1 Uluslararası Grup Psikoterapileri Ve Psikodrama E Dergisi

Bitirildi
insan sesi mp3
Türkçe
5 Ayrım
Eser Türü: 
Dergi
Seslendirenler: 
Seda Aydın
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
01:19:35
1. Baskı
Şakayık Sokak, No: 57/2 Nişantaşı – İSTANBUL
Şubat 2013
16 Sayfa
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Uzm. Psk. Dnş. Deniz Altınay
Alındığı Kurum: 
IPI İstanbul Psikodrama Enstitüsü
Eser Boyutu: 
145,73 MB
Konusu: 
Yıllar süren çalışmaları, öncü yaklaşımları ve birikimleriyle önemli gelişmelere imza atan İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü alanda önemli bir adıma imza atarak bir ''Uluslararası Grup Psikoterapisi ve Psikodrama E-Dergisi'ni hazırladı. Türkiye olumlu ve olumsuz gibi algılanan ve fakat önemli olan bölgesel ve küresel gelişmelerin odağı haline gelmiş dikkat çeken bir ülkedir. Alanımızda da azımsanmıyacak sayıda gelişimler ve yenilikler yapılmakta, sürdürülmekte ve geliştirilmektedir. Tüm çabaların kıymeti oranında yayın yapılması da esas olmalıdır. Alanda Psikodrama, Gestalt, Aile Tedavisi, Grup Analizi ve Analiz, Davranışçı Kognitif Yaklaşımlar gibi pek çok sistem kendi yollarında önemli ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atmaktadır. İşte tamda bu durumun varlığı ile böylesi bir toparlayıcı dergiyi hayata geçirmeye karar verdik. Zaman içinde katılımların artması ile birlikte daha da zenginleşmeyi hedeflemekteyiz. Dergi bu ilk sayısında alanlarında çok değerli çalışmaları olan Türk ve yabancı uzmanların makale ve yazılarını derlemeyi hedefledi. Bu şekilde bir yenilik olarak dergi iki dilli olarak yayına hazırlandı. Hem ingilizce hem türkçe olarak hazırlanan dergi içerisinde bazı yazılar bazı yazılar ise yalnızca ingilizce ya da türkçe olarak yayınlanmaktadır. Dergi sayesinde reklam metinleri dışında çalışmalarını ve düşüncelerini gerçek içerikleri ile birlikte sunmak isteyen değerli kalemlere de bir kapının daha açılmasını hedeflemekteyiz. Grup Psikoterapi kavramının isim babası J.L.Moreno ve takipçileri bugün beraberlerinde sürükledikleri pek çok sistem ile birlikte yaşamı daha bütüncül ele almayı ve kavramayı sağlayan bu sisteme büyük katkıda bulundular. Peşi sıra gelen diğer grup yaklaşımları toplum olma gerçeğinden hareket ile ve bireyin her zaman grup içindeki varoluş gerçeğini ön plana çıkartarak insan için güvenli, hızlı ve değerli bir yardım ve öğrenme sitemini tamaladılar. Bu ise GRUP'tur. Grup çok dikkatlice ve hassas olarak incelemek, içini açmak ve anlamak ile yükümlü oluğumuz önemli bir gerçekliktir. ''Grup'' içinde varolan bireyler için sosyal plesentayı temsil eder ve bu durum yaşamsal önemini fazlası ile ön plana çıkartır. Bu nedenle grubu ve süreçlerini incelemek, anlamak ve yönlendirmek öncelikli hedeflerimizden olmalıdır. Plesenta'nın saf, sağlıklı, besleyici, koruyucu, öğretici doğası yaşamın defame için elzemdir ve bu Grup'tur. Önemli bir grup Psikoterapisi ve Eğitim sitemi olan Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri bugün ülkemizde bir çok alanda kullanılmakta, ok önemli değişimlere ve oluşumlara öncülük etmektedir. Yalnızca enstitümüz bünyesinde yapmakta olduklarımızı bile saymaya kalkmak sayfalar dolusu yazıyı gerekli kılar. Kaldı ki alanda bizden başka birçok uzman ve kuruluş çok başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Dergi tüm bu uygulamaların ve gelişmelerinde haber kaynağı olacaktır. Yayın hayatına başlarken yeni doğan bu bebeği el birliği ile büyütmeyi teklif ediyoruz. İlk besinlerini veren ve bu sayıya değerli yazılarıyla katkıda bulunan uzmanlara teşekkürlerimle. Uzm Psk. Deniz ALTINAY/ Psikodramatist- Ensitü Başkanı
Yayın Dönemi: 
2013 Şubat
Sahibi: 
İstanbul Psikodrama Enstütisü
Yayınlayan: 
İstanbul Psikodrama Enstütisü
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 1 Haziran, 2020

Yorumlar

Konu kıımında belirtildiği gibi derginin içeriği ingilizce ve türkçe olarak iki dili kapsıyor. Bazı yazılara yalnız ingilizce ya da türkçe olarak iki başlık altında yer verildi. Fakat ben yalnızca türkçe olarak hazırlanan kısımları seslendireceğim. Umarım keyifle okursunuz, sevgiler..