Açık Denize Yolculuk

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Tasavvuf Sohbetleri
Yazar: 
Cemalnur Sargut
insan sesi mp3
Türkçe
20 Ayrım
04:55:52
541,79 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Seslendiren: 
Ayşegül Çelik
Nefes Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2014
213 Sayfa
Alındığı Kurum: 
İstanbul Gönüllüleri
Konusu: 
Mutasavvıflar Kehf sûresinin 109. ayetini şöyle yorumlar: “Bütün ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa Allah’ın kelimesi olan insân-ı kâmilin bir tek vasfını bile anlatamaz.” “Cemalnur Sargut’la Açık Deniz’e Yolculuk” sizi sizden görünerek avlayan bir insân-ı kâmile, Muhammedî hakikat ve ahlâkının yüzyılımızdaki büyük temsilcisi Ken’an Rifâî Hazretleri’nin mana denizine doğru yolculuğa davet ediyor. 2009, 2011 ve 2012 yıllarında Sadık Yalsızuçanlar’ın Cemalnur Sargut ile “Açık Deniz” programındaki konuşmalarından oluşan bu kitapta Ken’an Rifâî’nin manasını devam ettiren Sâmiha Ayverdi’yi, Meşkûre Sargut’u ve sohbet halkasındaki diğer münevverleri de tanıyoruz. Cemalnur Sargut, Açık Deniz’deki bu yolculuğumuzda bize rehberlik ediyor ve bizi Peygamber Efendimiz’den (s.a.s) Kur’ân-ı Kerîm’e, Hz. Mevlana’dan Ehli Beyt’e, Muhyiddin İbn-i Arabî’den Niyâzî-i Mısrî’ye, İslam Araştırmaları Kürsüleri’nden Tasavvuf’a, İnsan-ı Kâmil’den Aşk’a, Şükür’den Miraç’a; uçsuz bucaksız bir denize yolculuğa çıkarıyor.
Talep Tarihi: 
Pazar, 12 Eylül, 2021
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 29 Eylül, 2021