Türk Basın Tarihi

Bitirildi
Yazar: 
Erdoğan Tokmakçıoğlu
insan sesi mp3
Türkçe
35 Ayrım
09:17:21
1020,60 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
araştırma/inceleme
Seslendiren: 
Tülay Çetin
İsim Yayınları
1. Baskı
Ankara
2011
240 Sayfa
978-605-619-99-81
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Bu kitabı,altmış yıla yakın bir süredir sürdür-düğüm gazetecilik mesleğime karınca kararınca bir hizmet amacıyla kaleme aldım…kitabın,tüm meslek mensubunu,gazeteciliğe hazırlanan her-kesi, yazılı basınla ilgilenen herkesi ilgilendire-ceğine inanıyorum. Kitapta ansiklopedik bir sistemle şu konu ve kav-ramlara yer verdim: Gazeteler Dergiler Gazeteciler Kurumlar Olaylar Kuruluşlar Tarih açısından türk yazılı basını Kavramlar Tüm meslek gruplarına ve iletişimle ilgilenenler için gerekli bilgiler Kitap,sanırım konusunda bir ilk’tir bundan sonra konunun daha bilimsel,kapsamlı,daha geniş bir kadro tarafından işlenerek bir türk ba-sın ansiklopedisi ortaya çıkarılması umudunda-yım.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 2 Şubat, 2021