H.Z Osmandan 111 Hatıra

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Murat Kaya
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
236 KB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
0. Baskı
0 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Halis Kuralay
Konusu: 
TAKDİM Cenâb-ı Hak büyük bir lûtufta bulunarak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bizlere en güzel örnek şahsiyet olarak ihsan etmiş, Fahr-i Kâinât Efendimiz de ashâb-ı kirâmı ilâhî hakîkatlerle mükemmel bir şekilde terbiye ederek onları ümmetine nümûne rehberler hâline getirmiştir. Bu sebeple ashâb-ı kirâmın hayatı ve hareketleri, Peygamber Efendimiz’i aksettiren bir ayna mesâbesinde olmuştur. Her davranışlarında Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’i hatırlamış ve hatırlatmışlardır. Hz. Ali (r.a)’ın şu sözleri bunu ne güzel ifâde eder: “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ayağa kalktığını gördük biz de kalktık, oturduğunu gördük biz de oturduk.” (Ahmed, I, 83) “Siz Peygamberiniz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’in Sünnet’inden daha faziletli ve daha güzel başka hiçbir şeye ittibâ edemez, ondan daha iyi bir şeyin peşinden gidemezsiniz!” (Ahmed, I, 121)
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 8 Ekim, 2014