Okul sosyal Hizmeti

Bitirildi
Yazar: 
Adem Dağ
insan sesi mp3
Türkçe
14 Ayrım
04:59:45
548,84 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Eğitim
Seslendiren: 
Esra Gürel Altıner
Açılım Kitap
1. Baskı
İstanbul
2017
157 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Konusu: 
Bu kitap, Türkiye’de okul sosyal hizmeti ile ilgili literatür eksikliğinden dolayı yazılmıştır. Eğitim için tüm dünyada geçerli olan tek ölçüt akademik başarı olmasına rağmen her çocuk sosyal, fiziksel, psikolojik, ekonomik vb. faktörlerden dolayı bu akademik başarıyı yakalama fırsatı bulamayabilir. Okul sosyal hizmet uzmanları okul ortamında, sosyal adalet ve toplumsal eşitlik ilkesinden hareket ederek davranış problemlerine birey ve sistem merkezli müdahaleler gerçekleştiren profesyonellerdir. Çalışmada okul sosyal hizmetinin ne olduğu, okul sosyal hizmetinin tarihçesi ve ortaya çıkışında etkili olan faktörler, okul sosyal hizmetinde kuramsal yaklaşım (ekolojik teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımı), okulun politik çevresi, kültürü ve iklimi, okulda görülen davranış problemlerinin türleri, okul sosyal hizmet uzmanının rolleri, uygulama düzeyleri ve etik kuralları ve vakalara müdahale türleri ele alınmıştır. Bu çalışma, okul sosyal hizmeti ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalar için referans niteliği taşımaktadır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 21 Mart, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 7 Haziran, 2022