Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilimi 2

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Sıtkı ÇORBACIOĞLU, Nail ÖZTAfi, Ali ÖZDEMİR, Hasan Hüseyin ÇEVİK, Uğur ALTUNDAL, Turgut GÖKSU, Ahmet Emre DEMİRCİ, Ozan AĞLARGÖZ
Çevirmeni: 
bilgisayar sesi mp3
Türkçe
18 Ayrım
Eser Türü: 
Dersler
Dersler Alt Türü: 
Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: 
GVZ Gül
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
11:14:14
Anadolu Üniversitesi
1. Baskı
Eskişehir
2013
195 Sayfa
ISBN: 
978-975-06-1630-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
617 MB
Konusu: 
Önsöz Yönetim faaliyeti insanlık tarihi kadar eskidir. Bununla birlikte yönetimin bi¬limsel inceleme konusu yapılması görece yenidir. Yönetimle ilgili bilimsel araştır¬malar 19. Yüzyıl sonlarında başlamış ve 20. Yüzyılda yoğunlaşmıştır. Ayrıca, yö¬netim bilimi sürekli gelişen bir alandır. Sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik çevrede yaşanan gelişmelere paralel olarak yönetim alanında birçok yeni kavram ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Elinizdeki kitapta da yönetim biliminin çağdaş ve güncel kavram ve uygulamaları ele alındı. Yönetim fonksiyonları ile yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi sürecinde ortaya çıkan klasik, neo-klasik ve modern yönetim kuramları ise Yönetim Bilimi-I kitabının konusunu oluşturdu.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 8 Nisan, 2013