Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Durumu: 
Bitirildi
Makale Alt Türü: 
Hukuk
Eser Boyutu: 
162,62 KB
Eser Formatı: 
bilgisayar sesi + metin
Dil: 
Türkçe
Seslendiren: 
Gül
Konusu: 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hakkında korunma/tedbir kararı bulunan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerinin sağlanabilmesi için, çocuk evlerinin açılması, evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlemektir.
Ayrım Sayısı: 
3 Ayrım