İslam Tefekkür Ufku

Bitirildi
Yazar: 
Osman Nuri Topbaş
insan sesi mp3
Türkçe
57 Ayrım
14:48:37
813,60 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Dilbilim
Seslendiren: 
HAMZA UĞURLU
Erkam Yayınları
İstanbul
2020
618 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Bu eser; – Bir "aslımıza dönüş” çağrısıdır. – Kur’ân-ı Kerîm’in ahkâmını, ahlâkını ve hayat nizâmını doğru bir şekilde anlamaya davettir. – Âlemlere rahmet ve yediden yetmişe her ferde emsalsiz bir örnek şahsiyet olan Rasûlullah (sas) Efendimiz’in Sünnet’ini yaşamaya ve yaşatmaya davettir. Bu nâçizâne eserimizin; okuyan, düşünen, dünya meselelerine alâka duyan mütefekkir dimağlara, îmanlı bir nesil yetiştirmeyi dâvâ edinen eğitim câmiasına ve İslâm’ı asrın idrâkine söyletmeyi bir vazife bilen müttakî ilim ve irfan erbâbına faydalı olmasını temennî ederiz.
Talep Tarihi: 
Cuma, 6 Mayıs, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 6 Mayıs, 2022