Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi

Bitirildi
Yazar: 
Gönül Demez
metin
Türkçe
2 Ayrım
5,94 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
Alındığı Kurum: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Konusu: 
Değişen Erkek İmgesi .... 1980'lerin ortalarında yeni bir erkeklik (masculinite) sosyolojisinden söz edil-mesi, o zamana kadar geliştirilmiş çeşitli feminizm dalgalarının kazandırdığı zihinsel ve toplumsal özgürleşme mücadelelerinin sayesinde olmuştur. Genel Demez, "Kabadayıdan Sanal Delikanlıya değişen Erkek İmgesi" başlıklı çalışmasında, yanlızca bir "makyaj odası dikizlenmesiyle" değil, argo sözcükleri, küfürleri, tavırları, zaman zaman edndişeye kapılsalar da hala iktidarda olduklarını şiddetle dışa vurmalarıyla, erkeklerin kendilerini teknolojinin olanaklarıyla ifade ediş biçimlerini, bir toplumbilimci olarak inceliyor. ....Osmanlı kabadayısının etiğiyle, günümüz internet ortamındaki sanal delikanlılık etiğini karşılaştırmak üzere hem toplumsal cinsiyet kavramının gelişimi ve dönüşümü üzerine yapılan incelemeleri aktarıyor hem de kendisinin özgün incelemsi 2000'li yıllarda Türkiye'deki internet ortamında erkek kimliğini öne çıkartan cinsiyetçi sitelerin söylemini irdelediği çalışmasını paylaşıyor bizimle.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 27 Şubat, 2017
Tarayan: 
Feyza Köse
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 27 Şubat, 2017