Kabe'nin Hakikati

Bitirildi
Yazar: 
Cemalnur Sargut
metin
Türkçe
2 Ayrım
1,19 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Nefes Yayınları
2. Baskı
İstanbul
2011
192 Sayfa
Konusu: 
Kitap Kâbe'nin hakikatini, tarihçesini, Kâbe'de ibadet ederken yapılan hareketlerin iç mânâsını, Kâbe ile ilgili âyetlerin zahirî ve batinî hakîkatini anlatmak ve Kâbe'den maksadın kâmil insanın gönlü olduğunu idrak etmek üzere hazırlanmıştır. Allah buyuruyor ki "Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Beyt'in binasını yaparken ihlâstan başka gaye besleme. Her şeyi sadece benim rızam için samimî bir kulluk görevi olarak yap." İşte Beytullah yalnız Allah'a mahsus ibâdethâne demektir. Kitabın amacı bu hâneyi idrak etmektir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 14 Şubat, 2012