Üyelik Sözleşmesi

Bireysel Üyelik Sözleşmesine gitmek için tıklayınız

Kurumsal Üyelik Sözleşmesine gitmek için tıklayınız

Gönüllü Okuyucu Sözleşmesine gitmek için tıklayınız

 

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

 

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
 
Bireysel üyesi olmayı kabul ettiğim BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM ) İNTERNET KÜTÜPHANESİ’NDEN hizmet aldığım süre boyunca kütüphanede bulunan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her  türlü eseri kullanırken:
 
1- Üyelik bilgilerimi ve telekom şifremi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
 
2- Eserleri, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün        
     EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,
 
3- Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
 
4- Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,
 
5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışım nedeni ile BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM ) İNTERNET KÜTÜPHANESİ’NDEN, üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi şimdiden  kabul ve taahhüt ederim.
 
 
  5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
 " EK MADDE 11.
 - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

 

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
Kurumum adına kurumsal üyesi olmayı kabul ettiğim BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM ) İNTERNET KÜTÜPHANESİ’NDEN, hizmet aldığımız süre boyunca kütüphanede bulunan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her türlü eseri kullanırken:
 
1- Kurumsal üyelik bilgilerimizi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve kurumumda kayıtlı olan görme engelliler dışında başka hiç kimseyi siteye üye etmemeyi,
 
2- Eserleri, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün        
     EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,
 
3- Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
 
4- Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,
 
5- Kurumumun veya üyelerimin yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışı nedeni ile BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM ) KÜTÜPHANESİNDEN, üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı kurum olarak tazmin etmeyi ve konuyla ilgili şahsım adına cezai sorumluluğu üstlenmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
 
 
   5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
 " EK MADDE 11.
 - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 

Gönüllü Okuyucu Sözleşmesi

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ VE EĞİTİM LABORATUVARI GÖNÜLLÜ OKUYUCU SÖZLEŞMESİ
 
1- TARAFLAR: 
 
 A- Boğaziçi üniversitesi görme engelliler teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) 
iletişim: GETEM
 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kuzey Kampüs Kuzey Park Binası
Kat:1 34342 Bebek / İstanbul
 
Telefonlarımız :+90 212 359 76 59
+90 212 359 75 38    
 
B- Gönüllü Okuyucu
İletişim: (Gönüllü Okuyucu üyelik formunda yer alan bilgiler)
 
2- TANIMLAR:  iş bu sözleşmede geçen,
 
A- Boğaziçi üniversitesi görme engelliler teknoloji Ve Eğitim Laboratuvarı; kısaca Getem; 
 
B- Gönüllü okuyucu kısaca okuyucu;
 
C- Gönüllü okuyucu tarafından seslendirilen her türlü materyal kısaca eser, anlamına gelecektir.
 
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Getem’le okuyucu arasında okuyucunun seslendireceği eserlerin kullanımı ve okunmasına ilişkin düzenlemeleri içerir.
 
4- ŞARTLAR VE DÜZENLEMELER 
 
A- Okuyucu eser seslendirmeyi gönüllülük usulüne göre yapmayı ve seslendirdiği eser dolayısıyla Getem’den veya eserin görme engellilerin kullanımı amacıyla paylaşıldığı başka kurumlardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
B- Okuyucu, eser seslendirirken görme engellilere yönelik kütüphanelerin ortak belirlediği ve Getem Tarafından kendisine bildirilen teknik hususlara uygun bir biçimde seslendirme yapacak ve eseri düzenleyecektir. 
 
C- Okuyucu seslendirdiği eserin Getem tarafından ve ya Gete’min çalıştığı başkaca kütüphane ve benzeri kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak süresiz kullanılmasına muvaffak ettiğini kabul eder. 
 
D-Okuyucu, seslendirdiği eseri Getem’in izni olmaksızın görme engellilerle ilgili olmayan başkaca hiçbir yere vermemeyi, paylaşmamayı ve yaymamayı kabul ve taahhüt eder. 
 
E- Getem, okuyucunun seslendirdiği eserde okuyucunun bilgilerine yer vermeyi kabul eder. 
 
5- TARAFLAR: istedikleri her an birbirlerine yazılı ve ya sözlü bilgi vermek kaydıyla iş bu sözleşmeyi fesih edebilir. Ancak fesih sonrasında her iki tarafta sözleşme süresince yapılan işler dolaysıyla birbirlerinden her nam ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ücret talep edemezler.