hamamname

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
hamamname
Yazar: 
Murathan mungan
insan sesi mp3
Türkçe
18 Ayrım
04:39:46
256,12 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Deneme
Seslendiren: 
Nalân Karaca
Metis Yayınları
3. Baskı
İstanbul
2020
183 Sayfa
987-605-316-200-1
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Böyle bir kitap yazma düşüncesi, daha ben Ankara’da yaşarken seksenlerde ortaya çıkmıştı. 1995 yılında 40. yaşım için hazırladığım Murathan ‘95 kitabımda yer alan “Ufuk Ayarı” bölümündeki “Ölmeden Önce” başlıklı yazımda okurlarımı bu tasarımdan şöyle haberdar etmiştim: “‘Hamamname’ diye bir kitap yıllardır dönüp duruyor kafamın içinde. Bir gizli tarih romanı. Birkaç, yüzyıl önce bir İstanbul hamamına yerleştikten sonra, çeşitli hamamları gezerek günümüze kadar gelmiş, bir hamam cininin ağzından, İstanbul’un son birkaç, yüzyılını, yalnızca hamamdan görünen yanlarıyla dinlemeyi ve dinletmeyi amaçlıyorum. İstanbul’un hamamlar tarihiyle, gündelik hayat ve bireysel hayatlar arasındaki büyük dolambaçlar, yeraltı tarihleri, külhanlar, su sarnıçları... Osmanlı sanatları ile çağdaş, anlatı teknikleri arasında yeni bir dil arayışı amaçlıyorum.” Oysa Hamamname’yle ilgili ilk notlar bu bilgilendirmeden çok sonra 26 Haziran 2009 yılından başlayarak kâğıda dökülmeye başlamıştı. Sonrası gene yıllar. Hamamname, ilk şiir kitabım Osmanlıya dair Hikâyat’tan sonra, Osmanlı malzemesine bu çapta bir yoğunlukla ilk geri dönüşüm sayılabilir. Bu kitabın harcında başta Reşad Ekrem Koçu olmak üzere, Ebüzziya Tevfik, Ahmet Refik, Enderunlu Vâsıf, Ahmet Rasim, Sermet Muhtar Alus, Semavi Eyice, Hamamcılar kethüdası Derviş Ismail, Enderunlu Fâzıl Bey gibi nice yazarın bıraktığı mirasın hakkı vardır. O mirasın nefesiyle yazılmıştır.  — Murathan Mungan
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 5 Ekim, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 21 Nisan, 2021

Yorumlar

Comment: 

nalan hanima cok tesekkür ediyorum, bir murathan mungan kitabi bu kadar profesyonel okunabilir, cok ama cok güzel okunmus, tekrar tesekkür ediyorum, emeginize saglik. cevdet hincal.