H.Z Aliden 111 Hatıra

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Murat Kaya
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
324 KB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
0. Baskı
0 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Halis Kuralay
Konusu: 
ÖNSÖZ ?????????? ??????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e ümmet kılan, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Seniyye’yi insanlara tâlim edecek âlim kullarını yaratan Yüce Rabbimize nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Ashâbını en güzel şekilde yetiştirip mâneviyât semâmıza parlak yıldızlar hâlinde döşeyen Rasûlullâh r Efendimiz’e, âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât ü selâm olsun! Hz. Ali t çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz’in elinde yetişen; ilmi, hikmeti, ameli, ahlâkı ve hizmetiyle gönüllere taht kuran nâdide bir İslâm bahâdırıdır. Allah’ın şerefli bir kulu, Peygamber Efendimiz’in en yakın akrabalarından biri, dâmâdı ve dördüncü halîfesi; ümmet-i Muhammed’in de gözbebeğidir. Hz. Ali’nin, Rasûlullâh r Efendimiz’in terbiyesiyle kemâle eren mâneviyat âlemi engin bir derya hâlini almış, ilâhî aşkla dalgalandıkça fazilet ve kemâlinden bütün ümmet-i Muhammed istifâde etmiştir. Hz. Ali t ulvî bir mevkîde olması sebebiyle bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılmış; bunlara tepki göstermek isteyen diğer bazıları da tersinden aynı hataya düşmüşlerdir. Dolayısıyla onun hakkında orta yolu yani Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat çizgisini muhâfaza etmek çok mühim bir husus hâline gelmiştir. Hikmet ehli zâtlar bu hususta şu tavsiyede bulunmuşlardır: “Kendi mevkiini dostlarının gösterdiği nokta ile düşmanlarının gösterdiği nokta arasında ara!”
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 8 Ekim, 2014