Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy

Bitirildi
Yazar: 
Mehmed Said Hatiboğlu
metin
2 Ayrım
6,49 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
islam /kültür
OTTO
6. Baskı
Ankara
2017
180 Sayfa
978-605-9168-12-0
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamber’den nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu rivayetlerin çoğunlukla Hz. Peygamber’e isnad ediliyor olmaları, bunları çeşitli şekillerde yorumlayan müslümanlar arasında, asırları kucaklayan ihtilaflar doğurmuş ve hâlen de doğurmaktadır. Bu rivayetleri İslami açıdan değerlendirebilmek, Kitap ve Sünnet’in bu husustaki ölçüsünü ortaya koymayı gerekli kılmaktadır. Bu eser, “Mehmed Said Hatiboğlu Kitaplığı”ndan yayımlanan kitapların usûlü mahiyetinde olup sayısız denecek istismar mahsullerinin niçin Resulullah’a isnad edilemeyeceğinin gerekçelerini ele almaktadır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020