A'dan Z'ye İzm'ler Sözlüğü

Bitirildi
Yazar: 
Orhan Yorgancı
insan sesi mp3
Türkçe
12 Ayrım
03:06:54
342,25 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sözlük
Seslendiren: 
Tülay Çetin
Parıltı Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2013
176 Sayfa
978-605-100-416-7
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
...ist, ...izm, ....grafi, ... log ve ...loji ekleri çoğunlukla Türkçemize girmiş olan Batı kökenli kelimeler üzerine gelerek, bir sözlük oluşturacak kadar çok kelime türetmişlerdir. ...ist ve... log ekleri, kişi anlamı veren kelimeler, ...izm eki ise özellikle bir doktrin, akım, teori, sanat, edebiyat, meslek, politika, din, mezhep, tıp alanı yada devlet kavramlarında sayısız kelime, ...loji eki ile de genellikle bir çalışma alanını ya da akademik bir disiplini işaret eden ve bilim dallarının anlamı yapan kelimeler türetmiştir. Türkçe eklemeli bir dil, kelime yapısı ise eklemeli bir yapıdır. Eklemeli dillerde kökler ve ekler vardır. Yeni kelime türetilirken, ekler köklere eklenir. Kökler değişmez ve yanına ek alarak genişler, yeni şekillere girerler. Eklemeli dillerde eklerin önemi büyüktür. Ekler, kelimenin oynayan parçalarıdır ve Türkçe'de ekler kelimenin sonuna getirilerek kullanılır. Elinizdeki bu sözlükte, A'dan Z'ye ...ist, ...izm,... grafi,... log ve ...loji ekleriyle türetilmiş, edebiyat, müzik, resim, güzel sanatların tüm dalları, tıp, spor, din, bilim, teknoloji ve genel kültüre ait kelimeler bulacaksınız. Herhangi bir nedenle, bu konularda bir kelimenin bilinmesine gereksinim duyarsanız, sözlüklerden, ansiklopedilerden ya da internet sayfalarından arayıp zaman kaybetmenize gerek kalmayacak. Çünkü, elinizdeki bu sözlük en pratik çözüm yolu olacaktır sizin için. Uzun bir araştırma sonucu hazırlanan bu sözlükte, çok geniş bir ya-yılım alanı, dar sayılabilecek bir alan içine yerleştirilmiştir. Sadece öğrenciler için değil, özellikle de bulmaca meraklılarına yararlı olacağı kanısındayım. Orhan YORGANCI
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 28 Nisan, 2021