Mısır Tarihi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Ana Hatlarıyla Eski Mısır
Eser Özgün Adı: 
Grundzüge der ägyptischen Geschichte
Yazar: 
Erik Hornung
Çevirmeni: 
Zehra Aksu Yılmazer
insan sesi mp3
19 Ayrım
06:18:04
346,16 MB
Eser Türü: 
Kitap
Seslendiren: 
Firdevs Çinkılınç
Kabalcı
1. Baskı
İstanbul
2004
233 Sayfa
975-8240-88-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Erik Homung: 1933 yılında Riga'da doğdu. 1956 yılında Tu- bingen Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1960-67 yıllan arasında Vestfalya Üniversitesi'nde asistan ve doçent olarak çalıştı. 1967'de Basel Üniversitesi Msırbilim kürsüsünde profesör oldu ve emekliliğine kadar (1998) burada çalıştı. 1963 yılında Amduat'ın ilk baskısını yayımladı. Özellikle kraliyet metinlerive ötedünya kitapları üzerine yoğunlaşan çalışmaları modem mısırbilimin önemli ürünleridir. Pek çok makalenin yanısıra eserleri arasında yakında yayınevimizden çıkacak olan Mısırbilime Giriş ve Eski Mısır ôtedünya Kitaplan sayılabilir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 1 Şubat, 2021