Gönül Sohbet İster Kahve Bahane

Bitirildi
Yazar: 
Necdet Tosun
insan sesi mp3
Türkçe
17 Ayrım
04:32:19
249,33 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
HAMZA UĞURLU
Erkam Yayınları
İstanbul
2019
173 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Sohbet tarzında, her yaştan insanın rahatça okuyabileceği bazı tasavvufî yazılarımızı derlediğimiz bu esere, sohbetin ve dostluğun önemine işâret etmek için “Kahve Bahâne” adını verdik. Çünkü günümüzün hızla büyüyen şehirlerinde yalnızlaşan insanımız sohbete ve muhabbete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu kitap, daha önce neşredilen “Derviş Keşkülü” ve “İrfan Bahçesi” isimli eserlerimizin bir devamı ve bu serinin üçüncü kitabı olarak da kabul edilebilir. Tasavvufî sohbet tadındaki bu eser, farklı zamanlarda kaleme alınan yazıların toplanmasıyla oluştuğu için bir konuya odaklanmış değildir. Tasavvuf Kültüründe Köpek, Sûfî Gözüyle Namaz, Tasavvufta Naz Makâmı, Nakşbendîlerin Toplumsal Hayata Katkısı, Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi, Ahmed Faruk Meyân Hocamızla Sohbetler, Tasavvuf Kültüründe Eğlence, Hoca Ahmed Yesevî, Karaca Ahmed, Vahdet-i Vücûd, Mahmud Sâmi Efendi’den Hâtıralar, Sâhibü’l-Vefâ Musa Efendi’den Hâtıralar gibi farklı konulardaki yazıların bir araya getirilmesiyle oluşan bu eserin de keyifle okunacağını umuyoruz.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 19 Ocak, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 19 Ocak, 2022