Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü

Bitirildi
Yazar: 
İskender Pala
insan sesi mp3
Türkçe
32 Ayrım
09:05:03
998,03 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Edebiyat
Seslendiren: 
Zülal Karabulut
kapı yayınları
istanbul
2004
637 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Elinizdeki sözlükte divan şiiriyle ilgili tabiat, tabiat olayları, coğrafya, yerleşim bölgeleri, iklim kuşakları, insanlar ve özellikleri, kozmik alım, felek, tıp, astronomi, yıldız ilmi, burçlar, müneccimlik, falcılık, remil, eski batıl ilimler, israiliyat, musiki deyim ve terimleri, makamlar, eski sanat dalları, hattatlık, müzehhiplik, mücellitlik, eski hayat sistemi, günlük olaylar, adetler, gelenekler, oyunlar, eğlence hayatı, savaş, savaş aletleri, savaş terim ve deyimleri, bezm ve rezm sistemi, efsanevi ve tarihi kişiler, tasavvuf ve tasavvufi inanış sistemi, bunlara ait deyim ve terimler, tarikatlar, özellikleri, efsaneler, kıssalar, Yunan mitolojisi, dini terimler ve alışkanlıklar, ayetler, hadisler, fıkıh, tefsir ve dini ilimler ile İslam dini ve dini hayat vs. Birçok konularda açıklanması gereken maddeler yer almaktadır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 4 Ağustos, 2022