İkna Çağı Propagandanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali

Talep Alındı
Yazar: 
Anthony Pratkanis / Elliot Aronson
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İletişim
Konusu: 
Uyanık geçirdiğimiz saatlerin yarısını kitle iletişim araçlarına bakarak geçiriyoruz. İkna, demokratik süreçte hep ayrılmaz bir rol oynamıştır ancak karşılıklı ve düzeyli tartışmaların yerini basit konuşmalar ve manipülatif mesajlar almaktadır. Propaganda tarihinin yanı sıra sosyal psikolojideki çağdaş araştırmalardan yararlanan İkna Çağı, politik kampanya yürütenler, satış temsilcileri, reklamcılar, televizyon misyonerleri, demagoglar ve diğerleri tarafından kullanılan taktiklerin, en derin korkularımıza ve en mantık dışı umutlarımıza hitap edip yaşadığımız dünyanın çarpık bir tasavvurunu yaratarak duygularımızdan nasıl faydalandıklarını göstermektedir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 25 Aralık, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 25 Aralık, 2020