İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klâsik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar
Yazar: 
Tamer Koçel
metin
Türkçe
2 Ayrım
3,33 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Ders/Açıköğretim Fakültesi
8. Baskı
975 ■ 486 - 304
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Kitabımızın bu baskısı da, yine yönetim ve organizasyon kavramları, yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili hızlı değişimler ve yeniliklerin devam ettiği bir dönemde güncel yönetim uygulamaları ile ilgili bazı ilavelerle yapılmaktadır. Kavram ve içerik olarak geliştirilen ve belli bir uygulama alanı bulan yeni kavram ve uygulamaları kitaba alırken yenileri çıkmaktadır. Adeta “yeni yönetim kavramı geliştirme endüstrisine dönüşen böyle bir ortamda, bu yeni kavram ve uygulamalar açısından, kitaplar da bir anlamda güncelliğini kaybetmeye başlamaktadır. Ancak, kitabımızda da açıklanacağı üzere, güncel yönetim kavram ve uygulamalarının hemen hepsinin temelinde, iletişim teknolojileri ile bilgisayar uygulamalarındaki gelişmeler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki gelişmeler devam ettiği sürece, işletme yönetiminin değişik alanlarında yeni uygulamalar da sürecektir.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 18 Ekim, 2021
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 18 Ekim, 2021

Yorumlar

Comment: 

Teşekkür ederim