Turan'ın Alp Kızları

Bitirildi
Yazar: 
Musine Galima
Çevirmeni: 
D. Ahsen Batur
insan sesi mp3
Türkçe
19 Ayrım
06:40:57
367,08 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Selçuk UZUN
Selenge Yayınları
1. Baskı
istanbul
2019
239 Sayfa
978-605-4944-33-0
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Turan'ın Alp Kızları ve İpekyolu Efsaneleri, konuları itibariyle birbirini tamamlar mahiyetteki iki ayrı kitabın tek kitap olarak yayınlanmışıdır. Her iki kitabın yazarı da Taşkent Üniversitesi Filoloji Akademisi’nde öğretim üyesidir. Musine Galima'nın Turan'ın Alp Kızları adlı çalışması, Türk tarihinin bilinen dönemleri içinde gerçekliklere dayalı; ancak zaman içinde efsanevî anlatımlara ve mitolojik tasvirlere büründürülmüş büyük Türk kadınlarını hikâye eden bir Özbek-Türk halk edebiyatı araştırmasıdır. Turan'ın Alp Kızları, Türk kültür tarihinde kadının yerini ve Türk sosyal yaşantısındaki kadın-erkek paralelliğini çarpıcı örneklerle ortaya koyan akademik bir araştırmadır. Mamatkul Coreyeff'in İpekyolu Efsaneleri adlı eseri ise, Orta Asya Türk halklarının hafızasında yaşayan ve kuşaktan kuşağa anlatılagelen Türk halk efsanelerinin akademik disiplinle derlenmiş, ansiklopedik mahiyetteki bir yayınıdır. İpekyolu Efsaneleri, Tanrı Dağı'ndan Süleymaniye'ye Türk halk inançlarıyla örülmüş bir mahyadır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 23 Şubat, 2021