Hak Dini Kuran-ı Kerim Tefsiri Cilt 7

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Hak Dini Kur'an Dili
Yazar: 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
insan sesi mp3
Türkçe
35 Ayrım
21:37:00
1187,55 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
Özlem Demir
Azim Dağıtım
İstanbul
567 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Bağcılar Belediyesi Engelliler Kütüphanesi
Konusu: 
Elmalılı Hamdi Yazır, Antalya'nın Elmalı kazasında doğmuştur. Elmalı'daki tedrîsât yıllarından sonra İstanbul'a gelmiş ve devrinin âlimlerinden ders almıştır. 1324 (1906/1907) yılında Bayezid dersiâmı olarak icâzet almıştır. Cumhuriyet'in ilanı sırasında Mütehassisîn Medresesi'nde mantık müderrisi idi. Medreseler lağvedilince evinde inzivâya çekilmiş ve ilmî tetkik ve tetebbularına devam etmiştir. Bu devrede Hak Dîni Kur'ân Dili adındaki Türkçe tefsiri hazırlamıştır. Tefsir 1936 tarihinde basılmaya başlamıştır. Elmalılı Hamdi Yazır, 27 Mayıs 1942'de İstanbul'da vefat etmiştir.Elmalılı Hamdi Efendi'nin tefsiri bugün kullandığımız harflerle basılmış olan tefsirler içinde mürâcaat edilecek yegâne tefsirdir. Osmanlı âlimlerinin kabulüne mazhar olmuştur. Tefsirden faydalanmak için tefsire dâir bazı ilimlerden haberdar olmak îcap eder. Tefsirlerden ilim ehli istifâde edebilir. Tefsir ilmi esâsen âlimlerin sahası olduğundan herkes ondan ilmi seviyesi nisbetinde faydalanır. Yayınevimiz bu tefsiri 9 cilt olarak, sadeleştirmeden; asıl nüshasını aynen basmış ve ehl-i ilmin istifâdesine arzetmiştir.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 2 Şubat, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 3 Şubat, 2022