Çevre Psikolojisi

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Evviromental Pyschology : An Introduction
Yazar: 
Linda Steg, Judith I. M. de Groot
Çevirmeni: 
Lütfiye Kaya Cicerali, Eyüp Ensari Cicerali
insan sesi mp3
Türkçe
58 Ayrım
18:07:18
1732,49 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Seslendiren: 
Yaren Yolcu
Nobel Akademik Yayıncılık
1. Baskı
Ankara
2015
313 Sayfa
9786053202110
Alındığı Kurum: 
İstanbul Gönüllüleri
Konusu: 
Yirmi birinci yüzyılın başında kirlilik, ormanların yok edilmesi ve iklim değişikliği gibi çevresel problemlerin dünya ekosistemlerini giderek daha fazla etkilediği aşikârdır. İnsan davranışının, bu problemlerin ana sorumlularından biri olduğu görüşü artık benimsenmektedir. Çevre psikolojisi bireylerle onların yapılı ve doğal çevreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Çevre psikologları, bir yandan çevrenin insan deneyim, davranış ve sağlığına etkisini, diğer yandan da insanın çevreye etkisini (çevresel davranışı) etkileyen faktörleri incelerken çevreci davranışı artırmanın yollarını da araştırır. Çevre psikolojisinin süregelen ve giderek artan kaygısı ise, bir yandan insanların iyilik-hâlini ve yaşam kalitesini korurken, diğer yandan da çevresel problemleri geriye döndürecek şekilde insan davranışlarını değiştirmenin yollarını bulmaktır. Kitabımızda bu konularla ilgili teori ve araştırmalar sunulmaktadır. Kitap ayrıca çevre psikolojisi alanının özellikleriyle ilgili tartışmaları ve araştırmalarda kullanılan başlıca metotları, çevresel ve çevreci davranışı etkileyen faktörleri, çevresel sürdürülebilirliği, disiplinler arası çevresel yaklaşımları, çevre politikalarının oluşturulmasını ve halkın çevre politikalarına karşı tutumlarını farklı yaklaşım açılarından irdelemektedir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 25 Kasım, 2016
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 3 Mart, 2023