Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 50189 sonuçtan 601 - 700 arası görüntüleniyor.
Henry David Thoreau
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
40 Ayrım
701,81 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ecem Gümüştaş

In the early spring of 1845, Henry David Thoreau built and lived in a cabin near the shore of Walden Pond in rural Massachusetts. For the next two years, he enacted his own Transcendentalist experiment, living a simple life based on self-reliance, individualism, and harmony with nature. The journal he kept at that time evolved into his masterwork, Walden, an eloquent expression of a uniquely American philosophy. During the same period, Thoreau endured a one-day imprisonment for his refusal to pay a poll tax, an act of protest against the government for supporting the Mexican War, to which he was morally opposed. In his essay 'On the Duty of Civil Disobedience' he defends the principles of such nonviolent protest, setting an example that has influenced such figures as Gandhi and Martin Luther King, Jr., and that endures to this day.
Michael Engler
Şeyda Öztürk
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
5,79 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Müjgan Ece Vilgan

Bay Tavşan’ın tek istediği, biraz otları kemirmek, çayırda koşup oynamak, rahatsız edilmeden güzel havanın keyfini çıkarmaktır. Ama o da ne? Kocaman bir köpek peşine düşmüştür bile. Hem de görünürde hiçbir neden yokken... Bay Tavşan çok korksa bile bu haksızlığa bir çözüm bulmaya kararlıdır. Olup biteni öteki tavşanlara anlatır ve birlik olup köpeğe öyle bir sürpriz hazırlarlar ki... Birlikten her zaman kuvvet doğar. Bay Tavşan bunu sizlere anlatacak, hem de çok eğlenceli bir biçimde...
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
43,79 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

Bir kış günü kar yağarken Kerem babasından, kar kristallerinin birbirinden farklı olduğunu öğrenir. Birkaç gün sonra da sınıfa Fatima adlı yeni bir öğrenci gelir. Suriyeli Fatima, ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkemize gelmiştir. Sınıftaki bazı çocuklar, ona ayrımcı davranırlar. Fatima'nın üzüldüğünü gören Nazlı öğretmen çocuklara “Bütün Renkler Güzeldir” başlıklı bir masal anlatır. Hikâye, doğadaki hiçbir şeyin birbirine benzemediğine, insanların da birbirinden farklı olduğuna ve farklılıklara saygı göstermek gerektiğine değinilmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Kolektif
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
14,55 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Ahmet Gürbüz Şener

Tarihin M.Ö. 800 ile M.S. 200 yılları arasındaki kesitinde dünyanın önemli coğrafyalarında, tüm insanlığı etkisi altına alacak din ve düşünce akımlarının ortaya çıkmış olduğu görülür. Çin'de toplumsal düzeni ve insani ilişkileri önceleyen Konfüçyanizm ile tabiatla çatışmamayı ve sükuneti tavsiye eden Taoizm; Hindistan'da politeizmle şekillenen Hinduizm; dünyevi zenginlik ile münzevilik arasında bir orta yol doktrini savunan Budizm, hiçbir canlıya zarar vermemeyi tavsiye eden Cayinizm, Hinduizm-lslam karışımı Sihizm; Mezopotamya'nın en önemli astronomi ve astroloji merkezlerinden biri olan Babil ve Keldaniler; iyilik ve kötülüğün metafizik boyutta değil, ahlaki boyutta var olduğuna vurgu yapan Mecusilik genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Ayrıca bu eserde İkinci Mabed Dönemi Yahudiliği, Helenistik Yahudilik, Ortaçağ lslam Dünyasında Yahudi Düşüncesi, Modern Yahudi Teolojisi, Osmanlı Devleti Dönemi Yahudileri, Yahudilerin İslam Bilim ve Kültür Dünyasına Katkıları, Yahudi Kutsal Kitabı Tora; Tarihte Süryaniler, Süryaniler ve Felsefe; Türk Evren Tasavvuru, Ural-Altay Düşüncesi, Orhon Yazıtları; İslam Öncesi Arap Düşüncesi; Mitoloji ve Çin Mitleri bölümleri yer almaktadır.
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
44,88 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

Kerem, dedesiyle ve anneannesiyle karıncaların yaşamını izledikten sonra, doğa, evren, canlılar, dünyanın evrendeki yeri ve uzay üzerine düşünmeye başlar. Hafta sonu uzay konulu bir tiyatro oyunu izler. Jules Verne'in Aya Seyahat kitabını da okuyunca evren, uzay konuları iyice ilgisini çeker. Hikâye, canlıların doğadaki yerini, dünyanın evrendeki yerini anlatırken uzay ve evren konularına, dünya çocuklarının kardeşliğine de değinmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Romain Gary
Alev Er
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
32 Ayrım
585,13 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mehmet Taner Gürkan

"Cennetin Kökleri" romanıyla Fransa'nın ünlü Goncourt Ödülü'nü alan Romain Gary, bir önce yayınladığımız "Kadının Işığı" romanından sonra şimdi de ünlü "Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı" romanıyla okurun karşısında. Alev Er'in çevirdiği "Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı", Polonya asıllı bir Fransız gencinin, annesinin müthiş çabasıyla kendisini büyüttüğü çocukluk dönemini ve ardı arkası kesilmeyen mektuplarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndaki serüvenini anlatıyor...
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
43,31 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

Kerem ve ailesi yılbaşı gecesini konuklarıyla geçirirler. Teyzesinin kızı Nihal ile oyuna dalan Kerem, öğretmenin verdiği resim ödevini unutur. Bunun üzerine, güzel resim yapan Nihal'den yardım ister. Nihal resmi yapar. Ancak ertesi gün, Kerem öğretmenine resmi kendisinin yaptığını söylerken oldukça huzursuzdur. Hikâye, kuzeninin yaptığı resmi kendisinin yaptığını söyleyen Kerem'in öyküsünün yanı sıra dürüstlük, doğruluk, çalışkanlık ve başarı konularına değinmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Şirazi Sadi
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
123,05 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seda Balyiyen

Toplumsal ve ahlaki değerlerimizin, kimi zaman insanların kimi zaman da hayvanların yer aldığı hikâyelerle anlatıldığı bir kitap.
Alain Serres
Füsun Önen Pinard
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
9,26 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seher Gürbüz

Yapı Kredi Yayınları’ndan Sıradışı Bir Çocuk Kitabı Alain Serres’in kaleme aldığı, Aurélia Fronty’nin olağanüstü çizimleriyle süslediği Çocuk Olmaya Hakkım Var, çoğu zaman önemsemediğimiz, görmezden geldiğimiz ve kulak tıkadığımız bir soruna, ’’çocuk hakları’’ sorununa yine çocukların gözünden ve dilinden yaklaşan bir kitap. Daha önce hep siyasetçilerin, eğitimcilerin, kısacası büyüklerin söyleminden tanımlanan çocuklar ve onların hakları, bu defa daha çocuksu, daha masum ve daha renkli bir şekilde dile getiriliyor. Çocuk hakları: Hemen. Şimdi. Çünkü dünya çocuklarla daha güzel.
Bitirildi
metin - Türkçe
4 Ayrım
14,45 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Ahmet Gürbüz Şener

İslâm düşüncesinin özgün akımlarından İşrâkîlîk ve İslâm medeniyetinin Batı’yla buluştuğu önemli zeminlerden Endülüs, bu eserin temel konuları arasındadır. Eserde bahse konu olan filozof, mutasavvıf, mütekellim, miifessir, muhaddis, tabip vb. kimlikleriyle çoğuna aşina olduğumuz bu isimlerin, düşünce sistematiğinde bir kısmının Meşşâî ya da İşrâkı, Eş'arî ya da Mâturîdî, Doğulu ya da Batılı olmaları İsİâm düşünce geleneğinin farklı bir ahengine işaret etmekledir. Düşünce ve tefekkürün izlerini takip eden bu eserde, HalUc-ı Mansîir, Abdülkadir Ceylânı, Alımed Yesevi, İbn Arabi, Mevlânâ ile Islâm tasavvufunun Orta Doğu’dan Orta Asya’ya; Endülüs’ten Anadolu’ya izlediği seyir ve birçok lasavvufî hareketin kurucu şahsiyeti okuyucu ile buluşıurulmaktadır. Ayrıca bir yandan İşrâk düşüncesinin zirve ismi Siihrevcrdi ve takipçileri, öte yandan Islâm Meşşâi düşüncesinin en önemli mütefekkiri İbn Rüşd ile bu alanlara yönelik bir çerçeve çizilmektedir. Ayrıca eserimiz, İslâm medeniyetinin Baıı’ya açılan kapısı Endülüs ve burada yetişen İbn Hazm, İbn Bâcce, İbn Haldim, İbn Mcymûn gibi düşünürlerin de bıraktıkları bilimsel mirası kapsayan zenginliği ile araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. Bu çalışma ile Anadolu'nun kültürel biçimlenmesinde katkısı olan Hacı Bcktaş Velî, Hacı Bayram Velî, Sadruddîn Konevî gibi isimler ile İsfahan okulu ve günümüz İran’ında düşünceleri bâlâ tartışılan Mir Dâıııâd, Molla Sadra gibi düşünce adamlarına vukufiyetimizin artacağı da açıktır.
Kolektif
Bitirildi
metin
3 Ayrım
18,13 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ahmet Gürbüz Şener

İslâm düşüncesinin özgün akımlarından İşrâkîlîk ve İslâm medeniyetinin Batı’yla buluştuğu önemli zeminlerden Endülüs, bu eserin temel konuları arasındadır. Eserde bahse konu olan filozof, mutasavvıf, mütekellim, miifessir, muhaddis, tabip vb. kimlikleriyle çoğuna aşina olduğumuz bu isimlerin, düşünce sistematiğinde bir kısmının Meşşâî ya da İşrâkı, Eş'arî ya da Mâturîdî, Doğulu ya da Batılı olmaları İsİâm düşünce geleneğinin farklı bir ahengine işaret etmekledir. Düşünce ve tefekkürün izlerini takip eden bu eserde, HalUc-ı Mansîir, Abdülkadir Ceylânı, Alımed Yesevi, İbn Arabi, Mevlânâ ile Islâm tasavvufunun Orta Doğu’dan Orta Asya’ya; Endülüs’ten Anadolu’ya izlediği seyir ve birçok lasavvufî hareketin kurucu şahsiyeti okuyucu ile buluşıurulmaktadır. Ayrıca bir yandan İşrâk düşüncesinin zirve ismi Siihrevcrdi ve takipçileri, öte yandan Islâm Meşşâi düşüncesinin en önemli mütefekkiri İbn Rüşd ile bu alanlara yönelik bir çerçeve çizilmektedir. Ayrıca eserimiz, İslâm medeniyetinin Baıı’ya açılan kapısı Endülüs ve burada yetişen İbn Hazm, İbn Bâcce, İbn Haldim, İbn Mcymûn gibi düşünürlerin de bıraktıkları bilimsel mirası kapsayan zenginliği ile araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. Bu çalışma ile Anadolu'nun kültürel biçimlenmesinde katkısı olan Hacı Bcktaş Velî, Hacı Bayram Velî, Sadruddîn Konevî gibi isimler ile İsfahan okulu ve günümüz İran’ında düşünceleri bâlâ tartışılan Mir Dâıııâd, Molla Sadra gibi düşünce adamlarına vukufiyetimizin artacağı da açıktır.
Kolektif
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
13,26 MB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Ahmet Gürbüz Şener

İslâm düşüncesi, dinî olduğu kadar aynı zamanda insanı', yani aklî bir üretimdir. Bu düşünce sisteminde dikkatlerden kaçırılmaması gereken bir husus da ihya, inşâ, ıslâh ve tecdid girişimlerinin altında güçlü bir aklın yattığıdır. Bu akıl, nasslarla beraber yürüyen Müslüman aklıdır. Felsefe-kelâm ilişkisi, karşılıklı tartışmalar ve reddiyeler; yorum ve yorum felsefeleri; İslâm düşüncesinin klasik döneminde hâkim iki çizgi olarak kabul edilen rivayet ve dirayet tarzı ve her iki tarza göre eser yazanlar; bâtıni- zâhirî yaklaşımlar; mezheplerin kurucuları ve temel paradigmaları; düşüncenin sanatla birlikle harmanlandığı alanlar olan şiir ve edebiyat; Müslümanların iletişimin ötesinde fikir ve eser üretim araçları olan en yaygın üç ortak dili (Arapça, Farsça, Türkçe) yaşayan medeniyet dilleri olarak kullanmışlardır. Felsefesi’nin ve mantığın önderlerinden Sicistânî, İbn Miskeveyh, Amidi, Ebherî, Nâsıruddîn Tıisi, Kutbuddin Râzî; hem dini ilimler hem de felsefî alanda söz sahibi olan Râgıb İsfahâni, Gazâlî, Fahruddîn Râzî, İbn A t â ıı 11 a h İskenderî, Kutbuddin Şirâzi, Şerif Cürcânî; dil, düşünce ve edebiyat üstatları Kirmânî, Ömer Hayyâm, Ziyâuddin İbnıı’l- Esîı-, Sadî Şîrazi, Fuzuli, Niyazi Mısrî kadîm medeniyetin inşâsında ana figürler olarak varlık göstermişlerdir.
Peyami Safa
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
291,74 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Muzaffer Arslan

Peyami Safa'nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında “insan ruhunun derinliklerinde ve labi­rentlerinde dolaşan ilk roman” olması ve hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir. Birçok araştırmacı ve yazar tarafından Türk edebiyatında bir ilk kabul edilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tanpınar dediği gibi, “acının ve ıstırabın yegâne kitabı” olarak hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından başka hiçbir eser olmasa da Türk romanının var olduğuna delil gösterilebilecek kudrette bir eserdir. Romanın genç kahramanı, ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek için sayısız doktora görünür ve en nihayetinde havadar bir ortamda, stresten uzak bir istirahat dönemi geçirmesi gerektiğine ikna edilir. Ancak, gerek akrabaları olan bir Paşa'nın Erenköyü'ndeki köşkünde misafir kaldığı dönemde, gerekse kendi evi ve hastaneye gidiş gelişlerinde şuurunu adeta bir facia atmosferinde yoğurur. Peyami Safa'nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden fazlasıyla izler taşıyan roman, hem umudu ve umutsuzluğu, hem de sevinci ve felaketi aynı sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından insanın eşsiz bir tarifini sunuyor.
Adem Gümüş
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
551,03 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Merve Demirhan

“Adem Gümüş, Kuyudaki Züleyha’yı kadim tarihin kuytularından çıkararak, günümüze taşıyor; Kadınlık hallerinin ve kadınla erkeğin ilişkisinin evrensel gerçeğini kıssa üzerinden tekrar okumaya çalışıyor. Derya’nın, Umut’un Züleyha’sı olarak, yeniden belirmesi, modern dünyada “fıtrat”a aykırı gelişenler açısından da bizatihi bir ümittir. Çağdaş bir Yusuf ile Züleyha hikâyesi olarak da okunabilecek roman, diliyle, kurgusuyla, hissettirmeden, sessizce akan ırmağa benziyor. Adem Gümüş, bizi yüreğin içine çekiyor. Kalbimize bakmamız gerektiğini söylüyor” Sadık YALSIZUÇANLAR, Edebiyatçı - Yazar/Ankara “Modernitenin kurbanı olmuş bir kadın şahsiyetinin entelektüel bir bakış açısı ile kaleme alındığı "Kuyudaki Züleyha" sıra dışı bir roman niteliğinde. Hayallerinin peşinde bir kadını ve giderek yıpranan aile düzenini konu edinen bu eseri bir solukta okuyacağınıza inanıyor, şiddetle tavsiye ediyorum.” Prof. Dr. Arshi KHAN, Sosyolog - Yeni Delhi/Hindistan ‘Kuyudaki Züleyha’ bir aile aile romanı olarak, Türkiye’de modernleşme süreciyle birlikte çözülmeye uğrayan geleneksel aile yapısını sanat eseri boyutunda ibretlik bir öykü ile sunuluyor okura. Türk aile sisteminin en önemli temel taşı olan “Kadın”ın merkezî yer tuttuğu eserde hem anne hem de iş kadını olma serüveninden bugüne de hitap eden bir değişim-dönüşüm romanı ‘Kuyudaki Züleyha’ Biçimsel düzeyde yalın ve akıcı bir anlatımla örgülenen roman, 21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde sorgulayıcı işaretleri ve düşündürücü içeriğiyle üzerinde önemle durulması gereken iletiler taşıyor. “Müslüman Kadın”ın bugün de tanık olunan savrulmalarını edebî olanı gözetip sanatın sınırları içinde durarak irdeliyor.
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
46,08 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

SPORCU BABAANNE Tema Adı: Sağlık ve Spor Konu Adı: Hastalıklardan Korunma – Sağlığımız İçin Çalışanlar – Sağlık ve Spor Bir süre yanlarında kalmak için konuk gelen Kerem'in babaannesi beklenmedik biçimde hastalanır. Kerem onun iyileşmesini kaygıyla bekler. Babaanne iyileşince hep birlikte pikniğe giderler. Hep birlikte açık havada oyunlar oynarlar, yarışmalar yaparlar. Hikâye, hastalıklardan korunma yolları, sağlığımız için çalışanlar, temiz havada spor yapmanın yararlarına değinmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
İsmail Bilgin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
50,99 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seda Balyiyen

Selçuklu akıncıları, Sultan Alparslan'ın Anadolu'daki gizli kahramanları... Genç yaşında akıncı beyi olan Alperen de onlardan biri. Yel kadar hızlı atıyla maceradan maceraya koşan bir yiğit. Alperen, Sultan Alparslan'ın düzenlediği ok atma yarışlarına katılıyor. Rey şehrindeki yarışmaya giderken karşılaştığı dev kertenkeleden nasıl kurtulacak? Dev yaratığa isabet eden gizemli ok kimin yayından çıktı? Bu soruların sürpriz cevabını merak ediyorsan yarışmadaki bir izleyici de sen ol!! (Tanıtım Bülteninden)
Kolektif
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
12,51 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ahmet Gürbüz Şener

İnsanlıkla birlikle var olan felsefenin Antik Yunan düşünürleri tarafından olgunlaştırıldığı genel bir kabuldür. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ilkin yeni bir doğa okuması yaptıklarını; ikinci olarak yeni doğa okumasında artık doğal olayların nedenini başka doğal olaylara bağladıkları görülmektedir. Açıktır ki Antik Yunan düşünürleri, özellikle Platon ve Aristoteles, Balı medeniyetinin gelişiminin onsuz anlaşılmayacağı bir düşünce bileşeni oluşturmuşlardır. Bu bileşen, eleştirel düşünce zemininde varoluşun incelikli bir araştırmasını temsil ediyordu. Antik dünyadan Kilise Babalarına ve skolastik felsefenin hakim olduğu Ortaçağ felsefesine kadar geniş bir düşünsel geleneğe anlam katan hakim unsur dinî düşünce olsa da, Yunan felsefesinin ana formları ve tartışma alanları canlılığını sürdürmeye devam etmiştir. Ortaçağ, H ı r i s t i ya n lığı n manevî bir hegemonya ve kuşatma olarak Avrupalı toplumlar üzerinde egemen olması sonucunu doğurmuş ve bu çağ Avrupa için bir “din” dönemi ya da “kutsal” çağ olarak tezahür etmiştir.
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
52,42 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

Çevrelerindeki herkesin tuhaf davrandığını düşünen Kerem ile Zehra, yazar teyzeden ertesi gün arka bahçede Hıdırellez Bayramı'nın kutlanacağını öğrenirler. Hıdırellez Bayramı için yapılması gerekenler, komşuların birlikte bayram kutlamaları Kerem'i çok sevindirir. Bir süre sonra Zehra'nın teyzesinin kına gecesi de arka bahçede yapılır. Hikaye, bayramlar, kutlamalar, gelenekler, âdetler; giysi, yemek ve halk kültürünün yanı sıra sevgi, saygı ve paylaşımın güzelliğine değinmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
47,72 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

Tema Adı: Erdemler Konu Adı: Empati - Sevgi Saygı - Paylaşma - Yardımlaşma ve Dayanışma Kerem, bir pazar günü annesi ve babasıyla birlikte yakındaki alış veriş merkezine gider. Orada gördüğü Dilek Ağacı'nda, yakındaki köylerden birindeki çocukların dilekleri asılıdır. Kerem, çocukların renkli kağıtlara yazdıkları dilekleri okumaya başlayınca çok şaşırır. Kerem, kendisini o çocukların yerine koyar ve dileklerden ikisini gerçekleştirmek için kollarını sıvar. Hikaye, Kerem'in Dilek Ağacı'ndan okuyup haberdar olduğu, iki çocuğun dileklerini gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalar sırasında çevresiyle yaptığı işbirliği, yardımlaşma ve kitap sevgisi anlatılıyor. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Sigmund Freud
Kamuran Şipal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
29 Ayrım
587,56 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gökhan Kaim

Geçmişin yeniden inşası bilindiği üzere kolay değildir ama kesinlikle kabullenmemiz gereken bir şey varsa –izninizle böyle bir espride bulunacağım– 3000 yıl hatta daha önce yaşamış atalarımızın da bizler gibi düş görmüş olmalarıdır. Bildiğimiz kadarıyla, eski halkların tümü düşlere büyük önem vermiş, düşlere pratikte işe yarar gözüyle bakmışlardır. Düşlerden geleceğe yönelik işaretler çıkarmış, düşlere dayanarak kehanetlerde bulunmuşlardır. Günümüzde keşif uçaklarının keşifleri olmadan nasıl askeri bir harekâta girişilemiyorsa, Yunanlılar ve diğer Doğulu halklar da zaman zaman bir düş yorumcusuna başvurmadan sefere çıkmamışlardır.”“Nedir şu düş dediğimiz şey? Tek cümleyle bu soruyu yanıtlamak güçtür. Öte yandan, düşün belli başlı özelliklerini saptamaya çalışmaktan da geri kalmayacağız. En başta yapmamız gereken, sanırım bütün düşlerdeki ortak özelliği ele geçirmektir. Bütün düşlerde ortak bir özellik varsa, düş görürken uyuyor olmamızdır. Şurası belli ki, düş uyku sırasında ruhsal yaşamı oluşturmakta ve bu ruhsal yaşam uyanık durumdaki ruhsal yaşamla bazı benzerlikleri içerse de ondan büyük farklılıklarla ayrılmaktadır. Antikçağda böyleydi Aristoteles’in düş tanımı.”Bir şey söylemek isterken ağızdan başka bir şeyin çıkması, bir metni okurken orda olmayan başka bir sözcüğün telaffuzu, duyma sorunumuz olmamasına rağmen işittiğimiz bir sözcüğü farkında olmadan başka bir sözcük olarak algılamak… Bir yanda, Freud’un “biri engelleyen, diğeri de engellenen iki isteğin çatışması” olarak tanımladığı “yanılgılar”; diğer yanda hem tam çözümlenemeyen hem de üzerine düşünülmesinden vazgeçilemeyen “düşler”…Yanılgılar ve Düşler Üzerine, Freud’un en önemli eserlerinden birisi olan Psikanalize Giriş Dersleri arasından seçilmiş derslerden oluşuyor.
Alper Şirvan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
278,97 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Afra GÜLBAZ

Alper Şirvan 'Cerebral Palsy' ile yaşayan bir birey. Hayatını, nasıl bu yaşa geldiğini, bütün gerçekliğiyle ama efsunlu bir hayale sarmalayarak anlatıyor Mavi Orkide kitabında. Mavi orkide, kendisine “sonsuz aşk” anlamı yüklenmiş olmasına karşın, kendi kendine mavi açmayan, mavi renkte açtıktan üç ay sonra da rengini kaybeden bir çiçek. İşlem görmüş, müdahale edilmiş, mavi açması için bir nevi “emek verilmiş” beyaz orkide aslında… Milenyumla beraber artık iyice ayağa düşürülen “aşk” denilen tecrübe, kendisi için sürekli ve yorulmaksızın emek vermeyi gerektiriyor. Tıpkı hayatınız gibi… Mavi orkide de böyle; maviliğinin devam etmesi için o “mavi suyunu” eksik etmemek şart. Yoksa beyaza dönüp sıradanlaşır. Tıpkı kapakta gördüğünüz beyaz orkideler gibi…
Betül Barış
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
158,32 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Firdevs KAÇAR

Bir biletin hayatımı alt üst edeceğini nereden bilebilirdim ki! Toprağı bol olsun zırvalıklarını dinlemekten bunaldım artık. Bir insan öldükten sonra toprağı ne yapabilir ki! Keşke ölmeden toprağı bol olsaydı. O toprağın bir kısmına bizim için geniş bir ev yaptırır, birkaç dönümünü ekip biçer birkaç dönümünü de kat karşılığı müteahhide verirdik. Evlerin kirasıyla da huzur içinde yaşar giderdik. Ah eminim o zaman çok güler ve hiç suratımızı asmazdık. Sirke Dükkânı, gerçekle efsanenin iç içe yaşadığı bu toprakların, insanı gülümseten öykülerini anlatıyor. Uzakla yakın, ger- çekle hayal sevgiyle harmanlanırken okura düşen, atalarının bin yıldır gördüğü rüyayı hatırlayıp tebessüm etmek.
Pelin Erdoğan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
236,47 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan

Yazarımız Pelin Erdoğan, uzun yıllar boyu biriktirdiği erkek şiddeti haberlerini bu kitapta hikayeleştirdi. Hepsi kurmaca ama hepsinin altında yaşanmış gerçekler var. Hepimizin civarında bol miktarda bulunan ama gazetelere düşene kadar yokmuş gibi davranılan çok sert bir tür sapkın şiddet bu. Durumun sertliği doğal olarak hikayelere de yansımış durumda. “Öykülerim, hadsiz gerçekler. Yaşanmış. Okuduğunuz bir öykü, belki komşunuzun hayat öyküsü. Belki her gün yüzüne bakıp da, kravatlı oluşu hatırına, edepsizliği yakıştıramadığınız müdürünüzün… Babanın kızına, amcanın erkek yeğenine tecavüzü yalan değil. Babasından çocuk doğuranlar, köpekle, eşekle, tavukla yaşanan cinsel azgınlıklar yalan değil. Cinsiyet kimliklerinin parayla, güçle, kaba kuvvetle, etle, dolgun memelerle biçimlendiği sokaklar yalan değil.”
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
48,87 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

SİHİRLİ KİTAPLAR GEZEGENİ Temae Adı: OKUMA KÜLTÜRÜ Konu Adı: Kitap Sevgisi – Doğa – Dostluk – Arkadaşlık Kerem, ailesiyle birlikte bahçeli bir eve taşınır. Evin bahçesinde dolaşırken kendi yaşındaki Zehra ve kaplumbağa Fıstık ile tanışır. Bir süre sonra da giriş katına çocuklar için kitap yazan bir yazar taşınır. Hikâye, Kerem'in doğal ortamdaki yeni evine alışmasının yanı sıra; yeni taşınan yazarla kurduğu dostluk aracılığıyla kitaplarla dost olmasına, okuma davranışı kazanmasına değinmektedir Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
Gülsüm Cengiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
47,68 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şeyma Ateş

BİR ÇOCUĞUN DÜŞLERİ Tema Adı: Millî Mücadele ve Atatürk Konu Adı: Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı – Araştırmanın Önemi Okullar açılır. Kerem yeni okuluna başlar. Bir gün öğretmen sınıfta “Bu Evde Yaşayan Çocuk” adlı belgesel bir film izletir. Öğrencilerine Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir araştırma ödevi verir. Kerem, ödevini yapmak için araştırmaya başlar. Adımları onu Sihirli Kitaplar Gezegeni'ne götürür. Hikâye, Atatürk'ün yaşamı ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki mücadelesinin yanı sıra; araştırmanın, okuyup öğrenmenin de önemine değinmektedir. Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
399,94 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ISPE Türkiye Öğrenci Birliği
Aydın Boysan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
295,66 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Handan Tengiz Albayrak

Aydın Boysan 65 yıllık mimar, 27 yıllık gazeteci, 35 kitabın yazarı. Bir sohbette çocukluğunun geçtiği semtleri sayıp, Davutpaşa Çöp İskelesi, Ispanak Viranesi, Samatya Narlıkapı Çıkmazı ve Yeşilköy Bamya Tarlası’ndan feyz aldığını söyledi. Pertevniyal Lisesi’nde Nurullah Ataç ve Reşat Ekrem Koçu’nun öğrencisi oldu. Bir yolculukta bindikleri uçak sarsılmaya başlayınca yanında polisiye roman okuyan arkadaşına, “Çabuk romanın sonunu oku, katili öğren” diye takılacak kadar mizahı hayatın bir parçası haline getirdi. Kaliforniya’dan Sibirya’ya kadar yedi iklim, beş kıtayı gezdi. AYIP OLMADAN, Aydın Boysan’ın yine mizah, neşe ve düşünceyle dolu satırlarını okurlarına taşıyor. “Toplumumuzda düşünme gücü olmayan, toplumla ilgisi olmayan insanlara “gamsız” sıfatı takılır. Bu kişiler toplumla ilgisi bulunmayan kafa tembelleridir. Gamsızlık, toplum içinde yaşayan kişinin, toplum görevlerini sıkılmadan savsaklama hafifliğidir. “Düşüncesiz” olma ilkelliğidir. Mizahın kökleri, ciddi olma temelinden çiçek açar... Gülmekten değil. İsterse bu çiçeklerin bazıları zehirli olsun... Tıp bilimi uygun dozda zehirle çiçek değilse bile zihin açar. Mizah, sağlıklı zehirler içerir.”
Aysun Koluaçık, Haydar Sinan Koluaçık, Rukiye Gündoğdu Avcı, Sarper Serkan Avcı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
31 Ayrım
746,87 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hande Kurdoğlu, Dilek Onur Orhan, Nejla Anul, Nurten Güzelsoy, Banu İlhan.

11. sınıf öğrencileri için felsefe tarihi ders kitabı.
Nurer Uğurlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
14,29 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan
V. CV Andrews
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,56 MB
Eser Türü: Kitap

"Büyüdüğüm evde bir tuhaflık vardı. Köşeler gölgeler, merdivenler fısıltılarla doluydu. Ve dürüstlük kadar önemsizdi zaman kavramı. Evimizde gizli bir savaş sürüyordu. Bunu nasıl anladığımı bilemiyorum. Bu sessiz savaşta ilahların payladığını duymuyorduk. Yerlere serilip kalanlar da ceset değil, sadece ölen isteklerdi. Kurşunların yerini sözler almıştı ve akıtılan kana da gurur deniliyordu..."
Halim Şefik
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
21,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan

- Orhan Veli'ye ağıt - Morgta açılınca kafatası Doktor beyler beyin gördüler İndirince tenkafesine neşteri Doktor beyler yürek gördüler Yürekte ne gördüler dersiniz Yürekte memleket gördüler Dünya gördüler Bir de dost gördüler Ama bu işte doktor beyler Doğrusu geç kaldılar Çok geç kaldılar
Sharon Begley
Dilek Berilgen Cenkciler
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
41 Ayrım
728,90 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep Durak Ardal

"Beyin gücünü kullanmak hakkındaki son buluşları açık bir şekilde anlatan muhteşem bir eser."
Sir Arthur Conan Doyle
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
271,55 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Beyzanur Atalay

1887’ de yeniyıl günlükleri ilk çıktığından beri Artur Conan Doyle’un Sherlock Holmes’ i yaratılan en güzel kurgusal karakterlerden biridir. Gölge Adam içerisinde dokuz adet harikulade hikayeden oluşmaktadır. Tüm zamanların en iyi görev yapan dedektifi ünvanını neyle kazandığını okudukça anlayacak ve Sherlock Holmes hayranı olacaksınız.
İbrahim Tekin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
41,23 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Özlem Cengizoğlu

Dedemin Masal Sepeti Dizisi 10 kitaptan oluşmaktadır. Yazarımız İbrahim Tekin'in büyüklerinden duyduğu öykü ve masalları kaleme almış, çocukların okurken eğleneceği, eğlenirken bilgiler edineceği bir masal dizisi meydana getirmiştir. Dedemin Masal Sepeti serisindeki masallar çocukların dil gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra onların hayal dünyalarını zenginleştirecek, yaşama farklı gözle bakmalarını sağlayacak ögeler içermektedir. Kitaplarımızın sonunda öykülerle ilgili sorular, eğlenceli etkinlik ve bulmacalar yer almaktadır.
Elif Kaya
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
189,79 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ISPE Türkiye Öğrenci Birliği

Bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve kronik, iltihaplı hastalıklarla mücadele ediyorsanız ya da sağlıklı, mutlu, uzun bir yaşam diliyorsanız bağırsak mikroplarınız ve beslenme şeklinize daha yakından bakmanız gerekiyor. İltihap yapan besinleri uzaklaştıran ve bağırsak astarını onararak bağışıklığınızı artıran GAPS diyeti, FODMAP diyeti, SİBO, SİFO, Candida diyeti gibi eliminasyon diyetlerini uygulayarak vücudunuzdaki kronik iltihaplı süreci geri çevirebilirsiniz. Eliminasyon diyetlerini nasıl uygulamanız gerektiğini, geri yükleme kısmını ve dikkat etmeniz gereken her şeyi Dost Mikroplar'da bulabilirsiniz. Ayrıca sürdürülebilir sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini de bu kitapta paylaştım. İkinci beyin olan bağırsak siste-mimizin depresyon, panik atak, uyku problemleri, hiperaktivite-dikkat dağınıklığıyla ilişkisini anlattım. Çevresel zehirlerden olabildiğince uzak, kolay reçetelerle evimizi zehirlerden arındırabildiğimiz; tıpkı sindirilmemiş besinler gibi bedenimizi negatif yönde etkileyen sindirilmemiş duygulardan kurtulduğumuz, stres yönetimi yapabildiğimiz, sağlıklı probiyotik tariflerle bağışıklığımızı güçlendirdiğimiz bir hayat kurmak için sizi kitabımı okumaya davet ediyorum. Şifa olması niyetiyle.
Mehmet Eroğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
48 Ayrım
350,92 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Necla Çokküçük

Mehmet Eroğlu, neredeyse kırk yıldır devrimcileri, zamanın ruhunu, yakın dönemi, 1968'i, ölen, kalan ve direnen hayalleri anlatıyor. Cesur ve yeni şeyler söylüyor; nefes nefese, ustalıkla, iştahla… Belleğin, fedakârlığın ve unutamamanın romanlarını yazıyor. Dünyayı değiştirmek isteyenleri, paranın etrafına üşüşmüş alçakları, kirlenmeyi, yozlaşmayı, acımasızlığı, sürüklenenleri, eski arkadaşları resmediyor. Edebi Aforizmalar, Eroğlu ile yapılmış uzun bir söyleşiyi ve on dört romanından alıntılanan cümleleri içeriyor. Aşkla, edebiyatla, hayatla ilgili, olup biteni sorgulayan ve huzursuz eden sözler... Yazarın dünyasını, meseleler karşısındaki direncini, öfke ve heyecanını, edebi yalnızlığını, çalışma tutkusunu gösteren bir Eroğlu kitabı.Edebi Aforizmalar Gerçek yazarlar analarının rahminden değil, kalemlerinin ucundan doğarlar ve toprak yerine ansiklopedilere gömülmek isterler. Bu yüzden yazarak kendilerine anıt mezar inşa etmeye çabalarlar. Olgunlaşmaları, hakkındaki övgülere de yergiler gibi aldırış etmediklerinde tamamlanır. (Tanıtım Bülteninden)
Thomas Mann
İris Kantemir
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
21,60 MB
Eser Türü: Kitap

ÖNSÖZ Çok eskilerde kaldığı için üzeri tarihin küfüyle kaplı olan ve anlatırken iyice geçmişe gidebilmek için olabildi-ğince geçmiş zaman kiplerinin kullanılmasını gerektiren Hans Castorp’un bu öyküsünü (nasıl olsa okuyucu onun hoş ama sıradan bir genç olduğunu anlayacak) biz gerçek-ten anlatmaya değer bulduğumuz için öykünün hatırına anlatıyoruz, yoksa Hans Castorp’un hatırı için değil.
Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
65 Ayrım
768,78 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nalan Tulun, Banu Tezcan, Dilek Baykal, Gülcan Kırcı, Mevsim Yıldır Turgay, Kemal Karapınar, Zeynep Gürdal

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı 2023 Şeflik Eğitim Birsen Yayınları
Kemal Varol
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
264,89 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Raziye Sardoğan

Beni bir ömür sekiz köşeli şapkasının gözünde taşıyan babamı başımın üstünde taşımak için yeniden uzun ve karlı yollara düştüm. Yirmi beş yıl sonra bir gece yarısı kapısını çalıp ona üç günlük bir yolculuk ve ömürlük sorular bırakan Heves Ali’yi âşıkların bayramına yetiştiren Yusuf, arabasının bagajında babasının eski bavulu, ön koltuğunda üç telli bağlaması ve port bagajında tabutuyla bu kez toprağına, evine, kendine doğru yol alıyor... Babamın Bağlaması’yla Âşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi açılıyor, Yusuf o derin kuyudan çıkıyor: Upuzun bir yolda, geçmişin sırlarıyla, geleceğin belirsizliğiyle ve hevesinden arta kalanlarla yüzleşen Yusuf, aşka, ayrılığa, ölüme ve yalnızlığa yakılmış yepyeni bir türküye kulak veriyor. Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor. Çünkü ayrılık, sadece bir insandan değil, artık içinde olmadığımız bir hikâyeden de mahrum kalmak demekti. (Tanıtım Bülteninden)
Penney Peirce
Duygu Günkut
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
39 Ayrım
1227,33 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ebru ayyıldız

Yıllarca çevremizden yalnız elle tutulan gözle görülen şeylere güvenmeyi öğrendik. O nedenle, bedenimiz kadar canımızın, ruhumuzun, düşünce ve duygularımızın da enerji taşıdığını pek fark etmedik. Oysa her birimizin tıpkı parmak izimiz gibi, kendine özgü bir titreşimi, bir FREKANS düzeyi bulunur. İşte o titreşimdir dünyaya kim olduğumuzu ileten ve gerçekliğimizi şekillendiren... Bu kitapta, kişisel titreşimimizi hissetmenin yollarını ve yaşamımızı dönüştürmek için enerjimizi bilinçli olarak nasıl kullanacağımızı anlatıyor yazar Penny Peirce. En yüksek, en doğal kişisel frekansınızı bulmayı öğrenmekle daha berrak, mücadelesi daha az bir yaşam sürebilir, kaderinizin izinde bu dünyaya gerçekleştirmeye geldiğiniz eylem ve amaçların meyvelerini toplayabilirsiniz. Hepimiz farkında olsak da olmasak da, olumlu ve olumsuz enerjilerin duygusal etkilerine maruz kalırız. Bu kitabın içerdiği bilgelik ile, titreşim düzeyinizi, FREKANSINIZI, yükseltmeyi öğrenecek, kendinize ve insanlığa mucizevi yararlar sağlayacaksınız. MASARU EMOTO, Suyun Gizli Mesajı kitabının yazarı
Yavuz Bahadıroğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
161,23 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayşe Lalehan Öncel

Sultan Murad Gazi'nin hazine emini Sıddık İbrahim Paşa'nın başı derttedir. Karısı, dillere destan elması, Mavi Yıldız'ı bir geceliğine emanet istemiş, hatırını kıramayan Paşa hazineden elması alıp vermiştir. Ama o gece Mavi Yıldız çalınır. Sıddık İbrahim Paşa, Sultan Murad Gazi'nin yüzüne nasıl bakacaktır?.. Dahası itibarı yerle bir olacak, hazineden değerli bir elması çaldığı için ölümle cezalandırılacaktır. Düşünür, taşınır, olayı kimseler duymadan çözecek, çalınan elması bulup getirecek birini bulur: Gümüş Tekin. Gümüş Tekin, arkadaşı Arap Ahmet'le birlikte Bizans'ın yolunu tutar... Bizans'ta onları entrikalar, ilginç olaylar ve heyecan dolu bir macera beklemektedir.
Comtesse de Segur
Hikmet Halim
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
82,80 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nuri Doğan

Comtesse de Segur’un yaşadığı döneme göre çocuk psikolojisi ve eğitimi konusunda yenilikçi fikirlerinin yer aldığı “Küçük Örnek Kızlar” kitabının serilerinden biri olan “Sevinçli Günler” yazıldığı çağın şartları ve eğlenceli anlatımıyla okuyucularını bekliyor.
Komisyon
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
56 Ayrım
634,89 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Banu Tezcan, Kemal Karapınar, Gözde Yuvacı

AYT Türk Dili ve Edebiyatı 25 x 24 Branş Denemeleri
Süleyman Bulut
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
21,06 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Saniye Ölter

Harfler dünyasının trafik polisi “nokta” Bir varmış, bir yokmuş. Bir nokta varmış. Cümlenin sonunda durmaktan çok sıkılan nokta, cümlenin başka yerlerini merak etmiş. Yazar’ın da yardımıyla cümlenin içinde küçük bir gezintiye çıkmaya karar vermiş. Elbette Toparlacık Nokta’nın arkadaşları onu bu gezisinde yalnız bırakmamış.
Dilara Keskin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
50 Ayrım
582,81 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: İrem Yaşar

Düşman Okullar Serisi (Ciltli) - Dilara Keskin "İnsanın, çıkmaz sokağa girdiği anda duvarı yıkacak kardeşleri olmalı yanında." Bir yapbozun parçaları olan insanlar, daima zıt kutuplarda olduklarını sanarak kendilerini kandırırlar. İki okulun öğrencileri aslında çok iyi dost olabilecekken, saçma bir öfke kıvılcımını büyük bir yangına dönüştürüp, senelerce kendilerini bu yangında yanmaya mahkûm ederler. Öyle ki, birbirlerine karşı duydukları kin ve nefret, zamanla 'Düşman Okullar' diye anılmalarına yol açar. Peki, Düşman Okullar'ın öğrencileri bir yerden sonra sıkılırsa ve düşman olmak istemezse ne olur? Bu, içinde fırtınalar kopmasına rağmen fısıldayamayan insanların hikâyesi… Bu, adına nefret denilerek inkâr edilen duyguların aşka dönüşmesinin hikâyesi… Bu, dostluğun hikâyesi…
Münir DERMAN
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
399,77 KB
Eser Türü: Kitap

RAHMAN RAHİM RAHMAN: Öteki alemde (Rahmeti) hudutsuz olan O. RAHİM: Bu dünyada hudutsuz (Merhameti) olan O. (Rahmeti hudutsuz olan) (Hudutsuz merhameti olan) Aralarındaki farkı ara bul. Düşün sonra gel konuşalım.
Halit Ziya Uşaklıgil
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
36 Ayrım
422,47 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Buse Nur Özen
Matthew Syed
Selin Kartal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
37 Ayrım
374,76 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Serap Şirin

100 metreyi 10 saniyenin altında koşan tüm atletler neden siyahtır? Mozart, Picasso ve Michelangelo'nun ortak noktası nedir? Neden sporcuların büyük çoğunluğu batıl inançlıdır? Hayatta çok az şey bir rakibi yenmekten daha tatmin edici, daha coşku vericidir. Sahada veya seçim sandığında, ofiste veya sınıfta, nerede olursa olsun kazanmayı sever, kaybetmekten nefret ederiz. Ödüllü gazeteci ve olimpiyat madalyalı sporcu Matthew Syed insan davranışlarına ve doğasına yeni bir bakış açısı geliştirirken sadece sahada ve maç sırasında değil, genelde hayat oyununu gerçekten nasıl oynadığımızı tartışıyor. En son bilimsel araştırmalar ve örnek olayların ışığında Syed, yetenek, performans ve zekâ konusundaki efsaneleri yerle bir ediyor. Olağanüstü bir emek, azim ve başarma arzusu olmadan yeteneğin nasıl bir işe yaramadığını kanıtlıyor. Sıçrama, seksten matematiğe, çocukların motive edilmesinden iş kültürüne varıncaya kadar dünyanın sırlarının çözülmesinde gerçekten yol gösteriyor. Entelektüel açıdan düşündürücü ve çok keyifli… Sıçrama hayat ve başarı ile ilgili en temel inançlarımın bazılarını derinden sarstı. Jonathan Edwards, Üç Adım Atlama Olimpiyat Şampiyonu Üstün başarı yolunda doğuştan gelen yetenek efsanesini parçalayıp sonunda yerle bir eden bir çalışma. Syed kanıtlarını bir akademisyen keskinliğiyle sunuyor, bir gazetecinin akıcılığıyla yazıyor ve bir spor insanının tutkusuyla ikna ediyor. Mark Thomas, Londra Üniversitesi, Evrimsel Genetik Profesörü
Erhan Kolbaşı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
40 Ayrım
642,51 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Göksun Günal

• Dünyadışı uygarlıklar içinde bulunduğumuz zamanda neden buradalar? • Ufo/dünyadışı varlıklar konusu neden dünya için son derece kritik öneme sahip? • Dünyadışı varlıklarla açık temas neden gerçekleşmiyor? • Dünyadışı uygarlıklar nükleer tesislere neden müdahale ediyorlar? • Yeni sosyal bilim alanı “exopolitika”nın doğuşu ne anlama geliyor? • Dünya tarihinin en kapsamlı örtbas sistemi nasıl kurgulandı? • Dünyadışı uygarlıklara ilişkin politik süreç nasıl yürütüldü? • Dünyadışı uygarlıklar konusunun idaresinde sinema endüstrisi nasıl kullanılıyor? • Kamuoyunu “dünyadışı uygarlıklarla açık temasa hazırlama programı” hangi yöntemlerle yürütülüyor? • Dünyadışı uygarlıklar sivillerle bireysel temasları neden giderek hızlandırıyorlar? • Galaktik bir uygarlık 1954 yılında dünyaya nasıl bir program önerdi? • İlk dünyadışı mülteciler kimlerdi? • Galaktik diplomasi –dünyadışı uygarlıklarla diplomatik ilişkilere dair sürecin dinamikleri ve temsil modelleri– nasıl oluşturulmalı? • Dünya gezegeni açık temasa nasıl ve neden hazırlanmalı? • Kozmik ziyaretçilerin dünya insanlığından beklentileri neler? • Açık temas sonrası gezegenimizi hangi olağanüstü değişimler bekliyor? • Yaklaşan büyük paradigma değişimi insanlığa nasıl bir dönüşüm fırsatı sunuyor?
Nâzım Hikmet
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
175,52 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Esengül Girgin-Bozkurt

Nâzım Hikmet'in 1939'da yazmaya başladığı ve 1941'de bitirdiği Kuvâyi Milliye’si şairin Kurtuluş Savaşı'nı baplar halinde anlattığı bir destandır. Türk şiirinin çizgisini değiştirmiş, çok yönlü, evrensel boyutlu bir şair ve yazarın bu basım için yeniden gözden geçirilmiş, kaynak metinler esas alınarak düzeltilmiş “külliyatı”… Nâzım Hikmet (Selanik, 14 Ocak 1902 – Moskova, 3 Haziran 1963) Bahriye Mektebi’ni bitirdi (1919), Hamidiye Kruvazörü’ne stajyer bahriye subayı olarak atandı. 1920’de sağlık kurulu kararıyla askerlikten çıkartıldı. Ocak 1921’de Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Cepheye gönderilmedi, bir süre Bolu’da öğretmenlik yaptıktan sonra Eylül 1921’de Batum üzerinden Moskova’ya gitti, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde (KUTV) okudu. 1924’de Türkiye’ye döndü, bir yıl sonra yeniden Moskova’ya gitti, 1928’e kadar kaldı. 1928’de döndüğünde bir süre tutuklu kaldı. Şiirleri ile ilgili açılan pek çok davada beraat eden Nâzım Hikmet, 1933’den başlayarak, 1938’e kadar “gizli örgüt kurmak” suçlarından tutuklandıktan sonra, bu tarihte “orduyu ve donanmayı isyana teşvik” suçlarından tutuklandı ve toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 14 Temmuz 1950’de çıkan Genel Af Yasası’ndan yararlanarak, 15 Temmuz’da serbest bırakıldı. Yasal olarak yükümlülüğü olmamasına karşın, askerliğine karar alınmasını hayatına yönelik bir tehdit gördüğü için 17 Haziran 1951’de İstanbul’dan ayrıldı, Romanya üzerinden Moskova’ya gitti. 25 Temmuz 1951 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkartıldı. Ölümüne kadar pek çok ülkeye seyahatler yaptı, konferanslar verdi, şiirlerini okudu. Moskova’da Novodeviçiy Mezarlığı’nda gömülüdür. Şiir yazmaya 1914’de başlayan Nâzım Hikmet’in ilk şiiri, Mehmed Nâzım imzasıyla (“Hâlâ Servilerde Ağlıyorlar mı”) 3 Ekim 1918’de Yeni Mecmua’da yayımlandı. 1921 – 1924 yılları arasında Moskova’da öğrenim görürken tanıştığı Rus fütüristleri ve konstrüktivistlerinden esinlenerek, klasik şiir kalıplarından sıyrılmış, özgür, yeni bir şiir dili ve biçimi geliştirmeye başladı. Bu ilk çalışmalarından bazıları Aydınlık dergisinde yayımlandı. İlk şiir kitabı, Güneşi İçenlerin Türküsü 1928’de Bakû’da yayımlandı. 1929’da İstanbul’da basılan 835 Satır, edebiyat çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Zamanla, tam anlamıyla klasik de denilemeyecek ama biçimsel bakımdan daha az deneysel bir şiir dili geliştirdi. Halk şiirinin de Doğu şiirinin de çağdaş bir şiirden ödün vermeden nasıl kullanılacağını gösterdi. Edebiyatın yanısıra, tiyatro ve sinema da Nâzım Hikmet’in ilgi alanına girmiştir. Moskova’da bulunduğu yıllar, bu iki sanat türünde Rusların öncülük ettiği çağa uygun düşmektedir. Pek çok filmin senaryolarını yazdı, çekimlerinde katkıda bulundu. Gazete yazıları, romanları, öyküleri, çevirileri de olan Nâzım Hikmet’in yapıtları, 1938’den 1965 yılına dek Türkiye’de yasaklandı. 1965’den başlayarak, çeşitli basımları yapılan yapıtları, “bütün yapıtları” kapsamında, bir araya getirildi. Yapı Kredi Yayınları, bu “külliyatı” yeniden gözden geçirerek yayımlamaktadır.
Thomas Mann
Kâmuran Şipal
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
617,19 KB
Eser Türü: Kitap

1929 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Thomas Mann (1875-1955), 20. yüzyıl Alman edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Yoz bir illüzyonistin kişiliğinde Alman faşizmini anlatan “Mario ve Sihirbaz" adlı öyküsünün yanı sıra “Küçük Friedemann", “Tobias Mindernickel", “Gardırop", “Gömütlük Yolu", “Harika Çocuk" ve “Tren Kazası" adlı öykülerini Kâmuran Şipal'in Türkçesiyle sunuyoruz. "Durum neşeli özelliğini yitirip insana güven verici ol¬maktan çıktı mı, yelkenleri suya indirip ileride sizi bekle¬yen yaşantılardan kaçmak mı gerekirdi? Hayat birazcık netametli, birazcık sakıncalı bir yola girdi ya da biraz keyif kaçırıcı, biraz küstürücü niteliğe büründü diye, bu¬lunulan yerden başını alıp gidilmeli miydi? Ne münase¬bet! insan yerinden ayrılmamalı, olup bitecekleri görüp bunları göğüslemeliydi. İşte böyle davranıldı mı, belki biraz bir şeyler öğrenilebilirdi. Dolayısıyla, biz de yeri¬mizden kıpırdamadık ve inatçılığımızın dehşet verici ö¬dülü olarak Cipolla denen o ilginç ve uğursuz adamla tanıştık." Thomas
Darel Rutherford
Tuğçe Sabaz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
286,05 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Dizdaroğlu

KİŞİSEL GELİŞİM UZMANLARINDAN DAREL RUTHERFORD SON KİTABI İNANCIN GÜCÜ İLE OKURLARINI KENDİLERİYLE İLGİLİ GERÇEKLERİ KEŞFETMEYE DAVET EDİYOR Tutumunuz gerçekliğinizi yaratır, koşullarınız ise bu gerçekliktir. Bu hipotezi başarı stratejiniz olarak kabul edin ve bir daha asla koşullarınızın kurbanı olmayın. Hayatınızın kalanının kalitesini dönüştürecek sırrı artık biliyorsu­nuz.Artık ne zaman hayatınıza çektiğinizden hoşlanmazsa­nız, tutumunuzu değiştirin. Bir kez tutumunuzun so­rumluluğunu elinize aldığınızda kaderinizin üstadı, ruhunuzun kaptanı olacaksınız. Milyonlarca yaşama dokunan, başarının, kazanmanın, insan potansiyelini gerçekleştirmenin anahtarlarını paylaşan, kişisel gelişim uzmanlığının en büyük öncülerinden Darel Rutherford son kitabı İNANCIN GÜCÜ ile okurlarını kendileriyle ilgili gerçekleri keşfetmeye, arzu ettikleri yaşama ulaşmaları için koşullardan şikayet etmeyi bırakıp tutum değişiklikleri yaratarak eyleme geçmeye ve nihayetinde mutlu olacakları hikayelerin başrolünde yer almaya davet ediyor. Rutherford’un herkes için geçerli olan bu davetini kabul ettiğinizde hayatınızdaki değişiklikleri çok geçmeden fark etmeye başlayacaksınız. Bu kitap elinizden bırakamayacağınız bir başucu rehberi olarak, sizi istediğiniz yaşama götürecek, engellendiğiniz tüm kilitleri açmanızı sağlayacak bir anahtar... Peki ya, bu anahtarla ve yalnızca mutlu OLMAYI seçerek mutlu OLMAYI bilseydiniz, bunu yapar mıydınız veya bunun hakkında bir düşünür müydünüz? Kurbanlık hikayelerinizden kurtulun, yeni yaşamınız sizi bekliyor!
Diana Wynne Jones
Cihan Karamancı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
45 Ayrım
764,22 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Binnur OLGUNER

Yürüyen Şato ile başlayıp Uçan Şato ile devam eden büyüleyici macera, serinin üçüncü kitabında da okurları mest edecek. Charmain Baker, büyük amcası Kraliyet Büyücüsü Norland'ın evine göz kulak olmayı kabul ettiğinde aklında tek bir şey vardı: Korumacı ailesinden biraz uzaklaşıp bol bol kitap okumak. Fakat işler düşündüğü gibi gitmeyecekti. O evin sihirli olduğundan, sevimli sokak köpeği Başıboş'tan ve genç büyücü çırağı Peter'dan henüz haberi yoktu. Başı Sihirli Ev nedeniyle sürekli belaya giren Charmain, ülkeyi kurtarmak için ihtiyaç duyulan efsanevi bir nesneyi ararken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacaktı. Büyücü ailemiz Sophie, Howl ile ateş cini Calcifer de muzip ve kıvrak zekalarıyla bu arayışa katılınca işler iyice karışacaktı.
Thomas Mann
Zeki Cemil Arda
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,70 MB
Eser Türü: Kitap

Thomas Mann'ın Doyuran Yusuf'u, Yusuf ve Kardeşleri'nin dördüncü cildini oluşturuyor. Roman, yazarın eskiçağ tarihi ve dilbilimine, mitolojik konulara ilgi duymasının ürünü olarak düşünülebilir. Mann bu romanında, din tarihinin önemli figürlerinden Hz. Yusuf'un hayatı ve dönemi, babası Yakup Peygamber'den başlayarak anlatılır. Fakat kurgu bunun da ötesine geçerek, bir tarih, uygarlık ve kültür serüvenine dönüşüyor. Mann'in 1926-1942 yılları arasında tamamladığı dizi, dünya edebiyatının bu büyük ustasından kaçırılmayacak bir eser.
Yunus Emre Deli
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
386,08 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ömer Yılmaz

Toplumların geçmişi hakkında bilgi aktarma ve bunun ışığında kimi zaman aynı topluma gelecek tayin etme yetilerine sahip olan tarih yazımı ya da tarihçilik, kendisine yönelik birçok eleştiriye maruz kaldı. Buna göre; tarihçilik, üstlendiği misyon kapsamında yalnızca neden-sonuç ilişkisi bağlamında geçmişten aktarımlar yapmak ile mükellef iken modern okumalarda bir anlatı (narratİve) olarak her halükârda hakkaniyeti öncelemiyor olabilir. Tabii tarih biliminin kendisine yöneltilen bu eleştiri, yaşayan tüm insanlar için dikkate alınması gereken bir husustur. Öyleyse modern zamanlarda toplumları ayrıştırmak ve yönlendirmek için bir araç olarak kullanılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihçilik, yalnızca klasik tarih perspektifinde ele alınmamalı, anlamayı ve anlaşılmayı kolaylaştıracak diğer ihtisaslara da gereğince başvurulmalıdır. Bu yüzden, Türk-Ermeni ihtilafında dünya genelinde kamuoyu oluşturacak kadar büyük bir karmaşaya sahip olan kriz ortamı, yalnızca arşiv incelemesi ya da karşılaştırmalı değerlendirmeler ile çözüme kavuşamayabilir. Eserini, geçmişinin onda dokuzunu barış içinde yaşayıp son yüzyılında uluslararası siyasete kurban gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk ve Ermeni ilişkilerinin geleceği hakkında yazan yazar, olayları realist bir bakışla ele alarak her iki toplum için de İyi olanı bulmayı amaçlamıştır.
Robert Misik
Şeyda Öztürk
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
216,07 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Seymen Karadağ

"Şipşak Marx" kitabı, yazar Robert Misik tarafından kaleme alınmış ve Karl Marx'ın düşüncelerini anlamak için basit ve hızlı bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. Kitap, karmaşık ve derinlikli bir konu olan Marx'ın fikirlerini, ekonomi ve toplum teorilerini anlaşılır bir şekilde açıklamaktadır. Kitap, Marx'ın ana eseri olan "Das Kapital" ve diğer önemli çalışmaları üzerinde odaklanarak, kapitalizmin nasıl işlediğini, emeğin sömürüsünü ve sınıf mücadelesini ele almaktadır. Marx'ın tarih ve toplum anlayışını, mülkiyet ilişkilerini ve ekonomik yapıyı eleştirel bir perspektiften analiz etmektedir. "Şipşak Marx", Marx'ın karmaşık fikirlerini anlamak isteyenler için bir giriş niteliği taşımaktadır. Kitap, okuyuculara temel kavramları, teorileri ve düşünceleri sunarken, Marx'ın düşüncelerini günümüz dünyasında nasıl uygulanabilir hale getirebileceğimizi düşünmemizi de teşvik etmektedir.
Kaan Murat Yanık
Yok
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
277,20 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Figen Barsbay

Amerika, aşk ve saflık yeniden keşfedilebilir mi? Sular Üstünde Gökler Altında, okurunu bir zaman makinesi gibi alıp 15. yüzyılın son demlerine götürüyor. Bu sürükleyici macerada rengârenk kahramanlarla birlikte İstanbul’dan Kırım’a, İspanya’ya, oradan Güney Amerika’ya ve Kazablanka’ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkarken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içinde bulacaksınız. Hem aşk derdinden kaçmak hem de babasının hayallerini gerçekleştirerek esaslı bir kâşif olmak için yola çıkan Kalender, âlemden âleme, zamandan zamana, halden hale savrulurken kendini derin çatışmaların ortasında bulacaktır. Kader rüzgârı onu Kristof Kolomb ile buluşturacak ve bu ikili o güne kadar hiçbir denizcinin açılmaya cesaret edemediği karanlık okyanuslara yelken açacaktır. Bakir topraklar üzerinde yol alırken öte yandan da birbirlerinin karanlıklarını ve kuyularını göreceklerdir. Tam dünyayı avuçlarında tuttuklarını sanırlarken işler bambaşka bir hale evrilecek ve tabiri caizse kızılca kıyamet kopacaktır. Kaptanlar, korsanlar, papazlar, şövalyeler, haydutlar, ressamlar, deniz kızları, kurbanlar, gizemli yerliler ve daha nicesiyle dolu bu görkemli atmosfer, aynı zamanda dönemin ruhunu tüm çıplaklığıyla yansıtan şehirler, yapılar, şarkılar, kitaplar, haritalar, diller ve katmanlı psikoportrelerle baş döndürüyor. Son dönem Türk romanının dikkat çeken isimlerinden Kaan Murat Yanık, mitlerle bezediği büyülü gerçekçi olayların bir karnaval havası yarattığı romanında, okurunu masmavi okyanuslarda, kakao ve vanilya kokularının yükseldiği yemyeşil ormanlarda, ışıltılı kurbağaların zıpladığı düşlerde ve Doğu ile Batı'nın dikenli sınırlarında dolaşmaya, bu efsunlu serüvene katılmaya davet ediyor. “Umut etmeye ve masalların içinde kaybolmaya ihtiyacımız var. Hayat karşısında başka türlü direnemeyiz.”
Klaus Schröter
Özdeıı Saatçı-Karadana
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,43 MB
Eser Türü: Kitap

Ünlü Alman romancısının biyografisi. Sadece hayat hikayesini değil, sanatının kaynaklarını da anlatıyor.
Bilgin Adalı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
91,48 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Canan Esin Balabanlı

Binlerce yıl öncesine açılan bir kapı Anadolu mirasının en önemli yerlerinden Hasankeyf’te aralarında binlerce yıl bulunan iki uygarlık bir mağara kovuğunda buluşuyor. Bu buluşma Hasankeyf’i sular altında kalmaktan kurtaracak mı dersiniz?
Christa Wolf
Regaip Minareci
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
185,93 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: EBRU EMUL

Christa Wolf 1979 tarihli bu romanında, büyük Alman yazar Heinrich von Kleist ile şair Karoline von Günderrode`yi 1804`te Winkel`da bir toplantıda buluşturur. Yaşadıkları dünyaya katlanamayan bu iki insan, bu hayali buluşmada aralarındaki ruh akrabalığını keşfettikleri derin bir sohbete dalarlar. Wolf giderek rasyonelleşen bir çevrede sanatçının daralan etkinlik alanına odaklanır. Dünyanın gerçekleri karşısında şiirden ve sınırsız hayal gücünden yana tavır alır. Romanın arka planında, Alman Demokratik Cumhuriyeti`nde rejim muhalifi müzisyen Wolf Biermann`ın sistemi eleştirdiği için 1976`da vatandaşlıktan çıkarılmasıyla alevlenen sanatçının rolüne dair tartışmanın izleri sürülebilir. Yazarın iç monologlar, dolaylı ve dolaysız anlatımların yanı sıra Romantik döneme özgü ifadelerle ördüğü anlatısı, karakterlerin kâh iç âlemine kâh yaşadıkları ortama odaklanır. Roman, Kleist ve Günderrode`nin duygusal açıdan gergin durumuna ilişkin oldukça sahici bir tablo ortaya koyar. Her ikisinin de bu kurgusal karşılaşmadan birkaç yıl sonra, Günderrode`nin 1806`da, Kleist`ın ise 1811`de intihar etmiş olması, anlatıdaki gerilimi daha da artırır.
Thomas Mann
İris Kantemir
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,12 MB
Eser Türü: Kitap

Thomas Mann, kişisel deneyimlerinden yola çıka¬rak yazdığı, "zaman" ve "psikanaliz" üzerine dene¬melerin de yer yer kendini gösterdiği Büyülü Dağ'ın yayımlanmasından sonra 1929 Nobel Edebiyat Ödü¬lü' ne değer görüldü. Hamburglu genç gemi mühendisi Hans Castorp, bir sanator-yumda tedavi olan kuzenini ziyaret etmek için İsviçre'ye gider. Ancak bu kısa ziyaret kendisinin de hasta olduğunu öğrenme-siyle yedi yıla çıkar. Sanatoryumda kaldığı süre içinde hastalık ve ölüm gibi deneyimlerin ötesinde yaşamın mucizesini kavra-yan Castorp 'un yalın ruhu bir değişim geçirir. Thomas Mann, roman sanatının bütün incelikleriyle yarattığı, ironik bir üslupla sunduğu bu yapıtında, zaman, karşıt kültür-ler, aşk, hastalık, ölüm gibi evrensel temaları işliyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde çağın dünya sorunlarını, bir uygarlı-ğın çöküşünü inceleyen, burjuva geleneğini ve ahlakını sertçe, ironik bir dille eleştiren Büyülü Dağ, çağa tutulan bir ayna.
Georg Lukacs
Stanley Mitchell
Bitirildi
metin - İngilizce
2 Ayrım
692,82 KB
Eser Türü: Kitap

"Mann's essays fall into two general categories -- political and literary. His autobiographical essay Betrachtungen eines Unpolitischen ... marks his decision that the artist must participate in politics in order to preserve a creative society; Mann later became an outspoken critic of fascism. Translations of his major political speeches and essays ... [were] published in Order of the Day (1942). Mann's own selection of his literary essays appeared in English as Essays of Three Decades (1947)
Birsen Ekim Özen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
36,85 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Elif Karakaya

Türkçe konularını bir de Türkçe Gezegeni'nin başkanı Profesör Kip'ten dinleyin. O ve ekibi, tasarladıkları çeşitli çözüm yollarıyla çocukları Türkçe konularıyla yaşadığı problemlerden kurtarıyor. Profesör Kip ve ekibinin tek amacı evrende Türkçe konusunda sorun yaşayanlara yardımcı olmak; çocuklara Türkçeden korkmamalarını, Türkçenin gereksiz olmadığını göstermek ve Türkçeyi sevmelerini sağlamak. Profesör Kip ile ekibi bu seride, zamirler, giriş gelişme sonuç, fiillerde zaman, cümlenin ögeleri, isim ve sıfat tamlamaları problemlerine çözüm getiriyor.
Mehmet Rauf
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
277,88 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Yasemin Saraç

Mehmet Rauf’un Define’nin devamı olarak yazdığı Kan Damlası romanında Şakir Feyzi, Tarabya’da İngiliz Köşkü’nde ailesiyle sakin, huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün art arda işlenen cinayetler hayatlarını altüst eder. İngiliz Köşkü’nde yaşlı bir kadın, Anadoluhisarı’ndaki Zincirli Köşk’te ise bir erkek, aynı günde, birbirine benzer derin yaralarla yataklarında ölü bulunur. Polis, maktullerin ellerinde “Numara Bir!” ve “Numara İki!” yazılı notlar bulur. Merak ve gerilim unsurunun baştan sona korunduğu eserde, etrafındakileri hayrete düşüren Müfettiş Hayret’in karşısında katillerin hiç şansı yoktur, çünkü “Hayret’in sözü gayretin sözüdür!”
Mehpare Ümit Kılıç
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
46,34 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan

İÇİMDEKİ YARGIÇ Ben en çok içimdeki yargıçtan korkarım. Savunamam kendimi karşısında Mehpare Ümit Kılıç sözsüz kalırım. Hiçbir hafifletici neden uyduramam işlediğim suçlara Pişmanlık içinde kıvranır uykusuz kalırım. Ağzım da laf yapar aslında Savunabilirim kendimi deneyimli bir avukat gibi, Her yargıç karşısında. Toplumsal baskılardan, Psikolojik travmalardan tutun da... Ta... çocukluğuma kadar gider, Kendimi aklayacak, m Pek çok hafifletici neden bulurum. K Suçsuz bulunup tahliyem istense de İçimdeki yargıcın kararıyla Müebbete mahkûm olurum Mehpare Ümit Kılıç
Thomas Mann
Behçet Necatigil
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
330,50 KB
Eser Türü: Kitap

“Tek kişinin böylesine tartışılmaz bir saygınlık kazanabil¬mesi için, kendinden çok daha fazla şeyi, bir ülkeyi ve geleneğini, koca bir uygarlığı, insanın uluslarüstü bilincini temsil etmesi gerekir.” — Heinrich Mann Thomas Mann’ın (1875-1955) Münih'e gelişiyle Venedik’te Ölüm'ü yazdığı 1912 yılına kadar geçen süre onun ilk dönemi olarak adlandırılır. Yazarlık yeteneğinin geliştiği, kendine özgü bir sanatçı psikolojisini özümsediği yıllardır bu yıllar. Ünlü yazar Aschenbach, yorucu ve yıpratıcı bir çalışmanın ardından, dinlenmek amacıyla Venedik’e gelir. Lüks bir otelde kalırken, genç PolonyalI Tadzio'nun olağanüstü güzelliği karşısında büyülenir. Bu kitapta, bir kez daha, ölümün çekiciliğine boyun eğen sanatçının trajik yazgısı ve karmaşık ruhsal durumu söz konusudur. Bu yönüyle sanat, yaşamı yok edici bir işlev yüklenmektedir. “Çok değişik durumlarda, her kişi ve topluluk karşısında benimsediği dürüst tavırdan ötürü Thomas Mann’a minnet ve hayranlığımı belirtme fırsatını bulduğum için mutluyum. Bu özellik, benim gözümde yapıtlarının yüksek sanatsal değerinden daha büyük bir ağırlık taşır.” — Albert Einstein
Thomas Mann
Zeki Cemil Arda
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,79 MB
Eser Türü: Kitap

THOMAS MANN (1875-1955), Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da tarih, aile ve sosyal hayatı konu alan ve bu sorunları derinlemesine irdeleyen çok sayıda romanıyla en büyük yazarlarından biridir. THOMAS MANN'ın bu başarılı edebiyat çalışmalarının toplamına 1929'da Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Nietzsche, Schopenhauer gibi ünlü filozofların ve Johann Wolfgang, Goethe, Tolstoy gibi klasik edebiyat ustalarının düşünceleri, eserleri ve hayatlarıyla yakından ilgilenmiş ve romanlarının konu seçiminde ve teknik kurgusunda yararlanmıştır. Hitler döneminde ülkesini terk etmek zorunda kalan THOMAS MANN, İsviçre ve Amerika'da eserleri ve verdiği konferanslarla dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Eskiçağ tarihi ve dilbilimine, mitolojik konulara ilgi duymuş, ünlü filolog ve mit araştırıcısı Kari Keren ile tarihi konularda düşünce alışverişinde bulunmuştur. Bu dönemde, dört ciltten oluşan YUSUF VE KARDEŞLERİ adlı romanının tarihî ve edebî altyapısını, düşünce dokusunu eleştirel bir yaklaşımla hazırlamıştır. Din ve uygarlık tarihinin çok önemli bir şahsiyeti ve Peygamberi olan Hz. Yusuf'un hayatını, dönemini babası Yakup Peygamberden başlayarak gerçekçi bir yaklaşımla aynı zamanda tarih, kültür ve uygarlık serüveni olarak da okunabilecek başarılı bir teknik ve anlatımla 1926-1942 yılları arasında yazmıştır. Yusuf, umudun simgesidir; faşizm er ya da geç yenilecektir!...
Thomas Mann
Sami Türk
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,40 MB
Eser Türü: Kitap

XX. yüzyılın en büyük yazarlarından kabul edilen Thomas Mann, tüm dünyada edebiyat okurlarının vazgeçilmezleri arasında. Zor Saat – Toplu Öyküler I, Thomas Mann’ın 1893-1912 yılları arasında kaleme aldığı, aralarında “Küçük Bay Friedemann”, “Tristan” ve bu kitaba adını veren “Zor Saat” gibi ünlü örneklerin de bulunduğu 23 öyküyü içeriyor. Thomas Mann, Alman dilinde öykü anlatımına yeni bir soluk getirmiş, gerçekçi ayrıntıları etkin bir biçimde kullanmıştır. Gördüğü bir resmi ya da dinlediği bir müziği öykünün merkezine yerleştirerek etkileyici ve inandırıcı bir olay örgüsüyle besler. Öyküleri otobiyografik özellikler taşırken evrenselliği de yakalar. Yaşadığı yüzyılın iyi bir gözlemcisi olan yazar, bu gözlemlerini yapıtlarına yansıtmakta ustadır. Öykülerindeki ortak izlekler, “kendinde olmayana sahip olma arzusu” ve “sanatçının çektiği acılar” olarak özetlenebilir. Zor Saat, 1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Thomas Mann’ın yazarlık serüvenine nasıl başladığını merak eden öyküseverler için kaçırılmayacak bir kitap.
DERLEME
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
778,47 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ATİLA ARDALI
Ron HOWARD
Hülya Gülay Ogelman
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
167,23 MB
Eser Türü: Sesli Betimleme
Seslendiren: Çiğdem Banu Yeşilırmak
IMDB Puanı:
8.4

Herman Melville'in ünlü Moby Dick romanına ilham kaynağı olan olay 1820'de geçiyor. Owen Chase (Chris Hemsworth) ve arkadaşları gemileriyle balina avına çıkarlar, ancak dev bir İspermeçet balinasının saldırısına uğradıktan sonra gemileri batar. Gemilerini kaybeden mürettebatın en yakın karaya ulaşabilmek için önünde binlerce mil vardır.
Derleyen: Zeynep Eşin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
27 Ayrım
446,68 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Bahriye Daşdemir

Duvar, odaları ve evleri birbirinden ayıran bir arketip olarak tanımlansa da kimi zaman, bizi tehdit eden öteki ile aramıza çektiğimiz bir set, kimi zaman nevrotik kişiliğimizle yaşamımızı nasıl çürüttüğümüzün şahidi, kimi zaman da korkularımızdır. Bu yüzden duvarlarımızla kolay kolay dost olamaz, onunla barışamayız. Duvar, savaşımızdır ve savaşın ne zaman son bulacağı bir muammadır. Duvarın Ardı, yüzlerce öykücünün bizlere emanet ettiği eserler arasından titizlikle seçilen, Yazı-yorum Dergi ile Velespit Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Eşin tarafından derlenen, şiddetin son bulması umuduyla hazırlanmış elli altı öyküden oluşan bir antolojidir. 1- Zeynep Eşin –Son Üç Dakika 2- İlknur Demir- Eski Tutması 3- Demet Özdemir – Sekiz Metre Dört Duvar Bir De Avlu 4- Gönül Malat - Büyük Köşeli Düğme 5- Şaranur Yaşar – Sıradaki 6- Figen Şahin - Korkmuyorum 7- Aydın Meral - Zorba 8- Handan Kılıç – Kimse Değil 9- Cansu Selçuk Çağlar – Öpücük Tadında 10- Duran Emre Kanacı – Maymunu Beslemek 11-Aslı Esma Karaca – Konuş! 12- Nergiz Tercanlıoğlu Tosun - Muhlis 13 -Nihal Tanyel – Balat’ta Yasemin Kokusu 14- Aslı Kaprol – En Acı Kelime 15- Gökçe Gökalp Doğan – Bir Tutam Güneş 16- Gülay Pamuk – Çömez 17 -Haluk Çevik – Köpek Kulübesi 18-Ali Demir – Kayıp Çeyiz 19- Emre Alpan İnan – Deli Abla 20 - Zeynep Şeyma Ak - Kürk Mantolu Afrodit 21-Behiye Tatlıcı – Hep Aynı Rüya 22- Buket Uçar – Tuz Buz Köz 23 -Burçin Laçin Altay – Dolma 24- Murat Keklik – Dördüncü Duvar 25- Simay Özlü Diniz – Sıra Dışı 26- Tülay Dirlik – Nihal Beyaz’ın Katli 27- Fatma Yavuz - Kısıtlama 28- Himmet Çokal- En Son Ne Zaman Çiçek Açmıştı Gözlerim 29- Müjde Alganer – İntikam 30-Umut Kaygısız - Yirmi Beşinci Saat 31-Hanife Canbek – Buğudan Ev 32-Ayşegül Gezgin – Ablam Olsaydı 33- Yonca Tandoğan – Ich Liebe Berlin 34-Zeynep Çavdar Öznur – Kapalı Kapılar Ardında 35-Nuray Elçin – Üç Maymun 36- Gülhan Eroğlu – Siyah Etekli Kadın 37- Burak Akbaş – Şiddetli Yağmur Bekleniyor 38-Bermal Ceyran – Ölüm Silsilesi 39-Sezen Doğan – Geçmişe Yolculuk 40-Kavin Zehra Sungurlu – Sevgi İçimizde 41-Hanife Büşra Tıraş – Şiddetle Çıkılan Yolda Varılan Son Nokta ‘’Sevgi’’ 42-Eda Özdemir – Cezayir Menekşesi 43- Nezihat Keret-Şikemperver 44-Turhan Yıldırım- Ko(r)ku İmparatorluğu’nun Yalancı Şahidi 45-Huriye Tibet – Kedi 46- Gözdenur Tetik-Pavyon 47- Elmas Tunç - Mezar 48-Yiğit Abdurrahman Bayram - Miras 49- Şebnem Barık Özköroğlu – Mavi Oda 50-Berdar Doğan – Lanet 51-Begüm Kurç - Makas 52-Senem Çetinkaya – Yara 53- Hilal Aras – Köpek 54- Rabia Rana – İki Yüz Yetmiş 55- Meryem Kır – Dut Lekesi 56- Ali Nurdoğan – Yirmi Beş Ya Da Yirmi Altıncı Gece
Memursen Yayınları
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
211 Ayrım
2652,86 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: 2023 Bahar Dönemi Boğaziçi Üniversitesi Engellilikle yaşamak ed200 öğrencileri

Konu Özetli açıklamalı Soru Bankası. Boğaziçi Üniversitesi 2023 bahar dönemi Ed200 öğrencileri tarafından seslendirilmiştir.
Mehpare Ümit Kılıç
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
45,52 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan

HİÇLİK MAKAMI Hiçliktir aşkın makamı Eritir cananda canı Yok sayar gururu şanı Hiç değilsen aşk değilsin Varlığıyla dolmuyorsan Yokluğuyla olmuyorsan Arayıp da bulmuyorsan Var değilsin yok değilsin Cehenneminde yanmıyorsan Cennnetine dalmıyorsan Vuslatına varmıyorsan Hiç değilsen aşk değilsin
Harika KÜLCÜR
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
8,37 MB
Eser Türü: Kitap

yüzüne bakamadığını görünce yineledi, “Hiç mi mümkün değil? Yardımcı olsanız.. “Hanım, anlamadın mı daha sen? Çocuğun yapamaz diyorum burada. Nasıl öğreteceğiz biz ona? Görmüyormuş işte, ne yapalım yani? Allah sabır versin. Kaydedemem öyle çocuğu okuluma...” Makineli tüfekten çıkar gibi dökülüyordu sözler ağzından. Farkında değildi kelimelerinin gri renginin. Eliyle, öyle değil mi gibilerinden bir işaret yaptı diğer yanında oturan kişiye. Adam umursamaz bir ifadeyle dinliyordu ama yine de müdüre omuz silkmeyi ihmal etmedi.
Edith Wharton
İlknur Özdemir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
327,17 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: merva doğan

İki Kız Kardeş’te, Amerikan edebiyatının klasikleşmiş yazarlarından Edith Wharton, 20. yüzyıl başlarındaki Amerika’nın yoksul çevrelerine bir pencere açıyor. Ann Eliza ve Evelina Bunner, mütevazı dükkânlarında çalışarak hayata tutunmaya çalışan iki kardeştir. Birbirinin aynı renksiz geçen günleri, satın aldıkları bir saatle birlikte bambaşka bir yöne çevrilir. Alman göçmeni olan saat ustası Ramy, iki kardeşin hayatlarının altüst edecek, kaçınılmaz ve trajik bir sonun temellerini atacaktır. Amerika’nın kent yaşamının ve toplum düzeninin fon oluşturduğu bu küçük roman, başkahramanları dışında çizdiği yan karakterlerle de klasik edebiyatın önemli örneklerinden biri sayılıyor. Wharton, İki Kız Kardeş’te fedakâr davranışın ironik bir şekilde trajediyle sonuçlanmasını işlemiştir. Edith Wharton bir zamanlar, “Hayat, soyut ilkelerle ilgili değildir ancak kader, eski geleneklere, eski inançlara, eski trajedilere ve eski hatalara verdiğimiz tavizler ve zavallı uzlaşmaların birbirinin arkasından gelmesidir,” diye yazmıştı.
Andy Mulligan
Arif Cem Ünver
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
25 Ayrım
254,96 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: demet akçiçek

"Bu kitap hem macera hem de bir toplumsal adalet hikâyesi. Okurlar, kitabın sinemasal sonuyla ve kahramanların aldıkları zor kararlarla büyülenecek." -Publishers Weekly dergisi- "Çöplük muhteşem bir kitap. Enerji dolu, heyecan verici ve çok iyi kaleme alınmış." -John Boyne, Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının yazarı- Evsiz bir oğlan olan Raphael günlerini çöpten dağların arasında geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek, ama önce hayatını kurtarmak için kaçması gerek... Üç sokak çocuğunun cesaret ve kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyazperdeye uyarlanıyor.
Kollektif
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
8,16 MB
Eser Türü: Kitap
Nesli Çölgeçen
Ela Korgan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
148,56 MB
Eser Türü: Sesli Betimleme
Seslendiren: Çiğdem Banu Yeşilırmak
IMDB Puanı:
7.7

Cumhurbaşkanı’nın trenle yurt gezisine çıkacağını öğrenen Selâmsız ilçesinin Belediye Başkanı Kasabanın dertlerini anlatmak için Cumhurbaşkanı’na bir karşılama töreni düzenleyeceklerdir. Bu karşılama için bando takımı kurulur. Cumhurbaşkanı’nı bandoyla karşılayabilmek için bando üyeleri ve başkan, çok yoğun bir çalışma içine girer.
Mustafa Alp Dağıstanlı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
39 Ayrım
659,99 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sinem Nur AYHAN

Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat bir kere öpmek için kimi sıkıştırmıştı? "Evime canlı giren tavuk kendi kendine ölmeye mahkumdur" diyen yazar kimdi? Yahya Kemal'in "manen tokat"ını hangi yazar yemişti? Deniz Gezmişleri savunduğu için Kemal Tahir'i masayı terk edecek kadar kim kızdırmıştı? Mina Urgan'a Urgan soyadını kim niye vermiş? "Ben bilmek için yıllarca okudum. Onlarsa bilinmek için okudular" sözü kimindi? Genç şairlere "Cemal Süreya'nın peşine takılmayın" diyen şair kimdi? Dost olduğu yılanı besleyen yazar kimdi? "Bir piyes yazamayacak kadar aptalım" diyen yazarımız kimdi? Kayseri garında bir köylünün ayağındaki çorabı satın almak isteyen kimdi? Anekdotlar, hikâye anlatmalarına alışık olduğumuz edebiyatçıları bu sefer hikâyesi anlatılan karakterlere dönüştüren kısa, özlü ve çarpıcı anlatılarla, meraklı okurları yazarlarla daha yakın bağlar kuracakları ilişkiler alemine götürüyor. Kültür tarihimizin yapıtaşlarını oluşturan 115 edebiyatçının yaşamından 608 anekdot... (Tanıtım Bülteninden)
Kollektif
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
114,14 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Betül ÖZBEY YÜCE

Çocuklar için Süreli Edebiyat dergisi.
Prof. Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 7), Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL (Ünite 2), Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 3), Prof. Dr. Gülfidan BARIŞ (Ünite 4), Dr. Öğretim Üyesi İçlem ER (Ünite 5), Prof. Dr. Nezihe Figen ERSOY (Ünite 6), Doç. Dr. Zeynep ÖZATA (Ünite 8)
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
710,63 MB
Eser Türü: Dersler
Seslendiren: Anadolu Ünivesitesi Çalışanları

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AOF) Tüketici Davranışları Dersidir.
AGOTA KRISTOF
Ayşe İnce Kurşunlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
511,49 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Kadriye Gürşimşir

Zamanın ve adın olmadığı bir coğrafyada, savaşın, felaketin, yoksulluğun ortasında anneannelerine emanet edilmiş küçük ikizler, bir yandan hayatı anlamaya çalışırken bir yandan da ne pahasına olursa olsun hayata sıkı sıkı tutunmaya çalışırlar. Gün gelir ikizlerin yolu ayrı düşer. Bir daha görüşebilecekler midir? Belki de, sınırları aşmak, sadece mekanları ve kişileri değil, kimlikleri ve hatta geçmişi bile değiştirebilir... Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.
Komisyon
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
155,01 MB
Eser Türü: Kitap

ÖN SÖZ Değerli okuyucularımız, Millî Eğitim Bakanlığı Personelleri için Görevde Yükselme Sınavı Şube Müdürlüğü Soru Bankası kitabımız, alanında uzman yazarlarımız tarafından hazırlanmıştır. Kitabı-mızda yer alan sorularımız daha önce yapılan sınav soruları analiz edilerek oluşturulmuştur. Kitabımızın içerisinde hem çözümlü hem de cevaplı olan sorular mevcuttur. Kitabımızın baskı tarihinden sonraki mevzuat değişikliklerine mevzuat.gov.tr den ulaşa¬bilirsiniz.
Judith Kerr
Berfu Durukan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
411,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Neşe Yalçınkaya

Doğduğunuz, büyüdüğünüz, anavatanınız olarak gördüğünüz topraklardan apar topar uzaklaşmak zorunda kalsanız neler hissederdiniz? Hele bir de bu zorunlu göç, yaklaşmakta olan bir dünya savaşının ve bunu takiben yaşanacak acımasız bir soykırımın arifesinde olursa... Tudem Yayınları, Almanya doğumlu İngiliz yazar ve çizer Judith Kerr'in ilk basımı 1971 yılında yapılan, Alman Gençlik Edebiyatı Ödüllü otobiyografik başyapıtı Hitler Oyuncağımı Çaldı'yı, yeniden okurlarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere, Avrupa'nın pek çok ülkesinde çocukların mutlaka okuması gereken kitaplar listesinde yer alan Hitler Oyuncağımı Çaldı ile Judith Kerr, duygu sömürüsünden uzak, gerçeklerle örülü, umut dolu, naif bir savaş öncesi tablosu resmediyor okurlarının belleğinde. Nazi propagandasının artması ve Hitler'in iktidara yaklaşması sebebiyle kaotik bir dönemece giren Almanya'da, Anna'nın gazeteci, yazar babası için tek kurtuluş yolu Almanya'yı terk etmektir. Hayatta kalabilmek için sahip oldukları her şeyi bir çırpıda geride bırakmak zorunda kalan Anna ve ailesi için mücadele zamanıdır. 30'lu yılların Avrupa'sına ve sivrilmekte olan Hitler Almanyası'na, Anna adındaki 9 yaşında Yahudi bir kız çocuğunun gözlerinden bakan roman, mülteci olarak yaşamanın kâh hüzünlü kâh gülümseten yanlarına vurgu yaparken, savaşın ve mülteciliğin korkunç yüzüne değil, Anna'nın çocuk ruhuyla çevresinde gelişen olaylara ve kendi hislerine odaklanıyor. Judith Kerr'in gerçek yaşamöyküsüne dayanan bu romanı okurken, oradan oraya savrulan hayatların ve ne pahasına olursa olsun ayakta kalmaya çalışan umut dolu ürkek insanların verdiği yaşam mücadelesi dünyaya bakış açınızı değiştirecek...
Luc Besson
Çiğdem Banu Yeşilırmak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
136,75 MB
Eser Türü: Sesli Betimleme
Seslendiren: Çiğdem Banu Yeşilırmak
IMDB Puanı:
6

Kahramanımız on yaşındaki melek yüzlü, fırça saçlı, çilli suratlı sevimli mi sevimli Arthur ...Arthur’un dedesi 4 yıl önce ortadan kaybolmuştur. Ardında bıraktığı tek iz ise Afrika kabilelerine ait hikayelerin olduğu not defteridir...Bu hikayeler arasında Minimoylar denen, minyatür küçük insanların anlatıldığı hikayelerde vardır. Minimoylar gerçekten var olamazlar değil mi? Yoksa olabilirler mi? Hayalinde bile canlandıramayacağı kadar vahşi maceraların kapısını aralamak üzere olan küçük Arthur, dedesinin hikayesindeki gizli mesajı anlamaya çalışmaktadır. Üç gün içinde çalınan hazineyi ortaya çıkarmak için bir yol bulmalı, şeytani bir büyücüye karşı koymalı, sivrisineklerin sırtındaki savaşçıları yenmeli ve özgür ruhlu bir prensesin kalbini fethetmelidir. Bütün bunlar imkansız bir görev gibi gözükse de Arthur en küçük kahramanların bile çok büyük işler başarabileceğine inanmaktadır.
Pegem Akademi
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
49 Ayrım
720,76 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zülal Karabulut

Değerli Okuyucularımız, Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Okul Öncesi Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi kapsamındaki soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinme ve geliştirme sürecinde siz değerli okuyucularımıza kılavuz olarak hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanış sürecinde, sınav kapsamındaki temel alanlarda kapsamlı alanyazın taraması yapılmış, bu kitabın gerek ÖABT’de gerekse gelecekteki meslek hayatınızda ihtiyacınızı maksimum derecede karşılayacak bir başucu kitabı niteliğinde olması hedeflenmiştir. Detaylı, güncel ve anlaşılır bir dilde yazılan konu anlatımları, çıkmış sorular ve detaylı açıklamalarıyla desteklenmiş, her ünite içeriği ÖSYM formatına uygun olmakla birlikte ÖSYM'nin Şubat 2022 tarihli açıklamasına ve 2022 sınav formatına göre güncellenmiş, çözümlü test sorularıyla pekiştirilmiştir.
Cengiz Erdinç, Murat Toklucu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
215,77 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Levent Filyos

Kanunların dışında bir yerlerde, kumarhaneler, genelevler, polis fişleri, mahkeme zabıtları ve cezaevi koğuşları arasında kurnazlıkla inşa edilmiş hayali bir coğrafya, onun “seçkin” yurttaşları. Bilek gücünden çok zekâ, vicdansızlık ya da düz gaddarlıkla tırmanılan şöhret basamakları. Gazetelerin sararmış sayfalarında, kıyıya köşeye sürülmüş, en hatırlısı birkaç sütuna emanet edilmiş lakaplar, öyküler, anılar. Soygunlar, baskınlar, firarlar ve her türlü dalavere. Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, maharetli suçluların hikâyelerini anlattıkları Kanun Dışında’da Türkiye tarihinin en renkli, en tuhaf, en bilinmedik, en heyecanlı sayfalarını açıyorlar.
Zızou Corder
Gökçen Ezber
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
28 Ayrım
777,27 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: merva doğan

Charlie Ashanti, kendini bildi bileli kedilerle konuşabiliyor. Fakat bir gün annesiyle babası gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca kedilerden başka yardım isteyebileceği kimse kalmıyor. Sokak kedilerinin rehberliğinde Charlie'nin yolu yüzen bir sirkle buluşunca Thames Nehri'nden Paris'e uzanan gemi yolculuğu başlıyor. Üstelik bu sirkte Charlie'nin kurtarması gereken aslan dostları var. Paris'in güzel kanallarından efsanevi Doğu Ekspresi'ne uzanan bu yolculukta kötü adamlar, iyi krallar, heyecan, gizem ve cesaret var. Üç kitaptan oluşan Aslan Çocuk dizisinin ilk kitabında onurlu ve güzel yedi aslanla, damarlarında Afrikalı kanı dolaşan bir çocuğun tehlike dolu macerasını bir solukta okuyacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)
H.P. Blavatsky
Özge Esirgen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
216,28 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hande Göksal

Hindistan’ın, Mavi Dağları’nda dev ırkına mensup bir halk yaşar. Bu ilginç ırk spritüel güçler kullanır ve Kutsal Sığır’a tapar. Kulağa ütopik gelse de kitap, yazar Helena Petrovna Blavatsky'in bu kadim insanlarla temasa geçişini anlatan gerçek bir hikâyeye dayanmaktadır. Blavatsky edebi alandaki yeteneği ile harmanladığı bu hikâyeyi ustaca, dokunaklı ve derinlemesine ele alarak Hindistan’ın çok az bilinen bir gizemine ışık tutmaktadır.
David Sundin
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
26,12 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

DİKKAT Bu, Okunmak İstemeyen Kitap’ın hikayesidir. Kendi kendine kalmak için elinden geleni ardına koymayan bir kitaptır bu. Sözcükleri değişir, kitap kapanıverir ve ansızın… bir krokodil. David Sundin adında ufak tefek ve komik bir beyefendi tarafından yazılmış, alışılmadık bir canlılıkta, dik kafalı ve baştan sona büyülü bir resimli kitap. Okunmak istemeyen kitabı duymuş muydun?
Arife Ayaz Şahin, Haydar Sinan Koluaçık, Mehmet Uyanık, Serkan Avcı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
491,46 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: BELGİN MERDİVENCİ

lise öğrencileri için felsefe ders kitabı. Felsefe dersi için eylenceli başlangıç bilgileri içerir.
Ana Milbourne
Şermin Korkusuz Aslan
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
20,75 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Pipkin aklına hep çok büyük sorular takılan çok küçük bir penguen. Bu kez bebeklerin nereden geldiğini merak ediyor. Keşif yolculuğunda Pipkin'e eşlik edin ve sevimli mi sevimli hayvan yavrularıyla tanışın..
Philip C. Stead
Esin Uslu
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
24,17 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün kitabının yazarı Philip C. Stead’den eğlenceli, komik, sevimli mi sevimli bir hikâye daha... Bir fili postayla göndermek için kaç pul gerekir? Lila, “neredeyse yapayalnız yaşayan ve gerçekten bir arkadaşa ihtiyacı olan” Filiz Teyzesine kocaman bir fil göndermeye kalktığında, epeyce pul gerektiğini öğrendi. Sonra da, bir uçak, bir timsah, bir tren, birkaç haydut maymun ve bir hayli kararlılık gerektiren macera dolu, bol kahkahalı başka bir yol denemeye karar verdi.
Tina Oziewicz ve Aleksandra Zajac
Edip Sönmez
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
33,89 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Farklı farklı duygular, az veya çok hepimizde varlar. Peki acaba bu tuhaf yaratıklar bizim onları hissetmediğimiz mesai saatleri dışında ne yapıyorlar? Hangi duygu yükseklere tırmanıyor, hangisi yerin altına saklanıyor, hangisi bir baloncuğun içinde yaşıyor ve hangisi salyangozlara yardım ediyor? Kaygı, tam olarak neden çekiniyor? Güvenin kurduğu köprüden kimler kimler geçiyor? 25 dile çevrilen bu şairane kitap, içimizdeki duygulara bakmak, onları tanımak ve ailecek onlar hakkında sohbet etmek için harika bir davet. Duygularımıza dair hem tatlı hem manidar gerçekler Oziewicz’nin şairane dili, Zając’ın muzip çizimleriyle birleşiyor; hoş detayları ve düşündüren metaforlarıyla her yaştan bizleri kendi içimizde yolculuğa çıkarıyor. Cevapları ararken çocukları kendi duygularıyla tanıştırıyor, hissetme ilhamı veriyor; duyguları yargılamadan sunarak onlar hakkında konuşmaya teşvik ediyor.
Peter H. Reynolds
Oya Alpar
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
17,49 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Peter H. Reynolds’tan yediden yetmişe herkesi kucaklayan yepyeni, duygu yüklü bir öykü daha... Bazen beklentilerimizi fazla büyük tutar, her duygumuzu abartırız. Mutluluğun bir eşyada, bir hediyede saklı oldu- ğunu zanneder, yanı başımızdakini ıskalarız. Dünyanın En Küçük Hediyesi mutluluğu ve paylaşmanın önemini bizlere hatırlatan sıcacık bir öykü...
Ayşe Sarısayın
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
35 Ayrım
477,64 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Jale Anıl

Kemikleşmiş değer yargılarına bağlılık mı, kendi olmak savaşında korkusuzca yol alıp gitmek mi?! Dıştan bakıldığında her şey ne kadar düzgün: Eğitimli, saygın anne baba, okuyup yetişen üç kız evlat, evin yaşlı büyüğü anneanne... Ama Ayşe Sarısayın, bu düzgün dünyaya içerden bakmayı yeğliyor ve son dönemin acı, hesaplaşması, düşbozumu en ağır romanlarından birini kaleme getiriyor. Ansızın Günbatımı büyük kentlerde yaşayan, hali vakti az buçuk yerinde hemen herkesin hayatından cesur, sarsıcı çözümlemeleriyle derin iz bırakacak... Selim İleri
Feridun Oral
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
36,35 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Muş muş, miş miş... Peki ama meyveleri kim yemiş? Ödüllü yazar-çizer Feridun Oral’ın büyüleyici dünyası, çocuk rüyalarıyla yarışıyor; küçüklerin hayallerine hayaller katıyor. Dutların peşindeki küçük balıklar, ahududu çalısındaki arılar, yağmurdan kaçan sevimli maymun, kurbağanın gondolundaki yusufçuk, limon ağacındaki tombul filler, portakalı fazla kaçırıp tombul bir dolunaya dönüşen Ay, beyaz sakalını kuşlara yuva yapan yaşlı adam... Gerek kendi yazdığı gerek başka yazarların yazdığı çocuk kitaplarını resimleyen Feridun Oral, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergi, bienal ve yarışmalara katıldı, kitapları yurtiçinde ve dışında yayımlandı. Resim, heykel, seramik alanında da birçok sergi açan sanatçı, çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürüyor.
Peter H. Reynolds
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
27,77 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Leo’nun işleri başından aşkındı. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın, yapılması gereken işlerin sonu gelmiyordu. Leo sonunda bir gün, “Keşke benden iki tane daha olsaydı.” deyiverdi. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz karşısında bir Leo daha beliriverdi! Derken iki üç oldu, üç dört oldu ve dört çoğaldıkça çoğaldı... Acaba bu çoğalmalar onun sorununu çözecek miydi, yoksa Leo’nun sorunlarının daha basit bir çözümü var mıydı? Nokta ve Mış Gibi'nin ödüllü yazarı Peter Reynolds, bu kez günümüzün sonu gelmez sorunları üzerinde derin derin düşünmemiz gerektiğini söylüyor.
Grace Mccleen
Mehtap Gün Ayral
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
729,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: merva doğan

Dedim ki: “Şimdi hayvanlar lazım.” Kağıttan kuşlar, yünden tavşanlar, keçeden kedi ve köpekler yaptım. Tüylü ayılar, çizgili leoparlar, ateş kusan pullu ejderhalar yaptım. Sonra dedim ki: “İnsanlar lazım.” Yüzler, eller, dudaklar, dişler ve diller yaptım. Onları giydirdim, peruk taktım, akciğerlerine hava üfledim. İnsanlara baktım, hayvanlara baktım ve toprağa baktım. Güzel olduklarını gördüm.   Desmond Elliot En İyi İlk Kitap Ödülü “Yılın Kitabı” Guardian   Hiç görmediği annesinden kalma eşyalarla dolu bir evde, dindar babasıyla yaşayan küçük Judith, dünyaya bambaşka gözlerle bakmakta, başkalarının önemsiz bulduğu şeylerde olasılıklar görmektedir. Okulda zorbalığa maruz kalan küçük kız, teselliyi kendine ait güzel bir yer yaratmakta bulur. Aynadan deniz, keçeden tarlalar, çaputtan dağlar, tel parçalarından insanlar, hayvanlar yapar... Ve bu minyatür dünyaya En Güzel Ülke adını verir. “Belki,” der, “ülkemde kar yağdırırsam dışarıda da yağar, pazartesi okula gitmek zorunda kalmam.” Öyle de olur. En Güzel Ülke’de başlayan kar, kasabaya çöker. Her eylemin sonuçları varken, mucizelerin olmaz mı?   “Bu roman kendi içinde küçük bir mucize.” Daily Mail
Filiz Özdem
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
29,91 KB
Eser Türü: Kitap
Tarayan/Yazan/Betimleyen:
Boğaziçi Üniversitesi FLED126 2023 Öğrencileri

Ne kadar koşarsan koş, gökkuşağını yakalayabilir misin? Geçebilir misin altından, o rengârenk göksel köprünün? Mühür kapkara bir kedidir ve halinden hiç hoşnut değildir. Gökkuşağının altından geçmeyi hayal eder. Bunu başarabilirse, renginin değişeceğini sanır. Bir yağmur sonrası beliren gökkuşağı, sanki onun hayallerini gerçekleştirmek için çıkmıştır ortaya. Mühür sevinçle koşmaya başlar. Koşar koşar koşar... Ve başına neler gelir neler! Filiz Özdem, Gökkuşağını Kovalayan Kedi’de, hayata yeni pencereler aralayan bir hikâye anlatıyor yine. Kendini sevmeyen, beğenmeyen ve rengi değişirse hayatının değişeceğini sanan Mühür’ün eğlenceli bir dille yazılmış hikâyesine Seçil Çokan’ın renkli resimleri eşlik ediyor.

Sayfalar