Hakkın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tevsiri Cilt 5

Bitirildi
Yazar: 
Ömer Çelik
insan sesi mp3
Türkçe
78 Ayrım
16:42:00
917,35 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
Şükrü Kıvrak
Erkam Yayınları
712 Sayfa
978-9944-83-446-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Kalb-i pâkine inzâl edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ buyurarak biz ümmetini cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun. Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap almaya tenezzül buyurarak yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için nâiliyetlerin, mazhariyetlerin, iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en muhteşemi ve en müstesnâsıdır…
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 8 Haziran, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 8 Haziran, 2022