Selçuklular, Osmanlılar ve İslam

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Tespitler, Problemler, Öneriler
Yazar: 
Ahmet Yaşar Ocak
insan sesi mp3
Türkçe
63 Ayrım
12:19:38
344,51 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Kültür
Tarih
Seslendiren: 
Mehmet Taner Gürkan
Timaş Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2017
285 Sayfa
978-605-08-2700-2
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Müslüman Türk devlet ve toplum geleneğinde değişik boyutlarıyla İslam’ın yeri ve işlevi konusu, belki ilk bakışta Kristof Kolomb’un yumurtası gibi basit görünebilir. Ama temelde bu, Türk devletlerinin iç ve dış politikalarını, toplumlarının yapısını doğru ve gerçekçi olarak anlamamız ve analiz etmemiz konusunda önemli ve karmaşık rolü olan bir problemdir. Bu itibarla yüzyıllara yayılan uzun soluklu bir tarih sorunsalı olarak zihniyet, kullanılan araçlar, uygulanan yöntemler ve elde edilen sonuçlar olarak ciddi bir şekilde tartışılmayı hak ediyor. İşte günümüz tarihçilerinden Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular, Osmanlılar ve İslam / Tespitler, Problemler, Öneriler adlı kitabında bu sorunsalın siyasal, kurumsal, toplumsal, tasavvufi ve itikadi boyutlarını, Mehdîlik ve Mehdîci hareketler gibi toplumsal ve mistik ağırlıklı halk hareketlerine yansıyan yönlerini irdeliyor. Devlet, toplum ve İslam ilişkisi probleminin muhtelif yönlerini tarihsel gelişimi ve yansımaları bağlamında kendine özgü yaklaşımıyla sergilemeye çalışıyor.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 2 Temmuz, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 28 Eylül, 2022