H.Z Ömerden 111 Hatıra

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Murat Kaya
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
268 KB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
0. Baskı
0 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Halis Kuralay
Konusu: 
Takdim Muhterem okuyucumuz! Mâlum olduğu üzere İslâm’da, Hulefâ-yı Râşidîn (istikâmet üzere olan râşid halîfeler) döneminin çok mühim bir yeri vardır. Bu müstesnâ halîfeler de Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir. İslâm âlimleri onların söz ve davranışları delil kabul etmişlerdir. Zira Rasûlullah (s.a.v): “…Benden sonraya kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ-yı Râşidîn’in sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız!” buyurmuşlardır. (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5/4607)
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 8 Ekim, 2014