Hadise Bütüncül Bakış

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Tesbit – Anlama – Anlatma Bağlamında Bir İnceleme
Yazar: 
Prof.Dr. Selçuk Coşkun
metin
Türkçe
3 Ayrım
23,21 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, hadîs ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadîs karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin hadîsi değerlendirebilecek sağlıklı bir altyapıya sahip olduğu söylenebilir. Esasen hadîsi bütüncül bir tarzda değerlendirme işlemi bu aşamadan sonra başlayacaktır. Buna göre, sırasıyla; önce hadîsin sıhhati sened ve metin tenkidi bütünlüğünde tesbît edilmeli, daha sonra sahîh olduğuna hükmedilen söz konusu hadîs; dil özellikleri, bağlam ve bağlayıcılık bütünlüğünde anlaşılmalı ve nihayet bu şekilde anlaşılan hadîs, anlatılacak insanların durumları gözetilerek anlatılmalıdır. Buna göre hadîse bütüncül bakış, hem araştırmacı, hem sıhhat tesbiti, hem anlama ve hem de anlatma aşamasıyla ilgili hususların bütününü birden kuşatmaktadır. Elinizdeki bu eserde söz konusu hususlar, örneklerle ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bu eserle, özellikle ilahiyat tahsili görenlere, hadis değerlendirmeleri konusunda sistematik bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 5 Haziran, 2017
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 5 Haziran, 2017

Yorumlar

Comment: 

Teşekkürler