Bireysel Dindarlık mı Kamusal Dinsizlik mi? "Başörtüsü" Söyleminin Dinsel Temelsizliği ve İslam Felsefesi Açısından Eleştirisi

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Robot Robert
Yazar: 
Şahin Filiz
insan sesi mp3
Türkçe
13 Ayrım
03:42:54
408,21 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
araştırma/inceleme
Seslendiren: 
Sibel Çakal
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları
4. Baskı
Antalya
208
114 Sayfa
978-994-402-19-13
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Selçuk üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.Şahin Filiz, İslam'ın özgün kaynaklarından hareketle "türban"ın İslam'da yeri olmadığını,dinden sapma niteliğini taşıdığını kanıtlamakta ve şu sonuca ulaşmaktadır: "Siyasallaşan ve seçkinci bir kamusal dinsellik alanını gittikçe 'ötekiler'aleyhine genişleten başörtüsü söylemi, İslam'ın ahlaki ve medeni özünú gölgelediği gibi,bugün,tüm ABD,AB yanlısı ve küresel ılımlı İslam söyleminin yerli işbirlikçileri için,emperyalist ve mandacı tuzağın halk yığınları nazarında meşruiyetini sağlayan 'İslami' makyajla servis edilmesinide de kolaylaştırmaktadır.Avrupa Birliği,ABD kaynaklı ılımlı İslam propagandası ve dinler arası diyalog faaliyetleri, 'Başörtüsüne özgürlük' talepleriyle çakışan bir sürecin temel parametreleri olarak 'İslami kesim'de dinsel olarak onaylanmış ve sindirilmiştir.Ülkemizi ve Türk ulusunu parçalamayı amaçlayan AB'ne ve onun úlkemizdeki sivil uzantılarına karşı çıkmak, başörtüsü özgürlüğü ne ve doğal olarak da İslam'a karşı çıkmakla bir tutulmak için, başörtüsü söylemi,Milli devlete muhalefetin dinsel motifi olarak işlevselleştirilmektedir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 15 Şubat, 2021