Abdestli Kapitalizm

Bitirildi
Yazar: 
Eren Erdem
insan sesi mp3
Türkçe
24 Ayrım
07:54:26
434,42 MB
Eser Türü: 
Kitap
Seslendiren: 
Ömer Yılmaz
Ozan Yayıncılık
2. Baskı
İstanbul
2011
9789944143516
Alındığı Kurum: 
Ömer Yılmaz
Konusu: 
Abdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk, kelime anlamı itibari ile `bir mala iki kişinin sahip olması demektir.` Dolayısı ile Allah`ın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran`ın diline göre şirk ehlidir. Abdestli Kapitaliz, Allah ve Peygamber`e yalan isnad etmek sureti ile oluşturulan emperyalist bir ideolojidir. Bağlı olduğu odakların genel çıkarlarını koruma adına, dinin içeriğini tersyüz etme mücadelesi veren, sosyo-ekonomik bir hegemonyadır. Abdestli Kapitalistler, mutlak dindarlık iddiası ile faaliyet yürütürler. Ancak bilinmelidir ki, Abdestli Kapitalizmin mimarı bizzat `Haçlı Emperyalizmi`dir. Kuran verilerine bakıldığında, içerik ve pratiği açısından `Şirk dini` saflarında yer alan `Abdestli Kapitalizm`, dinin toplumcu yüzünü katlederek, dini bir pusu kurma aracı haline getirenlerin ortak mesleğidir... Bugün, emperyalizm ile çelişmeyen bir İslam algısı egemen ise, bu tamamen `Abdestli Kapitalizmin` eseridir. Çünkü, pratik düzlemde yaşama dikte ettiği din algısı, `okumanın, sorgulamanın ve düşünmenin yasak olarak kabul edildiği` bağnaz bir putperestlikten ibarettir. Dinin gerçeklerinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu bağnaz tahakküm, yine Hazreti Resul tarafından yıkılmış, ancak Kerbela harbi ve sonrasında `Abdestli Kapitalistler` eliyle tekrar hegemonya haline dönüşmüştür... Kuran`ın öncelikli bir emri olan `infak/mal paylaşımı` emrinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu tahakkümle bina edilen din, nüsukların, şekillerin ve ataperest ezberlerin dinidir. Bu dinin mensupları şu ayetten bihaberdirler; ...Sana neyi infak edeceklerini / dağıtacaklarını sorarlar; de ki, kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını... -(Bakara 219. Ayet)-
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 5 Ocak, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazar, 5 Ocak, 2020