Aylak Sınıfın İktisadi Teorisi

Bitirildi
Yazar: 
Nikolai Bukharin
Çevirmeni: 
Pelin Tuştaş
insan sesi mp3
Türkçe
6 Ayrım
03:57:29
434,81 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
ekonomi
Seslendiren: 
Peykannur Orhay
Heretik Yayınları
1. Baskı
Ankara
2021
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Marksizm en ileri sınıfın [proletaryanın] (…) teorisinin doğru olduğunu iddia etmektedir. Ancak şurası açıktır ki bu iddianın doğruluğu, ideolojilerin mücadele süreci içinde, burjuva teorisinin mantıksal eleştirisi yoluyla ispatlanmalıdır. Yani belirli bir teorinin sosyolojik özelliklerinin belirlenmesi bizi o teoriyle mücadele etme sorumluluğundan kurtarmaz. (…) ideolojiler arasındaki mücadele, yöntemin yanlışlığının, hatalı tikel sonuçlarının ortaya konması yoluyla da kanıtlanmasını gerektirir; yani söz konusu sistemin içsel çelişkilerine ya da eksikliklerine dikkat çekebilir veya önemli olguları bilimin yararına olacak şekilde kavramak ve açıklamak konusundaki organik yetersizliğini ortaya koyabiliriz. Buradan çıkan sonuç şudur: Marksizm, güncel teorilere yönelik kapsamlı bir eleştiri inşa etmelidir. Bu eleştiri sadece metodolojik değil, aynı zamanda sosyolojik temelli olmalıdır ve sistemin bütününü, en uzak sonuçlarına kadar ele almalıdır.” Bukharin, tam da bunu yapıyor. İdeolojik mücadele ile metodolojik mücadelenin birbirine nasıl bağlı olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, özellikle iktisat metodolojisi ve Marksizm ile ilgilenenler için temel bir başvuru kaynağıdır. (Tanıtım Bülteninden)
Talep Tarihi: 
Perşembe, 13 Ocak, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 14 Ocak, 2022