çok sayıda bilimsel kitap kaleme alan John ve Rita Sommers-Flanagan tarafından yazılmış temel bir başvuru kitabıdır. Ve bireyle çalışan farklı meslek dallarındaki profesyonellerin sıklıkla uyguladıkları klinik görüşmeyle ilgili oldukça kapsamlı bir çalışma niteliğindedir. Psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, psikiyatri hemşireliği başta olmak üzere görüşme ile bir başka kişiye yardım etmeyi amaç edinmiş pek çok meslek çalışanı, uzman ve bu alanlarda eğitim alan lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler için zengin bir içerik sunmaktadır. Kitap, sadece eğitim esnasında kullanılabilecek bir kaynak olmanın ötesinde, meslek elemanlarının profesyonel yaşamlarında da danışmak isteyecekleri bir kılavuz niteliğindedir ve bu basımıyla, daha etkin ve donanımlı klinik görüşmeler yapabilmek için gerekli olan teknik ve becerilere yönelik bir içgörü de sağlamaktadır. Elinizdeki kitap, etkin klinik görüşme için gerekli bilgi, beceri ve tekniklerle kuramsal açıklamaların yanı sıra, gerçek hayattan alınan vaka örnekleri ve anekdotlarla zenginleştirilmiştir. Sakın aklınıza sadece kuramsal bilgilerin olduğu ansiklopedi tarzında bir ders kitabı gelmesin! Tam aksine yazarlar, konuları anlatırken diyaloglar ve kişisel hayatlarından örneklerle kitabı sıkıcı olmaktan uzak tutuyor. Kitap, bu alandaki güncel tartışma ve literatür bilgi ve bulgularını da ele alıyor. Çok sayıda örnek uygulama ile okuyuculara bilgi ve becerileri benimseyebilmeleri için fırsat sunuyor. Ayrıca, alanda karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnek olaylar ve sorgulamalar ile bireysel ve kültürel açıdan farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ülkemizde temeli klinik görüşmeye dayanan çok sayıda alan ve uygulama olmasına rağmen, maalesef güncel ve kapsamlı bir kaynak bulmakta zorluk çekiliyor. Bu nedenle, dilimize çevrilen bu kitabın ilgi uyandıracağını düşünmek herhalde yerinde olur. Nihayetinde klinik görüşme ile ilgili temel bir kitap Klinik Görüşme… Doç. Dr. Orçun Yorulmaz.
Günther Fischer
Fatma Erkman Akerson
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
17,63 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Günther Fischer`in, mimarlık ve dil ilişkisini ele alan ve mimarlık kuramının özgün çalışmaları arasında yer alan "Mimarlık ve Dil" başlıklı kitabı, Fatma Erkman Akerson`un çevirisiyle yayımlandı. Aykut Köksal`ın genel yayın yönetmenliğinde, mimarlık ve kent üzerine kuramsal kitaplar yayımlamak üzere kurulan Daimon Yayınları`nın son kitabı olan "Mimarlık ve Dil", 20. yüzyılda dilbilimin açtığı yoldan ilerleyen disiplinlerarası çalışmalar arasında yer alıyor. Mimar ve akademisyen Günther Fischer`in 1991`de kaleme aldığı kitap, ünlü mimarlık kuramcı ve tarihçisi Jürgen Joedicke`nin Almanca basıma yazdığı önsözle ve yazarın Türkçe basım için yazdığı giriş yazısıyla yayımlandı. Jürgen Joedicke önsözde şöyle diyor: "Göstergebilimin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla, özellikle de Max Bense`nin ve Stuttgart Okulu`nun çalışmalarıyla, mimarlıkta anlam yaratma olgusunu, göstergebilim ve iletişim kuramlarıyla açıklama denemelerine Almanya`da da girişildi, üstelik bu denemeler çok ilginç sonuçlar da verdi. Bu bağlamda, göstergenin üçlü yapısının çok basitleştirilerek mimari dile `biçim ve düzenleme`, `anlam` ve `etki` olarak çevrildiğine de değinmek isterim. Ayrıca göstergenin çift işlevliliği de ele alındı, gösterge belli bir nesneye gönderme yapmanın (düzanlam) yanı sıra, duygusal imgeleri de çağrıştırabiliyordu (yananlamlar). İçinde bulunduğu bağlam da göstergeyi etkiliyordu, yani bir gösterge nerede bulunduğuna bağlı olarak kendisi hiç değişmediği halde, bambaşka anlamlar kazanabiliyordu. Bu durum için klasik örneği Umberto Eco verir: Bir kentte yürüyen bir insan kitlesinin önündeki kırmızı bayrakla, kıyıdaki bir teknenin direğine çekilmiş kırmızı bayrak bambaşka anlamlar taşır. Almanya`daki bu girişimler gene de oldukça soyut bir düzlemde kaldı, mimara seslenebilecek bir dile çevrilemedi. Ayrıca bu çeşit saptamaların proje üretme sürecinde somut olarak ne işe yarayacakları da sınanmadı. İşte Günther Fischer`in çalışmasını farklı kılan, mimarlıkla mimari pratik arasında kurduğu bağlantılardır. Kendisi de mimar olan Fischer, kuramlara eleştirel bir gözle bakıyor, kuramların, mimarın çalışmasına katabileceği değerleri araştırıyor. Fischer geniş bir alana yayılıyor, göstergebilim, dilbilim ve algı psikolojisi üzerinde duruyor ve pek çok somut örnek vererek dille mimarlık arasında yapısal benzerlikler bulunduğunu ileri süren tezleri geliştiriyor."
John J Shaughnessy Eugene B Zechmeister Jeanne S Zechmeister
Doç. Dr. İlyas Göz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
46,67 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Bildiğimiz kadarıyla, Türkçe’de sadece psikoloji alanına özgü ve tüm araştırma yöntemlerini içeren kapsamlı bir kitap yoktur. Aslında Bilimsel Araştırma Yöntemleri tüm bilim alanları için aynı temel prensipleri, doğru (geçerli ve güvenilir) bilgiye ulaşmanın yöntemlerini içerir. Bu nitelikteki bir bilgi kontrollü koşullar altında elde edilir ve denetlenmeye, yani test edilmeye ve değişmeye açıktır. Bilimsel bilginin bu özelliği, özellikle lisans öğrencilerinin (ve elbette bu yöntemlerin formel bir eğitimini almamış olan insanların) anlamakta zorlandıkları bir özelliktir, çünkü bilimsel bilginin ’kesin’ olduğuna dair yaygın bir yanlış anlama vardır. Yine aynı nedenle, kendi alanında çok başarılı bir hukukçu, işadamı, mühendis, politikacı veya hekimin, geçerliği olmayan bir bilgiye değer vermesi mümkündür. İşte elinizdeki kitabın temel amacı, karşılaşılan herhangi bir bilginin geçerliğini denetlemeyi mümkün kılacak yöntemleri, prensipleri ve kavramları kazandırmaktır. Psikolojide Araştırma Yöntemleri kitabının diğer araştırma yöntemleri kitaplarından farkı şudur ki söz konusu yöntemleri ve temel prensipleri açıklamak için psikoloji alanında yapılmış olan araştırmaları ve örnekleri kullanmıştır. Dolayısıyla, araştırma yöntemlerini öğrenmek isteyen psikoloji öğrencileri, rehberlik ve psikolojik danışma öğrencileri ile sosyal hizmet uzmanlığı öğrencileri için özel bir kolaylık sağlamaktadır; soyut prensiplerin ve kavramların anlaşılması, psikoloji alanındaki örneklerle kolaylaşmaktadır. Aynı nedenle mevcut kitap, psikoloji ve psikolojiye yakın alanlarda öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile araştırmacılar için de özel bir destek sağlamaktadır. Nihayet, Psikolojide Araştırma Yöntemleri kitabının endüstri ve örgüt psikolojisi ve sayıları çok olduğu için (yaklaşık, tüm psikologların % 40’ı) özellikle klinik psikoloji alanındaki uygulamacılar için önemine de değinmek uygun olur. Elinizdeki kitabın 15’inci sayfasındaki KUTU 1.2, şu soruyla başlamaktadır: “Klinik psikologlar, hastalarını tedavi ederken psikoloji araştırmalarının en son bulgularını uygularlar mı?” Önde gelen klinik psikologlar olan Dr. Timoty Baker, Richard McFall ve Varda Shoham yaptıkları geniş analizde (2008) bu soruya sert ve rahatsız edici bir “Hayır!” cevabı vermişlerdir. Araştırmacılara göre, klinik psikologların büyük kısmı bir araştırmanın yöntemini ve bulgularını anlayabilmek için gerekli olan yöntem bilgisinden yoksundur.
Prof. Dr. Ali Bozer - Prof. Dr. Celal Göle
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
25,63 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Bu basıda da, Ticari İşletme Hukuku ile ilgili olarak kitabın 2017 yılında yapılan dördüncü basısından sonra bugüne kadar yapılan mevzuat değişiklikleri, Yargıtay kararları, değişik görüşlerin yer aldığı temel eserler, monografiler ve makaleler konularına göre işlenmiş. (Önsözden) Konu Başlıkları Ticaret Hukukunun Temel Konuları Tacir Olmanın Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler Ticari Borçlar ve Cari Hesap Sözleşmesi
Stephen King
Gönül Suveren
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
56 Ayrım
535,57 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Levent Filyos
Özlem Dirilen Gümüş
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
23,48 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kitabımızın birinci cildinin basımının ardından geçen yaklaşık bir buçuk yıl sonra şimdi de ikinci cildi sizlerle buluşturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız bu cildimiz de ilk cildin gördüğü ilgiyi görür ve ileriki basımlarla alan yazında en çok bilinen, okunan ve okutulan kitaplar arasında yerini alır. Bu cilt de yine ulusal ve uluslararası alanda siyaset psikolojisinin en temel konularını ele almaktadır. Konuları arasında; göç, milliyetçilik, sosyal toplumsallaşma, terörizm, toplumsal cinsiyet, çatışma yönetimi, barış, biyolojik yaklaşımlar, temsil ve dil, grup, kişilik ve kültür yer almaktadır. İlk cildin konularıyla birlikte düşünüldüğünde alanda çalışılan konuların neredeyse tamamını alanın uzmanlarıyla birlikte inceleme fırsatı yakalamış bulunmaktayız. Özellikle alanı bilen ve bu alandaki bilgi birikimine yatırım yapma arayışında olanların gereksinimlerini büyük ölçüde karşılama iddiasında olan bu kitabın her iki cildinin etkisinin zaman içerisinde daha da yaygınlaşacağına inanıyor, alanın uzmanları olarak bizlerin çabalarının bunlarla sınırlı kalmayacağına inancınızın tam olmasını istiyoruz. Daha sade ve güncel bir dille siyaset psikolojisini anlatmaya devam etmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Umuyoruz bir gün bu hedefe de ulaşmış olarak bu satırlarda buluşuruz.
Doç. Dr. Özlem Dirilen Gümüş
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
19,41 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Bu kitap, her biri kendi alanında uzman öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından kaleme alınmıştır. Özellikle bu ülkede yaşayan okuyucuları hedef kitle olarak belirlemiş ve bu alanda şimdiye kadar yazılmış olan yerel ve uluslararası ders kitaplarında yer alan konuları, daha güncel bir bakış açısıyla ele almış kaynak bir kitaptır. Bu kitap yazılırken aslen siyaset bilimi, kamu yönetimi, psikoloji, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli bölümlerde açılan özellikle "siyaset psikolojisi" ve "siyasal davranış" gibi derslerde kullanılabilecek Türkçe yazılmış kaynak sıkıntısına bir ölçüde çözüm üretebilmek amaçlanmıştır. Kitabın bu ilk cildinin içerisinde sırasıyla şu konular yer almaktadır: siyasal ideolojiler, araştırma yöntemlerine genel bakış, nitel ve karma araştırma yöntemleri, büyük grup kimliği, etnik çatışma, ırkçılık ve soykırım, siyasi liderlik, politik sistem algısı ve duygular, kolektif eylem, vatandaşlık ve politik güven, politik iletişim, kamuoyu ve medya. Konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak adına, yine bu ülkenin okuyucusuna hitap eden, güncel hayattan ve ülke meselelerini ilgilendiren örnekler seçilmiş; böylece okurların, kitapta siyasal davranışları anlatılan aktörlerin yerine kendilerini koyabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir.
Bem P. Allen
Bitirildi
metin - İngilizce
3 Ayrım
46,93 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yaşar Akalın
Bitirildi
insan sesi mp3
4 Ayrım
26,19 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayşe Baş Gönül

sen adını kentin adına bağışlamış. bir kızı hatırlıyorsun. yolcusun suyun sesinden anlıyorsun. sisli bir orman çocukluk arkadaşların. kendini hangi adınla terk ettin. hâlâ cebindeki aynada mı suretin. zehrin kelamına yürüyorsun.
Kevin Lynch
İrem Başaran
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
20,91 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

"Bu küçük ve okunabilir kitap geniş ölçekli tasarım kuramına yapılmış en önemli modern katkılardan biridir." David A. Crane, Journal of the American Institute of Planners Çoğu zaman, bir kentte yaşamanın aslında bir imgede yaşamak olduğu unutulur. O kentin caddeleri, bulvarları, kıyı şeritleri, tarihi binaları, görkemli köprüleri, alışveriş merkezleri hep bir izlenimi pekiştirir gibidirler. Üstelik bir kenti algılayış zaman içinde olduğu gibi, kişiden kişiye de değişir. Herhalde aynı olduğunu ileri sürebileceğimiz tek şey olsa olsa akla gelen sorulardır: İçinde hareketli bir yaşantının sürdüğü bir kentin yapısı tam olarak ne anlama gelmektedir? Yaşadığımız kente ilişkin edindiğimiz imge hangi duyarlığın ürünüdür? Bir yerde iki kere kaybolmak mümkün müdür? Kişisel tarihimize eşlik eden bir kent tarihinden söz etmek mümkün mü? Kevin Lynch, şehir planlamacılığının çehresini değiştiren ve bu alanda temel kaynaklardan biri olma özelliğini koruyan Kent İmgesi adlı kitabında bu derinlikli soruların karşılıklarını üç önemli Amerikan kentini, Los Angeles, Boston ve Jersey City'yi merkeze alarak arıyor. Şehir plancılarının yaptıkları değişikliklerin insanların kenti algılayışlarında ne gibi farklılıklara yol açtığından sokak görüşmelerinden çıkan sonuçlara kadar pek çok ayrıntıdan oluşan kitap, bir kentle kurulan ilişkinin aslında hiç de basit bir şey olmadığının en önemli kanıtı. Çünkü aslında içinde yaşarken fark etmiyor olsak da ne kentin kendisinin ne de sahip olduğumuz imgenin durağan olduğunu söylemek mümkün. Kafanızda yaşadığınız kentle ilgili hala bir imge yoksa, Kent İmgesi size kılavuzluk edecektir.
Gonçalo Manuel Tavares
İmren Gökçe Vaz de Carvalho
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
290,28 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Banu Zahmacıoğlu

Çağdaş Portekiz edebiyatının en üretken kalemlerinden Gonçalo M. Tavares’ten karın boşluğuna inen yumruk gibi bir kitap, Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız. Marius adlı “kaçak” bir adam bir gün şehrin ortasında, elinde küçük kartlar olan 14 yaşında Down sendromlu bir kızla karşılaşır. Kızın etrafında kimse yoktur ve belli ki kayıptır. Kısa süre sonra anlaşılacaktır ki, Hanna adlı bu kız Berlin’deki kayıp babasını aramaktadır. Kaçak Marius ister istemez Hanna’ya bu arayışta yardımcı olacaktır. Berlin’e gitmek üzere yola çıkarlar, yol boyunca karşılarına çıkan birbirinden ilginç insanlar ise onları asıl aradıklarından bambaşka bir noktaya getirecektir. Karşılaşılan her insan, geçmişte yaşananlara dair bir metafor ve önlerine çıkan her gerçek, ayrı bir imgeye dönüşecektir. Okurların Kudüs, Beyefendiler, Teknik Çağında Dua Etmeyi Öğrenmek gibi romanlarından aşina olduğu üzere Tavares, yine küçük küçük oyunlar kurarak toplumsal, hatta evrensel hafıza meselesini kurcalıyor bu kez. İlk satırından son noktasına kadar bu çiğ çağın vicdanlı insanlarına sesleniyor.
Hatemi
Bitirildi
metin - Türkçe
7 Ayrım
12,56 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM §1. Kişi Kavramı §2. Gerçek Kişinin "Hak Ehliyeti" §3. Kişiliğin Başlangıcı §4. Fiil Ehliyeti §5. Gerçek Kişilerin Hısımlık Bağları §6. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri §7. Kişinin Adı §8. Kişilik Hakkı §9. Kişiliğin Sona Ermesi §10. Kişisel Durum Kayıtları, Değiştirilmeleri ve Düzeltilmeleri İKİNCİ KISIM Birinci Fasıl Giriş §1. Tüzel Kişiler ve Medeni Hukuk Tüzelkişileri Kavramı §2. Dernek ve Vakıf Türünden Tüzel Kişilerin Genel Karşılaştırması §3. "Numerus Clausus" İlkesi İkinci Fasıl Dernekler §4. Dernek Kurma İşlemi §5. Üye - Dernek İlişkisi §6. Dernek Tüzel Kişiliğinin Ehliyeti §7. Dernek Tüzel Kişiliğinin Organları §8. Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi §9. Tasfiye ve Özgülenme §10. Geniş İncelenmeyen Bazı Kavram ve Düzenlemeler Üçüncü Fasıl Vakıflar §11. Genel Giriş §12. Vakıf ve Dernek Farkları §13. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması İçin Gerekli İşlemler ve Aranan Kanuni Şartlar (Yasal Koşullar) §14. Vakfın Örgütü §15. Vakıf Yapısında Değişiklik §16. Vakıf Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi §17. Tasfiye ve Malvarlığının Özgülenmesi
Sinan Alper - Onurcan Yılmaz
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
7,00 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sağcılığa ve solculuğa sosyal psikolojik bir bakış açısı sunan bu kitapta, yaşanılan çevrenin tehditkârlığı ve belirsizliğinin insanların siyasi tutumlarını nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Sağcıların ve solcuların beyin yapılarından düşünme biçimlerine, ahlak anlayışlarından çocuk yetiştirme tarzlarına kadar her şey dünyayı ne derece tehditkâr ve belirsiz algıladıklarına göre şekillenmiştir. Bu kitapta; bunları ayrıntısıyla, günlük hayattan örneklerle işleyerek, siyaset üzerine düşünürken kültürel etkenlere ek olarak genelde görmezden gelinen psikolojik ve biyolojik boyutları da keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkacağız. Ancak unutulmamalıdır ki bu kitapta, psikolojik açıdan sağcılar mı yoksa solcular mı üstün, gibi sığ bir tartışma yapmıyoruz. Onun yerine daha ilginç bir şeyi gösteriyoruz: Sağcıların ve solcuların algıladıkları dünya çok farklı ve sağcılar da solcular da zihinlerinde aslında bambaşka dünyalarda yaşıyorlar!
Şebnem İşigüzel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
32 Ayrım
519,86 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Burcu Durgun

İnsan bir başkasının hikâyesidir. En çok da anne ve babasının. Genetiği geçtim, bu ruhen böyledir. Hiç istemezken onlar gibi olursunuz. Özünde yani. Evet, tıpkı nefeslerim gibi kesik kesik düşünüyorum. Ama anlatacaklarım öyle değil. Bir bütün. Yani en azından benim kafamda öyle. Ağaçtaki kız anlatıyor. Güzel, içten, kalpten, derin ve tedirgin. Hiç olmayacak bir yerde olabilirmiş gibi. “Bu bir özgürlük ve aşk hikâyesidir” diyor ama çok daha fazlası. “İki hasta gencin hikâyesi. Birisi benim,” sonra böyle söylüyor, yalan değil. Ama ne söylesek eksik kalacak bir hikâye onunkisi. Şebnem İşigüzel, okurunu sarsıyor ve onu asla düşürmeden unutulmaz bir romana hayat veriyor. Ağaçtaki Kız’la genç kahramanına, bir ülkeye, coğrafyaya, nesillere ses oluyor. “İçinde yaşadığı toplumun şiddetinden kaçmak için elinden geleni yapan genç bir kadının özgün ve dokunaklı hikâyesi...”
Yüksel Taşkın
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
35,67 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler artık klasikleşmiş sayılan konuları dışarıda bırakmadan ancak bu konuları yeni tartışma yöntemleri ve amaçlarıyla değerlendirmeyi hedefleyen metinlerden oluşuyor. Metinler kavram, kurum ve süreçlerin devlet veya iktidar merkezli değil, toplum odaklı belirlenmelerine ve sıralanmalarına özen gösteriyor. Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler siyaset biliminde klasik ve temel sayılan kavram ve tartışmaları ele alırken, yerel bilgiyi sorgulama süreçlerine dahil eden, eleştirel perspektiflerin katkılarını da gözeten bir çerçeve sunuyor. Siyasal ideolojiler, devlet, siyasal şiddet, demokrasi, toplumsal aktörler, yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler ve parti sistemleri, seçim sistemleri, medya ve iktisat, siyasetle ilişkileri çerçevesinde ayrı ayrı ele alınıyor. Ahmet Murat Aytaç, Evren Balta, Tanıl Bora, Menderes Çınar, Ahmet Demirel, Sezgi Durgun, Ahmet İnsel, Mete Kaan Kaynar, Alev Özkazanç, Yüksel Taşkın, Çağdaş Üngör ve Murat Yüksel’in hazırladığı bölümlerden oluşan eser, üniversite öğrencileri için kaynak bir kitap, siyaset biliminin ve siyasal düşüncenin serüvenini merak eden bütün okurlar için kapsamlı bir rehber niteliğinde…
Kayıhan İçel
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
38,38 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kitle İletişimine ve Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler. İletişim Özgürlüğü. Basın Rejimi. Radyo-Televizyon Rejimi. Sinema-Video Rejimi. İnternet Rejimi.
İsmet Mucuk
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
35,35 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yeni Trendler. Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü. Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları. Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar. Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri. Mamul. Fiyat. Tutundurma (Pazarlama İletişimi). Kişisel Satış ve Satış Geliştirme. Reklam ve Halkla İlişkiler. İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama. Dağıtım: Dağıtım Kanalları, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik. Pazarlama Yönetiminde Organizasyon, Uygulama ve Denetim. Hizmet Pazarlaması. Uluslararası Pazarlama. Ekler.
Oğuz Kuş
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
10,94 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

İnternet, bireyin gündelik hayatının parametrelerim tümüyle değiştirmiştir. Sosyal medya ise ağ üzerindeki bireyleri birbirine bağlayarak çok daha etkileşimli bir dünya yaratmıştır Dijital dönüşümün sonucu olarak insanoğlu, bilgiye ulaşma noktasında hız kaydetmiş, fikirlerini dile getirebilmiş ve başkalarıyla bu fikirleri tartışa bilmiştir. Mevcut durum markaların yürüttüğü iletişim çalışmalarını da tümüyle değiştirmiştir. Bireyler artık her an iletişim kurabilecekler soyut değer yaratabilen ve bir hikayeye sahip olar markalarla etkileşim halinde olmayı tercih etmektedirler. Bu noktada içerik pazarlama, hem markayı tüketicinin gözünde uygun şekilde konumlandırmak ve bulunabilir kılmak hem de marka için bir hikaye yaratmak noktasında yeni bir bakış açısı sağlamaktadır. "İçerik Pazarlama: Dijital Dünyada Marka ve Hikaye Yaratma Stratejileri" isimli bu kitap ıçenk pazarlamaya akademik bir perspektifle yaklaşarak, marka ve hikaye yaratma noktasında nasıl katkılar sağlayabileceğini tartışmakla, içerik pazarlamaya dair pratik ıpuclan vermektedir.
Hüseyin ÜLGEN - Mehmet HELVACI - Arslan KAYA - N. Füsun NOMER ERTAN
Bitirildi
metin - Türkçe
17 Ayrım
75,71 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ticari İşletme Hukuku(6102 Sayılı TTK ve Diğer Yeni Mevzuata Göre)
Yasemin Işıktaç
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
33,89 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
İstanbul Ticaret Üniversitesi

İçindekiler Bilim, Felsefe ve Hukuk Felsefesi Hukuk Felsefesi Tarihi, Büyük Düşünce Akımları İçinde Hukuk Felsefesinin Gelişimi Problematik Hukuk Felsefesi
Ayşe Sevim
Bitirildi
insan sesi + metin - Türkçe
7 Ayrım
197,27 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gülşah Kestane

Rengarenk tüyleri olan, koyun büyüklüğünde kocaman bir kuşla tanışmaya ne dersin? Kocaman kuş kuyu olur içine atlarsın. Harita olur şehir beğenir, hoop dalarsın içine... Kutsal şehirleri de gezebilirsin, tarihte yolculuk da yapabilirsin. Tıpkı Ahmet ve Meryem gibi... Sen de oruç kahramanı olmak istersen Kocaman Kuş'la başlasın macera !
Ursula K. LeGuin
Damla Göl
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
157,39 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Feyza Daldal

Yazı yazmak sizin var olma nedeniniz belki de..Böyle hissediyorsunuz değil mi? Bu yolda küçük bir desteğe de ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz elbette. İşte o destek ABD'nin en önemli yazarlarından biri olan Ursula K. Le Guin'den geliyor. Yazmakla, edebiyatla ilgili birçok sorunun yanıtını aradığı, Dümeni Yaratıcılığa Kırmak adlı bu eserinde ünlü yazar, yaratıcılık denen bu fırtınalı denizde, genç yazarların elinden tutup, onlara dalgalarla nasıl boğuşacaklarını gösteriyor. Modern çağda yazı yazmanın zorlukları da var bu kitapta. "Doğru yerde doğru kelimeyi kullanarak bir ritim yakalamak mümkün mü?" "Bakış açısındaki tutarlılık metni nasıl etkiler?" gibi soruların yanıtları da..Kimi zaman alıştırmalar ve küçük ipuçları ile, kimi zaman da dünya edebiyatı klasiklerinden verdiği örneklerle, fırtınalı hikaye denizine açılmak isteyen herkes için bir rota belirliyor.. O zaman herkes için, Ursula K. Le Guin'in kılavuzluğunda, dümeni yaratıcılığa kırmanın tam vaktidir.
Aşkın Güngör
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
42 Ayrım
694,47 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Esengül Girgin-Bozkurt

Gohor „Kıyametten Sonra“ Aşkın Güngör Eser Türü: Kitap Eser Alt Türü: Roman ASTREA YAYINCILIK 2.baskı, Ekim 2009 Istanbul 504 Sayfa 978-605-5882-43-3 Seslendiren: Esengül Girgin-Bozkurt 21. yüzyılın ortalarında bilinen yaşam sona erdi. Yeni kurulan düzen yok olandan pek de farklı değildi... Genetik değişim geçirerek akıl almaz varlıklara dönüşenlerin dışında! Gohor - Kıyametten Sonra ilk olarak 2003 yılında, Gohor-Cam Kent ile Gohor-Kurtlar Yolu adları altında iki cilt olarak yayınlandı ve raflarda yerini aldığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Çeşitli yayın organlarında yer bulan, birbirinden değerli isimlerin kaleme aldığı makalelerde adından hep övgüyle söz edilen Gohor, eğitmenler tarafından, yetişkinler kadar genç okurlara da ısrarla tavsiye edildi. İlk basımı 2008 yılında Crea Kitap tarafından yapılan Gohor - Kıyametten Sonra, baştan aşağı yenilenen iç sayfa ve kapak tasarımıyla 2. baskısını Astrea etiketiyle yapıyor. Tarihin her döneminde dışarıda bırakılanlar olmuştur. Bu, onlardan birkaçının öyküsüdür. “Gohor, yalnızca serüvenlerle dolu bir bilim kurgu romanı değil. Çevreyi, yaşamı, bilimi ve dünüyle bugünüyle insanı sorgulayan bir yapıt.” Nur İçözü, Yazar “Aşkın Güngör’ün Gohor’u, gerçekten her şeyiyle güzel bir bilim kurgu romanı. Daha önce okuduğum batılı bilim kurgu yazarlarının çoğuyla boy ölçüşebilecek düzeyde bir roman.” Bilgin Adalı, Yazar “Gohor’u özellikle tanıtmadaki amacım yerli yazarlarımızın da iyi bilim kurgu yazabildiğini göstermek ve Gohor örneğinde bunu öne çıkarmaktı.” Yrd. Doç. Dr. Necdet Neydim, Yazar
Michael Scott
Filiz Emre
Bitirildi
insan sesi mp3
41 Ayrım
1347,69 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Binnur OLGUNER

Saklanacak yer yok... Paris’te amansız Büyücü Dr Dee ve onun yaratık ordusundan kaçmayı başaran Nicholas Flamel ve ikizleri Londra’da tatsız bir sürpriz beklemektedir. Efsanedeki ikizlerin Londra’ya geldiğini haber alan korkunç bir varlık, grubun peşine düşer; ancak bunu önceden tahmin eden Flamel önlem almıştır. Küçük kitapçıda Büyücü’nün saldırısına uğradıklarından beri akla hayale sığmayan maceralar yaşayan Josh ve Sophie Newman olayların düşündüklerinden çok daha karmaşık olduğunu keşfetmeye başlamışlardır. Nicholas Flamel gerçekten de efsanedeki ikizleri bulmuştur ve güçlerinin sınırlarını kimse tahmin edememektedir. Ancak karşılarına çıkan yaratıklar da insanoğlunun dünyaya hâkim olmasından milyonlarca yıl önce var olmuş, çok güçlü canlılardır ve dünyanın kaderini kimin belirleyeceğini zaman gösterecektir. (Tanıtım Bülteninden) Bazen efsaneler gerçektir!.. Aylarca New York Times çok satanlar listesinde kalan serinin heyecan dolu üçüncü kitabı, muhteşem bir macera sunuyor.
Uluğ Nutku
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
881,42 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: İlknur İlker Polat

Evet, günlerden bir gün bir ıssız adaya düşerseniz... Acaba yanınızda hangi kitapların olmasını isterdiniz ? Bu sorunun karşılığı 'hem geçmişte edinilmiş kültürü yenileyecek, hem de yeni bir alt-kültür yaratacak kitaplar olmalıdır' diyorsanız... Tarık Dursun K., uzun bir çalışma ve araştırılarının ürünü olan 'Bir Gün Bir Issız Adaya Düşerseniz'le 'Gilgameş Destanı'ndan başlayıp Homeros'un 'İliada' ve Odissea' sıyla süren, John Steinbeck'in 'Gazap Üzümleri'nde son bulan, evrensel edebiyatın en seçkin (yazarları, eksiksiz biyografilerini, eserlerinin uluslararası alandaki yerleriyle birlikte gerçek değerlerini saptayıp yanı sıra her kitaptan geniş bir özetle en ilginç bölüm örneklerini de içeren) kitaplarını sizlere sunuyor. Dünyaya bakış açılarını yenilemek amacını güdenler ile temelde sağlam ve aynı zamanda çağdaş bir alt-kültüre sahip olmak isteyenlerin başucu kitabı 'Bir Gün Bir Issız Adaya Düşerseniz....' olacaktır
Sibel Eraslan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
31 Ayrım
392,80 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ebru Solmaz YÜZÜGÜLLÜ

Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda, Tevhid'i ve Allah'a rızayı bulduğum için... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda aşk bilincini seyrettiğim için... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, karşılık beklemeden sevdi, cesurdu... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, çöle hayat veren bşr nehirdi... Hayırlı bir evlat, sabırlı bir yol arkadaşı, sadık bir sevgili, merhametli bir anne olmanın yanısıra, ahdinden vazgeçmeyen, cihadından usanmayan, aşkından pes etmeyen ve çölünden dönmeyerek Firdevs'ine ulaşan kâmil bir insan olarak, her birimize örnek bir deneyim, tecrübeler anıtıdır Hz. Fâtıma... Fâtıma, yolculuk bilincidir. Rahmet Peygamber'inin yirmisekiz yıllık en yakın ve kesintisiz tanığı olarak "Benden bir parçadır..." dediği Fâtıma'sını, uzun suskunluklardan sonra, yeniden okumak... Seyyide'tun Nisa: Kadınların Efendisi... Binti Resulullah : Resulullah'ın Kızı... Binti Ebiha. : Babasının Kızı... Ümmü Ebiha : Babasının Annesi... "Can Parçası" : Hz.Fâtıma!
Betül Şükür
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
436,33 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sinem Arslan Esmeray

"Anımsadığım tüm sözcükler anımsayabildiğim tek bir sözcüktü: Yara!" Eğer bu kitabı okurken baştan sona keder içinde bir Nilgün Marmara bulacağınızı düşünüyorsanız baştan uyaralım; yok! Çünkü onun derdi kederle değildi. O, kendini buraya ait hissetmiyordu sadece... Ece Ayhan'ın da dediği gibi dünyayla yaralıydı. Dünyayla derdi vardı. Ondan bahsederken edebiyata, şiire bakışına, eselerine, yazdıklarına bakmamak, o yarayı bütün buralarda aramayıp sadece filmin sonundaki intiharına bakmak "Doğdu ve öldü!" demekle aynıdır. Nilgün Marmara sadece doğup ölmedi. Yaşadı da. İyi bir şair ya da yazar olmak değildi derdi. Bu yüzden şiirlerini kimseye göstermedi. Sadece yazar, şair değil; eş, evlat, anne, kızkardeşti. Bu hayata dair hiçbir unvanı, hiçbir aidiyeti almak istemiyordu üzerine. Şiirlerinde varoluşun ve arayışın bütün izleri vardı. İçi boş, öylesine bir gitme isteği, bir vazgeçiş değildi ondaki ölüm arzusu... Ölümü, varolmanın başka bir boyutu olarak görüyordu. Bu kitap onun dünyasını, hayata bakışını görmek için yazıldı. Bu kitap intiharı, şair Nilgün Marmara'nın önüne koyulmasın diye yazıldı.
Tuncat Tursun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
74 Ayrım
1945,02 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Banu Tezcan, Keriman Koçer, Ayça Vardarlı, Nejla Anul, Sayragül Şişmanlar, Ezgi Yaşar
Burak Sarı
Yazım Denetimi: Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web Sorumlusu: Kadir Ahıska, Ramazan Derin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
62,09 MB
Eser Türü: Dergi
Seslendiren: EEEh Dergi gönüllü ve yazarları

103. sayımızdan püfür püfür bir merhaba. Hüznü, romantizmi ve serinliğiyle geldi güzelim Eylül. “Bu sıcakta dergi mi okunur?” bahanesi ortadan kalktı yani. Eylül toparlanıp gitmeden, bakalım bu sayımızda neler var. Bu ay hediyemizi Ali Çolak’tan alıyoruz. Gökyüzüne güzelce bakmayı özlerken bambaşka şeyler anlatıyor Burak Sarı. Bir sosyal medya yazısı üzerinden, toplumun körlüğe bakışını irdeliyor Nurşen Korkmaz. “Toplum” demişken Meral Sözen’in körlük ve açılmaya dair yazısının üzerine fazlaca kafa yoracağız gibi. Eylem Yurtsever, “Başkasının Talihsizliğinden Keyif Duymanın Sıradanlığı” başlıklı yazısında müthiş çıkarımlarda bulunuyor. Başörtülü psikolog olur mu? Cevabı konuk yazarımız Şeyma Büyükurvay’da. “Farklılıklarımıza Ezdirilen Duygularımız” konuk yazarımız Nuri Turhan’ın kaleminden keyifli bir yazı. “Susuz Yaz”ı Gülcan Altun’un kaleminden okuyoruz. Yıllar sonra yüz yüze festival coşkusu yaşıyoruz. Ayrıntılar için muhabirimiz Dilek Başar Açlan’a bağlanıyoruz. Sevgi Mart Göcen’in Şubadap Çocuk ile gerçekleştirdiği harika röportajı kaçırmayın. Ekim’de festivalimiz varsa bilin bakalım başka ne var? Özel sayımız var elbette. O zaman bize müsaade. Yapılacak çok işimiz var. Özel sayımızda görüşmek üzere.
Burak Sarı
Yazım Denetimi: Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web Sorumlusu: Kadir Ahıska, Ramazan Derin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
61,67 MB
Eser Türü: Dergi
Seslendiren: EEEh Dergi gönüllü ve yazarları

Bu sayı burunlarımıza varlığını olması gerektiği gibi hissettirmekte olan güzelim sonbaharın kokusunu getirmeye devam edecek . Ama bu kez bu mevsime bambaşka bir bakış açısıyla bakıyor, sonbaharın tazelenmeye hazırlık olduğuna dikkat çekercesine umut verici gelişmelerle başlıyoruz. Biliyorsunuz, muhteşem bir festival sürecinden geçtik Ekim ayında. Festivalimizi ziyaret edemeyenler mutlaka vardır ve merak ediyordur nasıl geçtiğini. Bu merakı giderecek olan yazarımız Canan Çam Yücel, festivalimizin tüm coşkusunu sayfalarımıza taşıyor. Festivalimizde de varlığını gösteren From Your Eyes uygulaması üzerine Zülal Tannur ile yazarımız Nurşen Korkmaz’ın yaptığı röportajla devam ediyoruz. Hazır konu yapay zekâya gelmişken konuk yazarımız Sarper Arıkan’ın “Düşünceden Görselliğe” adlı yazısından bahsetmek uygun olmaz mı? Bu sayıda yazarlarımız konu bütünlüğüne o kadar uygun yazıyor ki tanıtıma yazacak pek de bir şey kalmıyor. Konu görsellikten devam ediyorken Burak Sarı’nın son derece içten yazılmış “Körlerin Şarkısı” yazısı ile devam edelim. Sonbahar demişken onun hüznü bir yerden bulaşmasa gerçekçi olmaz değil mi? Hüzün de hayatın bir parçası ne de olsa. Ama yine de sert bir geçiş yapmamak için Dilek Başar Açlan’ın başlıktan da anlaşılacağı gibi hâlâ umudun çeşnisiyle bezenmiş olan “Görme Engelsiz” ile yolculuğumuzu sürdürelim. Şimdi de bir tür iç dökme hâlini amaca yönlendirmeye çalışan Eylem Yurtsever’in sorusuna anlam verebilmek için “Sifonun Sesini İşittiniz mi?” başlıklı yazısını okuyabiliriz. Biliyorsunuz, bu dergi artık Ali Çolak ve çevirileri olmadan olmuyor. Bu defa da yazarımız “Doğum Günü Kutlaması” ile kör bir annenin mücadelesine tanık olmamızı sağlıyor. Anlaşılan yazarlarımız ebeveyn ve çocuk ilişkileriyle mesailerini bitirmemiş. Gülcan Altun, “Kadın mıyım Engelli mi?” isimli yazısıyla bizlerle dertleşiyor. Acaba bu dünyada en çok avukatlar mı adalet arıyor? Yine de bu defa başka, dergimizin deneyimli ve bizce son derece sabırlı avukatı Sevgi Mart Göcen, bu kez onunla aynı sorunu yaşayanlar ve kendisi için arıyor adaletini “Adaletim Nerede!” yazısı ile. Son olarak Engin Yılmaz’ın GETEM sertifika töreni hakkındaki yazısıyla veda edeceğiz size. Evet… Sizleri umuda sevk eden, düşündüren bir sayı olmasını hedeflediğimiz bu sayıda okuyacak yazı kalmamış olabilir. Ama umarız önümüzdeki sayıda gelecek yazıların beklentisi şimdiden zihinlerinizdedir.
Orhan Kemal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
98,81 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seda Candan

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemin çocukluğu, Orhan Kemal’in kaleminden çıkan bu öykülerde vücut buluyor. Dokunaklı sosyal manzaralar, uzak gibi görünse de aslında yakın ve tanıdık. Türk edebiyatının en özgün ve gerçekçi yazarlarından Orhan Kemal, yazdığı roman, oyun ve öykülerinde olduğu gibi, çocuk edebiyatında da yoksul, hayatla mücadele etmek zorunda kalan ama umudunu, yaşama sevincini kaybetmeyen insanlardan söz ediyor. Yoksulluk ve yoksunluk kadar umudun da var olduğu sekiz öykü. Dönem etkilerinin çocuk edebiyatına nasıl yansıdığını gösteren bu yapıt, Orhan Kemal külliyatını eksik bırakmamak adına önemli bir adım.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
280,73 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Öğrencileri
Burak Sarı
Yazım Denetimi: Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web Sorumlusu: Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
49,55 MB
Eser Türü: Dergi
Seslendiren: EEEh Dergi gönüllü ve yazarları

“Hani yaşam hakkı kutsaldı?” diye soruyor Burak Sarı. Neden acaba? Yeti farklılıklarımızın güven duygumuza etkisi nedir? Eylem Yurtsever yazdı. Sıradan olma hakkını Nurşen Korkmaz’dan dinliyoruz. Kör ebeveynlerin çocuklarının eline para ya da şeker sıkıştırma hadsizliğini Dilek Başar Açlan’ın kaleminden aktarıyoruz. Sürekli kendini anlatmak zorunda kalmanın yoruculuğunu Meral Sözen anlatıyor. Sevgi Mart Göcen ise ayrımcılığın potporisini hazırlamış. Haydi halaya. Yeti farklılıklarının yapmak istediğimiz şeylere engel olamayacağını anlatan güzel bir çeviriyi Ali Çolak farkıyla okuyoruz. Gülcan Altun ise “Gökyüzü Kadar Kırmızı” filminin değerlendirmesini yapmış. Onunla da yetinmemiş, filmin güncel hayatla kesişimselliğini yakalamış. “İki Kimlik Arasında” ilginç bir başlık değil mi? Bakalım konuk yazarımız Habil Bozkurt ne anlatmak istemiş. Sayının en keyifli yazılarından birisi, konuk yazarımız Ahmet Can Ekiz’den geliyor. Bu aylık bizden bu kadar. Ağustos sayımızda görüşmek üzere.
Burak Sarı
Yazım Denetimi: Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web Sorumlusu: Kadir Ahıska, Ramazan Derin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
52,42 MB
Eser Türü: Dergi
Seslendiren: EEEh Dergi gönüllü ve yazarları

Merhaba sevgili okurlar, Bundan böyle her sayıda başka bir yazarımız yazacak “Editörden” bölümünü. İlk Talihlimiz Ali Çolak… Ağustos’un bu aşırı sıcaklarında, gönüllerinizi serinletmek umuduyla,güldüren ve düşündüren, farklı dünyaları hayal eden bir sayıla konuk oluyoruz evlerinize. Bu ay dergimizde bazı yenilikler var. İlk önce “Ekibimiz” Ve “Konuk Yazarlık” Bölümleri onarıldı ve tekrar erişime açıldı. İkincisi: artık dergimizi gören insanlar için de erişilebilir kıldık! Dergimizdeki yazılara görsel eklemeye başladık. Okurlarımız için planladığımız daha çok yenilik var ama sürpriz olsun istiyorum. Gelelim yazılarımıza. Toplumun, yeti farklı bireyleri temel haklara sahip bireyler olarak değil de kendi hayatlarına renk katacak objeler olarak görmesini eleştiriyor Burak Sarı “Bir Biz Eksiktik Değil mi” başlıklı yazısında. Kör ebeveynlerin sıklıkla karşılaştığı sorulardan biri çocuklarını farklı tehlikelerden nasıl koruduklarıdır. Bunun pek de düşünülmeyen bir yanını “Ekrandaki Tehlikeyi Sınırlamak” yazısında Nurşen Sunar Korkmaz’dan dinliyoruz. İçimizi serinletecek bir haber de geçen yılın kışından, çok uzaklardan, Fildişi Sahilleri’nden geliyor. Gülcan Altun geçen yıl Aralık ayında düzenlenen bir defile vasıtasıyla, toplumun olumsuz olarak gördüğü bireylerin artık o olumsuz damgasını nasıl reddettiğini anlatıyor “Yaz Sıcağına Soğuk Bir Damga” yazısında. “Tanecik Kitapları”ndan güldüren ve düşündüren iki anıyı Ali Çolak’ın çevirisiyle okuyoruz; Güldüren ve Düşündüren Anılar başlığı altında. Görmeyen birisiyle karşılaşmanın insanların doğru ve yanlış algılarını nasıl bir yana koymaya sevk ettiğini sorguluyor Eylem Yurtsever “Görülmek ve Görülmemek” yazısında. Eğer körseniz; bir poğaçanın nereden alındığına dair bilginiz sorgulanır. Bir yanlışlığa itiraz etme cüretini gösterirseniz arkadaşlarınız şirinlikler yaparak ortalığı yatıştırmaya çalışır. Çünkü sizin yaptığınız her bir itiraz fazla gelir insanlara… Dilek Başar Açlan’ın “Bayatlığın Sınırı Yok” yazısından okuyoruz. Görme engelli çocukların gören çocuklarla beraber eğitim alma hakkını koruma yolunda, veliler ve öğretmenleri bilinçlendirmenin önemini anlatıyor Canan Çam Yücel “Okul Zili Çalacak” yazısında. Yeti farklılığı olan bireylerin herhangi bir insan gibi sorgulanmadan ve engellenmeden hayatını yaşayabildiği bir günü hayal ediyor Sevgi Mart Göcen “Artık şaşırmak istiyorum” yazısında. Kesişimselliği benimseyen bir tek biz değilmişiz. Erişilebilirliği bir insan hakkı olarak gören, erişilebilir bir eğitim vermeye hazır olan ve bu konuda kendini geliştirmeye niyetli başka gruplar da varmış. Detaylarını Meral Sözen’in “LGBT Eğitiminde Bir Kör” yazısından okuyabilirsiniz. Bu aylık bizden bu kadar. Eylül sayımızda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
97 Ayrım
1410,82 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Öğrencileri
Burak Sarı
Yazım Denetimi: Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web Sorumlusu: Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
282,65 MB
Eser Türü: Dergi
Seslendiren: EEEh Dergi gönüllü ve yazarları

Özel sayımızdan herkese merhaba değerli EEEH Dergi okurları. Şöyle bir arşivi inceledik de ne çok şey yazılıp söylendi bu dergide bugüne kadar. Biz de birbirinden değerli bu yazılar içerisinden sizler için bazılarını seçtik bu aya özel. Gelin hep birlikte bakalım heybemizde neler var. Şimdiden keyifli okumalar. Etrafımızda o kadar “sağlamcı” insan var ki. Bunu test etmek hiç de zor değil. Meral Sözen, 10 soruda sağlamcılığı nasıl test edebileceğimizi çok güzel özetlemiş yazısında. Sağlamcılıkla ırkçılık birbirini nasıl besliyor ve sınıflara ve dolayısıyla sınırlara bölünmüş yeryüzünde göçmenler ve engelliler nasıl ayrımcılığa uğruyor? Burak Sarı’nın kaleminden dökülenler bize tüm şeffaflığıyla özetliyor yaşananları. Ne zaman bir olay yaşansa, suçlu olan kişinin psikolojisinin bozuk olduğu dile getirilir. Peki suçlu olan kişiyi aklamak için öne sürülen bu bahane nöroçeşitlilere yönelik ayrımcılığı nasıl derinleştiriyor? Bu sorunun cevabını konuk yazarımız A_normal_norm’un yazısında bulabiliriz. Engelsiz Erişim Derneği, Lambda İstanbul Derneği ve Engelli Kadın Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı seminerde “normal” kavramı üzerine neler konuşulduğunu merak ediyorsanız, sizlere Ecmel Deniz’in deşifresini okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Algımız bizi nasıl da yönetip tutsak ediyor kendisine? Engin Yılmaz, algının tutsaklığını bir yazı dizisinde ele alıyor. Bu yazı dizisinin ilkini bulacaksınız bu sayıda. Elif Emir Öksüz’ün yazılarını çok özlemiştiniz değil mi? Elif üniversitede verdiği bir ders kapsamında öğrencilerine bir farkındalık etkinliği yaptırmış ve öğrencilerin deneyim ve gözlemlerini sıcacık bir dille anlatmış her zamanki gibi. Keyif alarak okuyacağınızdan eminiz. Yaşamın içerisinde birçok kez bize yardım etmek istediğini dile getirenler olmuştur. Kimi zaman kabul ettiğimiz kimi zaman da reddettiğimiz bu yardımın sınırları ne? Gülcan Altun’un kaleminden okuyoruz. Peki yardım alırken kendimizi nasıl koruyabiliriz? Eylem Yurtsever ise kendi yaşadığı deneyim üzerinden irdeliyor bu konuyu. Konuk yazarımız Nuri Turhan, körlerin çevresini keşfetmesinin bir hak olduğunu savunuyor ve bunu engelleyip müdahale edenlere sesleniyor. Çevreyi keşfetmek demişken yol arkadaşımız beyaz bastonu ve hayatımızdaki yerini hatırlamadan geçmeyelim. Konuk yazarımız Kadir Ahıska öyle güzel anlatmış ki bastonla olan yaşam yolculuğunu. Okuyunca siz de bize hak vereceksiniz. Görme engelli bireylere yönelik muamelelerin yanı sıra bir de görme engelli ebeveyne sahip çocuklara yönelik toplumun müdahaleleri var. Konuk yazarımız Ramazan Akel durumu çok güzel özetliyor. Diyelim ki kör bir çocuğunuz var. Çocuğunuza yeti farklılığı olduğunu nasıl anlatırsınız? Canan Çam Yücel bu konuda ebeveynlere önemli ipuçları veriyor. Peki körler dünyanın güzelliğinin derinliklerini nasıl deneyimliyor? Gelin Ali Çolak çevirisiyle okuyalım. Biliyorsunuz körler olarak yıllardır tek başına, gizli ve mahrem oy kullanma mücadelemiz sürüyordu. Bu uzun soluklu mücadele meyvesini verdi ve körlerin tek başına oy kullanmasına ilişkin madde Seçim Kanunu’nda yerini aldı. Bu mücadeleye ilişkin yaşanan deneyimleri Nurşen Korkmaz’ın kaleminden okuyoruz. Kazanımların yanı sıra hala yol kat edilemeyen durumlar da var. Örneğin körler hala noterlerde, bankalarda iki tanık olmadan resmi işlemlerini yapamıyor. Körlerin iki tanık dayatmasındaki mücadele sürecini konuk yazarımız Turhan İçli’nin analizlerinden okuyoruz. “Engelli” olmanın yanına bir de “kadın” olmak eklenirse, sonuç ne olur? Sevgi Mart Göcen çok önemli bir konuyu irdeliyor bu yazısında ve çok çarpıcı tespitler yapıyor. Engelli hayvan sahipleri neler yaşıyor? Engin Yılmaz’ın öğrencilerinin bu konuda yaptıkları röportajın ikincisini bulacaksınız bu sayıda. Özgürce ve doya doya e-kitap mı okumak istiyorsunuz? QRead tam size göre bir program. Program hakkındaki tüm ayrıntılı bilgiyi Can Deniz Balkaya’nın yazısında bulabilirsiniz. Körlerin günlük hayatlarında kullandıkları birçok erişilebilir yöntem var. Bunlardan birisi de teknolojiyi ve uygulamaları kullanmak. Be My Eyes bu uygulamalardan bir tanesi. Dilek Başar Açlan uygulamaya ilişkin deneyimlerini anlatıyor. Teknoloji demişken bilgisayar hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Peki bilgisayarımız var ancak İngilizce bilmiyorsak ne yapacağız? İngilizce bilmesek de neleri bilmemiz gerekiyor? Tüm bu soruların cevabı Ramazan Derin’de. Gördüğünüz gibi değerli okurlar, yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Daha yazacak çok şeyimiz, söyleyecek çok sözümüz var. Gidip bir an önce Kasım ayı hazırlıklarına başlayalım.
Zülfikar Özkan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
65 Ayrım
1430,70 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Özlem Şakar

Boşanmanın Eşiğine Gelmeden Önce Evlilikler İçin Uygulanabilir Çareler Toplumun yapı taşı olan aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması, öncelikle aile bireylerinin sorumluluğundadır. Bu eser, boşanmanın eşiğine gelmeden önce evlilikler için uygulanabilir çareler sunmaktadır: *Eşler ve aile üyeleri, etkili bir dinleme ile varlıklarını nasıl daha anlamlı hâle getirebilirler? *Aralarında bir güç dengesini ve güven ortamını nasıl kurabilirler? *Mizah duygusu geliştirilerek, ailede neşeli bir ortam nasıl inşa edilir? *Sorunların çözümlerine ilişkin ortak bir bakış açısı nasıl geliştirilebilir? İçinden çıkılması imkânsız gibi görünen, eşleri boşanmanın eşiğine kadar getirmiş problemlerin çözümü emin olun sandığınız kadar zor değil.
Javier Cercas
Saliha Nilüfer
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
383,70 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayla Kileci

“Muhteşem bir kitap… Uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan biri!” Mario Vargas Llosa Javier Cercas, adının tüm dünyada duyulmasını sağlayan ve Mario Vargas Llosa, J. M. Coetzee, Doris Lessing gibi yazarların büyük beğenisini kazanan Salamina Askerleri romanında İspanya tarihinin çok belirleyici bir dönemine farklı bir açıdan yaklaşıyor. İspanya İç Savaşı’nın son aylarında, Cumhuriyetçi birlikler bir grup Franco taraftarını kurşuna dizer. Fakat içlerinden biri, Falanj’ın kurucusu Rafael Sánchez Mazas, Cumhuriyetçi bir asker sayesinde hayatta kalır. Bu olaydan 60 yıl sonra, bir gazeteci bilinmezliklerle dolu bu tuhaf hikâyenin aslını keşfetmek için uzun bir maceraya atılır. Javier Cercas’ın “yazdığım en iyi roman” olarak nitelediği Salamina Askerleri, hikâye içinde hikâyelerle gerçekle kurmaca arasındaki ince çizgide seyreden, hatırlamak ve unutmak üzerine bir başyapıt. “Javier Cercas, karşı konulamaz bir dolaysızlık ve incelikle, günlük yaşamlarımızda tarihle uzlaşma olasılığına doğru, hızlı, zekice ve şefkatli bir arayışa giriyor... Muhteşem bir roman yazmış.” Susan Sontag
Nana Ekvtimishvili
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
221,98 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Handan Tengiz Albayrak

Acımasız bir yetişkin dünyasında seslerini bulmaya çalışan gençlerin korkusuz bir tasviri… Lela’nın sürekli düşündüğü iki şey vardı: Tarih öğretmeninin ölmesi gerekiyordu ve sonra da armut bahçesinin ötesinde yeni bir hayata başlamalıydı. Sovyet sonrası Gürcistan’da, Tiflis’in kenar mahallerinden birinde, yatılı bir okul vardı. Zihinsel Engelli Çocuklar Okulu ya da yerli halkın deyimiyle Gerzekler Okulu. Aileleri tarafından buraya bırakılan çocuklar, şiddet, cinsel istismar ve ihmalle dolu bir öğrencilik hayatı sürmekteydi. On sekiz yaşına gelmiş bulunan Lela, okuldan ayrılacak kadar büyümüştü ama gidecek bir yeri olmadığından okulda kalıyordu ve hem kendi kaçışına hem de okuldaki küçük çocuklardan biri olan İrakli’nin geleceğine dair planlar yapıyordu. Amerikalı bir çift okuldaki çocuklardan birini evlat edinmeye karar verince, Lela da İrakli’nin bu fırsatı yakalayabilmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya, canını dişine takmaya karar vermişti. (Tanıtım Bülteninden)
Retold by Andrew Matthews
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
35,14 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep Ada Kaur

But soft, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun... A beautiful retelling of Shakespeare's most famous love story. With Notes on Shakespeare and the Globe Theatre and Love and Hate in Romeo and Juliet. The tales have been retold using accessible language and with the help of Tony Ross's engaging black-and-white illustrations, each play is vividly brought to life allowing these culturally enriching stories to be shared with as wide an audience as possible.
Dr. Ayşegül Çoruhlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
336,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Pelin Dönümcü

Saate bakıp zamanın çok hızlı geçtiğinden yakınırız. Zamanı kolumuzdaki saatin gösterdiğiyle bir tutarız. Oysa gerçek zaman ölçer, beynimizdeki özel bir merkezdir. Vücudun biyolojik saatini ölçen bu merkez anında tüm diğer organlara saati söyler. Tüm vücut saatlerle doludur. Evet, beyinde, pankreasta, karaciğerde, bağırsakta, tüm hücrelerde ve DNA’da dahi birer iç saat vardır. Neden bu kadar çok saate ihtiyaç vardır? Vücuttaki milyarlarca işlemin düzenli yapılabilmesi için belli bir ritmi takip etmesi şarttır. Bu ritmin dışında çalışan organda düzen yerine kaos olur. Kaos demek hastalık demektir. Kaosu engelleyen şey ise vücudun biyolojik iç saatidir. Biyolojik iç saat bizi dış saat ile senkronize eder. İç saatin akordu bozulmamalıdır. İç saat bozulursa hastalanırız. İç saat bozulursa hızlı yaşlanırız. İç saat bozulursa hızlı kilo alırız… Evet, sağlıklı beslenmede ne yiyeceğimize yeterince vurgu yapıldı. Ancak asıl mühim soru, “Ne zaman yiyeceğiz?” sorusudur… Kilo almak da kilo vermek de gerçekten bir “zaman” meselesidir. “Sirka” etrafında, “diem” gün demektir. Sirkadiyen beslenme, günün saatlerine uygun beslenme ve yaşam şeklini anlatır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli hızlı yaşlanmadır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli hastalanmaktır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli kilo almaktır. amanlama her şeydir. Zamanlama tıbbın yeni konusudur. Sirkadiyen tıbba hoş geldiniz!
Michael Freeden
Hakan Gür
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
659,46 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Baran Yazgan

Siyasi sözcük dağarının aynı anda hem sempati hem de tereddüt uyandıran bir kavramı ideoloji. Ne olursa olsun, siyasi arenadaki hasımların her biri için esinleyici bir terim olduğuna da kuşku yok. İdeolojiyi hem bir siyasi fenomen hem de siyasi eylem için kurucu ve örgütleyici bir dinamik olarak ele alıyor bu çalışma. Kavramın kökeniyle ilgili tartışmalara odaklandığı kadar tarih boyunca izlediği seyir ve günümüz siyasetindeki işlev ve anlamı üzerinde de sorgulayıcı bir çerçeve sunuyor. Bunu yaparken de konuyu bildik önyargı ve yanlış anlamalardan titizlikle arındırıyor.
Agatha Christie
Çiğdem Öztekin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
25 Ayrım
748,73 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: İrem Yaşar

Styles St. Mary köyündeki Styles Köşkü'nde son zamanlarda garip olaylar meydana gelmektedir. Sonunda bir gün, köşkteki yaşlı Bayan Inglethorp'un sağ kolu olan Evelyn, "Zavallı Emily... Hepsi, ama hepsi köpekbalığından farksızlar," diye mırıldanarak evden dışarı fırlar. Varlığıyla Bayan Inglethorp için bir güvence oluşturan Evelyn'in gidişi, köşkün havasını tümüyle değiştirir. Artık koca evde sonsuz bir kuşku ve ürkütücü bir kötülük havası esmeye başlar... Kırık bir kahve fincanı, bir damla mum yağı, Begonya tarhı... Dedektif Poirot, efsanevi zekâsını kullanarak bu ipuçları sayesinde olayı aydınlatacaktır...
Sabri Çalış
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
173,78 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ibrahim uğurluoğlu

Nihayet, Türkiye’de ilk kez, kendi dilimizde yazılmış bu satırlar, bu evrensel bilgiyi; kendi kültürümüzün zengin mozaiğinden insan hikâyelerini, yaşanan acılar ve miras bırakılan zenginlikler üzerinden hatırlarken; hayata, ruha ve insana dair sağaltıcı gizemlere açılan bir kapıyı aralıyor. Müthiş bir kaynak ve rehberlikle bizi buluşturuyor. Nice insana ulaşması, nice kalbe dokunması ve dönüşümün başlangıcı olmaya vesile olması dileklerimle, köklere dair bir yolculuğa çıkmaya gönüllü olan herkese tavsiye ediyorum. Sabri Salış’a bu kapıyı zarafetle aralayıp bu hatırlayışın kolektife ulaşmasına vesile olduğu için, bu kitaptaki bütün deneyimlerden geçen ruhlara da rehberlikleri için teşekkür ederim. Nuran Evren Şit “Zeytin Ağacı” senaryo yazarı
Jane Elson
Seda Hauser
Bitirildi
insan sesi mp3
25 Ayrım
905,61 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mukaddes İnözü Velipaşaoğlu

Willem’in iki önemli görevi vardı: 1. İki tane arkadaş bulmak 2. Uçmak On iki yaşındaki Willem Edward Smith’in bunları yapabilmesi için aşması gereken zorluklar vardır. En başta da onu sürekli hırpalayan, sorun çıkaran Finn ve çetesi… Willem, yaşamını kâbusa çeviren tüm bu kargaşaya sessizce katlanır, ta ki Sasha Barton, kendisine yardım etmeye karar verinceye kadar. Bir süre sonra Willem ve Sasha’nın arasında benzeri görülmemiş bir arkadaşlık başlar. Çünkü iki çocuğu da birbirine bağlayan büyük bir hayalleri vardır; uçmak. Onlara bu hayali gerçekleştirme ve tüm komşu çocuklarına hayatlarını sonsuza kadar değiştirme cesareti veren kişi ise Archie’dir. Archie o müthiş hikâyelerinde imkânsız hayallerin bile gerçekleşebileceğini anlatır.
Cemalnur Sargut
Bitirildi
insan sesi mp3
38 Ayrım
645,56 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: EMRE BILIMLI

Sır; …bilenin söylemediği, söyleyenin bilmediği, …kâniat kitabını okumak niyetiyle çıkılıp, aslolan kendi varlık kitabını okumak olduğu idraki, …aşikar olan cümle sırları görecek gözün nuru, …sırdan gelinen ve sırlanıp gidilen âlem-i ervaha yürünen mâneviyat adımları, …yoldaşsız çıkılmayan yolculukta varılan Son Menzil’dir. Sırlı tarikin sırdaş refikası Samihâ Ayverdi hakkında, aynı yolu adımlayan bir başka gönül yolcusu Cemalnûr Sargut’la, usta kalem Sâdık Yalsızuçanlar sohbet ediyor. Bu sohbete kulak verecek, halkaya dâhil olacak okuyucunun, kendi sırlı kitabını okumasına ilham olması, ‘halden hale’ geçişine vesile olması niyazı ile…
John Berger
Cevat Çapan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
83,02 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Reyhan Tellioğlu Balekoğlu

Özellikle resim sanatına, imgelere, görsel kültüre dair yeni bir eleştirel görme biçimi önerdiği GÖRME BİÇİMLERİ (1972) eseriyle tanınan, savaş sonrası Avrupası’nda kuşağının en etkili yazarlarından, sanat eleştirmeni, romancı, ressam, senarist, denemeci ve şair John Berger’ın kaleminden BOLOGNA’NIN KIRMIZI TENTELERİ minimalist üslubuyla şiirsel düşünceleri incelikle resmeden, küçük sürprizlerle dolu bir minyatür kitap: Bellek, resim, mimari ekseninde mekik dokuyan; Berger’ın, kişiliğini ünlü İtalyan ressam Giorgio Morandi ile özdeşleştirdiği ve özel bir sevgi duyduğu amcası Edgar’ın anısıyla Bologna’nın hayal edilmesi güç güzelliğini buluşturan, çağrışımların ve anımsamaların çiçek açtığı, harikulade bir gündüz düşü. “Balonu havada sallanan kız o kadar mest olmuş ki, gülümseyerek gökyüzüne bakarken, sanki bir müziğin ezgilerini dinliyor. Hayal edilmesi güç bir şehir Bologna – öldükten sonra sokaklarında dolaşabileceğiniz bir yer.” Günümüzün en etkili entelektüellerinden biri. The Observer John Berger’ın kitaplarına hayranlık duyuyorum ve çok seviyorum. Yalnız ilginç olanı değil, önemli olanı da dile getiriyor. Bence çağdaş İngilizce yazın dünyasında benzersiz (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar