Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları

Bitirildi
Yazar: 
sadri maksudi arsal
insan sesi mp3
Türkçe
13 Ayrım
05:06:52
421,48 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Seslendiren: 
Gökhan Engin
Ötüken Neşriyat
5. Baskı
İSTANBUL
2018
272 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Konusu: 
Sadri Maksudi Arsal bu kitapta milliyet kavramını, hukuk tarihi ve sosyoloji alanlarında kabul görmüş bilimsel esaslar çerçevesinde, tümüyle objektif bir görüş açısıyla inceleyerek okuyucusuna sunuyor. İnsanlığın ve milletlerin hayatında çok büyük rolü olan “milliyet” anlayışı üzerinde o güne kadar mevcut olan fikrî cereyanları kendi tarih ve sosyoloji birikiminden örnekler vererek tartışıyor. Kitap, milliyetçiliğin tarihte ve günümüzde milletlerin hayatında oynadığı rolün önemine rağmen, milliyet esasını münhasıran sosyolojik bakımdan ele alan bir eserin ne Türkçe ne de Batı dillerinde mevcut olduğu 1955 yılında yayımlandığında çok büyük ses getirmiştir. Hâlâ da, milliyetçilik esasını objektif bir görüşle bu denli kapsamlı ve geniş bir bibliyografyaya dayanarak araştırmış bir başka eser bulunmamaktadır. Kızı Adile Ayda’nın, babasını “ömrü boyunca rehberlik etmiş bir his ve idealin, ilmî temeller üzerine oturtulmuş abidesi” telâkki ettiği bu kitap, defalarca basılmış ve bugün bir klâsik hâline gelmiştir.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 21 Şubat, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 7 Haziran, 2022