Karnaval

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Karnaval
Yazar: 
Ahmet Mithat Efendi
insan sesi mp3
Türkçe
38 Ayrım
16:47:34
922,37 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Roman
Seslendiren: 
Buğra Zayim
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI
1. Baskı
Ankara
2000
494 Sayfa
975-16-1285-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Karnaval, Türk edebiyatında Batılı eğlence kültürünün bir yansı­ması olan karnaval ve baloları ele alan ilk eserdir. Ahmet Mithat Efendi, bu romanda Müslüman bir genç olan Resmi Efendi ile evli bir Ermeni hanım olan Madam Hamparsun arasında cereyan eden yasak aşk merkezinde, karnavalın İstanbul’a gelişiyle değişen toplum hayatını gözler önüne sermeye çalışır. Romanın ana teması, yanlış Batılılaşmadır. Romanda dönemin Osmanlı hayatı; gayrimüslimleri, Müslümanları, eğlence mekânları, esnafları, giyim kuşam, konak hayatı ve semtleriyle renkli tablolar hâlinde gözler önüne serilir. Başta balo/karnaval nevinden eğlence kültürü ile ilgili olmak üzere, dönemi yansıtan ayrıntılar bir panorama hâlinde karşımıza çıkar. Karnaval’ın bu yayınında, romanın dilinde ve üslubunda herhangi bir sadeleştirme yoluna gidilmemiştir. Romanın önceki neşirlerinden farklı olarak, günümüz okuru için yabancı sayılabilecek kelimelerin anlamlarıyla bazı özel isimlerle ilgili açıklamalar dipnotlarda verilmiştir. Romanın sonuna bir dizin hazırlanarak daha sonra Ahmet Mithat Efendi üzerine çalışacaklar için kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 17 Kasım, 2021
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 28 Aralık, 2021